Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nov'a plastov'a okna se objevily ve 27-mi matersk'ych

Nov'a plastov'a okna se objevily ve 27-mi matersk'ych Rozs'ahl'a v'ymena star'ych oken za nov'e plastov'e se kon'a v matersk'ych skol'ach Vladivostoku. Jiz vymenili okna v matersk'ych skol'ach№№, 893025 314880 16919227 151123 1361745 814019 1688680 14162165 1073260. To je vsak pr'ace nekonc'i. Plastov'a okna v pl'anu vytvorit jeste v 23 predskoln'ich instituc'ich vzdel'av'an'i. Pripomenme, pr'ace na v'ymene oken prob'ih'a dle zad'an'i Igor Пушкарева. Krome toho, ze v nekter'ych детсадах na tento rok je pl'anov'ana rekonstrukce strechy a fas'ady, vetr'an'i, instalace svetl'iku, zar'izen'i st'inu mark'yzy, opravy syst'emu vyt'apen'i a kanalizace, mont'aze bezpecnostn'ich kamer.Опубликовано:   5-06-2013, 18:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pocas'i v Primorye: 19. z'ar'i
19-09-2013, 10:02, Cesky
Region um'ist'i mal'y d'est. V'itr jizn'i, jihoz'apadn'i m'irn'y, v z'apadn'ich oblastech je siln'y. Teplota vzduchu 15 25 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Jihov'ychodn'i v'itr je...
V obci horsk'ych pramenu obnovena strecha ve ctyrech domovech
13-08-2013, 15:01, Cesky
V horsk'e vesnici kl'icu behem siln'e kr'atkodob'e vetru byly poskozeny strechy obytn'ych domu. Ctyri z nich byly obnoveny. Jak bylo uvedeno v oddelen'i civiln'i ochrany Primorsk'eho kraje, hurik'an...
Soudn'i vykonavatel'e sesel rodinu
10-07-2013, 12:04, Cesky
Pred nekolika lety, mlad'y p'ar mel dceru. Nicm'ene, jak se casto st'av'a, ze rodice, unaven'y dom'ac'im otresum a nekonecn'e z'uctovac'i, se rozhodli vydat rozvodu, odchodu sv'eho otce oslovit Kirov...
Fighters studotryadov Vladivostok sel All-rusk'e ryb'arsk'e sez'ony
18-07-2013, 20:15, Cesky
Kluci cekaj'i nejvets'i ryb'arsk'e spolecnosti v Sachalin a Etorofu. Jak bylo uvedeno v r'izen'i ml'adeze mestsk'e spr'avy, letn'i semestr zacal pracovat pro deti studentsk'ych skupin Putinova...
Vladivostok zhnschina-let'y d'ite se snaz'i ztratit mrakodrapu
12-08-2013, 20:16, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku, to bylo hl'asil, ze na okraji strechy domu c'islo 80 na ulici Krygin je zena s d'itetem v n'aruc'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby...
Pro bezpecnost det'i v Vladivostok - nov'e zn'amky
22-08-2013, 21:47, Cesky
Pro nadch'azej'ic'i silnicn'i skoln'iho roku sluzby ve Vladivostoku stanovit nov'e znacky s c'ilem chr'anit deti. Zejm'ena u skoly c'islo 8 c'islo 18 Matersk'a skola, dum det'i a ml'adeze, v...
Dokoncena oprava придомовых silnice na ulici Гамарника
28-06-2013, 19:01, Cesky
Na pokyn vedouc'iho mesta Igor Пушкарева zde bylo podlahy nov'e silnicn'i koberec, nahrazeny obrubn'iky, ale tak'e opraveny chodn'iky. Pripomenme si, ze oprava придомовых 'uzem'i a внутриквартальных...
V noci z'akaz cestov'an'i na d'alnici Chabarovsk - Komsomolsk-on-Amur
26-08-2013, 13:02, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych situac'i v regionu Chabarovsku, vzhledem k zaplaven'i jednotliv'ych 'useku d'alnice Chabarovsk - Komsomolsk-on-Amur, od 25.srpna 2013 v...
Poslanci hodnot'i v'ysledky region'aln'iho programu
18-09-2013, 16:13, Cesky
Pokud bude n'avrh schv'alen financn'i prostredky na 232 miliardy v'ice nez pet let pro opatren'i na opravu, v'ystavbu a rekonstrukce silnic pobrezn'ich str'avil 206 miliardy rublu. Zpracov'an'i...
Rezident Primorye ukradl pen'ize od jeho matky-in-
19-08-2013, 16:17, Cesky
Povinnost'i policie obdrzel zpr'avu Komissarovo Khankaisky obyvatel vesnice oblasti. 65-rok-star'a zena ozn'amila, ze z jej'iho bytu, kter'y se nach'az'i na ulici Nina, velk'e mnozstv'i penez ukradl....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!