Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Igor Пушкарев: "Dedictv'i summitu APEC ve Vladivostoku jsme jeste do konce, abychom si uvedomili"

Igor Пушкарев: "Dedictv'i summitu APEC ve Vladivostoku jsme jeste do konce, abychom si uvedomili" Kapitola Vladivostoku si jist'y, ze «kazd'y rok se vzd'al'i od t'eto ud'alosti, budeme st'ale v'ice uvedomovat jeho dlouhodob'e dusledky. Je polozen takov'y siln'y z'aklad, kter'y zajist'i rozvoj нарастающими tempem na mnoho let dopredu». V rozhovoru s «Zlat'y Roh» Igor Пушкарев vypr'avel, jak dedictv'i summitu se postupne prev'adej'i na nov'a pracovn'i m'ista, dane, dals'i rozvoj 'uzem'i. Starosta vysvetlil, ze se summit rozhodl v'azne probl'emy mesta, napr'iklad v'ystavba energetick'ych s'it'i, komun'aln'i infrastruktury a nov'e водовода vytvoreny podm'inky pro stabiln'i zivot. «Vladivostok 35 let, «visel» na jedn'e trubce, na kter'em voda pod'ana vcetne a na TEPL'ARNY. Kdyz prob'ihala nejak'a nehoda, vsichni jsme se roztr'asly, protoze mohli 600 - тысячный mesto rozmrazit. Ted je tam rezerva - to je stabilita syst'emu. Jsme dvakr'at zv'ysili spolehlivost nasich stanic,» r'ik'a vedouc'i centra mesta. «Jde o v'ykonn'y bydlen'i, jsme jiz prekrocily sovetsk'e objem vstup bydlen'i. Ale to jeste nestac'i, je treba dos'ahnout toho, aby to bylo prijateln'e. M'ame velmi vysok'e n'aklady na bydlen'i, protoze je popt'avka, a aby se sn'izila cena, potreba vytvorit v'ic a stav'ime микрорайонами». Igor Пушкарев poznamenal, ze pro nej nejvets'i 'uspech summitu se stala zmena psychologie obyvatel mesta k leps'imu. «Staly se v'ice milovat a v'azit si sv'e mesto. Hlavn'i indik'ator: pocet obyvatel mesta roste, pokud se do tohoto dvacet let jsme убывали, pak za ctyri roky jsme vyrostli na 21 tis'ic osob. V lonsk'em roce jsme prekonali tzv. demografick'y kr'iz - u n'as se stala narodil v'ice, nez um'irat. To je mozn'e proto, ze se men'i kvalitu zivota, mesto se st'av'a atraktivn'i pro ml'adez - jsou postaveny skolky, skoly, stadiony, pokracuje rozs'ahl'e ter'enn'i 'upravy. Jeste ned'avno ve Vladivostoku i proch'azku nebylo kam - dnes u n'as objevuj'i nov'e n'amest'i, n'abrez'i - je jiz ctyri», - upozornil s'ef pobrezn'i hlavn'iho mesta. Zdroj: Tiskov'a Spr'ava mesta VladivostokuОпубликовано:   6-06-2013, 15:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
J'idlo v kav'arne a obchody letiste
13-07-2013, 21:32, Cesky
V cervnu 2013 n'amorn'i dopravy zastupitelstv'i ve spolupr'aci s Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje prezkoumala restaurac'i, kav'aren a obchodu, pracuj'ic'i na letisti, "Vladivostok". Jak uv'ad'i...
Pr'iprava na chladn'e obdob'i v pln'em proudu
6-08-2013, 18:18, Cesky
Do 20. srpna dokonceny rekonstrukce vyt'apen'i a tepeln'ych kamery, vcetne obnoven'i asfaltu a zelen'eho prostoru, kter'y se nach'az'i na krizovatce silnice na ulici. Rusk'a, 17-19a - Kirov, 6....
21. a 22. cervna jarmark na n'amest'i nebude fungovat
20-06-2013, 15:30, Cesky
Zemedelsk'y veletrh na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce v p'atek a sobotu 21. a 22. cervna - pracovat nebude. 23. cervna se tady kon'a festival «Red Roсks» na podporu Olympijsk'ych her v roce 2014 v...
V rade umeleck'e skoly 3 ve Vladivostoku renovuje
16-07-2013, 12:46, Cesky
Tam jiz byly provedeny pr'ace na elektrick'em zar'izen'i, delal nov'e stropy, podlahy, opraven'e obarv'i-sklenen'a dv'irka jsou zrekonstruovan'e schodiste, schody jsou aktualizov'any, oblozen'a...
Urbanistick'ym tip: modern'i architekti zodpovedn'e za budouc'i podobu Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Tradicne na soud odborn'iku byly prezentov'any projekty staveb, a tentokr'at se jednalo o nejdulezitejs'ich a odpovedn'ych m'istech krajsk'e metropole. Tak, prvn'i byl predlozen m'a moznost...
V severoz'apadn'i C'ine zemetresen'i o s'ile 51
20-09-2013, 17:50, Cesky
Jak ITAR-TASS V provinci'ich Gansu a Qinghai nyn'i zemetresen'i o s'ile 51. Otresy byly zaznamen'any v Sunan kraju a Menyuan v 05:37 casu v Pekingu. Centrum se nach'az'i v hloubce 7 km. Z'adn'e...
Skoln'i veletrh zacal ve Vladivostoku
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vladivostok je centr'aln'i n'amest'i funguje skola veletrh. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, muzete si koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e...
Lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence
28-06-2013, 19:02, Cesky
Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite hl'as'i, ze v souvislosti s n'arustem objemu oprav na pozemku теплотрасс lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence na n'asleduj'ic'ich adres'ach:...
Vedouc'i predstavitel'e odsouzen falesn'ych pr'ijmov'ych
7-09-2013, 21:51, Cesky
Overov'an'i prohl'asen'i odhalila nekolik pr'ipadu nespolehliv'ych informac'i poskytnut'ych 'uredn'iku na dobr'e 'urovni, vcetne pohonn'e jednotky, hlava rusk'e prezidentsk'e administrativy Sergej...
Jiz 2600 obyvatel jsou ochotni priznat, ze v l'asce Владивостоку na Zlat'em moste 7. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
2600 obyvatel podali z'adosti o 'ucast v флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok». A registrace 'ucastn'iku prob'ih'a. Pripomenme, ze v prubehu флэшмоба 7. cervence ve 12 hodin se vsichni 'ucastn'ici akcie...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!