Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Billy ' s Band» v'am dals'i koncert ve Vladivostoku

«Billy \ Legend'arn'i nocn'i klub ROCK&JAZZ CLUB "ZABRISKIE POINT", mekka rocku, c'ast hudebn'i historie naseho mesta праздует sv'e 12 narozeniny! O klubu ved'i nejen v Rusku, ale na cel'em svete. Za barem vynechal, ne na jednu hromadu vynikaj'ic'i whisky jako legend'arn'i hudebn'ici jako: Scorpions, Nazareth, Deep Purple, Slade, Smokie, Gorky Park, Stroj Casu. Vyvrcholen'im oslav se stane s'olov'y koncert skupiny "billy ' S BAND", 14. cervna! Ted to je востребованная kapela na rusk'e rock-jazzov'e sc'ene, ведомая neuveriteln'e хрипловатым n'adhern'ym hlasem контрабасиста Billy Новика. Krome Billy, z'azracn'a питерскую jazzovou smes s prvky гротеска a sarkasmu vytv'arej'i Anton Матезиус (n'adhern'e akordeon), Andrew false len (kytarov'y virtuos) a Michael Kapalina (лиричный do hlavy a pevn'y az k slz'am saxofon). Na jejich v'ystiznou fr'az'i definice jejich styl - to je эпатажный „ekologick'y jazz nejvyss'i пошиба”. Dnes v jejich reperto'aru stylov'e, ani na to, co nen'i podobn'e, nasycen'e modern'i постановочными 'ucinky hudebne-divadeln'i predstaven'i, jako napr'iklad «Blues v hlave», kter'y kdysi delal v Rize opravdov'y rozruch - l'istky na koncert byly skoupeny ve stejn'y den, kdy se objevil v prodeji. Jejich hudba je hudba usedlosti-studny, манящих baru, romantick'e vecery a slunecn'ych dn'i. A kazd'y jejich koncert je neco kr'izenec divadeln'i pod'an'i, blues-party a slavnostn'i karneval. Nekdy - балаган, komedie a pevn'y komedie, nekdy drama, vzdy svetl'a, od krist'alov'e nadej'i a snadn'e прищуром. Zac'atek koncertu v 22:00 Dotazy na tel.: 246-20-76Опубликовано:   14-06-2013, 00:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...
Hladina vody st'ale roste v Amur
27-08-2013, 21:48, Cesky
Aktualizovan'e informace o Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, na s Amor se ocek'av'a, ze pro dosazen'i maxim'aln'i 'urovne vody. V tomto ohledu,...
V rusk'em, zabr'anit odes'il'an'i v Novosibirsku v'ice nez 20 t nedomorozhenoy tavit
17-07-2013, 00:30, Cesky
Rosselkhoznadzor v Primorye br'an'i t'im, ze posle na Sibir nedomorozhenoy v'ice nez 22 tun ryb. V dobe inspekce chlazen'e n'adoby, kter'a byla nedomorozhenaya a v'yrobky z ryb, byla plne nabita a...
N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi
1-08-2013, 16:30, Cesky
Pred nekolika dny advok'atn'i 'uzem'i Primorsky apeloval na guvern'era Primorsk'eho kraje a predseda Legislativn'i shrom'azden'i s n'avrhem rozs'irit seznam kategori'i lid'i, kter'i se mohou st'at...
Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice
25-07-2013, 18:33, Cesky
Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a...
Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам
11-06-2013, 00:46, Cesky
Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i,...
Spolecnost «FESCO» poveril lod led-
28-08-2013, 11:17, Cesky
FESCO Doprava skupina zadala lod "Fesco Pevek", kter'y se stal souc'ast'i firemn'i flotily co do brezna 2013. Po por'izen'i plavidla bylo pl'anovan'e opravy a nyn'i dostane k pr'aci na lince dobehu...
Soudn'i vykonavatel'e dokonce vysel a prinesl v kurn'iku
22-07-2013, 22:04, Cesky
O nedbal'e matky-alimentschitsah RIA «VladNews» rekne v'ice nez jednou. Dals'im pr'ikladem - z regionu Cernigov, mu rekl o tiskov'e sluzby Primorsky UFSSP. Pr'ibeh je to. Soudn'i vykonavatel'e...
Na 'uctu pohled'avek za алиментам a platby na 'UCTY u zeny mohou vyb'irat byt
10-06-2013, 14:15, Cesky
Velk'y dluh pred st'atem a soukrom'ymi osobami plus наглое neochota spl'acet tyto dluhy alespon c'astecne mohou v'est k tomu, ze exekutori mohou odn'est zivotn'i prostor. Nejv'ice odhaluj'ic'i...
Flood nadsazen'e ceny brambor Primorye
7-09-2013, 21:52, Cesky
Podle viceguvern'era Primorye Territory Sergey Sidorenko, zv'ysen'i cen ovlivnilo nadmern'a popt'avka po brambor'ach v povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho v'ychodu, kde se ztratila znacn'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!