Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard»

Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Vcera ve Vladivostoku v r'amci slavnostn'i akce «Vladivostok pr'ijemn'y», proch'azej'ic'i v meste se tento v'ikend konala na akcie od zamestnancu n'arodn'iho parku «Zeme leopard». Jednotlivci, kter'i chtej'i z'ucastnit t'eto akce byly разрисованы pod levharti a tygri. Stoj'i za zm'inku, ze chtej'i bylo mnoho a u det'i a u dospel'ych, dostat se do akce chteli i nekter'i muzi! Салматова Anna, horn'i public relations specialista ФГБУ «Zeme leoparda», rekl report'erovi RIA «VladNews» c'ilem t'eto akce je: - U n'as dnes kon'a akce, star'y k oslave Svetov'eho dne zivotn'iho prostred'i, kter'y oslavil 5. cervna. Jsme obvykl'e tv'are lid'i pod levharti a tygri a si jim o zem'ich d'aln'eho леопарде - ve vz'acn'em подвиде z rodiny кошачих. Tak'e zamestnanci n'arodn'iho parku rekli, ze Primorje - nej'uzasnejs'i okraj, kter'y krome toho je nejv'ice popul'arn'i na vlastn'i видовому slozen'i. Proto se prostred'i, ve kter'em zij'i zv'irata, mus'i b'yt zach'azeno s maxim'aln'i opatrnost'i. Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard» Ve Vladivostoku probehla akce ФГБУ «Zeme leopard»

Maria Писарева, Igor Рачихин (foto), RIA «VladNews»

Опубликовано:   10-06-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Gener'aln'i prokur'ator Ruska na D'aln'y v'ychod se
12-09-2013, 17:51, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti rusk'eho gener'aln'iho prokur'atora Jurij Cajka n'avstevu oblast'i postizen'ych z'aplavami na D'aln'em v'ychode. Behem n'avstevy bude meziresortn'i setk'an'i, kter'e se bude...
5. etapa souteze Time Attack Zmeinka Challenge se konala ve Vladivostoku
19-08-2013, 21:00, Cesky
Vcera na motok'ary obvodu Zmeinka byl 5. etapa souteze v rade Time Attack Zmeinka Challenge 2013 kter'y se konal sportovn'i a technick'e klub posledn'im stupni a spolecnost vstoup'i v platnost...
Igor Pushkarev, prevezme funkci vedouc'iho z'itra Vladivostok
11-09-2013, 17:01, Cesky
Mimor'adn'e zased'an'i dumy Vladivostoku, behem kter'eho nove zvolen'a hlava Vladivostok Igor Pushkarev bude pr'isahat a ujala 'uradu, se bude konat z'itra 12. z'ar'i v 14 hodin v are'alu Palo na...
Dals'i filmov'y festival «Hladina hluku» se bude konat ve Vladivostoku 27. cervence
25-06-2013, 19:17, Cesky
27. cervence ve Vladivostoku konalo dals'i filmov'y festival «Hladina hluku». Jak jiz dr'ive uvedl RIA «VladNews», na festivalu jsou zobrazeny kr'atk'ych filmu mlad'ych m'istn'ich filmaru, autor...
В Арсеньеве полицейские задержали подозреваемого в грабеже
6-07-2013, 13:30, Cesky
Сотрудники полиции догнали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Прошедшей ночью в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение жительницы...
«Vladivostok pr'ijemn'y» zve na koncertn'i program
11-06-2013, 19:45, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pr'ijemn'y» probehly tvurc'i cinnosti. Na tanecn'i plose z'ajemci se mohli z'ucastnit v mistrovsk'e tr'ide...
Ve v'ystavbe v bl'izkosti skolky na rusk'ych namontovan'ych stinn'ymi korunami a na hrist'ich
12-07-2013, 12:16, Cesky
Zamestnanci, duvody pro stinn'e pr'istresky a spustte instalaci detsk'ych hrist. Jejich pl'an je 12. Pokud jde o budov'an'i budouc'i matersk'e skoly, pak to stanov'i vnitrn'i pr'icky, okna z...
Ministr kultury RUSK'E federace se chyst'a prij'it na otevren'i Pr'imorsk'eho opery a baletu
24-06-2013, 14:47, Cesky
T'ematem diskuze se stala ochota kolektivu divadla na slavnostn'im otevren'i pl'anovan'em na z'ar'i 2013. Umeleck'y reditel rekl ministr o pr'aci, kter'a byla provedena od r'ijna 2012. Pripomenme si,...
R'izen'i vzdel'av'an'i informuje o z'isk'an'i m'ist v matersk'ych skol'ach Vladivostoku
10-06-2013, 19:02, Cesky
Rodice det'i, 201020112012 a 2013 rok narozen'i, registrovan'e v jednotn'e elektronick'e datab'aze o detech, kter'e potrebuj'i pri z'isk'av'an'i m'ist v matersk'ych skol'ach mesta Vladivostoku,...
Mestsk'a spr'avcovsk'a spolecnost vytvor'i ve Vladivostoku zdravou konkurenci
26-06-2013, 19:01, Cesky
"Casto se me lid'e ptaj'i - rekni mi, jakou spolecnost zvolit? Nen'i muzu r'ict, protoze v tuto chv'ili nem'ame takov'e spolecnosti, kter'a by z'avisel od spr'avy", - rekl Igor Пушкарев. Kapitola...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!