Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v oblasti Amur. A pak - dals'i novinky. V t'eto dobe - trestnepr'avn'i povahu. Prokuratura v regionu Amur uzn'ana pr'avn'i a primeren'e rozlisen'i z'astupce n'aceln'ika vysetrovac'i jednotky SU Amia Rusk'y Amur regionu zah'ajit 30.srpna 2013 krimin'aln'i pr'ipad na z'aklade trestn'eho cinu podle c'asti 4 cl'anku. 159 trestn'iho z'akona(podvod sp'achan'y ve velk'em mer'itku). Je prok'az'ano, ze v obdob'i od 1. dubna 2010 do 28.'unora 2011 v obci Talakan oblasti Bureyskiy mezi reditelem pobocky spolecnosti JSC "RusHydro" - "Bureyskaya HPP" Golubtsov Igor Alexeyevich a gener'aln'i reditel spolecnosti JSC "Regional Energy Marketing - Investment Corporation" Zilberblum Vitaly byly uzavreny dohody o opravy a gener'aln'i opravy hydraulick'ych agreg'atu. Podle m'istn'iho rozpoctu v'ypoctu smluv uzavren'ych v cene d'ila zahrnuty cestovn'i v'ydaje. Nicm'ene bylo zjisteno, ze skutecn'e opravy byly provedeny zamestnanci obsluhy oboru "RusHydro", jak je stanovena v odhadovan'e n'aklady na cestovn'e byly rozdeleny mezi Zilberblum VG Golubtsov IA a Grebenyuk ry Celkov'a skoda zpusoben'a JSC "RusHydro" cinil v'ice nez 38 milionu rublu. Trestn'i vysetrov'an'i pokracuje a je r'izen prokurature Amur regionu. Prokur'atori tak'e rekl, ze Amur region: pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu soudem muze b'yt potrest'an odnet'im svobody az na dobu deseti let s pokutou az do v'yse jednoho milionu rublu nebo platu nebo jin'eho pr'ijmu po dobu az tr'i let, nebo bez n'i, a s omezen'im svobody az na dva roky, nebo bez n'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам
11-06-2013, 00:46, Cesky
Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i,...
V okrajov'e centru Приморья se kon'a interagency preventivn'i operace «Autobus»
20-06-2013, 10:45, Cesky
. Jejich hlavn'im c'ilem je zv'ysen'i odpovednosti 'uredn'iku motorov'ych podniku, to znamen'a, ze kvalita poskytovan'e автопеоревозчиками sluzeb a 'uroven bezpecnosti cestuj'ic'ich. Zvl'astn'i...
Unik'atn'i zvuk V'ystava byla zah'ajena ve Vladivostoku
8-09-2013, 01:52, Cesky
Hluk instalace z kreseb 'ery avantgardy a nov'a zar'izen'i jsou navrzeny speci'alne pro t'ym Vladivostok hudebn'iho skladatele Petera Aydu laboratori, otocte mlads'i v'ystavn'i prostor v laboratori...
Helen Nowicka drzel osobn'i prijet'i obcanu
9-07-2013, 15:03, Cesky
Zadatel uvedl, ze jej'i vnuk v rodine, jen otec pracuje jako matka, zkusen'y l'ekar, je nucena zustat doma s mal'ym d'itetem. Family financn'i situace neumoznuje vyuz'it sluzeb soukrom'e matersk'e...
16-09-2013, 23:00, Cesky
Podle organiz'atoru souteze - p'ece o ml'adez s'idlo mestsk'e spr'avy, "Startineydzher" z'isk'av'a vysok'e skoly tanecn'i t'ymy Vladivostok a Primorsk'y kraj, kter'y je treba prij'it s jeho jm'enem,...
Obyvatel'e bytov'ych domu v Vladivostoku muze st'at milion'ari
10-07-2013, 12:02, Cesky
Verejn'a organizace "Brownie kontrola" z Vladivostoku na podporu vedouc'iho souteze "milion pro v'as dum." 'Ucastn'ici rozs'ahl'eho projektu je otevrena vsem obyvatelum bytov'ych domu, ve kter'ych je...
Z'achran'ari asistovali lod, ztratil jsem nit
16-07-2013, 12:49, Cesky
V souvislosti s n'astupem tmy a mlhy, jakoz i vzhledem k pr'itomnosti v oblasti melcin, vedouc'i Vladivostok JI se rozhodli pouz'it z'achrann'y clun "Sergej Tel'nov." Pro bezpecnost a evakuace...
Horoskop na 16.cervence
16-07-2013, 12:47, Cesky
Owen. Zdrzet vzd'alen'e j'izdy a m'it cas na realizaci odv'azn'e n'apady. By meli b'yt opatrn'i pri jedn'an'i se star'ymi pr'ateli, ale ve vztahu s nek'ym, kter'ym duverujete a tolerance nebude...
Mlad'y motocyklista zahynul pri dopravn'i nehode v Primorye
15-07-2013, 20:36, Cesky
V 23 hodin a 40 minut od dispecera ambulance na povinnost dopravn'i policie OMVD rusk'a Ussuriysk byla hl'asena dopravn'i nehode s autem a mopedy. 34-let'y ridic mopedu "Reyser", ignoruje 'ucinek...
V nemocnici Khanka zat'imco sest zamestnanci byli napomenuti
8-08-2013, 21:01, Cesky
Khankaisky Okresn'i st'atn'i zastupitelstv'i audit shody KGBUZ "Khankaysky CRH" pr'avn'i predpisy t'ykaj'ic'i se zdravotn'i p'ece a zdravotnick'e epidemiologick'e blahobytu obyvatel, coz melo za...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!