Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

15-let'y podezrel'y v "partyz'ansk'e" mochilova hroz'i dals'i trestn'i veci

15-let'y podezrel'y v "partyz'ansk'e" mochilova hroz'i dals'i trestn'i veci Ve meste Partizansk dals'i trestn'i r'izen'i proti mens'i, pokous'i se zab'it sv'e pr'ibuzn'e. RIA VladNews vypr'av'i o zlocinu v materi'alu "15-rok-star'a d'ivka drzel" krveprolit'i "pr'ibuzn'ym v partyz'an." Pripomenme si, ze 25.srpna 2013 v byte na ulici ve meste prumyslu Partizanske nasli telo 76-let'eho duchodce s nozem r'any na krku a hrudi. K bytu tak'e 43-let'y muz a 42-rok-star'a zena s nekolika bodn'ymi ranami. Podle vysetrovatelu, v noci z 24. na 25.srpna 2013 v byte v ulicce v prumyslov'em meste Partizansk podezren'i uderil nejm'ene ctyrikr'at s nozem v z'adech jej'i nevlastn'i matkou, a pak pouzijte nuz nejm'ene 15 ran do ruzn'ych c'ast'i tela jeho otce. Z'amer podezrel'y z vrazdy nebyl schopen dokoncit, protoze muj otec popadl dceru nozem, kdy zranen'y zena vybehla z bytu a zavolal sanitku - to je RIA VladNews rekl vrchn'i asistent SU porodnost Primorsky Aurora Roman. Jak bylo ozn'ameno dr'ive, a to i v byte byla na n'avsteve u matky zena, kter'a byla podezrel'a uderil nekolikr'at nozem a zabil ho. Objasnit ot'azku, mohl tusit informov'ana o povaze jeho cinnost'i v dobe sp'ach'an'i trestn'eho cinu a v'est je k jmenov'an'i forenzn'i psychologick'e a psychiatrick'e vysetren'i. V trestn'i veci komplex opatren'i smeruj'ic'ich ke shromazdov'an'i poznatku pro obvinen'i. Nicm'ene, mus'ite pochopit funkci trestn'iho r'izen'i: podle soucasn'e pr'avn'i 'upravy Rusk'e federace na 'uzem'i, pro mladistv'e pachatele pro v'ice trestn'ych cinu nen'i v'ice nez 10 let ve vezen'i. Proto, i kdyz by na zen'ach b'yt pod'ana alespon 100 krimin'aln'ich pr'ipadu podle cl 105 trestn'iho z'akon'iku Rusk'e federace, se v'ice nez 10 let ve vezen'i nen'i ohrozena. Ze takov'y "Trestn'i dorostence, texty, odbocka do" mochilovo "

Ivan Hrozn'y, RIA VladNews

Опубликовано:   29-08-2013, 18:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V koncertn'i a sportovn'i are'al na satelitn'im set-stop informacn'i tabule
16-07-2013, 18:31, Cesky
Pozn'amka univerz'aln'i transparent "Mediakub" je zkr'acen'y osmibok'e pyramidy na kazd'e tv'ari, kter'a je LED obrazovka. Jak bylo uvedeno v odboru mestsk'eho rozvoje Primorsk'eho kraje, jsou...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...
Nov'e album
27-08-2013, 14:48, Cesky
Skutecnost, ze na prvn'im m'iste byla por'izena "norm'aln'i" verzi alba, a druh'y - deluxe edici, kde pr'itomnost elektronickou kopii brozury. Behem festivalu, V-ROX, kter'e se konalo ve Vladivostoku...
Michail Veselov,
10-07-2013, 01:16, Cesky
Jedn'im z tech, kdo jako prvn'i podporila iniciativu mestsk'ych org'anu o instalaci pam'atn'iku, byl Michail Veselov, Vladivostok dumy, predseda V'yboru pro m'istn'i samospr'avu, pr'ava a por'adku a...
Obyvatel'e Koksharovki obdrzel financn'i pomoc
6-08-2013, 12:02, Cesky
V oblasti Primorsk'eho kraje pokracovala likvidace posledn'iho cyklonu, vyjasnuje seznam obet'i domovu rezidentu platit jim n'ahradu skody. D'iky spolupr'aci AFP Primorsk'y kraj - FSUE "Mail Ruska" a...
Pr'imorsk'e poslanci podporili iniciativu Valentina Матвиенко
13-06-2013, 19:17, Cesky
Praxe kazdorocn'iho absolvov'an'i l'ekarsk'e komise deti s diagn'ozami CSIP, nemoc Дауна, autismus mus'i b'yt zrusena, je presvedcen Predseda Rady Federace Valentina Матвиенко. Po n'avstevu...
Pam'atn'ik Vladim'iru Vysotsky, kter'e se instaluj'i do konce cervence
8-07-2013, 21:05, Cesky
Pam'atn'ik b'asn'ik a herec Vladim'ir Vysockij - dlouholet'y sen Igor Pushkarev. T'emer dva roky vedouc'i Vladivostoku peclive vybr'any z mnoha designu, kter'e nab'iz'i socharu, "jeho" Vysockij....
Odstranen'i n'asledku povodn'i: obnoven'i vesnice Plastun mr'izka
27-08-2013, 14:49, Cesky
Specialist'e "DRSK" "s'ite Primorsku elektrick'e"(c'ast "RAO energetick'eho syst'emu V'ychodu")dokoncila z'achrann'e pr'ace a opravy na opravu elektrick'eho veden'i poskozen'e kvuli spatn'emu pocas'i...
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka
16-08-2013, 20:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!