Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Americk'e zpravodajsk'e sluzby v roce 2011 str'avil 231 kybernetick'y 'utok proti jin'ym zem'im

Americk'e zpravodajsk'e sluzby v roce 2011 str'avil 231 kybernetick'y 'utok proti jin'ym zem'im americk'e zpravodajsk'e agentury, mel pro rok 2011231 roku kybernetick'y 'utok nam'iren proti elektronick'ych s'it'i ciz'ich zem'i, vcetne Ruska, C'iny, 'Ir'anu a Severn'i Koreje, rekl v noci na sobotu Washington Post noviny cituj'i dokumenty odtajneny b'yval'y dustojn'ik CIA Edward Snowdenov'a. Fugitive US zpravodajsk'y dustojn'ik Snowdenov'a dr'ive odtajnen'e dokumenty odhaluj'i podrobnosti o rozpoctu americk'e zpravodajsk'e komunity. Podle techto dokumentu, byla 652 milionu prideleny v posledn'ich letech americk'eho rozpoctu pro organizaci pronik'an'i do ciz'ich s'it'i s c'ilem, aby se jim pod kontrolou tajn'e sluzby USA intelligence. do rozpoctu, vcetne zaveden'i skryt'ych aktiv sledov'an'i s'ite a spustit nebezpecn'e programy na poc'itac'ich, smerovacu a zabezpecen'i po cel'e svete. dokumenty r'ikaj'i, ze v roce 2011 se podarilo realizovat operaci 231 tri ctvrtiny z nich byly nam'iren'e proti nejdulezitejs'ich c'ilu v C'ine, 'Ir'anu, Severn'i Koreje a Ruska. Ostatn'i informace v dokumentech jsou uvedeny. The New York Times dr'ive citovan'e zdroje ve spr'ave a zpravodajsk'e sluzbe USA napsal, ze informace o rozs'ahl'ych programu dozoru americk'e rozvedky, kter'y rozs'iril Snowdena, pl'any porusil US National Security Agency pro dramatick'e rozs'iren'i elektronick'eho kontrarozvedky. reditel Gen Keith Alexander, NSA navrhla vytvoren'i syst'emu zadrzet kybernetick'ych 'utoku zameren'ych na infrastrukturu dolaru. syst'em muze tak'e sledovat pokusy ohrozit syst'emy spolecnosti a kr'adeze obchodn'iho tajemstv'i. Tento NSA se bude kontrolovat a sledovat mnohem v'ice nez 16% svetov'e dopravy, kter'y Podle agentury, proch'az'i kan'aly se na setk'an'i Alexander rekl, ze nemuze br'anit zemi, dokud se prevz'it kontrolu nad vsemi poc'itacov'ymi s'itemi Podle dokumentu zverejnen'ych brazilsk'ych m'edi'i, 'uroven monitorov'an'i Rusko -, jakoz i pro Braz'ilie, Mexiko, Francie a Austr'alie - byl "prumern'y", zat'imco nejvets'i telekomunikacn'i zadrzen'i bylo provedeno v Afgh'anist'anu, P'akist'anu, 'Ir'anu, Sa'udsk'e Ar'abii a Ir'aku rusk'y prezident Vladimir Putin:. "Skutecnost, ze spojenci by zaslechnout sebe - to nen'i nase podnik'an'i. At delaj'i, co chtej'i. Tato informace je od pana Snowdena z toho, co jsem pochopil. Tato informace nen'i nic, co se snaz'i poslouchat rusk'ych ofici'aln'ich z'astupcu ne. J'a nevylucuji, ze je to mozn'e. Takov'y dukaz sami b'yval. "" Snowdenov'a zmizel z dohledu, ale jeho odkaz zije d'al, "publicista Michael Rostov," Co jsme si rekli, zadrzen'i partnerem pristoupit k pr'aci novin'are Snowden britsk'eho listu "The Guardian" v lond'ynsk'eho letiste Heathrow?Z m'eho pohledu, alespon, ze to, co, "Snowdena pr'ipad je" kazd'y t'yden, n'am umoznuje l'epe pochopit svet, ve kter'em zijeme. Ukazuje se, ze: "Ctvrt'a s'ila" v Brit'anii, tak'e nen'i vsemocn'y?Pokud jde o zivotne dulezit'e geopolitick'e z'ajmy senior partner v Lond'yne, Washingtonu zpravodajsk'e agentury st'ale dulezitejs'i a dulezitejs'i?Upr'imne receno, nem'am z'adn'e odpovedi jeste na tyto ot'azky. Ale nepochybuji o tom, ze budeme brzy dostat odpovedi - ". Pr'ipade Snowdena" d'iky

RIA Novosti

Опубликовано:   31-08-2013, 15:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok eliminovat Uloz'i
12-07-2013, 18:01, Cesky
V kveten-62013 ve Vladivostoku mestsk'e c'asti eliminov'an 36 skl'adek komun'aln'iho a stavebn'iho odpadu odstraneno asi 7000 m3 na 33000 m2. Nejvets'i mnozstv'i necistot se hromad'i u soukrom'eho...
Ilya Lagutenko ver'i, ze «Vladivostok Rocks» se stal glob'aln'i platformou
22-08-2013, 21:47, Cesky
Dnes ve Vladivostoku zacal Mezin'arodn'i festival «Vladivostok Rocks". Na tiskov'e konferenci, kter'a byla zamerena na vernis'aze se z'ucastnil starosta Igor Pushkarev a zakladatel festivalu Ilya...
Den n'amornictva uvedeno ve Vladivostoku
29-07-2013, 10:16, Cesky
Oslava zacala slavnostn'im obradu kladen'i vencu a kvetin u pam'atn'iku Eternal Flame "Bitva Sl'ava Pacifik lodstva." Ceremonie se z'ucastnili m'istopredseda vl'ady Ruska Olga Golodets, vedouc'i...
Mlad'y Volebn'i t'yden odstartoval v knihovn'ach Vladivostok
4-09-2013, 20:34, Cesky
Ve verejn'ych knihovn'ach v t'ydnu Vladivostok jde mlad'y volic "Budoucnost Vladivostok -. Vase budoucnost" Od 1 do 6 z'ar'i v MBUK "Vladivostok[br> Jedno centralizovan'e[br> Single knihovn'i...
Internetov'e technologie a poskytuj'i pr'istup na soci'aln'i sluzby obyvatelum cel'eho Приморья
6-07-2013, 08:02, Cesky
O tom informoval v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje. Pr'ace na zaveden'i «Soci'aln'i port'al» zah'ajena v prosinci roku 2010 na 'uzem'i Первомайского jm'eno mesta...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
9 hodin zr'izenci snazili zvednout techniku u dluzn'ika
1-07-2013, 18:45, Cesky
V oddelen'i soudn'ich приставов na Ленинскому oblasti mesta Vladivostoku na proveden'i zapsal v'ykonn'y list o vym'ah'an'i 2195 milionu rublu tis'ic SRO «N'ajemn'e» ve prospech LLC «PAM». V prubehu...
Nejleps'i exekutori - «kompetentn'i strelci n-t'eho drina»!
14-06-2013, 19:01, Cesky
Zac'atek obdob'i letn'ich pr'azdnin nen'i hovor'i o konci obcansk'ych povinnost'i. Pro to, aby dovolen'a prosli dobre, slusn'e rusov'e meli byste se ujistit, ze se za n'im z'adn'e dluhy. O sv'e...
Student ДВФУ nastav'i vlajky na vrcholu mount elbrus
22-06-2013, 15:02, Cesky
Student tret'iho kurzu Skoly pr'irodn'ich ved ДВФУ Pavel Струк отравится na Kavkaz dob'yt Elbrus. Na vrcholku jedn'e z nejvyss'ich hor na svete, se nastav'i vlajky feder'aln'i univerzity. Pavel je...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!