Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Festival "Noise" vyjde na hrane 'urovni

Festival "Noise" vyjde na hrane 'urovni Dnes je kino "Vladivostok" konala tiskov'a konference k festivalu "Hluk", kter'e se z'ucastnilo poradatel "kinokursy" Tikhon Makarov, vedouc'i ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov a reditel kina "Vladivostok" Antonina Ivanova. Pripom'in'ame, ze "kinokursy" byla zah'ajena ve Vladivostoku v dubnu 2013. Po prvn'i filmov'e skoly na D'aln'em v'ychode, jej'i absolventi byli schopni vyzkouset na festivalu "sum", kter'y se konal v hlavn'im meste Primorye jiz trikr'at. Z'ucastnete se festival mohl a dals'i obyvatel'e Vladivostoku a Artem. Filmy uv'aden'e na festivalu, mel casov'y limit: ne v'ice nez 15 minut. V'itez byl vybr'an div'ack'em hlasov'an'i a z'iskal grant ve v'ysi 40000 rublu pro dals'i pr'aci ve filmov'em prumyslu. - Je to to nejleps'i, pokud budete potrebovat filmov'y festival t'eto velikosti postavy r'ict - sd'ilen'y s publikem vyhlasovatele Tikhon Makarov. - Pokud je prvn'i festival kina "Vladivostok" prislo 250 lid'i, tretina - 400. Ofici'aln'i skupina festivalu v s'iti "VKontakte" na ot'azku "?Potrebuji filmov'y festival mesto" 165 lid'i odpovedelo kladne a pouze 17 - negativne. Celkem tri ruzn'e filmov'e festivaly "sum" se z'ucastnilo 20 mlad'ych rezis'eru a prezentov'any na 24 prac'i. Z nich 9 hudebn'i videa, jeden soci'aln'i navij'ak a 14 celovecern'ich filmu. Jiz tret'i festivalu vsechny filmy byly umeleck'e, a mnoho z nich bylo natoceno speci'alne pro tento projekt. - Jsme r'adi, ze na podporu mlad'ych filmaru, z nichz mnoh'e takov'y festival - jedin'a sance, jak uk'azat svou pr'aci na velk'e obrazovce pred publikem ruzn'eho veku. Mozn'a to povede k necemu v'ice, - rekl na tiskov'e konferenci s'ef ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov. V budoucnu pl'anuje podporit tvurce a reditel kina rcen'i "Vladivostok" Antonina Ivanova. Zejm'ena se douf'a, ze v urcit'ych obdob'ich kinematografie muze prin'est najmout na pr'aci mlad'ych tvurcu Vladivostoku. Nav'ic, vsichni fanousci kinematografie v Primorye v dals'i prekvapen'i: budou region'aln'i filmov'y festival, kter'y organiz'atori pl'anuj'i uspor'adat v r'ijnu a listopadu tohoto roku. Podle Tichon Makarov Film Festival se bude konat v r'amci pitching mlad'ych filmaru, pro kter'e bude nutno poskytnout strucn'y v'ytah navrhovan'ych obr'azku a popsat moznosti pos'adky. Predlozen'e projekty budou hodnoceny podle odvetv'i odborn'e filmov'e a dva v'itezov'e obdrz'i dotaci ve v'ysi 100 tis'ic rublu na nat'acen'i, vzhledem spr'ava Primorsk'eho kraje.Опубликовано:   16-08-2013, 20:07      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volejbal rusk'ych muzu t'ym se dostal do fin'ale Svetov'e ligy
21-07-2013, 19:46, Cesky
Setk'an'i, kter'e se konalo v argentinsk'em meste Mar del Plata, byla dokoncena ve ctyrech s'eri'ich ve prospech olympijst'i v'itezov'e Lond'yne 2012 - 25:1225:2324:2625:20. Nejproduktivnejs'i v...
Z'adn'y poplach? Kr'adezi a sp'alil
16-07-2013, 18:33, Cesky
Dobrodruzstv'i jin'eho narkomana, kter'i vydel'avaj'i na zivobyt'i prostrednictv'im trestn'ich remesel, byly ned'avno dokonceny v trestn'i veci. Vysetrovatel'e policejn'i oddelen'i c'islo 6 Amia...
T'yden ekologick'e v'ychovy a vzdel'av'an'i se bude konat ve Vladivostoku
24-06-2013, 19:32, Cesky
Jak uv'ad'i organiz'atori, projekt je realizov'an pro zv'ysen'i 'urovne eko-botanick'e vzdel'av'an'i det'i mesta Vladivostoku a Pr'imorsk'eho kraje, rozv'ijet jejich z'ajem o botanice a ekologii,...
Podvodn'ik chtel v Primorye
1-08-2013, 16:32, Cesky
Muze pravidelne cestovat do Thajska. Kazd'y, kdo m'a informace o um'isten'i Matthew Suvalov navrhl volat 249-09-2689024845727......
V rusk'em, aktivne pracuje na sn'izen'i poctu nehod
15-07-2013, 20:31, Cesky
Nicm'ene, i pres prijat'a opatren'i, pocet dopravn'ich nehod zavinen'ych ridici pod vlivem alkoholu, se zv'ysil o 276% na 149 nehod(APPG - 145). Zust'av'a alarmuj'ic'i stav nehode motocyklu. Podle...
U владивостокских pytl'aky stazena v'ice nez 500 kg krab'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
V prubehu kontroln'ich akc'i na podporu prov'aden'i nekvalitn'ich a nebezpecn'ych v'yrobku, zamestnanci УМВД a R'izen'i Россельхознадзора ke stretu strana potenci'alne nebezpecn'e pro zdrav'i lid'i...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...
Uzbek opil'y a narazil do policejn'i za'utocili
3-09-2013, 21:34, Cesky
Skutecnost, ze migruj'ic'i pracovn'ici, kter'i prij'izdej'i do n'amorn'i dispozice pokorn'ym nic jin'eho, je zn'amo dels'i dobu. Ale skutecnost, ze se zacnou rozpoustet v rukou z'astupcu policie, je...
N'avstevn'ici Red Rocks Vladivostoku opustil sv'e pr'an'i sportovcum a zaznamenal refr'en Hymny fanousku «Soci 2014»
27-06-2013, 18:46, Cesky
23. cervna ve Vladivostoku se konal olympijsk'y hudebn'i festival RED ROCKS, kter'y se kon'a v r'amci Kulturn'i Olympi'ady «Soci 2014» a za podpory Sporitelny. 'Ucastn'ici festivalu mohli nejen...
Otec uskrtil za to, ze napadl syna s v'alecek
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve meste Vladivostoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i proti m'istn'im obyvatelum, podezrel'y ze zabit'i sv'eho otce. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!