Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i policie: pytl'ak zodpovedn'y za zab'ijen'i tygru

N'amorn'i policie: pytl'ak zodpovedn'y za zab'ijen'i tygru V kvetnu 2013 cleny hospod'arsk'eho zabezpecen'i a Ministerstva vnitra region'aln'iho proti korupci v pr'aci nasel, ze okresn'i Chyrvonaarmeiski nez'akonn'e tezby zv'irat uveden'ych v Cerven'e knize - Amur Tiger. Podle informac'i z'iskan'ych jako detektiv, tygr'i kuze se chyst'a prodat. V dusledku toho jsou provozne vyhled'avac'i cinnosti podle podezrel'y z nez'akonn'eho lovu. Krimin'aln'i policie nav'azala kontakty s prod'avaj'ic'im deriv'atu, zorganizoval schuzku. V urcen'y cas policie dorazila na Red ctvrti Arm'ada rusk'em. V lese, na 101 km d'alnice "Dal'nerechensk - Roshino - East Village je" nasel "Nissan Terrano auto", ve kter'em byli dva muzi. Jeden z nich si uvedomil frontline tygr'i kuzi. Ten odhaduje n'aklady na deriv'at 210000 rublu. Po zkusebn'i n'akupy se konal, byl zatcen podezrel'y. Behem zatcen'i pachatelu br'anil policii, se snaz'i uniknout. Jejich akce byly zastaveny. Behem vysetrov'an'i, 24-rok-star'y vesnican Roshino Krasnoarmeyskiy region Primorye priznal. Podle zadrzen'eho v kvetnu tohoto roku, on pouz'ival jako zbran brokovnice meridla 28 extrahovan'e jednotliv'e tygry. Pot'e odstranil kuzi zv'irete, a kostrou a odhodil zbran do reky Big Ussurka. Podle biologick'ych forenzn'i, mrtv'a zv'irata - dospel'a samice tygra., Kdyz je zivot v dobr'em fyziologick'em stavu. Je prok'az'ano, ze smrt vz'acn'eho z'astupce fauny uveden'ych v Cerven'e knize, byl v'ysledek strelnou r'anou k lev'e lopatce. Skody zpusoben'e st'atu cinily 726500 rublu. Zamestnanci oddelen'i policejn'iho setren'i Dalnerechensk dokoncena vysetrov'an'i trestn'i veci podanou podle "Neleg'aln'i lov." Brzy pytl'ak je predveden pred soud.

Zdroj: Tiskov'a sluzba ministerstva vnitra Primorsky

Опубликовано:   23-08-2013, 18:49      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Hermitage Museum ve Vladivostoku bude kulturn'i a vzdel'avac'i platformu
18-07-2013, 20:21, Cesky
Julia Kantor uvedl, ze z'astupci Hermitage prov'adet pravideln'e v'ylety, kurzy, predn'asky, rozbalte humanitn'i dospel'e a deti. Podle n'i je jedn'im z 'ukolu centra satelitn'i Ermit'aze ve...
Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i
31-07-2013, 18:05, Cesky
V'ytvarn'e umen'i - malba, kresba, fotografie - jedna z nejvets'ich oblast'i Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i, kter'y se bude konat od 21. do 1. z'ar'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba...
Vladivostoktsev zv'ani k 'ucasti na
17-07-2013, 16:31, Cesky
Akce se kon'a za 'ucasti mesta Vladivostok klinick'e a diagnostick'e centrum a podpore ze strany ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje. Podle odborn'iku, osteopor'oza je jedn'im z...
Seaside z'arucn'i fond vede v regionu
12-07-2013, 18:05, Cesky
Garancn'i fond Primorsk'eho kraje vydala z'aruky za 12 miliardy dolaru. S pomoc'i mal'eho Primorye podnikatelsk'y fond prijat'e od bank 'uvery ve v'ysi 24 miliardy rublu. V partnersk'em fondu - 31...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku je transformov'an do Ben'atek?
28-08-2013, 18:19, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, stav dnes v poledne, hladina vody byla bl'izko Chabarovsk byl 743 cm(2-4 hodin). Aktualizovan'e informace...
V Primorje zjisteno opakovan'e kontaminace pudy chemick'ymi prvky
6-07-2013, 08:00, Cesky
Proveden'e ФГБУ «Pr'imorsk'e межобластная veterin'arn'i laborator» Россельхознадзора laboratorn'i studie pudn'ich vzorku vybran'ych ve dvou velk'ych filmov'ych sklen'iky, kter'y se nach'az'i v okol'i...
V Primorje zamestnanci dopravn'i policie shrnul detsk'e kreativn'i souteze
12-06-2013, 14:45, Cesky
V oddelen'i dopravn'i policie Partyz'an jm'eno shrnul v'ysledky kreativn'i souteze «Hlavn'i silnice - detem». 'Ucastn'ici prezentovali sv'e kresby, b'asne, частушки, rozlozen'i na t'ema, deklarovan'e...
Pracovn'ici velvyslanectv'i DVFO darovala c'ast v'ydelku obetem povodn'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
Zamestnanci Rusk'e federace a Office Minvostokrazvitiya prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal prevede svuj den mzdu na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode. Toto rozhodnut'i bylo...
Seaside divadlo opery a baletu d'a prvn'i koncert
19-09-2013, 14:20, Cesky
Koncert bude obsahovat nejen pobrezn'i muzikanty, ale tak'e speci'alne pozval rusk'ych hvezd klasick'e hudby. Mezi nimi - predn'i s'olistka Mariinsk'eho divadla tenor Vitaly Ishutin a slavn'y...
Kynologick'a sluzby - 107 let!
21-06-2013, 15:16, Cesky
Dnes, 21. cervna, kynologick'a sluzba policie pozn'amky 107 v'yroc'i ode dne vzdel'av'an'i. D'iky profesionalite zamestnancu ps'i Centra krajsk'ym R'izen'i ministerstvo VNITRA a jejich ctyrnoh'eho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!