Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Americk'e zpravodajsk'e sluzby v roce 2011 str'avil 231 kybernetick'y 'utok proti jin'ym zem'im

Americk'e zpravodajsk'e sluzby v roce 2011 str'avil 231 kybernetick'y 'utok proti jin'ym zem'im americk'e zpravodajsk'e agentury, mel pro rok 2011231 roku kybernetick'y 'utok nam'iren proti elektronick'ych s'it'i ciz'ich zem'i, vcetne Ruska, C'iny, 'Ir'anu a Severn'i Koreje, rekl v noci na sobotu Washington Post noviny cituj'i dokumenty odtajneny b'yval'y dustojn'ik CIA Edward Snowdenov'a. Fugitive US zpravodajsk'y dustojn'ik Snowdenov'a dr'ive odtajnen'e dokumenty odhaluj'i podrobnosti o rozpoctu americk'e zpravodajsk'e komunity. Podle techto dokumentu, byla 652 milionu prideleny v posledn'ich letech americk'eho rozpoctu pro organizaci pronik'an'i do ciz'ich s'it'i s c'ilem, aby se jim pod kontrolou tajn'e sluzby USA intelligence. do rozpoctu, vcetne zaveden'i skryt'ych aktiv sledov'an'i s'ite a spustit nebezpecn'e programy na poc'itac'ich, smerovacu a zabezpecen'i po cel'e svete. dokumenty r'ikaj'i, ze v roce 2011 se podarilo realizovat operaci 231 tri ctvrtiny z nich byly nam'iren'e proti nejdulezitejs'ich c'ilu v C'ine, 'Ir'anu, Severn'i Koreje a Ruska. Ostatn'i informace v dokumentech jsou uvedeny. The New York Times dr'ive citovan'e zdroje ve spr'ave a zpravodajsk'e sluzbe USA napsal, ze informace o rozs'ahl'ych programu dozoru americk'e rozvedky, kter'y rozs'iril Snowdena, pl'any porusil US National Security Agency pro dramatick'e rozs'iren'i elektronick'eho kontrarozvedky. reditel Gen Keith Alexander, NSA navrhla vytvoren'i syst'emu zadrzet kybernetick'ych 'utoku zameren'ych na infrastrukturu dolaru. syst'em muze tak'e sledovat pokusy ohrozit syst'emy spolecnosti a kr'adeze obchodn'iho tajemstv'i. Tento NSA se bude kontrolovat a sledovat mnohem v'ice nez 16% svetov'e dopravy, kter'y Podle agentury, proch'az'i kan'aly se na setk'an'i Alexander rekl, ze nemuze br'anit zemi, dokud se prevz'it kontrolu nad vsemi poc'itacov'ymi s'itemi Podle dokumentu zverejnen'ych brazilsk'ych m'edi'i, 'uroven monitorov'an'i Rusko -, jakoz i pro Braz'ilie, Mexiko, Francie a Austr'alie - byl "prumern'y", zat'imco nejvets'i telekomunikacn'i zadrzen'i bylo provedeno v Afgh'anist'anu, P'akist'anu, 'Ir'anu, Sa'udsk'e Ar'abii a Ir'aku rusk'y prezident Vladimir Putin:. "Skutecnost, ze spojenci by zaslechnout sebe - to nen'i nase podnik'an'i. At delaj'i, co chtej'i. Tato informace je od pana Snowdena z toho, co jsem pochopil. Tato informace nen'i nic, co se snaz'i poslouchat rusk'ych ofici'aln'ich z'astupcu ne. J'a nevylucuji, ze je to mozn'e. Takov'y dukaz sami b'yval. "" Snowdenov'a zmizel z dohledu, ale jeho odkaz zije d'al, "publicista Michael Rostov," Co jsme si rekli, zadrzen'i partnerem pristoupit k pr'aci novin'are Snowden britsk'eho listu "The Guardian" v lond'ynsk'eho letiste Heathrow?Z m'eho pohledu, alespon, ze to, co, "Snowdena pr'ipad je" kazd'y t'yden, n'am umoznuje l'epe pochopit svet, ve kter'em zijeme. Ukazuje se, ze: "Ctvrt'a s'ila" v Brit'anii, tak'e nen'i vsemocn'y?Pokud jde o zivotne dulezit'e geopolitick'e z'ajmy senior partner v Lond'yne, Washingtonu zpravodajsk'e agentury st'ale dulezitejs'i a dulezitejs'i?Upr'imne receno, nem'am z'adn'e odpovedi jeste na tyto ot'azky. Ale nepochybuji o tom, ze budeme brzy dostat odpovedi - ". Pr'ipade Snowdena" d'iky

RIA Novosti

Опубликовано:   31-08-2013, 15:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
2-09-2013, 22:16, Cesky
Po tme, ve 2200 na sc'ene nen'i ve skupine, pozvala herce. Hlavn'im vrcholem byla prezentace interaktivn'i obrazovky, kter'a bl'yskl na cihlov'e zdi budovy animovan'ych videoprojekc'i. 20 minut podle...
V Chabarovsku, D'aln'eho v'ychodu, otevrel prvn'i
9-07-2013, 15:01, Cesky
Nov'a pobocka je jiz s klienty banky na adrese. Karl Marx, 74(v bl'izkosti n'akupn'iho centra "Mestsk'a dan"). Pri slavnostn'im otevren'i 'uradu, ve slavnostn'i ceremonii zelenou stuhou byl rez...
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
V oblasti
11-07-2013, 20:31, Cesky
Jako dopisovatel IA «» Vladnews CEO v ateli'eru monument'aln'i tvorby "33 +1" Alexander Boiko, zed namaloval podle barevn'eho sch'ematu pl'anu a okres "1000 malickosti" v b'il'e a modr'e barvy. "Meli...
Divadeln'i n'amest'i - v p'isne a poezie Vladim'ira Vysotsky
11-07-2013, 14:19, Cesky
Vecer 10. cervenci, zat'imco Vladivostok varit z tepla, souc'ast'i mestsk'eho pr'ace velk'eho barda tes'i ve st'inu listov'i divadla n'amest'i. Tato akce nebyla ambici'ozn'i. Pak prisel vsem tem,...
Mestan'e se pokusil ucho behem setk'an'i s Neptunem
15-07-2013, 20:33, Cesky
Ryb'arsk'a den - jeden z hlavn'ich dovolen'ych u more. Nen'i divu, ze obyvatel'e mesta zp'ivali p'isne a zacal tancit pod chytlav'ych melodi'i "morsk'e" s kreativn'imi t'ymy rusk'em. Sesli na...
Z'akon o Verejn'e komore Pr'imorsk'eho hrany prijat v prvn'im cten'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Reprezentovan'a Guvern'erem hrany z'akon v prvn'im cten'i schv'alili 32 mp. Ve Spolecensk'em dome - 9 z'astupcu, jmenovan'ych predsedou regionu,a 27 z'astupcu region'aln'ich a rusk'ych spolecensk'ych...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
V obci policie pokrovka zadrzela podezrel'eho z loupeze
11-07-2013, 20:31, Cesky
Rekl muz, kter'y m'a prodejnu v centr'aln'i trhu. Chcete-li ulozit osloven nezn'am'eho, vzal kozen'e boty, stoj'ic'i na pult a bez placen'i, vybehl z obchodu. Obet dohnal pachatele a snazil se...
Vsechny zasedac'i m'istnosti оборудуют do konce roku
18-06-2013, 21:00, Cesky
Dnes na 'uzem'i Приморья pusob'i 109 soudn'ich pozemku svetov'ych soudcu, z nichz pouze 45 maj'i prostory s'in'ich. Pro stavbu nezbytn'ych prostor je treba v'ice nez 121 milionu rublu. «K dnesn'imu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!