Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Zaplatit policii 100000 - a raz'itkem s drogami na

Zaplatit policii 100000 - a raz'itkem s drogami na Vysetrov'an'i, behem kter'eho zamestnanci SU TFR na 'uzem'i Primorsky nesdelila najednou dvou trestn'ych cinu sp'achan'ych b'yval'y velitel soukrom'eho bezpecnostn'iho managementu spolecnosti k Vladivostoku. Ex-policista obvinen ze zlocinu podle c'asti 1 cl'anku. 286 trestn'iho z'akona(zneuzit'i moci), t C'ast 3. 290 trestn'iho z'akona(podpl'acen'i). Jako dopisovatel RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky r'imsk'e Aurora, podle vysetrovatelu, 26.kvetna 2013 policie, zat'imco na trase obchuzky v okrese Leninsky ve Vladivostoku, v bl'izkosti domu na ulici Admiral Kuznecov videl podezrel'eho obcana. Policist'e zastavili ten, kdo ho nemel r'ad, a zjistil, ze - s v'ami je obcanem bal'icek s drogami. Behem rozhovoru se spotrebitelsk'eho lektvaru policie dozvedel, - byt je obcanem nez 100 tis'ic rublu. Pak se policajt jen nezad'ano - nab'idla, ze mu pen'ize jako 'uplatek, pri kter'em nebude hl'asit na odhalov'an'i trestn'ych cinu a zabavit drogy. Nakonec obe strany byly spokojeni s sebou: uzivatel drog dal policii 'uplatek ve v'ysi 100 tis'ic rublu, policie vr'atila tasku omamn'e drogy, sel a objednal pen'ize dle sv'eho uv'azen'i. Zlocin byl odhalen dustojn'ici nalezeno UFSKN Rusko pro Primorye 'uzem'i. V cervenci 2013 byl b'yval'y policista zatcen porodnosti s podporou operacn'iho hled'an'i jejich vlastn'i bezpecnosti MOI Ruska pro Primorye 'uzem'i.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Cestn'e uzn'an'i Dumy mesta Vladivostoku dostali manazeri zdravotnick'ych zar'izen'i
17-06-2013, 21:46, Cesky
V predvecer odborn'eho dovolen'e l'ekari Vladivostoku se sesli, aby gratuluji, ty, jejichz 'uspechy v oblasti ochrany zdrav'i obyvatel Vladivostoku весомы a podstatn'e. Obr'atil se k z'astupu,...
Yuzhnolkoreyskie punks No Brain:
28-07-2013, 18:33, Cesky
Jihokorejsk'y punk nem'a rozum - jeden z nejv'ice ocek'avan'ych hostu festivalu V-ROX, kter'y se bude konat ve Vladivostoku na konci srpna. No Brain - jedna z nejslavnejs'ich rockov'ych kapel z...
Z'achran'ari v Chabarovsku pomoc lidem v zaplaven'ych oblastech
21-08-2013, 11:19, Cesky
V noci 20. srpna docasn'e prehrady, kter'a byla dr'ive postavena kolem oblasti byl podmyta, a proto zacali prich'azet v obci vody. Pri pr'aci, z'achran'ari pom'ahali m'istn'im obyvatelum pri...
Platit n'ajem prostrednictv'im
10-07-2013, 18:05, Cesky
Ted uz byli v rozhran'i grafick'ych stop, s n'iz mohou z'akazn'ici rychle a snadno prov'est platbu ve v'ysi libovoln'e slozitosti na stvrzence. "Nekdy je velmi obt'izn'e pochopit ruzn'e konvence,...
Sberbank a Yandex vytvorily spolecn'y podnik
11-07-2013, 20:33, Cesky
Dohoda ve v'ysi 60000000 dolaru. Hlavn'im c'ilem spolupr'ace - rozvoj inovacn'ich sluzeb pro drobn'e platby na internetu. Hlavn'i oblasti spolecn'e pr'aci sporitelny a Yandex: univerz'aln'i platebn'i...
N'amorn'i ml'adeze jsou zv'ani k 'ucasti v televizi
12-08-2013, 20:21, Cesky
V rusk'em, n'avrh programu Ml'adez v akci, 'ucastnit se rozvoje by mohlo b'yt kdokoli. Jak rekl RIA "VladNews» v oddelen'i pro ml'adez v rusk'em, vyvinula koncepci, obsah a vzorov'ych t'emat pro...
19-07-2013, 22:00, Cesky
18 cervence ve Vladivostoku, v kancel'ari nekomercn'i partnerstv'i "Brownie r'izen'i" byl n'avstevn'i den. Kazd'y obyvatel Vladivostok, pokud je n'ajemcem bytov'eho domu, nemohli z'iskat zdarma rady...
Lupic, narkoman, 'utocn'ik na Vladivostok zeny se priznal k 16 trestn'ych cinu
10-09-2013, 14:00, Cesky
Ve Vladivostoku, policie zatkla lupice, kter'y sp'achal s'erii 'utoku na zeny Od cervence 2013 v ruzn'ych oblastech Vladivostoku byl zaznamen'an s'erii kr'adez'i a loupez'i sp'achan'ych za denn'iho...
Minvostokrazvitiya Rusko navrhuje rozs'irit moznost n'akupu vstupenek preferencn'i
23-07-2013, 18:49, Cesky
Minvostokrazvitiya Rusk'e ministerstvo dopravy Ruska poslal n'avrh, mus'i b'yt zahrnuta do nov'eho konceptu podpory region'aln'i leteckou dopravu. Za 'ucelem zv'ysen'i dostupnosti leteck'e dopravy...
Silnice, zpevnen'e plochy толерантностью
20-06-2013, 10:46, Cesky
Krome recnick'ych «kam se r'it'i tenhle svet?» a «jak dlouho to bude trvat?» jsem mel nekolik ot'azek: kam povedou Z'apad je хваленые liberalismus a tolerance a k cemu prisli jsme ve sv'em 'usil'i ve...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!