Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Japonsk'e univerzity v 'Osace a Kj'otu, z'ajem o pr'aci s Palo

Japonsk'e univerzity v 'Osace a Kj'otu, z'ajem o pr'aci s Palo Podle tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity, na setk'an'i ve skole inzen'yrstv'i Palo projedn'any ot'azky spolupr'ace v oblasti vedy a techniky. Jako souc'ast japonsk'e delegace prijeli do Vladivostoku profesora Takashi Yamaguchi a Masahide Matsumara Osaka University a profesor Kunitomo Sugyura z Kyoto University. Byly doprov'azeny reditel 'uradu z'astupce moskevsk'e «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» Eiichiro Miyazoe a senior manazer Kazuo Ogaki. Host'e zacal svou n'avstevu s prohl'idkou more kapit'alu. Spolu se z'astupci skoly inzen'yrstv'i na druhu, kter'e navst'ivili str'anky na kampusu Palo na ostrove rustiny. Zv'ysen'y z'ajem o profesory z Kj'otu a 'Osace zazehl nov'y most pres Zlat'y roh a Bospor v'ychod, postaven'y ve Vladivostoku na summitu APEC v roce 2012. Pozornost k temto objektum, a to tak jedinecn'e ve svete, vzhledem k v'yzkumn'e cinnosti japonsk'ych vedcu v oblasti mostn'i konstrukce, a to zejm'ena, pouzit'i kompozitn'ich materi'alu a oceli. Podrobnejs'i informace o t'eto branzi se konala behem zased'an'i japonsk'e delegace na fakulte School of Engineering Palo. Kunitomo Sugyura rekl rusk'e kolegy o pokroku dosazen'em v t'eto oblasti Kyoto University, prednesl prezentaci a odpov'idali na ot'azky. Strany vyj'adrily z'ajem spolupracovat a vymenovat si informace, a v dlouhodob'em horizontu - na z'aklade spolecn'ych v'yzkumn'ych cinnost'i. Praktick'e je z'ajem o spolupr'aci a japonsk'a spolecnost «Kawasaki Heavy Industries, Ltd». Reditel 'uradu z'astupce moskevsk'e Eiichiro Miyazoe rekl o dod'avk'ach rusk'eho zar'izen'i pro v'yrobu energie. Zejm'ena bylo sedm siln'e gener'atory plynov'e turb'iny instalov'any v zar'izen'ich summitu APEC v roce 2012 na ostrove rustine pet z nich poskytuj'i pracovn'i CHP kampusu Palo, dva namontovan'e na CHP pro n'amorn'i akv'arium. Letit'y zkusenosti vzdel'avac'ich a v'yzkumn'ych aktivit skoly inzen'yrstv'i Palo m'a vysokou mezin'arodn'i uzn'an'i. Z'ajem o spolupr'aci ze strany nejvets'ich univerzit v Japonsku - dals'i dukaz tohoto. Strany urcily dlouhodob'y pl'an spolecn'ych cinnost'i a ujistil se navz'ajem v pripravenosti aktivne se pod'ilet na jeho realizaci.Опубликовано:   26-07-2013, 11:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Pr'inosy projektu
20-09-2013, 14:14, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Obor intenzivn'i p'ece, nov'e generace maj'i ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
6. cervna se bude konat slavnostn'i ceremoni'al otevren'i nov'e modern'i oddelen'i resuscitacn'i a intenzivn'i p'ece neurologick'eho oddelen'i v КГБУЗ «Владивостокская fakultn'i nemocnice c. 1»....
Celkov'a v'yse verejn'ych prostredku, kter'e na vklad na D'aln'em v'ychode Bank OJSC
13-08-2013, 20:05, Cesky
7 mes'icu letosn'iho roku, na D'aln'em v'ychode sporitelna svereno v'ice nez 16 miliard rublu, coz je 131% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. Internet nab'iz'i nov'e, t'emer neomezen'e...
Celn'ici изымают neleg'aln'i st'inidla a z'arovky des'itkami tis'ic
21-06-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Первомайского celn'iho 'uradu Владивостокской celn'i vymezeny незадекларированные zboz'i dov'azen'e z C'iny adresa spolecnosti s rucen'im omezen'ym. Celn'i odbaven'i uk'azal, ze spolu s...
Tiger plat'i i pro rekonstrukci
11-07-2013, 14:20, Cesky
Zlepsit obraz velitele tajze - touha socha nez jednou znelo jako od rezidentu Vladivostok a n'avstevn'iky, stejne jako z umelcu. Nyn'i v Vladivostok spr'ave vytvoril skici - jak udelat pruhovan'e...
Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole
29-08-2013, 12:04, Cesky
Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!