Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich"

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich" Vladimir Putin rekl, ze rozvoj lodn'iho prumyslu m'a z'asadn'i v'yznam pro zemi. "To je z'aklad pro obranu, soci'aln'i a ekonomick'e probl'emy, to je popt'avka po kvalifikovan'ych pracovn'iku, v'yzkumu a v'yvoje, toto dodatecn'e objedn'avky rusk'e hutn'i prumysl, v'yroba stroju a dals'ich odvetv'ich. Je to tak'e siln'y zdroj pro rozvoj cel'ych regionu Ruska, vcetne - pro 'uzem'i Primorsky, kde jsme vsichni jsou dnes, "- rekl Vladimir Putin. Podle prezidenta je treba rusk'e firmy objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich. "Do roku 2030 budeme muset 512 lod'i ruzn'ych tr'id v hodnote 65 bilionu rublu. Potrebujete rozs'irit sk'alu v'yrobku, predevs'im na vybudov'an'i kontejnerov'ych lod'i a tankeru na LNG, "- rekl prezident. Vladimir Putin tak'e zduraznil v'yznam dals'iho vzdel'av'an'i pro profesion'aly pro lodarsk'y prumysl. V r'amci jedn'an'i byl povazov'an za rozs'ahl'e modernizace z'avodu "hvezda" v Bolsoj Kamen, kde je pl'anov'ano vybudov'an'i modern'i lode, vcetne - pro prepravu ropy a plynu. Hlava st'atu ulozila ministru prumyslu a obchodu Denis Manturov vyresit probl'em financov'an'i v'ystavby tov'arny "hvezda". 'Uraduj'ic'i gener'aln'i reditel Vladim'ir DTSSS Tsibin b'yt v Big Stone s videem informoval predsedu na v'ystavbu nov'ych zar'izen'i na "hvezdy". "Po zaveden'i prvn'i etapy jednotek mont'azn'ich hlasitost na z'asoby zacneme realizovat druhou f'azi. Jedn'a se o v'ystavbu such'eho doku pro stavbu lod'i az do 300 tun. Tret'i f'aze projektu - lodenice na v'yrobu ropn'ych plosin. Druh'e a tret'i m'isto bude postaveno paralelne k dokoncen'i stavby v roce 2018. Vsechny nase pl'any jsou v souladu s "Gazprom" a "Rosneft" dokoncit stavbu v case o sto pades'at plavidel pro offshore v'yvoj, "- rekl. Vladimir Putin polozil ot'azku o v'ystavbu bydlen'i pro pracovn'iky lodenic. "Pl'an pro resen'i tohoto probl'emu na D'aln'em v'ychode?Mus'ime opravit z'abery tady, "- rekl Vladimir Putin. Vladimir Shmakov hl'aseny konstatovat, ze poskytov'an'i bydlen'i pro zamestnance z'avodu bude vyuz'ivat zkusenosti z'iskan'e USC v Petrohrade a Severodvinsk. Tam rezidencn'ich ctvrt'i jsou postaveny soucasne s v'yrobn'imi zar'izen'imi.

Tiskov'a sluzba guvern'era 'uzem'i Primorsky

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Hlavn'i hvezdou mezin'arodn'iho festivalu V-ROX budou host'e asijsko-tichomorsk'em regionu
25-07-2013, 18:35, Cesky
Mezin'arodn'i festival "rock Vladivostok", kter'a se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou ruzn'e hosty z asijsko-pacifick'e oblasti. Hlavn'i hvezdou festivalu bude konat,...
Ve Vladivostoku, mezin'arodn'i regata
11-07-2013, 14:16, Cesky
Letosn'i souteze jsou omezeny na 75 v'yroc'i 'uzem'i Primorsky, takze turnaj sly nad r'amec jedn'e discipl'iny - byl opravdov'y sportovn'i akce. Pod'ilelo se na Navy Ruskem a C'inou, kter'e drz'i...
Upraven'y j'izdn'i r'ad pr'imestsk'ych vlaku bude pokracovat az do 8. cervence
28-06-2013, 23:46, Cesky
Na d'aln'em v'ychode region'aln'i kancel'ar rozvoj osobn'i zpr'av a poskytov'an'i pr'istupu k infrastrukture informuje o tom, ze v souvislosti s proveden'im rekonstrukce Кипарисовского tunelu...
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
Vladivostok obyvatel'e nuceni pr'irode pomoci pred'an'im o likvidaci pouzit'ych bateri'i
4-08-2013, 21:15, Cesky
Ve Vladivostoku, kter'y byl zah'ajen na zivotn'i prostred'i projektu "Batteries - druh'y zivot pr'iteli!". Odhaduje se, ze jeden baterku baterie, nedbale hodil do odpadkov'eho kose, muze kontaminovat...
Rusk'a pravoslavn'a c'irkev nad'ale pom'ah'a znicit D'aln'y v'ychod
10-09-2013, 00:02, Cesky
Prostredky Moskevsk'eho patriarch'atu, na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, poslal dals'ich 10 milionu rublu. Vsechny c'irkevn'i prostredky urceny pro obeti povodn'i na 'uzem'i...
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...
Rogozin dal ot'azku odvol'an'i reditele z'avodu
19-09-2013, 23:42, Cesky
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin, ot'azku odvol'an'i reditele D'aln'eho v'ychodu lodenice "Zvezda" Vladimir Averin kvuli nehode jadern'e ponorky "Tomsk". "Tady, odpovednost a rostlin - rekl Rogozin -....
Operace «Mc-2013» zacala v Primorje
19-06-2013, 11:01, Cesky
V provozu spolu s R'izen'im ФСКН Rossi na Приморскому okraji 'ucastn'i УМВД Ruska Приморскому okraji, 5 arm'ada ДВО ministerstvo Obrany Ruska, Pacifick'e flotily Obrany Ruska, УФСБ Ruska Приморскому...
Akce
16-07-2013, 12:46, Cesky
'Ucelem souboru opatren'i je prevence s'iren'i skutecnost'i a budoucnost'i uz'iv'an'i drog mezi voj'aky a n'amorn'iky. Behem akce specialistu UFSKN Ruska na 'uzem'i Primorye mel 69 rekrutuje z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!