Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich"

Vladimir Putin: "rusk'e spolecnosti se mus'i objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich" Vladimir Putin rekl, ze rozvoj lodn'iho prumyslu m'a z'asadn'i v'yznam pro zemi. "To je z'aklad pro obranu, soci'aln'i a ekonomick'e probl'emy, to je popt'avka po kvalifikovan'ych pracovn'iku, v'yzkumu a v'yvoje, toto dodatecn'e objedn'avky rusk'e hutn'i prumysl, v'yroba stroju a dals'ich odvetv'ich. Je to tak'e siln'y zdroj pro rozvoj cel'ych regionu Ruska, vcetne - pro 'uzem'i Primorsky, kde jsme vsichni jsou dnes, "- rekl Vladimir Putin. Podle prezidenta je treba rusk'e firmy objednat lode v dom'ac'ich lodenic'ich. "Do roku 2030 budeme muset 512 lod'i ruzn'ych tr'id v hodnote 65 bilionu rublu. Potrebujete rozs'irit sk'alu v'yrobku, predevs'im na vybudov'an'i kontejnerov'ych lod'i a tankeru na LNG, "- rekl prezident. Vladimir Putin tak'e zduraznil v'yznam dals'iho vzdel'av'an'i pro profesion'aly pro lodarsk'y prumysl. V r'amci jedn'an'i byl povazov'an za rozs'ahl'e modernizace z'avodu "hvezda" v Bolsoj Kamen, kde je pl'anov'ano vybudov'an'i modern'i lode, vcetne - pro prepravu ropy a plynu. Hlava st'atu ulozila ministru prumyslu a obchodu Denis Manturov vyresit probl'em financov'an'i v'ystavby tov'arny "hvezda". 'Uraduj'ic'i gener'aln'i reditel Vladim'ir DTSSS Tsibin b'yt v Big Stone s videem informoval predsedu na v'ystavbu nov'ych zar'izen'i na "hvezdy". "Po zaveden'i prvn'i etapy jednotek mont'azn'ich hlasitost na z'asoby zacneme realizovat druhou f'azi. Jedn'a se o v'ystavbu such'eho doku pro stavbu lod'i az do 300 tun. Tret'i f'aze projektu - lodenice na v'yrobu ropn'ych plosin. Druh'e a tret'i m'isto bude postaveno paralelne k dokoncen'i stavby v roce 2018. Vsechny nase pl'any jsou v souladu s "Gazprom" a "Rosneft" dokoncit stavbu v case o sto pades'at plavidel pro offshore v'yvoj, "- rekl. Vladimir Putin polozil ot'azku o v'ystavbu bydlen'i pro pracovn'iky lodenic. "Pl'an pro resen'i tohoto probl'emu na D'aln'em v'ychode?Mus'ime opravit z'abery tady, "- rekl Vladimir Putin. Vladimir Shmakov hl'aseny konstatovat, ze poskytov'an'i bydlen'i pro zamestnance z'avodu bude vyuz'ivat zkusenosti z'iskan'e USC v Petrohrade a Severodvinsk. Tam rezidencn'ich ctvrt'i jsou postaveny soucasne s v'yrobn'imi zar'izen'imi.

Tiskov'a sluzba guvern'era 'uzem'i Primorsky

Опубликовано:   31-08-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ruzn'e kategorie obcanu v Primorye jsou opatreny krytem
26-07-2013, 16:04, Cesky
S v'ice nez 173 miliard byla zamerena na zajisten'i bydlen'i pro veter'any Velk'e vlasteneck'e v'alky. 109 veter'anu jiz zakoupili domu, veter'ani sedmi vydan'ych na jejich zvolen'e doma a smluv...
Mistrovstv'i t'ahnout probehnut'i se bude konat tuto nedeli
16-08-2013, 20:07, Cesky
V Nadch'azej'ic'i nedeli 18. srpna na dr'aze, v z'atoce Azure bude tret'i etapa dne Open Championship League Vladivostok dragsteru. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15...
Hlavn'i hvezdou dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku bude skupina Las Ketchup a Kaoma
30-07-2013, 10:34, Cesky
Ve Vladivostoku, dokoncena jedna z nejvets'ich a barevn'e akce - Dny Latinsk'e Americe. Behem festivalu, srpen -15-17 - Vladivostok bude navstevovat asi 200 latinskoamerick'ych hosty. Hlavn'i hvezdou...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Radeji se rozloucit s penezi, a ne se svobodou
24-06-2013, 19:32, Cesky
O trestn'i odpovednosti za злостное neplacen'i v'yzivn'eho Obcan K. vedel z prvn'i ruky: 6 mes'icu n'apravn'ych prac'i, uchov'av'an'i 5 % z v'ydelku dluzn'ikovi zd'ala nedostatecn'a, na splacen'i...
Modern'i divadlo LIQUID z Moskvy mluvit na 8. bien'ale
30-07-2013, 16:04, Cesky
Vladivostoku. V r'amci 8. bien'ale soucasn'eho v'ytvarn'eho umen'i divadeln'i kapaliny z Moskvy se predstav'i poulicn'i predstaven'i «Kvetiny /Kvetiny". Takov'a reprezentace, zahrnuj'ic'i nejen...
Objekt je ve v'ystavbe matersk'e skoly Pikhtovaya s komunikac'i
18-09-2013, 19:01, Cesky
Jde to dvoupatrov'a budova je plne postaven. Nyn'i dodavatel'e dlazby n'astroje, stejne jako vedouc'i instalat'ersk'e a elektro pr'ace. Soucasne zajist'ime i 'uzem'i. Do konce tohoto roku bude mal'e,...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Vsechny skoly jsou ochotni vz'it deti Vladivostok
14-08-2013, 15:47, Cesky
Na bezpecnost a dodrzov'an'i kontrolu SanPiN instituce v'ybor, slozen'y z odborn'iku Ministerstva skolstv'i, epidemiologie a leg'alne. V jej'im z'averu - vse pripraveno k Vladivostok skol. Akty...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!