Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok byl DRAKA

Vladivostok byl DRAKA Minul'y p'atek na stadionu, "Vanguard" se konal 15. mezin'arodn'i turnaj ve sm'isen'ych bojov'ych umen'i na verzi «» Draka. 16 bojovn'iku z ruzn'ych zem'i sesli v 4 hodnocen'i a 4 Superboy. Do zac'atku turnaje na p'odiu, "Vanguard" byl v'ice nez 2 miliony div'aku. Po akrobatick'ych gymnastek prehl'idka se na sc'ene objevil slavn'y rusk'y herec Gosha Kutsenko, kter'y byl vedouc'i. Podle j'asot a strhuj'ic'i hudby uvedl do kruhu bojovn'iku. Mezi nimi - 10 lid'i z Ruska, 2 z Uzbekist'anu, dva z Polska, jednoho z Chorvatska a Beloruska. Kdyz byli vsichni ozn'amil na jevisti s pr'ijemnou projevu prezident prisel more federace bojov'ych umen'i «Draka» Sergej Hamazyuk, kter'y predlozila pozvan'y host Roy Johnson Jr Slavn'y boxer priv'ital vsechny pr'itomn'e a str'avil trochu z'apasen'i s tren'erem boxu klubu "Primorets" Arkady ZADOROZHNY. Prvn'i dve vysel s krouzkov'ym Vladivostoktsy - Mher Kochayan(18)a Nicholas Vanyuhanov(st'ar'i 22 let). Poc'atecn'i hodnocen'i boj ve v'ahov'e kategorii do 75 kg okamzite nastav'i n'aladu na vsech dals'ich boju. V tomto boji s aktivn'i strane se rychle uk'azal popul'arn'i Nicholase zurive napadat soupere. Vyvrcholen'im bitvy zacali str'ilet do hlavy, coz zpusobilo jeho soupere Nicholase, tak ho poslal do knock-out. Vsak dosla k l'ekari byli schopni d'at Mher nohy. Behem druh'e ratingu bojovat spolecne Maxim Shtepenko(30)z Chabarovsku a Alexander Matmuratov(23 let)- Novokuznetsk. Oni bojovali bitvu ve v'ahov'e kategorii do 70 kg. Bitva trvala asi 10 minut, behem kter'ych muzi docela vycerpan'y. Na konci, po vsech trech kolech byl v'itez je urcen rezidentem Novokuzneck. Tret'i hodnocen'i boj ve v'ahov'e kategorii do 65 kg ve stejn'em prosel vsechny tri kola. Habarovchanin Denis Zhuravlev(25 let)a uzbeck'e Ilkhom Satvaldiev(25 let)mela aktivne bojovat. Ve druh'em kole Ilkhom uklouzl, nez se jiste Dennis, coz zpusobuje nekolik 'udery. Vyvrcholen'im bitvy byl polozen pos'ilen'i kruhu, z nehoz musel b'yt opraven. V'itez musel bojovat definovat poroty - bylo to Ilkhom Satvaldiev. Pole Anthony Chmielewski(30)a Magomend Mutaev(24)z Machackala se setkal v predposledn'im Superboy v kategorii 84 kg. Tento boj byl stejne tezk'e pro oba bojovn'iky, a trval vsechna tri kola. Nicm'ene zkusenosti z bitev Anthony st'ale postizen'ych - Soudci z'iskal v'itezstv'i k nemu. Konecn'y Super boj ve hmotnostn'i kategorii 93 kg bylo nejv'ice ze vsech prchav'e minulosti bojovn'ika z Chorvatska Goran Relji'c(29 let), zabalen'e siln'y 'uder jeho soupere Vladivostoktsy Osokina Nicholas(24)po dobu 40 sekund. "I kdyz jsem pripraven na nejhors'i v'ysledek, ale presto douf'am, ze to nejleps'i. Byl jsem pripraven v'est jeden zpusob, jak bojovat a nikdy si myslel, ze prijde do m'eho soupere. Takze si muzete dokonce r'ici, ze jsem mel stest'i, "- rekl po boji Goran Reljic.

Alexander Vassiliev, IA Primore24 foto autorem

Опубликовано:   1-09-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vitaly Obotin stal sedmin'asobn'y mistr Surdlimpiady
6-08-2013, 12:01, Cesky
Sportovec Vladivostok, cten'a Mistr sportu Ruska Vitalij Obotin v'itezne uzavrel svuj projev na XXII letn'i Deaflympics, kter'a se konala v Sofii(Bulharsko)od 24. cervence do 4. srpna. Surdlimpiada -...
Pr'imorsk'e divadlo opery a baletu vyhlasuje soutez umeleck'ych del
24-06-2013, 19:32, Cesky
"Nase divadlo je povol'an, aby se stal nejen chr'am hudby, ale tak'e kulturn'im centrem, kde se vyv'ijej'i vsechny druhy umen'i. Chceme vytvorit podm'inky pro tvurc'i ml'adeze Pr'imorsk'eho kraje,...
Obchodn'i tarify energie se sn'iz'i o 10%
26-07-2013, 00:03, Cesky
"Jsem r'ad, hl'as'i, ze jsme dokoncili 'ukol, kter'y jsem postavil pro sebe a sv'e kolegy v kvetnu resen'i zpr'avu z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje - sn'izen'i sazby za elektrinu pro mal'e a...
Obyvatel'e bytov'ych domu v Vladivostoku muze st'at milion'ari
10-07-2013, 12:02, Cesky
Verejn'a organizace "Brownie kontrola" z Vladivostoku na podporu vedouc'iho souteze "milion pro v'as dum." 'Ucastn'ici rozs'ahl'eho projektu je otevrena vsem obyvatelum bytov'ych domu, ve kter'ych je...
MES: aktu'aln'i informace na 9. cervna
10-06-2013, 14:17, Cesky
Poz'arn'i situace: Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji hl'as'i: za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 18 poz'aru. Zemrel 1 zranen'i 1 clovek. Na hasen'i bylo...
V mestsk'ych parc'ich i nad'ale hr'at dechovek
9-08-2013, 20:01, Cesky
Obl'iben'e nekolik generac'i obcanu melodi'i zvukem v parc'ich z Vladivostoku na 28. cervna. Rec orchestry v n'amest'ich Vladivostoktsy mel na mysli, takze letos dechovky hraj'i, a to nejen v...
Rusk'em guvern'er:
9-09-2013, 02:41, Cesky
Vladivostok, IA Primore24. Guvern'er Miklushevsky dnes, 8. z'ar'i, se z'ucastnili hlasov'an'i ve volb'ach Vladivostoku. V cele volebn'i m'istnosti regionu prijel brzy r'ano spolu s jeho manzelkou...
V distribucn'im centru Vladivostoku policie zabavila 22 tun ryb, jejichz platnost vyprsela
26-07-2013, 22:32, Cesky
Podle dokumentu, faktur, sklad ulozeny 22 tun zboz'i. Podle manazera, opozden'e pl'anuje prodat ryby pro zpracov'an'i v z'avode na v'yrobu ryb'i konzervy. V okamziku, kdy v'yrobek z trhu, kter'a j'i...
V rusk'em, pokracuje v diskuzi o region'aln'i z'akon opravy
9-07-2013, 15:01, Cesky
Predpokl'ad'a se, ze na konci cervence na programu pr'ist'iho zased'an'i bude predlozen k posouzen'i dokumentu ve druh'em cten'i. Maritimes poslanci na cervnov'e schuzi byl prvn'im cten'i n'avrhu...
22 prestupky odhaleny v n'apravn'ych zar'izen'ich hrany
25-06-2013, 19:15, Cesky
V prubehu kontroly prov'aden'e Pr'imorsk'e st'atn'im z'astupcem na dohled nad dodrzov'an'im z'akonu v n'apravn'ych zar'izen'ich hrany, uk'azalo se, ze v Находкинской vzdel'avac'i kolonie poruseno...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!