Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Duchodce z Vladivostoku do stanout pred soudem za prodej ztracen'e lososov'ym kavi'arem

Duchodce z Vladivostoku do stanout pred soudem za prodej ztracen'e lososov'ym kavi'arem SU QMS na 'uzem'i zpr'av'ach Pr'imorsk'y, ve Vladivostoku dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti m'istn'i obyvatel, kter'y prod'av'a nebezpecnou poter lososa. Dusledkem dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 66-rok-star'a zena. Ona je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 1. 238 trestn'iho z'akona(drzen'i za 'ucelem prodeje nebo distribuce zboz'i a produkty nesplnuj'i bezpecnostn'i pozadavky zivota nebo zdrav'i spotrebitelu). Podle vysetrovatelu, od konce roku 2012 do brezna 2013 zalovan'a zustat v n'akupn'im m'iste v univerz'aln'i maloobchodn'im trhu v ulici Admiral Yumasheva ve Vladivostoku pro dals'i prodej lososa kavi'arem, kter'y je podle znaleck'eho posudku je nebezpecn'e pro zivot a zdrav'i obcanu. 05032013 kontejneru s zivot ohrozuj'ic'i kavi'aru prod'av'any prostrednictv'im prodejce obcana na 1100 rublu. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im schv'alen'eho st'atn'iho z'astupce obzaloby byl posl'an k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Zlocin byl vyresen d'iky person'alu Amia Rusku Primorye 'uzem'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 11:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku se All-rusk'e Re'aln'e dovednosti mlad'ych provozu inspektori
12-07-2013, 18:02, Cesky
Ve stavu hospod'arsk'e souteze bylo jasne uvedeno v pravidlech, ale zivot mlad'e asistenty dopravn'i policie tak nasycen, ze mnoz'i nebyli schopni udrzet je v pridelen'em 5 minut. Pr'ace s detmi v...
Mince s velk'ych rusk'ych gener'alu a n'amorn'ich velitelu v pobock'ach sporitelny
8-07-2013, 21:04, Cesky
Jednou z novinek - mince s obrazem Alexander Pokryshkina - Sovetsk'y pilot eso, vynikaj'ic'i st'ihac'i pilot, se stal prvn'im ze tr'i n'asobek Hrdina Sovetsk'eho svazu, mars'al. Nomin'aln'i hodnota...
Prezident Vladimir Putin navst'iv'i Peking koncem srpna
13-08-2013, 15:02, Cesky
Firma se nach'az'i v bl'izkosti Perevoznaya v okrese Khasan v rusk'em. Jak jiz bylo receno, "B", na poloostrove v Univerzitn'im Perevoznaya pl'anuje postavit z'avod "Vladivostok - LNG", kter'y se...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Poskozen'e rublu lze vymenit v kancel'ar'ich D'aln'eho Sporitelny
25-06-2013, 19:16, Cesky
Kdyz nen'i pochyb o solventnosti pozadavky na v'ymenu hotovosti ochrann'ych zn'amek, jsou vymeneny okamzite. Na pr'an'i klienta je c'astka v'ymena muze b'yt vyd'an v hotovosti nebo prips'ana na...
Oprava ulice Borisenko prov'adeny v noci
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pr'ace se prov'ad'i hlavne v noci, kdy se objem dopravn'ich odezn'i. Jako s'ef sekce MUPV "Roads Vladivostok" Refat Galagan, byl dr'ive na toto t'ema konala fr'ezov'an'i star'e dlazby, pripraven'e...
Kronika voleb (vecer)
10-09-2013, 04:52, Cesky
RIA "VladNews» Podarilo se navstevuj'i volebn'i m'istnosti c'islo 730731 a 732 kter'e jsou um'isteny ve skol'ach ve Vladivostoku 56 a 76. Na v'ice aktivn'i volebn'i 'ucasti obcanu muze mluvit o...
Francouzsk'e mistri parkouru uc'i vladivostoktsev skok na strech'ach a nejen
3-08-2013, 22:33, Cesky
Francouzsk'a legenda parkour zobrazit Vladivostok class sportovci. Tr'idy se bude konat Tom Le Gruane, Aur'elien Bonhomme, Charlotte Dekvoviye a Melvin Wren. Program akce je jiz zn'amo. V p'atek 6....
V budove St'atn'i dumy shrom'azdili demonstranti protestuj'ic'i proti reforme ved
18-09-2013, 00:18, Cesky
Drz'i se na dva strouzky "smutek" pro ruskou vedu. Maj'i tak'e odznaky "Rusk'a akademie ved" a "Ulozit vedu." Bezpecnostn'i opatren'i na budove St'atn'i dumy pos'ilena. Povinnost oblecen'i...
V Уссурийске policejn'i zadrzen'i podezrel'ych v неправомерном завладении vozidlem
12-06-2013, 14:45, Cesky
Ve meste Уссурийск zamestnanci non ochrany zadrzeni dva muzi, podezrel'i v неправомерном завладении autem. O t'eto skutecnosti je st'ih'an podle cl'anku 166 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace. Do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!