Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Igor Пушкарев: "Dedictv'i summitu APEC ve Vladivostoku jsme jeste do konce, abychom si uvedomili"

Igor Пушкарев: "Dedictv'i summitu APEC ve Vladivostoku jsme jeste do konce, abychom si uvedomili" Kapitola Vladivostoku si jist'y, ze «kazd'y rok se vzd'al'i od t'eto ud'alosti, budeme st'ale v'ice uvedomovat jeho dlouhodob'e dusledky. Je polozen takov'y siln'y z'aklad, kter'y zajist'i rozvoj нарастающими tempem na mnoho let dopredu». V rozhovoru s «Zlat'y Roh» Igor Пушкарев vypr'avel, jak dedictv'i summitu se postupne prev'adej'i na nov'a pracovn'i m'ista, dane, dals'i rozvoj 'uzem'i. Starosta vysvetlil, ze se summit rozhodl v'azne probl'emy mesta, napr'iklad v'ystavba energetick'ych s'it'i, komun'aln'i infrastruktury a nov'e водовода vytvoreny podm'inky pro stabiln'i zivot. «Vladivostok 35 let, «visel» na jedn'e trubce, na kter'em voda pod'ana vcetne a na TEPL'ARNY. Kdyz prob'ihala nejak'a nehoda, vsichni jsme se roztr'asly, protoze mohli 600 - тысячный mesto rozmrazit. Ted je tam rezerva - to je stabilita syst'emu. Jsme dvakr'at zv'ysili spolehlivost nasich stanic,» r'ik'a vedouc'i centra mesta. «Jde o v'ykonn'y bydlen'i, jsme jiz prekrocily sovetsk'e objem vstup bydlen'i. Ale to jeste nestac'i, je treba dos'ahnout toho, aby to bylo prijateln'e. M'ame velmi vysok'e n'aklady na bydlen'i, protoze je popt'avka, a aby se sn'izila cena, potreba vytvorit v'ic a stav'ime микрорайонами». Igor Пушкарев poznamenal, ze pro nej nejvets'i 'uspech summitu se stala zmena psychologie obyvatel mesta k leps'imu. «Staly se v'ice milovat a v'azit si sv'e mesto. Hlavn'i indik'ator: pocet obyvatel mesta roste, pokud se do tohoto dvacet let jsme убывали, pak za ctyri roky jsme vyrostli na 21 tis'ic osob. V lonsk'em roce jsme prekonali tzv. demografick'y kr'iz - u n'as se stala narodil v'ice, nez um'irat. To je mozn'e proto, ze se men'i kvalitu zivota, mesto se st'av'a atraktivn'i pro ml'adez - jsou postaveny skolky, skoly, stadiony, pokracuje rozs'ahl'e ter'enn'i 'upravy. Jeste ned'avno ve Vladivostoku i proch'azku nebylo kam - dnes u n'as objevuj'i nov'e n'amest'i, n'abrez'i - je jiz ctyri», - upozornil s'ef pobrezn'i hlavn'iho mesta. Zdroj: Tiskov'a Spr'ava mesta VladivostokuОпубликовано:   6-06-2013, 15:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionech Primorye odstranen'i n'asledku sprchov'ym koutem
22-07-2013, 16:01, Cesky
Pr'ace pod'il'i 14 lid'i a osm vozidel. Tak'e v predvecer Centra pro krizov'e r'izen'i v Primorsky 'uzemne-spr'avn'iho obdrzela st'iznost od ctvrti Lazo o pomoc v prechodu turisty do pobrezn'i z'ony...
Kapitola Vladivostoku : «Parkov'an'i je povinen vybudovat obchodn'i»
5-06-2013, 22:30, Cesky
Pro resen'i probl'emu dopravn'i z'acpy ve Vladivostoku, vcetne, v centru mesta, v posledn'ich letech se spr'avou mesta prijat komplex opatren'i. A tato pr'ace pokracuje. Podle odborn'iku existuje...
Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice
25-07-2013, 18:33, Cesky
Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a...
Tret'i f'aze mistrovstv'i Primorsk'y kraj dragster se bude konat v nedeli v bajonetu
9-08-2013, 20:04, Cesky
Tret'i f'aze sampion'atu se bude konat v dr'aze Primorye "Mayhe" v obci. Bajonet. Bude bojovat o v'itezstv'i clenu Vladivostoku, NAKHODKA, Ussuriisk, Chabarovsku a Blagovescensk. Platforma bude...
V galerii «Oblouk» otev'ir'a v'ystava «Vladivostok - mesto kontrastu»
6-07-2013, 08:00, Cesky
10. cervence v galerii «Oblouk» se otevre prvn'i zased'an'i interaktivn'i projekt «Vladivostok - mesto kontrastu». Projekt iniciovala Nadace pro podporu integrovan'e rozvoj a znacky 'uzem'i za...
Vl'ada reformu zkousku znovu na prav'em
3-08-2013, 12:47, Cesky
Vl'ada se chyst'a zmenit pravidla uveden'i kvalifikacn'i zkousku a vyd'av'an'i ridicsk'ych prukazu. Zkouska je pl'anov'ano rozdelit na dva samostatn'e: teoretickou zkousku a pro prvn'ich...
Policie zadrzela lidi v partyz'an podezren'i z kr'adeze
8-07-2013, 21:06, Cesky
Ten muz mi rekl, ze den byl v soukrom'em dome. Behem t'eto doby, vstoupil do bytu a ukradl nezn'am'e brokovnici "tohoto zivocicha", klenoty, a videokamera. Skody zpusoben'e zalobci odhaduje 90000...
Vladivostok se bude konat samostatnou v'ystavu slavn'eho avantgardn'iho umelce
13-07-2013, 21:31, Cesky
V'ystava predstav'i priblizne 29 del ze s'erie "Labyrint", "neomezen'e" a "R'iman'e". A 17. cervence pro hosty a galerie stisknut'im tlac'itka "Arka" Vernis'az se bude konat. Od 17 - 19 hodin...
Gener'aln'i projektant Zlat'eho mostu podporuje флэшмоб «Jsem r'ad Vladivostok»
26-06-2013, 19:00, Cesky
'Ustav je gener'aln'im projektantem Zlat'eho mostu, tak odborn'ici, jako nikdo znal'y technick'e charakteristiky zar'izen'i, kter'e bylo vyrobeno potrebn'e v'ypocty, podpurn'a флэшмоба «Jsem r'ad...
Aktivace voleb v Vladivostoku ve volb'ach ocek'av'a vecer
8-09-2013, 22:00, Cesky
"Volby se konaj'i ve Vladivostoku dnes tise dost - rekl s hlasov'an'im v hlavn'im meste Primorye politolog Viktor lodn'iku. - V'yrazn'e konflikty byly zaznamen'any. Obyvatel'e Vladivostok prehl'idky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!