Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pr'imorsk'e prokuratura proti pr'imorsk'e tarifn'i politiky

Pr'imorsk'e prokuratura proti pr'imorsk'e tarifn'i politiky Je zn'amo, ze rostouc'i ceny stez'i schopni nekoho potesili. Ale posledn'i ud'alosti ukazuj'i rostouc'i na 'uzem'i Приморья ceny zpusobuj'i nespokojenost nen'i jen nejak'e konkr'etn'i jednotlivce, ale tak v'azn'e vl'adn'i struktury, jako je prokuratura Pr'imorsk'eho kraje. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Elena Телегина, st'atn'im z'astupcem hrany provedena kontrola plnen'i org'any celn'i regulace, org'any m'istn'i samospr'avy a organizac'i komun'aln'i komplexu pr'avn'ich predpisu v oblasti stanoven'i tarifu a pr'ispevky organizac'im poskytuj'ic'i sluzby tepla, elektriny, vody, kanalizace, recyklace (dumping) tuh'ych odpadu a odpadn'ich vod. V prubehu kontroln'ich cinnost'i v cinnosti odboru ceny Pr'imorsk'eho hrany odhalil cetn'e poruchy nacasov'an'i vyrizov'an'i z'adost'i o stanoven'i tarifu. Zvl'astn'i pozornost checkusery bylo upozornit na nedostatek pl'any akc'i na 'usporu energie a zv'ysen'i energetick'e 'ucinnosti ve slozen'i dokumentu pro stanoven'i sazeb, a tak'e na nedostatek stanoven'ych norem spotreby verejn'ych sluzeb, tepla a chladu vody, водоотведению. V'ysledky kontrol svedc'i o nedostatecn'e 'ucinnosti prov'aden'i ministerstvem sv'e kontroln'i a dozorc'i org'an. Tak, velk'a c'ast vec'i o spr'avn'i delikty v oblasti sluzeb cen organizac'i komun'aln'i komplexu, hodnocen'ych oddelen'i v roce 2012 - истекшем obdob'i 2013 ukoncena vzhledem малозначительности sp'achal provinen'i, ze neodpov'id'a obecn'ym z'asad'am pr'avn'ich predpisu o spr'avn'i delikty a neprisp'iv'a k upevnov'an'i z'akonnosti v tomto oboru. Z uveden'ych skutecnost'i guvern'erovi Pr'imorsk'eho hrany hrazeno predstavu o odstranen'i zjisten'ych porusen'i z'akona. Jen na z'aklade kontroly org'anu cinn'ych v trestn'im hrany zjisteno 125 porusen'i pr'ava, s c'ilem eliminovat nichz je mozn'e 39 zobrazen'i, zavl'eci 16 protestu, na soudy je zamerena 7 soudn'i spory, trestn'i 25 vec'i o spr'avn'i delikty. Uz po prezkoum'an'i aktu st'atn'ich zastupitelstv'i reakce 10 vin'iky jiz uvedena na disciplin'arn'i odpovednost, na protesty st'atn'ich z'astupcu 3 pr'avn'i akty org'anu m'istn'i samospr'avy jsou v souladu s platn'ymi pr'avn'imi predpisy. Na konci soudn'i prezkum 2-x vyplnov'an'im z'adost'i zalobce na ресурсоснабжающие organizace zodpovednost'i je, aby prijaly opatren'i, kter'a zv'ys'i sazby za sluzby, z'asobov'an'i vodou a odpadn'i vody. V'ysledky posouzen'i ostatn'ich predpisu reakce jsou na kontrole v org'anech prokuratury Pr'imorsk'eho kraje.

Ivan Hol'y

Опубликовано:   25-06-2013, 14:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
Inspektori dopravn'i policie Vladivostoku konalo preventivn'i reid
10-06-2013, 14:17, Cesky
Zamestnanci Госавтоинспекции mesta Vladivostok konala preventivn'i akce zameren'a na sn'izen'i poruchovosti a z'avaznosti n'asledku dopravn'ich NEHOD. Podle zpr'avy skupiny propagandy O DPS dopravn'i...
Vse na zkousky флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok!»
28-06-2013, 14:15, Cesky
A z'itra, 29. cervna ve 12 hodin na n'abrez'i Цесаревича se bude konat zkouska - clenov'e sestave n'apis «I love Vladivostok» a станцуют jednoduchou skladbu. Do tohoto nejaktivnejs'i 'ucastn'ici...
Rezident Vladivostoku srazil d'ivku a utekl
21-08-2013, 16:01, Cesky
V odpoledn'ich hodin'ach v 'uter'y na ulici. Borodino neidentifikovan'e ridic vozidla "Subaru Impreza» Pri couv'an'i zena srazil chodce, kter'y st'al z'ady k autu. 22-rok-star'y obet obdrzela...
V centru Vladivostoku se muze objevit mal'y korejsk'y park
24-06-2013, 14:45, Cesky
V roce 2014 v centru mesta Vladivostok, v bl'izkosti ulice Hranicn'i, na krizovatce jej'i ulice Фокина, muze objevit nov'e знаковое m'isto mezin'arodn'iho v'yznamu - mal'y korejsk'y park. O tom...
«Автоплатеж» za 'uvery jin'ych bank
10-06-2013, 14:15, Cesky
V'ychodn'i banka Sberbank Rusko nab'iz'i sluzbu «Автоплатеж» pro jednotlivce, погашающих 'uvery od jin'ych bank. Poplatek za operace v r'amci sluzby «Автоплатеж» sn'izena ve srovn'an'i s platbou v...
M'ylil s drogou nebo psychotropn'i - zaplatit
12-09-2013, 06:22, Cesky
milionu. Ulozen'i pokuty 1 milion rublu platit muze v'est vojensk'e nemocnici v obci kl'icu. V prubehu operace vyhled'av'an'i zamestnancu oddelen'i ke kontrole leg'aln'iho drog Drug Control Service...
Nov'e detsk'e hriste postavit lhostejn'y Vladivostok podnikatele
28-08-2013, 18:18, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti bude detsk'e hriste. Na platforme bude instalov'an s n'aterem, kter'y bude chr'anit deti pred oderky a modriny. Pro stars'i generace lavic nainstalov'any. Ter'enn'i 'upravy...
Podezrel'i zatcen pri loupezi duchodce v Nakhodka
11-07-2013, 14:18, Cesky
Zbili muze a ukradl jeho pen'ize. Ocit'i svedci popsali pr'iznaky pachatelu a uk'azal smer, ve kter'em utekli. Prisel na sc'enu policie mel obeti prvn'i pomoc a zavolal zdravotn'iky. Je prok'az'ano,...
Ctrn'actiletou d'ivku zn'asilnil a zabil sv'eho otc'ima
8-07-2013, 21:06, Cesky
V tomto incidentu byl trestne st'ih'an pro trestn'y cin podle odstavce "v" C'ast 2 of Art. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Jako v'ysledek vysetrov'an'i oznacila osoba pod'ilej'ic'i se na sp'ach'an'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!