Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pojdme se milovat font'any spolu!

Pojdme se milovat font'any spolu! Zac'atek l'eta. Den volna. N'adhern'e pocas'i!!! Rodinn'e p'ary , гуляющие s detmi pod'el Sportovn'i n'abrez'i. Draci, zmrzlina, милейшие 'usmevy a искрящиеся oci! Duha hraje vsemi barvami na krist'alove cist'e jets tanc'ic'iho font'any. N'adhern'y obraz!!! Zastav se, okamziku! A nezapomenuteln'y sn'imek na pozad'i «zp'ivaj'ic'i a tanc'ic'iho». Kliknut'im z'averky - A kde je vodn'i fantastick'a? - budete se divit, po zv'azen'i v'ysledn'y sn'imek. Odpoved je jednoduch'a a jasn'a. Ale poporade Velk'a kasna na Sportovn'i n'abrez'i objevil v roce 1985. Ale v 90. letech byl opusten a sv'emu 'ucelu pouz'iv'an nepravidelne. V roce 2012 r'izen'y Kapitoly mesta Vladivostoku Igor Пушкарева, byly obnoveny a znovu spustit mestsk'e font'any - jeden na Sportovn'i n'abrez'i a pet na Arbat. Hlavn'i font'ana dlouho mlcel, ale od jeho posledn'i promenen'i, se stal dals'im symbolem znovuzrozen'i Vladivostoku, jedn'e z jeho nejleps'ich tradic. Jak funguje syst'em font'any: toto je kalich, kter'y pojme v sebe 160 metru krychlov'ych vody, cerpadla, potrub'i, trysky, reflektory a z'arovky. Vsemu technick'emu vybaven'i подведен podzemn'i elektrick'y kabel. Cel'y proces je automatizovan'y, ale vyzaduje neust'alou kontrolu a ser'izen'i. Kazdou hodinu technick'y specialista se dopust'i obch'azen'i vsech zar'izen'i a d'iv'a se, aby vse bylo r'adne. To ze касаемо technick'ych predpisu pro obsluhu. Ale j'a, servisn'i font'any, person'al tam je mnohem v'ice n'arocn'y 'ukol - chr'anit sv'e potomky z lidsk'ych rukou. Koneckoncu, i ten je vyskolen'y specialista nen'i v sil'ach odolat невежеству a hlouposti jedincu lidsk'e rasy! Milovn'ici experimentu (casto to teenageri) ani jednou nalil do misky font'any cist'ic'i prostredek, coz vedlo k cetn'ym пенообразованию. Syst'em pritom zacala vyzved'avat vodu s obrovskou vrchovat'a peny. Musel nal'it font'ana, prov'adet kapit'alovou cisten'i a naplnte vodou, znovu. Je to velk'a pr'ace, pracovn'ich, zbytecn'e financn'i n'aklady a cas, kter'y, muze b'yt, отняло u nekoho, pr'ilezitost obdivovat kr'asu цветозвукового font'any. Залезая v font'ana, deti a подвыпившие dospel'i, ne zr'idka poskr'ab'an'i zar'izen'i. Jsou sv'itidla a vstrikovace, zanech'avaj'i po sobe plastov'e lahve a dals'i odpadky. Modern'i mestsk'a kasna - komplexn'i vodn'i stavby. Koup'an'i v nem muze b'yt nebezpecn'e nejen pro syst'em zar'izen'i, ale i pro samotn'e горожан.У font'any (jak hlavn'i, tak i u syst'emu na Arbat) ke kazd'emu прожектору подведен svuj silov'y kabel, kter'y, pokud bude poskozen, muze zpusobit nenapraviteln'e skody na zdrav'i купальщика.Поэтому i do velmi tepl'eho pocas'i, je leps'i dostat na pl'az, nez proz'ivat osud. Ted trochu statistiky «Sez'onu font'any-2013», kter'y, pripomenme si, byl slavnostne otevren 30. dubna: 2 skutecnost выливания do n'adobky cist'ic'i prostredek, 6 демонтированных trysek a 4 (l'eto pr'ave vstoupila do sv'e pr'avo!) pr'ipad lid'i ponorit do vody. Jednou m'isu font'any vypr'azdnil (nechal jej'i obsah do kanalizace), kompletne a velmi rychle! МУПВ «ВПЭС» presvedcive z'adosti obcanu a n'avstevn'iku mesta se odd'avat вредительством a setrne zach'azet se na mestsk'y majetek. My, lid'e, sami vytv'ar'ime tradice a kulturu, a mestsk'e font'any - je to ned'iln'a c'ast. Tak se pojdme MILOVAT FONT'ANY SPOLU! Ato zopakovat sn'imek!!!Опубликовано:   11-06-2013, 15:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Poetick'a strana
27-07-2013, 22:48, Cesky
28.cervence v klubu BSB bude dals'i poetickou stranou. Jeho b'asnick'e pr'ace budou prezentovat verejnosti Vladivostok b'asn'iku. Na pocest n'amorn'i n'amornictva t'ematick'e party se proto...
РЖД rozd'av'a bonusy od 14 let
18-06-2013, 12:01, Cesky
Od 17. cervna 2013 se zaregistrovat na str'ank'ach www.rzd-bonus.ru a st'at se 'ucastn'ikem programu "РЖД Bonus" je mozn'e od 14 let veku pri pr'itomnosti platn'eho cestovn'iho pasu. Pro 'ucast v...
V Spassky build FOC ve Vladivostoku - pool
9-07-2013, 15:01, Cesky
Jako clen z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Alexander Bekhter byla v'ystavba fitness centra pl'anuje v programu region'aln'iho rozvoje telesn'e v'ychovy a sportu, ale kvuli nedostatku financn'ich...
Vedouc'i Vladivostoku,
31-07-2013, 11:01, Cesky
Vladivostok okruh(VKAD)- vedouc'i projektu, za podpory v'ice nez 100 tis'ic obyvatel Vladivostoku. Jak rekl Igor Pushkarev, projekt obchvat, kter'y je nyn'i popul'arne volal VKAD(alternativn'i cesta...
Na pobrezn'i hranici c'insk'e nezachr'anila dokonce miliony
19-09-2013, 21:28, Cesky
Ussuriyskaya Celn'i zah'ajila dve trestn'i r'izen'i proti obcanum lidov'e republiky nedovolen'eho pohybu hotovosti pres hranice. V polovine z'ar'i u celn'iho 'uradu MAPP hranic Ussuri cizince celn'i...
19-08-2013, 09:45, Cesky
Jen mes'ic zb'yv'a do konce popul'arn'i Sberbank "'uspesn'e l'eto", kter'y prob'ih'a od 15.cervence do 15. z'ar'i 2013. K 'ucasti je treba zaplatit za mobiln'i komunikaci prostrednictv'im platebn'ich...
Na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany pokracuje preventivn'i akce «T'onov'an'i»
18-06-2013, 16:17, Cesky
Za 'ucelem prevence dopravn'ich nehod a snizov'an'i poruchovosti poruchovosti zamestnanci Госавтоинспекции Pr'imorsk'eho hrany tr'av'i provozne-preventivn'i akce na identifikaci vozidel, t'onov'an'i...
Vsechny skoly jsou ochotni vz'it deti Vladivostok
14-08-2013, 15:47, Cesky
Na bezpecnost a dodrzov'an'i kontrolu SanPiN instituce v'ybor, slozen'y z odborn'iku Ministerstva skolstv'i, epidemiologie a leg'alne. V jej'im z'averu - vse pripraveno k Vladivostok skol. Akty...
Energie v roce 2013 zv'ys'i kapacitu stanic jizn'ich rusk'em
18-09-2013, 01:14, Cesky
Nadezda okres - vudce Primorye na poctu pripojen'i k nap'ajen'i syst'emu pro novou v'ystavbu. St'avaj'ic'i zar'izen'i nedovol'i elektr'arensk'e spolecnosti plnit pozadavky na technickou vazbou a...
V Primorje c'astecne zrusena zvl'astn'i poz'arn'i rezim
28-06-2013, 23:45, Cesky
V'yjimkou jsou 'uzem'i Красноармейского, Пожарского a Тернейского komun'aln'i oblasti Pr'imorsk'eho kraje. Hlavy techto metropolitn'ich regionu doporucuje stanovit organizacn'i opatren'i pro c'ilen'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!