Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na ulic'ich Vladivostoku obnovit vodorovn'e dopravn'i znacen'i

Na ulic'ich Vladivostoku obnovit vodorovn'e dopravn'i znacen'i Minulou noc os zpusoben'e Avenue 100. v'yroc'i Vladivostoku, Sukhanov, krouzek kabel, partyz'ansk'e prospektu. Aktualizov'ano "zebra" objevil se na Ocean Avenue, Aleut, Svetlanskaya, Luck. Stoj'i za zm'inku, ze v Vladivostok denne pokracuje v realizaci opatren'i pro organizaci bezpecnosti silnicn'iho provozu - brig'ada komun'aln'iho podniku "Silnice Vladivostoku" obnovit silnicn'i n'avrh - vytvorit a udrzovat dopravn'i znacky, semafory a silnicn'i znacen'i se pouz'ivaj'i, coz zlepsuje kapacitu silnicn'i zlepsen'i vozovka viditelnost, zejm'ena v noci.

Tiskov'a sluzba Spr'avy Vladivostoku

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok nezn'am'y Car bomba
21-07-2013, 19:46, Cesky
Hned na sc'enu opustil t'ym vysetrovac'i skupinu, ps'i odborn'ici, z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a l'ekarsk'e l'ekaru nouze. " Sc'ena byla ohranicena kordonem. Policie poskytuje...
Hard-core алиментщиков Приморья oceli vystavovat ke skutecn'emu nepodm'inen'emu trestu odnet'i svobody
17-06-2013, 17:01, Cesky
Cl'anek 157 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace (злостное neplacen'i financn'ich prostredku na 'udrzbu deti nebo neschopn'ych rodicu) vetsina z tech, kter'i meli probl'emy se z'akonem, nemus'i se...
S'efredaktor RIA «VladNews» rekli pr'avn'ici, jak pracovat s m'edii
21-09-2013, 14:39, Cesky
20.z'ar'i na n'amorn'i pr'avn'iku, kter'i se z'ucastnili semin'are o rekvalifikace a zvysov'an'i kvalifikace, z Alexander Ognevsky - Editor RIA «VladNews» a IA «Primorye24». Semin'are se z'ucastnilo...
«Paprsek Energie» podlehl v pr'atelsk'em utk'an'i «Ufa»
19-06-2013, 11:00, Cesky
V'itezstv'i башкирской t'ym skoncil v Moskve pr'atelsk'e utk'an'i mezi «Paprsek-Energie» a «Уфой». Prvn'i pul hodine hry prosel pod dikt'at zluto-modr'e barve, kter'e se aktivne прессинговали soupere...
Ve Vladivostoku se kon'a akce «Brasnu prvn'acku»
27-06-2013, 18:45, Cesky
Aby si skoln'i brasnu se vsemi potrebn'ymi skoln'i potreby, je treba se obr'atit na okresn'i oddelen'i r'izen'i na realizaci programu na podporu obyvatel spr'avy mesta Vladivostoku podle m'ista...
Dals'ich 20 nov'ych autobusu Volkswagen vstoupil do vozov'eho parku verejn'e dopravy Vladivostok
9-07-2013, 20:01, Cesky
Premi'era v za volantem jednoho z nich mel hlavu Vladivostok Igor Pushkarev. Podal kl'ice na ridice nov'ych mestsk'ych autobusu, starosta r'idil s'am za volantem "Volkswagen". On r'ikal, ze on miluje...
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu
22-08-2013, 21:47, Cesky
V'ystava "Tis'ickr'at kr'asnejs'i " otevrel vcera v Divadle pro ml'adez v r'amci 8. bien'ale umen'i Vladivostoku. Autori v'ystavy - Ayano Hattori(Japonsko), Ina Jang(Korea)a Danven Xing(C'ina)- se...
Arsenyevskiye veter'ani drzel lekci odvahy pro skol'aky
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Arsenevsky mestsk'e ctvrti, nyn'i zije ve meste, dva hr'aci bitvu v roce 1943 kter'a se stala mezn'ikem ve druh'e svetov'e v'alce. Tento Vasilij Sypko a Nicholas...
Japonsk'e studenti hostovan'e v Nakhodka
25-07-2013, 18:36, Cesky
T'ydenn'i pobyt zacal s n'avstevou spr'avy mestsk'e c'asti. Host'e ze zeme vych'azej'ic'iho slunce se prvn'i n'amestek vedouc'iho spr'avy mestsk'e c'asti Boris hladce. Podle tiskov'e sluzby spr'avy...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!