Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Do Vladivostoku dorazila delegace odboru Japonsku

Do Vladivostoku dorazila delegace odboru Japonsku Dnes, 6. cervna, pros'im Vladivostoku navst'ivila delegace Japonsk'eho konfederace odborov'ych svazu - Рэнго, kterou vede m'istopredseda Рэнго prefekture Ishikawa Хиронобу Минатогути. S delegac'i se setkal n'amestek vedouc'iho 'uradu Vladivostoku, Elena Щеголева. Elena Щеголева priv'itala hosty z n'azvu kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева a pr'ala jim pr'ijemn'ych z'azitku a plodn'e pr'ace v nasem meste. Ona predstavil japonsk'y odborov'i funkcion'ari s histori'i, dynamiky soucasn'ych transformace a perspektivy rozvoje Vladivostoku, a tak'e odpovedela na jejich ot'azky Хиронобу Минатогути, zase uvedl, ze tento prvn'i pr'ichod do Vladivostoku jiz nalozil delegaci energi'i a potvrdil n'azor o meste jako o jedn'e z nejslibnejs'ich centra mezin'arodn'i spolupr'ace v Asijsko-Tichomorsk'em regionu. Je zaj'imav'e, ze krome vnejs'i pozorov'an'i, hosty z Japonska, zvl'aste upoutala ve Vladivostoku velk'e mnozstv'i mlad'ych lid'i, a tak'e zeny, kter'e 'uspesne pracuj'i ve vedouc'ich pozic'ich v mnoha organizac'ich a instituc'ich. Maj'i v 'umyslu podporovat zav'aden'i t'eto zkusenosti doma. 'Ucastn'ici se konalo v r'amci setk'an'i detail rozhovoru si vymenili n'azory na ot'azky vztahu mezi zamestnavateli, person'aln'i pr'ace kolektivu a z'astupci ofici'aln'ich struktur, nast'inila pl'any na dals'i spolupr'aci. Dnes, 6. cervna, pros'im Vladivostoku navst'ivila delegace Japonsk'eho konfederace odborov'ych svazu - Рэнго, kterou vede m'istopredseda Рэнго prefekture Ishikawa Хиронобу Минатогути. S delegac'i se setkal n'amestek vedouc'iho 'uradu Vladivostoku, Elena Щеголева.
Zdroj: Tiskov'a Spr'ava mesta Vladivostoku
Опубликовано:   6-06-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ruzn'e kategorie obcanu v Primorye jsou opatreny krytem
26-07-2013, 16:04, Cesky
S v'ice nez 173 miliard byla zamerena na zajisten'i bydlen'i pro veter'any Velk'e vlasteneck'e v'alky. 109 veter'anu jiz zakoupili domu, veter'ani sedmi vydan'ych na jejich zvolen'e doma a smluv...
Mistrovstv'i t'ahnout probehnut'i se bude konat tuto nedeli
16-08-2013, 20:07, Cesky
V Nadch'azej'ic'i nedeli 18. srpna na dr'aze, v z'atoce Azure bude tret'i etapa dne Open Championship League Vladivostok dragsteru. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15...
Hlavn'i hvezdou dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku bude skupina Las Ketchup a Kaoma
30-07-2013, 10:34, Cesky
Ve Vladivostoku, dokoncena jedna z nejvets'ich a barevn'e akce - Dny Latinsk'e Americe. Behem festivalu, srpen -15-17 - Vladivostok bude navstevovat asi 200 latinskoamerick'ych hosty. Hlavn'i hvezdou...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Radeji se rozloucit s penezi, a ne se svobodou
24-06-2013, 19:32, Cesky
O trestn'i odpovednosti za злостное neplacen'i v'yzivn'eho Obcan K. vedel z prvn'i ruky: 6 mes'icu n'apravn'ych prac'i, uchov'av'an'i 5 % z v'ydelku dluzn'ikovi zd'ala nedostatecn'a, na splacen'i...
Modern'i divadlo LIQUID z Moskvy mluvit na 8. bien'ale
30-07-2013, 16:04, Cesky
Vladivostoku. V r'amci 8. bien'ale soucasn'eho v'ytvarn'eho umen'i divadeln'i kapaliny z Moskvy se predstav'i poulicn'i predstaven'i «Kvetiny /Kvetiny". Takov'a reprezentace, zahrnuj'ic'i nejen...
Objekt je ve v'ystavbe matersk'e skoly Pikhtovaya s komunikac'i
18-09-2013, 19:01, Cesky
Jde to dvoupatrov'a budova je plne postaven. Nyn'i dodavatel'e dlazby n'astroje, stejne jako vedouc'i instalat'ersk'e a elektro pr'ace. Soucasne zajist'ime i 'uzem'i. Do konce tohoto roku bude mal'e,...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Vsechny skoly jsou ochotni vz'it deti Vladivostok
14-08-2013, 15:47, Cesky
Na bezpecnost a dodrzov'an'i kontrolu SanPiN instituce v'ybor, slozen'y z odborn'iku Ministerstva skolstv'i, epidemiologie a leg'alne. V jej'im z'averu - vse pripraveno k Vladivostok skol. Akty...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!