Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku

Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Vcera byl otevren v roce Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Jako souc'ast v'yznamn'e kulturn'i akce, kter'a prob'ih'a az do 1. z'ar'i, budou vybaveny celou radou v'ystav, video instalace, predn'asky a vystoupen'i. Jedn'im z prvn'ich projektu byla Bien'ale video art a c'insk'y umelec Zhou tzv. "ciz'ich brehu", kter'y mel premi'eru vcera v Divadle pro ml'adez. V tomto videu umelec pouz'ival jeho image a obrazy inspirovan'e d'ilem Tima Burtona, Walt Disney a dals'i. Hudba pro projekt napsal britsk'y hudebn'ik Bryan Ferry. - Jedn'a se o unik'atn'i projekt, protoze jsem nikdy nepracoval s tolika postav v jeho filmech, ale tady se pr'ace na cel'y rok, protoze jsem vymyslel 'uplne od zac'atku a kreslit kazd'y sn'imek zvl'ast - a rekl Zhou. - Pr'ace muze b'yt videna jako fantastick'y svet zac'in'a ve vode a postupne stoup'a k vrcholu, k zemi. Ve video-umeleck'ych predmetu z re'aln'eho sveta jsou kombinov'any s smyslen'y, prol'in'a do jednoho neprerusen'eho retezce. Podle umelce, to je smysl. - Ve sv'ych prac'ich, r'ad zahrnovat z'avazn'e prvky, jako napr'iklad v tomto videu muzete videt astrofyzik Stephen Hawking a jeho postavy a kreslen'ymi postavickami. Mysl'im, ze v zivote je velmi dulezit'e, je kombinace v'azn'e a z'abavn'e, kazd'y by mel b'yt schopen naj'it spr'avnou rovnov'ahu mezi temito dvema. Sezn'amit se s projektem "Nov'a banka" muze b'yt az do 25. srpna od 12 hod. do 20 hod. v Primorsk'y kraj Youth Theatre(St Svetlanskaya 15a, balkon). Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku

Maria Pisarev, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
Boj proti pasov'an'i drog na находкинской celnici
25-06-2013, 19:15, Cesky
Находкинская cla se nach'az'i na morsk'em 'useku hranice, kde se prov'ad'i mezin'arodn'i prepravu, kter'e maj'i preshranicn'i trestn'e cinnosti zvl'astn'i z'ajem, souvisej'ic'i s pokusy o neleg'aln'i...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
V pat'ach je chycen форточник
24-06-2013, 14:47, Cesky
Na policii se obr'atila 33-let'a zena. Obyvatel obce Ольховка uvedla, ze za dobu jej'i nepr'itomnosti doma v jej'im byte pronikl nezn'am'y. Korist'i zlodeje-форточника se staly pen'ize ve v'ysi 18...
V Артеме znepokojeni pobyty v sanatoriu pro veter'any
8-07-2013, 09:45, Cesky
Jeho v'ysledkem se stala otevren'eho dopisu vedouc'im region'aln'i pobocka V'yzkum soci'aln'iho pojisten'i Rusk'e Federace Ольге Суворовой. Duvodem odvol'an'i stala se t'ykaj'i clenu koordinacn'i...
Podm'inen'y poz'arn'i vyrazen v n'akupn'im stredisku, «Clover House»
28-06-2013, 14:17, Cesky
Podle legendy v 1500 ve druh'em patre se stalo podm'inen'e zap'alil a задымление server. Sbor poz'arn'i signalizace, zacala evakuace. Behem nekolika sekund klienti a pracovn'ici opustili budovu. Pres...
V Chyrvonaarmeiski plocha nasli telo chybej'ic'i dva roky star'y
5-08-2013, 20:01, Cesky
24.cervence 2013 v obci Vostretsova Krasnoarmeyskiy ctvrti ztratila 2-let'eho chlapce. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» asistenta vedouc'iho MOI Ruska pro 'uzem'i Primorye r'imsk'e Aurora, podle...
Krasnojarsk deti byli otr'aveni dals'i jsou na ceste do
31-07-2013, 23:46, Cesky
Nekter'a m'edia uvedla, ze centrum All-rusk'e Detsk'y "Ocean" nasel dukaz otravy u det'i. Policist'e prov'adej'i kontroly na veci. Je prok'az'ano, ze 29. cervence v kempu, delegace z Krasnojarsk -...
Soudci zem'ich asijsko-tichomorsk'e se sejdou v 7 Mezin'arodn'iho f'ora Vladivostoku
19-09-2013, 01:32, Cesky
7 Mezin'arodn'i f'orum asijsko-pacifick'e oblasti "danov'e 'upravy: pr'avo, ekonomie, a role soudu" se bude konat dne 20. z'ar'i ve Vladivostoku pod veden'im predsedy Rozhodc'iho Nejvyss'iho soudu...
Deti a obyvatel'e rekli dekuji Hry Пушкареву za hriste a silnici
18-06-2013, 21:00, Cesky
Kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев spolecne s obyvateli prijal pr'aci na асфальтированию придомовой 'uzem'i a instalaci detsk'e hriste na ulici Rusk'e, 35. Starosta a n'ajemn'ici domu spokojen s...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!