Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pro skutecn'e loupeze -

Pro skutecn'e loupeze - 21avgusta Arsenyevskiye mesto dvur odsoudil dva lidi z mesta, kter'e maj'i b'yt odsouzen za nekolik trestn'ych cinu zold'ak orientace(kr'adeze a loupeze), jakoz i pro ileg'aln'i n'akup, preprava, drzen'i, nosen'i streln'ych zbran'i, streliva a v'ybusnin. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v obdob'i od z'ar'i do prosince 2012 a to jak samostatne, a ve skupine osob, obzalovan'i sp'achal kr'adez majetku obcanu a pr'avnick'ych osob, jakoz i spolupr'aci a po dohode se dopustil loupeze v obchodech s potravinami. Behem loupeze obchody s potravinami pouzity maskovat masky a pouz'ivat strelnou zbran - upilovanou loveckou pusku a strelivo(gran'aty). V prosinci 2012 se policie pri vyhled'avac'ich operac'ich byly identifikov'any a postaveni pred soud dva muze, kter'i se pozdeji dal zpoved o okolnostech jejich zlociny. Soud souhlas'i s n'azorem st'atn'iho z'astupce premise prok'azanou skutecnost, ze tyto osoby patr'i do techto zlocinu, a ver'ime, ze je nutn'e priradit jim trestem odnet'i svobody, nasel obzalovan'eho vinn'ym a nar'idil jeden z nich - 4 roky, a dals'i - 3.6 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Verdikt jeste neprisla.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mlad'i poslanci rozhodnout o osudu Vladivostoku
18-07-2013, 14:35, Cesky
17.cervence zased'an'i Komory ml'adeze verejn'e St'atn'i dumy Vladivostoku. Na setk'an'i, kter'eho se z'ucastnili clen studentsk'e rady TSMU Ekaterina Nikiforova. Budouc'i l'ekar obhajoval...
Zamestnanci Feder'aln'i sluzby pro kontrolu drog prov'ad'i speci'aln'i operaci v jednom z m'ist z'abavy Vladivostoku
18-09-2013, 23:31, Cesky
Nach'az'i se v "Sportovn'i pr'istav" instituce je popul'arn'i m'istn'i ml'adez'i. Na pomoc deln'iky zapojen'e hl'idac'i psy. Behem razie bylo identifikov'ano a zatkla osoby podezrel'e uz'iv'an'i...
Palo are'al na ostrove Rus: zacal prvn'i den
3-09-2013, 11:46, Cesky
3. z'ar'i vsichni studenti zah'ajili studium v Palo are'alu nov'eho na ostrove rustiny. Tak zacala nov'a, dlouho slibovan'e a dlouho ocek'avan'y krok vysok'e skoly. V'ice nez 20000 studenty jednou...
V rusk'em, zatkla podezrel'eho ze s'erie 'utoku na obchodn'i objekty
15-07-2013, 10:15, Cesky
Zena rekla, ze sel do d'ilny a nezn'am'eho, ohrozuj'ic'i objekt, jako zbran, ukradl na cel'y den trzby. Detektivov'e krimin'aln'i policie a vysetrov'an'i Odbor vnitrn'ich vec'i Ruska v Nakhodka...
Krajsk'a nemocnice jednicka rekl, ze 120-let'e v'yroc'i
24-08-2013, 02:02, Cesky
Dnes v Vladivostok, "Fesco s'ale" l'ekaru poblahopr'al 120 v'yroc'i Seaside krajsk'e nemocnice c.1. Pri slavnostn'i ceremonii shrom'azdili udeleno cestn'e osvedcen'i a jin'ych daru od Spr'avy...
Obrazy na morsk'e t'ema ozdob'i opern'e zdi ve Vladivostoku
2-08-2013, 18:02, Cesky
Po dokoncen'i stavebn'ich prac'i na stene se vytvor'i umeleck'e instalace "The Silent regaty." Jako vedouc'i v'ytvarn'ik mesta, vedouc'i odboru urbanistick'e Vladivostok spr'avy Paul Shugurov se...
Artem bude okrajov'e hospod'arsk'e souteze KVN
12-07-2013, 18:01, Cesky
KVN Artem - popul'arn'i destinac'i mlad'ych tvurcu. Pohyb se skl'ad'a z v'ice nez dvou tis'ic studentu. Mesto je aktivn'ich mestsk'ych skoln'i liga KVN. Letos spr'ava Artyom mestsk'a ctvrt a City...
Dobrovoln'ici Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan pro 'ucast v XXVII Svetov'e letn'i Univerzi'ade
30-06-2013, 14:15, Cesky
Prvn'ich 50 dobrovoln'iku Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan. Z'astupci Reditelstv'i XXVII Svetov'e letn'i Универсиады 2013 ve Meste potkali zivou, odlisn'e jednotnou formu, delegace z Pr'imorsk'eho...
'Unos ve Vladivostoku: 10 lid'i unesl jeden z'iskat pen'ize z prodeje bytu
17-09-2013, 07:01, Cesky
Kognitivn'i historie, na krizovatce "cern'e rieltorstva" a dals'i epizoda "Pulp Fiction", ned'avno dokoncil oddelen'i vysetrov'an'i vysetrovat TFR v Primorye 'uzem'i. V doku dva m'istn'i obyvatel'e...
D'aln'y V'ychod Ruska urychluje межвузовское interakce RPSN
1-07-2013, 18:46, Cesky
«Vpravde osv'icen'y clovek nen'i nikdy bojuje» -- tuto moudrost древнекитайского filozofa Lao-Tzu citoval predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Pr'imorsk'eho hrany Viktor Горчаков, otevren'i 2-yu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!