Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na ulic'ich Vladivostoku obnovit vodorovn'e dopravn'i znacen'i

Na ulic'ich Vladivostoku obnovit vodorovn'e dopravn'i znacen'i Minulou noc os zpusoben'e Avenue 100. v'yroc'i Vladivostoku, Sukhanov, krouzek kabel, partyz'ansk'e prospektu. Aktualizov'ano "zebra" objevil se na Ocean Avenue, Aleut, Svetlanskaya, Luck. Stoj'i za zm'inku, ze v Vladivostok denne pokracuje v realizaci opatren'i pro organizaci bezpecnosti silnicn'iho provozu - brig'ada komun'aln'iho podniku "Silnice Vladivostoku" obnovit silnicn'i n'avrh - vytvorit a udrzovat dopravn'i znacky, semafory a silnicn'i znacen'i se pouz'ivaj'i, coz zlepsuje kapacitu silnicn'i zlepsen'i vozovka viditelnost, zejm'ena v noci.

Tiskov'a sluzba Spr'avy Vladivostoku

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na pl'azi pobl'iz potycce Vladivostok:
15-07-2013, 20:36, Cesky
zranen'y policista. Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i za pouzit'i n'asil'i nebezpecn'e pro zivot a zdrav'i pred...
Energie obnovuje s'ilu v severn'i Primorye
26-07-2013, 22:34, Cesky
Energie "Primorsk elektrick'e s'ite" se pokousej'i obnovit elektrinu zaplaven'ych vesnic'ich rusk'em. V krizov'e pr'ace pod'il'i 30 lid'i a 6 kusu vybaven'i. V pobrezn'i vetev "Ph.D." rezimu vysok'e...
Vladimir Putin o USA
6-09-2013, 15:16, Cesky
Prezident Vladimir Putin 4. z'ar'i v Moskve rekl, vystoupen'i v USA v S'yrii: "Ty lzes, a ved'i, ze ve skutecnosti lzou." Americk'e 'urady byly projedn'any v Kongresu, ot'azka pouzit'i s'ily v S'yrii...
Pohranicn'i str'az vsech zem'i, spojte se!
11-09-2013, 10:32, Cesky
10. z'ar'i Vladivostoku zacal pracovat v 14. F'ora hranicn'ich agentur(Coast Guard)v severn'i c'asti Tich'eho oce'anu. Se bude pod'ilet na delegace sesti zem'i: Rusk'a federace, Spojen'e st'aty,...
Z'aci prosli teoretickou zkousku na SDA
10-07-2013, 01:18, Cesky
10 minut YuIDovets musel odpovedet na tolik ot'azek. Za kazdou spr'avnou odpoved - 1 bod. V'itezem se st'av'a ten 'ucastn'ik s nejvyss'im poctem bodu. Strach soudci a deti: pro od prvn'iho dne testu...
Pr'isnejs'i tresty za prestupky na silnici
1-09-2013, 19:04, Cesky
Pokuty za prestupky v silnicn'im provozu(SDA)poroste v Rusku 1. z'ar'i nekolikr'at. To je v dusledku vstupu v platnost zmen spr'avn'iho r'adu, zpr'isnen'i sankc'i za nekolik trestn'ych cinu na...
'Usek ulice Херсонской spout'an'i pro provoz vozidel
6-07-2013, 08:03, Cesky
Pros'im g. Vladivostoku hl'as'i: v souvislosti s prov'aden'im bourac'ich nouzov'e zdi domu c. 243 na ulici Kalinin od 8. cervence 2013 bude k dispozici omezen'y pohyb vozidel po ulici Херсонской od...
Pozemky z'uctov'an'i v Kirovski: des'itky hektaru orn'e pudy padla do spatn'ych rukou
5-08-2013, 12:32, Cesky
Na zac'atku cervence 2013 Kirov Okresn'i soud vydal nekolik soudn'ich rozhodnut'i, kter'e se skoncovat s vlekl'e spory mezi obyvateli okresn'ich a LLC "ter'enn'ich pracovn'iku". Rec je o nekolik...
V parku Anna Schetinina b'yt busta slavn'e zeny kapit'ana
9-08-2013, 20:01, Cesky
Krome toho jiz vydal podstavec pomn'iku pro budoucnost - je busta slavn'e zeny kapit'ana. Autor - Timur Nesterovich. Nyn'i sochar dokoncil vytvoren'i hlavy v s'adre po odlit'i formy vytvor'i...
Od z'itrka upraven'e autobusov'e trase c'islo 98 c
9-07-2013, 20:03, Cesky
Od z'itrka to bude prvn'i zast'avka "Mesto"(Bunker sousedstv'i "Snow Pad"). Pak se ze sousedstv'i "Pad Snow" hnut'i b'yt prov'adeny ulicemi Vyselkovoy a sn'ih, Balyaeva oblasti se vsemi zast'avkami...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!