Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pro skutecn'e loupeze -

Pro skutecn'e loupeze - 21avgusta Arsenyevskiye mesto dvur odsoudil dva lidi z mesta, kter'e maj'i b'yt odsouzen za nekolik trestn'ych cinu zold'ak orientace(kr'adeze a loupeze), jakoz i pro ileg'aln'i n'akup, preprava, drzen'i, nosen'i streln'ych zbran'i, streliva a v'ybusnin. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v obdob'i od z'ar'i do prosince 2012 a to jak samostatne, a ve skupine osob, obzalovan'i sp'achal kr'adez majetku obcanu a pr'avnick'ych osob, jakoz i spolupr'aci a po dohode se dopustil loupeze v obchodech s potravinami. Behem loupeze obchody s potravinami pouzity maskovat masky a pouz'ivat strelnou zbran - upilovanou loveckou pusku a strelivo(gran'aty). V prosinci 2012 se policie pri vyhled'avac'ich operac'ich byly identifikov'any a postaveni pred soud dva muze, kter'i se pozdeji dal zpoved o okolnostech jejich zlociny. Soud souhlas'i s n'azorem st'atn'iho z'astupce premise prok'azanou skutecnost, ze tyto osoby patr'i do techto zlocinu, a ver'ime, ze je nutn'e priradit jim trestem odnet'i svobody, nasel obzalovan'eho vinn'ym a nar'idil jeden z nich - 4 roky, a dals'i - 3.6 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Verdikt jeste neprisla.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje 'uspesne probehla operace pacientovi s mrtvic'i
28-06-2013, 19:00, Cesky
Informoval o tom hlavn'i l'ekar КГБУЗ «WKB c. 1» Sergej Lebedev, ve sv'em projevu na Desce ministerstva zdravotnictv'i s c'ilem zlepsit poskytov'an'i zdravotn'i p'ece. Z'astupci l'ekarsk'e komunity...
Plastov'a znacka objevila na ulici Svetlanskaya
30-07-2013, 16:03, Cesky
Denn'i brig'ada komun'aln'iho podniku "Silnice Vladivostoku" obnovit silnicn'i n'avrh - vytvorit a udrzovat dopravn'i znacky, semafory a silnicn'i znacen'i se pouz'ivaj'i, coz zlepsuje schopnost...
D'aln'y v'ychod Rusko pomuze vsechny
21-08-2013, 16:01, Cesky
Mluven'i v televizn'im vys'il'an'i, velvyslanec Viktor Isajeva apeloval na obyvatele Ruska s n'avrhem na poskytnut'i financn'i pomoci obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, a to zejm'ena v oblasti...
Dosp'ivaj'ic'i d'ivka v Ussuriysk nar'idil zn'asilnit jinou d'ivku
18-07-2013, 14:32, Cesky
V rusk'em, odsoudil skupinu teenageru na z'aklade obvinen'i ze zlocinu proti sexu'aln'i nedotknutelnosti a sexu'aln'i svobody. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena...
Vydala nov'y iPhone 5S zlatou barvu
12-09-2013, 03:10, Cesky
Nov'y iPhone Apple predstavil viceprezident pro marketing Philip Schiller. Nov'e smartphony maj'i 64-bitovou architekturu a je schopen spoustet aplikace jako 32-j'adro a 64-j'adro. Nov'y iOS 7...
Prvn'i mezin'arodn'i festival Vladivostok feyerkov m'am hudbu
3-09-2013, 21:33, Cesky
T'ym «Liuyang HU SHAN TRADE CO.LTD» z C'iny, se z'ucastnil otevren'i her letn'i asijsk'e v roce 2010 predstav'i ohnostroj na prvn'im mezin'arodn'im festivalu ohnostroju ve Vladivostoku. Pripomenme,...
Trag'edie v rusk'em, ATV odletel do more, ridic zemrel
10-07-2013, 12:04, Cesky
26-let'y ridic se rozhodl jezdit na ctyrkolce s d'ivkou na pl'azi, kter'y ztratil kontrolu mlad'eho muze sklouzl do pr'ikopu a narazil do more. K nehode doslo na d'alnici sekci "Andreevka" - b....
Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska
11-06-2013, 15:03, Cesky
Z'itra, 12. cervna, v Den Rusku, na vodn'i plochy Amur z'alivu se budou konat z'avody v plachten'i sport, venovan'y tomuto sv'atku. Regata «Plachty Ruska» se bude konat ve vsech regionech zeme, kde...
Loupez v internetov'e kav'arne za n'asledek re'aln'em zivote
16-07-2013, 18:35, Cesky
Lenin okresn'i soud odsoudil Vladivostoku skupinu 5-locals pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 2 cl'anku. 162 trestn'iho z'akona(loupeze sp'achan'e skupinou osob po predchoz'i dohode, s...
Koncert venovan'y 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan konan'ych ve Vladivostoku
12-08-2013, 13:52, Cesky
Vcera, 11. srpna Vladivostok byl slavnostn'i koncert na pocest 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan. Koncert byl posledn'i akce festivalu: "Jsme tady navzdy", kter'a se konala od 5.srpna. V r'amci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!