Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich"

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich" Vladimir Putin rekl, ze rozvoj lodn'iho prumyslu m'a z'asadn'i v'yznam pro zemi. "To je z'aklad pro obranu, soci'aln'i a ekonomick'e probl'emy, to je popt'avka po kvalifikovan'ych pracovn'iku, v'yzkumu a v'yvoje, toto dodatecn'e objedn'avky rusk'e hutn'i prumysl, v'yroba stroju a dals'ich odvetv'ich. Je to tak'e siln'y zdroj pro rozvoj cel'ych regionu Ruska, vcetne - pro 'uzem'i Primorsky, kde jsme vsichni jsou dnes, "- rekl Vladimir Putin. Podle prezidenta je treba rusk'e firmy objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich. "Do roku 2030 budeme muset 512 lod'i ruzn'ych tr'id v hodnote 65 bilionu rublu. Potrebujete rozs'irit sk'alu v'yrobku, predevs'im na vybudov'an'i kontejnerov'ych lod'i a tankeru na LNG, "- rekl prezident. Vladimir Putin tak'e zduraznil v'yznam dals'iho vzdel'av'an'i pro profesion'aly pro lodarsk'y prumysl. V r'amci jedn'an'i byl povazov'an za rozs'ahl'e modernizace z'avodu "hvezda" v Bolsoj Kamen, kde je pl'anov'ano vybudov'an'i modern'i lode, vcetne - pro prepravu ropy a plynu. Hlava st'atu ulozila ministru prumyslu a obchodu Denis Manturov vyresit probl'em financov'an'i v'ystavby tov'arny "hvezda". 'Uraduj'ic'i gener'aln'i reditel Vladim'ir DTSSS Tsibin b'yt v Big Stone s videem informoval predsedu na v'ystavbu nov'ych zar'izen'i na "hvezdy". "Po zaveden'i prvn'i etapy jednotek mont'azn'ich hlasitost na z'asoby zacneme realizovat druhou f'azi. Jedn'a se o v'ystavbu such'eho doku pro stavbu lod'i az do 300 tun. Tret'i f'aze projektu - lodenice na v'yrobu ropn'ych plosin. Druh'e a tret'i m'isto bude postaveno paralelne k dokoncen'i stavby v roce 2018. Vsechny nase pl'any jsou v souladu s "Gazprom" a "Rosneft" dokoncit stavbu v case o sto pades'at plavidel pro offshore v'yvoj, "- rekl. Vladimir Putin polozil ot'azku o v'ystavbu bydlen'i pro pracovn'iky lodenic. "Pl'an pro resen'i tohoto probl'emu na D'aln'em v'ychode?Mus'ime opravit z'abery tady, "- rekl Vladimir Putin. Vladimir Shmakov hl'aseny konstatovat, ze poskytov'an'i bydlen'i pro zamestnance z'avodu bude vyuz'ivat zkusenosti z'iskan'e USC v Petrohrade a Severodvinsk. Tam rezidencn'ich ctvrt'i jsou postaveny soucasne s v'yrobn'imi zar'izen'imi.

Tiskov'a sluzba guvern'era 'uzem'i Primorsky

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
2-09-2013, 22:16, Cesky
Po tme, ve 2200 na sc'ene nen'i ve skupine, pozvala herce. Hlavn'im vrcholem byla prezentace interaktivn'i obrazovky, kter'a bl'yskl na cihlov'e zdi budovy animovan'ych videoprojekc'i. 20 minut podle...
V Chabarovsku, D'aln'eho v'ychodu, otevrel prvn'i
9-07-2013, 15:01, Cesky
Nov'a pobocka je jiz s klienty banky na adrese. Karl Marx, 74(v bl'izkosti n'akupn'iho centra "Mestsk'a dan"). Pri slavnostn'im otevren'i 'uradu, ve slavnostn'i ceremonii zelenou stuhou byl rez...
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
V oblasti
11-07-2013, 20:31, Cesky
Jako dopisovatel IA «» Vladnews CEO v ateli'eru monument'aln'i tvorby "33 +1" Alexander Boiko, zed namaloval podle barevn'eho sch'ematu pl'anu a okres "1000 malickosti" v b'il'e a modr'e barvy. "Meli...
Divadeln'i n'amest'i - v p'isne a poezie Vladim'ira Vysotsky
11-07-2013, 14:19, Cesky
Vecer 10. cervenci, zat'imco Vladivostok varit z tepla, souc'ast'i mestsk'eho pr'ace velk'eho barda tes'i ve st'inu listov'i divadla n'amest'i. Tato akce nebyla ambici'ozn'i. Pak prisel vsem tem,...
Mestan'e se pokusil ucho behem setk'an'i s Neptunem
15-07-2013, 20:33, Cesky
Ryb'arsk'a den - jeden z hlavn'ich dovolen'ych u more. Nen'i divu, ze obyvatel'e mesta zp'ivali p'isne a zacal tancit pod chytlav'ych melodi'i "morsk'e" s kreativn'imi t'ymy rusk'em. Sesli na...
Z'akon o Verejn'e komore Pr'imorsk'eho hrany prijat v prvn'im cten'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Reprezentovan'a Guvern'erem hrany z'akon v prvn'im cten'i schv'alili 32 mp. Ve Spolecensk'em dome - 9 z'astupcu, jmenovan'ych predsedou regionu,a 27 z'astupcu region'aln'ich a rusk'ych spolecensk'ych...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
V obci policie pokrovka zadrzela podezrel'eho z loupeze
11-07-2013, 20:31, Cesky
Rekl muz, kter'y m'a prodejnu v centr'aln'i trhu. Chcete-li ulozit osloven nezn'am'eho, vzal kozen'e boty, stoj'ic'i na pult a bez placen'i, vybehl z obchodu. Obet dohnal pachatele a snazil se...
Vsechny zasedac'i m'istnosti оборудуют do konce roku
18-06-2013, 21:00, Cesky
Dnes na 'uzem'i Приморья pusob'i 109 soudn'ich pozemku svetov'ych soudcu, z nichz pouze 45 maj'i prostory s'in'ich. Pro stavbu nezbytn'ych prostor je treba v'ice nez 121 milionu rublu. «K dnesn'imu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!