?     ?

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru

Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru 31. kvetna v Art patre na adrese str. , 12 otevrela v'ystava avantgardn'i umelci ze ctyr zem'i, 'Unos Evropy a konala prezentace knihy Liter'arn'i poteru m'istn'i a ukrajinsk'ych spisovatelu. Tyto dve ud'alosti - souc'ast projektu Jeden zivot - ctyri zeme, venovan'y pameti Davida , jednoho ze zakladatelu rusk'eho . V expozici jsou prezentov'any pr'ace umelcu z Kalifornie, Japonska, Nemecka, USA a Ukrajiny. Na jedn'e ze sten vis'i obrovsk'e pl'atno, 'Unos Evropy. Autor pr'ace - mal'ir Sergej Gorbacov z Vladivostoku, ale podle organiz'atora projektu umelce a Sergeje Goncara, stejn'y n'azev obr'azku a v'ystavy - cist'a n'ahoda. - N'azev dnesn'i v'ystavy je spojena s 'upisem v duchu , kterou chceme uspor'adat v Par'izi, - vypr'avej'i organiz'atori. - Chceme chytit nejak'y (snad i svetove zn'am'e), aby se s n'i pl'isen a odvedl ho k n'am do Vladivostoku. Ale na tomto organiz'atori se nezastav'i: dals'i f'azi akce Jeden zivot - ctyri zeme se stane z Vladivostoku do Charkova a zpet, kter'y zac'in'a na konci l'eta. V kazd'em meste, kter'y se sejde jim na ceste, b'asn'ici a umelci pl'anuj'i uspor'adat v'ystavy a prov'adet cten'i poezie. Behem prezentace se div'aci : jim byly predlozeny rozs'ahl'y program-koncert m'istn'i kreativn'i osobnosti. Na improvizovan'e sc'ene hr'al Pavel se svou skupinou proti, zn'am'y vladivostok Michael Pavin kolektiv , a m'istn'i b'asn'ici cetl sv'e b'asne. V'ystava 'Unos Evropy potrv'a do 16. cervna na adrese str. , 12 (muzeum modern'iho a soucasn'eho umen'i ), tel. 260-89-02. Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru Ve Vladivostoku prosel Liter'arn'i poteru
Zdroj: Maria , RIA VladNews
:   4-06-2013, 22:00      |      :  Cesky

Zkouska toho, jak Vladivostok dostane do guinessovy knihy rekordu
10-06-2013, 19:02, Cesky
Prob'ih'a registrace 'ucastn'iku pro kon'an'i samotn'eho velk'eho v dejin'ach mesta pod n'azvem Jsem r'ad Vladivostok, kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. Nyn'i opustit svou...
V Big Stone pokracuje oprava silnic
20-07-2013, 15:16, Cesky
V Big Stone pokracuje oprava komunikac'i, pr'ijezdov'ych cest, parkovist kapsy a stezek. Jak RIA VladNews Tiskov'e sluzby uzavren'e Bolsoj Kamen, v letosn'im roce oprav pridelen'ych asi 37 milionu...
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel ,...
 celn'ici  neleg'aln'i v'yvoz jade
24-06-2013, 19:33, Cesky
V prubehu celn'i kontroly fyzick'ych osob, kter'e cestuj'i z Ruska do C'INY, obcan Rusk'e Federace byl zjisten z'anet ledvin. V'aha kamene cinil 235 kg. Rusk'e obzalovan'e celn'im org'anum...
Vpred
31-07-2013, 18:03, Cesky
FC "Luc-Energia" jm'enem hr'ace, tr'enuj'ic'i person'al, zamestnanci klubu a fanousci pr'imorsk'ych pr'an'i k narozenin'am a pr'an'i stest'i, zdrav'i, l'asku, stest'i, skvel'a fotbalov'a kari'era,...
V'ylet  na v'yjezd : jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA VladNews, 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty () byla pr'itomna delegace z . Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
Nov'y zivot oa
19-06-2013, 15:46, Cesky
To plat'i zejm'ena pro objekty, kter'e jsou na vzd'alenosti od veden'i. Napr'iklad, mal'ych s'idel, datab'az'i dovolenou, letn'i s'idla druzstva, maj'aky atd. plat'i Zejm'ena to zn'i, jde-li o mal'em...
Cestina jazyk prosel . D'iky
11-06-2013, 00:46, Cesky
Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i,...
Fenom'en nas'i doby: Plosinovka z'iskal miliard tr'idenn'ich prodeje
21-09-2013, 16:24, Cesky
V'ynosy ze hry Grand Theft Auto V, sel na prodej pred tremi dny, prekrocil miliardu dolaru, podle ITAR-TASS citovala vydavatele - spolecnosti Take-Two Interactive. To je - z'aznam pro cel'y z'abavn'i...
Pocas'i v Primorye: August 4
4-08-2013, 09:47, Cesky
Dnes, 4. srpna povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti vymezen'e oblasti n'izk'eho tlaku. V provincii m'istech deste, mlhy. M'irn'y jizn'i v'itr. Teplota vozduha19 31 C. Ve Vladivostoku,...

.
                 Rss      
! ! - , !