Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v oblasti Amur. A pak - dals'i novinky. V t'eto dobe - trestnepr'avn'i povahu. Prokuratura v regionu Amur uzn'ana pr'avn'i a primeren'e rozlisen'i z'astupce n'aceln'ika vysetrovac'i jednotky SU Amia Rusk'y Amur regionu zah'ajit 30.srpna 2013 krimin'aln'i pr'ipad na z'aklade trestn'eho cinu podle c'asti 4 cl'anku. 159 trestn'iho z'akona(podvod sp'achan'y ve velk'em mer'itku). Je prok'az'ano, ze v obdob'i od 1. dubna 2010 do 28.'unora 2011 v obci Talakan oblasti Bureyskiy mezi reditelem pobocky spolecnosti JSC "RusHydro" - "Bureyskaya HPP" Golubtsov Igor Alexeyevich a gener'aln'i reditel spolecnosti JSC "Regional Energy Marketing - Investment Corporation" Zilberblum Vitaly byly uzavreny dohody o opravy a gener'aln'i opravy hydraulick'ych agreg'atu. Podle m'istn'iho rozpoctu v'ypoctu smluv uzavren'ych v cene d'ila zahrnuty cestovn'i v'ydaje. Nicm'ene bylo zjisteno, ze skutecn'e opravy byly provedeny zamestnanci obsluhy oboru "RusHydro", jak je stanovena v odhadovan'e n'aklady na cestovn'e byly rozdeleny mezi Zilberblum VG Golubtsov IA a Grebenyuk ry Celkov'a skoda zpusoben'a JSC "RusHydro" cinil v'ice nez 38 milionu rublu. Trestn'i vysetrov'an'i pokracuje a je r'izen prokurature Amur regionu. Prokur'atori tak'e rekl, ze Amur region: pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu soudem muze b'yt potrest'an odnet'im svobody az na dobu deseti let s pokutou az do v'yse jednoho milionu rublu nebo platu nebo jin'eho pr'ijmu po dobu az tr'i let, nebo bez n'i, a s omezen'im svobody az na dva roky, nebo bez n'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»





Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
16 srpna se bude konat ve Vladivostoku
4-08-2013, 15:00, Cesky
16.srpna v parku "moje mesto" bude "Night Extreme". To je nocn'i bruslen'i, sk'ak'an'i, kroucen'i, snowboarding, lyzov'an'i, bruslen'i, bmx'ah, nohy a vsechno, co m'a tendenci se pohnout kupredu....
Tul'ak z centra Ruska «sb'ir'a hold» v autobusech Vladivostoku
19-06-2013, 15:46, Cesky
V autobusech mesta Vladivostoku «гастролирует» podvodn'ik, kter'y neust'ale hled'a pen'ize na 'udajne nemocnou dceru. Владивостокские uzivatel'e s'ite FACEBOOK («ziv'e»casopis") изобличили to presne...
Sberbank nab'iz'i investorum z'iskat pujcku proti pap'iru
25-07-2013, 12:49, Cesky
Tato sluzba je alternativou poskytov'an'i 'uveru proti cenn'ych pap'iru a nab'iz'i investorum - a to jak fyzick'e a pr'avnick'e osoby, kter'e se rozhodnou sluzby moznost zprostredkov'an'i pomoc'i...
9.srpna a 10 na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku bude fungovat celomestsk'y spravedliv'e
8-08-2013, 10:45, Cesky
Na veletrhu si muzete koupit cerstvou zeleninu a bylinky, nakl'adan'a zelenina, med a vcel'i produkty, pekarstv'i a cukr'arstv'i, ml'ecn'e v'yrobky, ryby, masn'e v'yrobky od v'yrobcu Vladivostok...
Festival venkovsk'e kultury
8-07-2013, 21:03, Cesky
V obci K'amen-Ryb'are Khankaisky Mestsk'a c'ast XIII skoncilo region'aln'i festival venkovsk'e kultury "Khankaysky sv'it'a." Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, se festival kon'a...
407 interaktivn'ich tabul'i instalovan'ych ve skol'ach v posledn'ich letech, Vladivostok
18-09-2013, 15:31, Cesky
Dnes si muze kazd'y vzdel'avac'i instituce pochlubit tak modern'i vybaven'i. Interaktivn'i tabule je velk'y dotykov'y displej, kter'y funguje jako souc'ast syst'emu, kter'a zahrnuje tak'e poc'itac a...
29-08-2013, 18:45, Cesky
V'ice nez 1000 predskoln'i zar'izen'i, skoly, odborn'e a vysok'e skoly v regionu se pripravuj'i na zah'ajen'i skoln'iho roku. V'ice nez 600 z nich, podle z'astupce n'aceln'ika Alexander n'amorn'i...
Ve Vladivostoku v pat'ach policist'e chytili zlodeje
15-06-2013, 18:45, Cesky
35-let'y muz rekl, ze nekolik minut dva z jeho zn'am'ych vstoupil do jeho bytu. Muzi n'asilne odebr'an u obeti zlat'y retez, n'aramek, prsten s diamantem a dva mobiln'i telefon. Pot'e, co 'utocn'ici...
31-07-2013, 18:00, Cesky
To bylo hl'asil, dnes, 31. cervence Organiz'atori festivalu "Tich'y Meridian". Nez se stal hercem, Michael zmenilo hodne profes'i: automechanik, zamestnanec cerpac'i stanice, zdravotn'i sestra v...
A aby se parn'i l'azen, a cop cop
16-07-2013, 18:32, Cesky
03072012 na ostrove rozhodov'an'i Popov Vladivostok spr'avy byl vytvoren verejn'e l'azne. V'ice ned'avno, tam jde zamestnancu Vladivostok kr'asu pomoci s kr'asami ostrova, aby si udrzela vzhled. -...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!