Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V pondel'i ve Vladivostoku ocek'avat dobr'e pocas'i

V pondel'i ve Vladivostoku ocek'avat dobr'e pocas'i Region obcasn'e deste v m'istech, boure. V'itr severoz'apadn'i m'irn'e. N'izk'a teplota 22 30 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. V'itr severoz'apadn'i m'irn'e. Teplota vzduchu 25 27 ТА C. Teplota vody v Amur Bay do 25 ТА C. 'Uroven radiace 9 mR /hod. B Ussurijsk c'astecne zatazeno, slab'y prerusovan'y d'est. V'itr severoz'apadn'i 26 umerennyy.Temperatura vzduchu 28 ТА C. V Nakhodka, polojasno, bez sr'azek. V'itr severoz'apadn'i slab'y umerennogo.Temperatura vzduchu 25 27 ТА C. Podle vyj'adren'i v predchoz'ich letech(1917-2012 gg.)Pocas'i ve Vladivostoku 19. srpna bylo teplo. Maxim'aln'i teplota 300 ТА C byla zaznamen'ana v roce 1949. Minim'aln'i teplota vzduchu 127 ТА C byla namerena v roce 2002. Za celou dobu z'aznamu desti bylo pozorov'ano u 58 mlha - v 37 pr'ipadech boure - v roce 1979. Vetsina d'est behem dne(45 mm)klesly v roce 1998. Gale(40 m /s)byl zaznamen'an v roce 1931.

primpogoda.ru

Опубликовано:   19-08-2013, 09:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na cerven 11
11-06-2013, 10:15, Cesky
Muzete se spolehnout na propagace nebo zv'ysen'i mzdy. Bl'izc'i lid'e udelaj'i vsechno pro to, abychom v'am pomohli vyhnout se упаднических n'alady. Neodm'itejte komunikaci s milovanou osobou. Silne...
Skutecn'e vrazda
12-07-2013, 12:17, Cesky
Zpoc'atku je to proste ned'aval pozor. Dokonce i legracn'i bylo, kdyz na internetu se objevil prvn'i z'aznam "stylu orfoarta", jak chytre nazval jeho tvurci. "Jsme pishym, jak jsem slysel," - byli...
Tret'i f'aze mistrovstv'i Primorsk'y kraj dragster se bude konat v nedeli v bajonetu
9-08-2013, 20:04, Cesky
Tret'i f'aze sampion'atu se bude konat v dr'aze Primorye "Mayhe" v obci. Bajonet. Bude bojovat o v'itezstv'i clenu Vladivostoku, NAKHODKA, Ussuriisk, Chabarovsku a Blagovescensk. Platforma bude...
Vysockij ve Vladivostoku: ocit'a svedectv'i
19-07-2013, 22:02, Cesky
V Dome dustojn'iku flotily, v'ystava fotografi'i Vladim'ira Vysotsky, ve kter'em se expozice - vz'acn'e obrazy slavn'eho umelcova pobytu v hlavn'im meste Bard m Primorye 'uzem'i v roce 1971...
D'aln'y v'ychod Rusko pomuze vsechny
21-08-2013, 16:01, Cesky
Mluven'i v televizn'im vys'il'an'i, velvyslanec Viktor Isajeva apeloval na obyvatele Ruska s n'avrhem na poskytnut'i financn'i pomoci obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, a to zejm'ena v oblasti...
Mince - d'arek pro 1.z'ar'i
27-08-2013, 14:47, Cesky
Str'ibrn'a mince "skola", v'az'i 20 gramu vyroben'e nemeckou firmou "Reischauer GmbH» Silver.999. S obehu pouze pet tis'ic kusu. Par - 50 Kwacha Malawi. Na rubov'e strane mince je chodit do skoly...
Jmenoval nejleps'i produkty rusk'em 2013
20-08-2013, 16:18, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zemedelstv'i a v'yzivy 'uzem'i Primorsky, v'itez je 25 v'yrobci. Mezi nimi - LLC "Seaside cukr'ar", as "Vladkhleb", LLC "Ratimir", LLC "Vladivostok ryb'i tov'arny", LLC...
Okrajov'e poslanci diakritikou na obchodn'i klima Primorye
16-08-2013, 20:05, Cesky
Z'astupci Primorye v uplynul'ych mes'ic'ich odvedli hodne pr'ace zameren'a na zlepsen'i podnikatelsk'eho prostred'i Primorsk'eho kraje. "Tato pr'ace bude pokracovat bez v'yjimky," - rekl predseda...
Zeme mnoho det'i v Far Eastern feder'aln'iho okresu rozdal pohodov'y
24-07-2013, 19:18, Cesky
V tomto pr'ipade 32841 rodin, kter'e poz'adal o voln'em pohybu vlastnictv'i pudy. Jsou pridelov'any 5000315 pozemku nebo 16% z celkov'eho poctu cekat. Zejm'ena rodiny s mnoho obcanu zij'ic'ich...
6-08-2013, 18:15, Cesky
Podle zpr'av z m'ista cinu, "N'amorn'i noviny", prvn'i zast'avka bylo mesto Ussuriysk. Tady, ve sten'ach ml'adeze centra kultury a oddechu "Horizon" byl slavnostn'i koncert. V'ice nez jeden a pul...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!