Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Festival "Noise" vyjde na hrane 'urovni

Festival "Noise" vyjde na hrane 'urovni Dnes je kino "Vladivostok" konala tiskov'a konference k festivalu "Hluk", kter'e se z'ucastnilo poradatel "kinokursy" Tikhon Makarov, vedouc'i ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov a reditel kina "Vladivostok" Antonina Ivanova. Pripom'in'ame, ze "kinokursy" byla zah'ajena ve Vladivostoku v dubnu 2013. Po prvn'i filmov'e skoly na D'aln'em v'ychode, jej'i absolventi byli schopni vyzkouset na festivalu "sum", kter'y se konal v hlavn'im meste Primorye jiz trikr'at. Z'ucastnete se festival mohl a dals'i obyvatel'e Vladivostoku a Artem. Filmy uv'aden'e na festivalu, mel casov'y limit: ne v'ice nez 15 minut. V'itez byl vybr'an div'ack'em hlasov'an'i a z'iskal grant ve v'ysi 40000 rublu pro dals'i pr'aci ve filmov'em prumyslu. - Je to to nejleps'i, pokud budete potrebovat filmov'y festival t'eto velikosti postavy r'ict - sd'ilen'y s publikem vyhlasovatele Tikhon Makarov. - Pokud je prvn'i festival kina "Vladivostok" prislo 250 lid'i, tretina - 400. Ofici'aln'i skupina festivalu v s'iti "VKontakte" na ot'azku "?Potrebuji filmov'y festival mesto" 165 lid'i odpovedelo kladne a pouze 17 - negativne. Celkem tri ruzn'e filmov'e festivaly "sum" se z'ucastnilo 20 mlad'ych rezis'eru a prezentov'any na 24 prac'i. Z nich 9 hudebn'i videa, jeden soci'aln'i navij'ak a 14 celovecern'ich filmu. Jiz tret'i festivalu vsechny filmy byly umeleck'e, a mnoho z nich bylo natoceno speci'alne pro tento projekt. - Jsme r'adi, ze na podporu mlad'ych filmaru, z nichz mnoh'e takov'y festival - jedin'a sance, jak uk'azat svou pr'aci na velk'e obrazovce pred publikem ruzn'eho veku. Mozn'a to povede k necemu v'ice, - rekl na tiskov'e konferenci s'ef ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov. V budoucnu pl'anuje podporit tvurce a reditel kina rcen'i "Vladivostok" Antonina Ivanova. Zejm'ena se douf'a, ze v urcit'ych obdob'ich kinematografie muze prin'est najmout na pr'aci mlad'ych tvurcu Vladivostoku. Nav'ic, vsichni fanousci kinematografie v Primorye v dals'i prekvapen'i: budou region'aln'i filmov'y festival, kter'y organiz'atori pl'anuj'i uspor'adat v r'ijnu a listopadu tohoto roku. Podle Tichon Makarov Film Festival se bude konat v r'amci pitching mlad'ych filmaru, pro kter'e bude nutno poskytnout strucn'y v'ytah navrhovan'ych obr'azku a popsat moznosti pos'adky. Predlozen'e projekty budou hodnoceny podle odvetv'i odborn'e filmov'e a dva v'itezov'e obdrz'i dotaci ve v'ysi 100 tis'ic rublu na nat'acen'i, vzhledem spr'ava Primorsk'eho kraje.Опубликовано:   16-08-2013, 20:07      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Zamestnanci policie Amur pripojil karavanu
23-08-2013, 18:49, Cesky
'Ucastn'ici shrom'azden'i venovan'e 95. v'yroc'i vzniku krimin'aln'i sluzby na 22. srpna prijel do regionu Amur. Na hranici s zidovskou autonomn'i oblast, do auta, dals'i z Vladivostoku, pripojil...
M'istopredseda vl'ady, ministr Olga Golodets rekl dobr'y v'yvoj Primorye
7-08-2013, 20:01, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady o soci'aln'i politice a hodnotit rozvoj infrastruktury a Palo doporucujeme str'avit zde mezin'arodn'i, n'arodn'i a meziregion'aln'i ml'adeznick'ych aktivit. Tento dokument...
Provoz zvednout parn'ik Costa Concordia je pres
17-09-2013, 21:17, Cesky
"Operace je u konce. N'adoba je zobrazen ve svisl'e poloze. " Rekl vedouc'i civiln'i It'alie Franco Gabrielli ochrany s t'im, ze operace trvala v'ice nez 19 hodin. V zved'an'i byl vlozka z'ucastnilo...
'Urady pr'ace pomoci otevr'it svuj vlastn'i podnik rusk'em
10-07-2013, 18:06, Cesky
Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, podpora samostatn'e v'ydelecn'e cinnosti nezamestnan'ych - testuje zadatele v rozvojov'ych podnikatelsk'ych z'ameru, vyuzit'i...
Dobrovolnick'e rusk'em muze st'at kdokoli
2-08-2013, 18:01, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo ml'adez rusk'em, kam maj'i pr'istup pouze vsem pr'ichoz'im vyzkouset svou ruku v oblasti dobrovolnictv'i. Dobrovoln'ici rusk'em maj'i neoceniteln'e zkusenosti v por'ad'an'i...
V oblasti Kavalerovskii silnic a mostu restore
9-08-2013, 20:01, Cesky
Jak je uvedeno v obcansk'em z'akon'iku Primorsk'eho kraje na poz'arn'i bezpecnost, civiln'i obrany, ochrany obyvatelstva a 'uzem'i, z havarijn'ich situac'i prob'ihaj'ic'ich restaur'atorsk'ych prac'i...
Nakhodka more ryb'arsk'y pr'istav mohla zruinovat
27-08-2013, 14:48, Cesky
Podle den'iku "Marine News", as "Nakhodka more ryb'arsk'y pr'istav" muze zruinovat. Rozhodc'i soud rusk'em, precten'i prohl'asen'i, LLC "DalLuch Train" na JSC "Nakhodka pr'istav morsk'y rybolov" na...
Projekt je postaven Bajkonur
3-09-2013, 21:33, Cesky
Jak RIA "Novosti", projektov'a dokumentace Bajkonur "v'ychodn'i", jehoz v'ystavba zacala v regionu Amur v'ice nez pred rokem, st'ale jeste nen'i schv'alen st'atn'i zkousky, rekl v rozhovoru s RIA...
Ruzn'e kategorie obcanu v Primorye jsou opatreny krytem
26-07-2013, 16:04, Cesky
S v'ice nez 173 miliard byla zamerena na zajisten'i bydlen'i pro veter'any Velk'e vlasteneck'e v'alky. 109 veter'anu jiz zakoupili domu, veter'ani sedmi vydan'ych na jejich zvolen'e doma a smluv...
«Ziv'y pramen» otevrel v Hled'an'i
27-06-2013, 14:00, Cesky
Organiz'atory festivalu jsou muzeem a v'ystavn'im v'ystavn'i centrum mesta dar z nebes, obecn'i dum ml'adeze, находкинская verejn'e ml'adeznick'a organizace «Клио». D'iky podpore spr'avy mesta a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!