Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pro skutecn'e loupeze -

Pro skutecn'e loupeze - 21avgusta Arsenyevskiye mesto dvur odsoudil dva lidi z mesta, kter'e maj'i b'yt odsouzen za nekolik trestn'ych cinu zold'ak orientace(kr'adeze a loupeze), jakoz i pro ileg'aln'i n'akup, preprava, drzen'i, nosen'i streln'ych zbran'i, streliva a v'ybusnin. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v obdob'i od z'ar'i do prosince 2012 a to jak samostatne, a ve skupine osob, obzalovan'i sp'achal kr'adez majetku obcanu a pr'avnick'ych osob, jakoz i spolupr'aci a po dohode se dopustil loupeze v obchodech s potravinami. Behem loupeze obchody s potravinami pouzity maskovat masky a pouz'ivat strelnou zbran - upilovanou loveckou pusku a strelivo(gran'aty). V prosinci 2012 se policie pri vyhled'avac'ich operac'ich byly identifikov'any a postaveni pred soud dva muze, kter'i se pozdeji dal zpoved o okolnostech jejich zlociny. Soud souhlas'i s n'azorem st'atn'iho z'astupce premise prok'azanou skutecnost, ze tyto osoby patr'i do techto zlocinu, a ver'ime, ze je nutn'e priradit jim trestem odnet'i svobody, nasel obzalovan'eho vinn'ym a nar'idil jeden z nich - 4 roky, a dals'i - 3.6 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Verdikt jeste neprisla.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
N'aklady na kontejnerov'e dopravy na D'aln'em v'ychode podstatne zv'ys'i
20-09-2013, 16:58, Cesky
Maersk linka se zv'ysen'i sazeb pro prepravu kontejneru na sluzby, na D'aln'em v'ychode, v severn'i Evrope a Stredomor'i Rejdarstv'i Maersk linka pl'anuje zv'ysen'i sazeb pro prepravu kontejneru o...
Testov'an'i MMPO Vladivostok 'uspesn'e
7-08-2013, 10:33, Cesky
Spolu s nimi se MMPO navst'ivil s'ef celn'iho 'uradu Vladivostok zeleznice posta Sergey Dolgov a vedouc'i Vladivostok MSC - CAP GTSMPP Anatolij Fedyakshin. Zvl'astn'i pozornost je z'astupcem reditele...
Nov'y skolsk'y z'akon Rusk'e federace nab'yv'a 'ucinku
1-09-2013, 19:03, Cesky
Jak uv'ad'i RIA Novosti, nov'y z'akon "o vzdel'av'an'i v Rusk'e federaci", kter'a m'a nahradit dve z'akladn'i z'akon - "na vzdel'av'an'i"(1992)a "na vyss'i a postgradu'aln'i odborn'e...
16-08-2013, 20:00, Cesky
Ve Vladivostoku, pokracov'an'i festivalu "Dny Latinsk'e Americe." Vcera vecer v preplnen'em promen'adn'ich Sportovn'i pr'istav konalo barevn'e otevren'i, kter'y byl doprov'azen strhuj'ic'i rytmy...
Obyvatel'e domu c'islo 27 na ulici Dobrowolski z vase dvore pr'ikladn'e
22-08-2013, 01:31, Cesky
Dnes v Vladivostok obyvatel domu na ulici Dobrowolski, 27 uspor'adali masov'e sobotu v jeho dvorku. A pomoc pri organizaci policist'e ud'alost pr'ace prisel zn'am'y po cel'em meste Vladivostok...
Osud
10-07-2013, 12:04, Cesky
Home Arena Vladivostok obdrzela odborn'e technick'e stanovisko pripravenosti "North" je zkratka pro provoz, ale konecn'e rozhodnut'i v t'eto veci mus'i b'yt potvrzeno Komis'i stadionech RAF. V...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Владивостокцев zvou k 'ucasti v веловыходных
18-06-2013, 16:15, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se uskutecn'i prvn'i веловыходные. V'ice nez 1000 'ucastn'iku проедут na kole na silnic'ich mesta, vyjadruje tak svou podporu rozvoje велоинфраструктуры v pr'imorsk'e...
Od pondel'i autobus c. 29-d'ale odkaz na centrum Vladivostoku s pr'istavem Воевода
28-06-2013, 23:46, Cesky
Pondel'i, 1. cervence, se bude prov'adet pohyb az do Podhur'i, jako tomu bylo doposud, a do z'alivu Воевода jednoduch'e na Рынду. Nov'e oznacen'i tohoto trasy stane «Z'atoka Воевода (oa Rustina) - TC...
Pozehnan'y pri narozen'i a vzhledem jablka
20-08-2013, 21:00, Cesky
Slavnostn'i akce venovan'a jedn'e z hlavn'ich krestansk'ych sv'atku, "Promenen'i" byly v poctu porodnici 2 na ulici Cheremukhovaya ve Vladivostoku. Gratulujeme, l'epe zn'am'y jako Spas Apple,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!