Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Kdo mohl, dokonce i nohy s": Vladivostok m'a velk'y turnaj Draka MMA

"Kdo mohl, dokonce i nohy s": Vladivostok m'a velk'y turnaj Draka MMA Vladivostok, IA Primore24. Ne kazd'y den - ale to, co tam je, ne kazd'y rok - Vladivostok l'etat hvezdy svetov'eho boxu. Nicm'ene, federace DRAKA rozhodl, ze je host - Roy Jones Jr - Bude vhodn'e "Vrcholem programu" pro Vladivostok Mezin'arodn'i turnaj v MMA(sm'isen'a bojov'a umen'i). Turnaj se bude konat na stadionu "Vanguard" v p'atek a dnes organiz'atori v cele s Jonesem uspor'adal tiskovou konferenci v nocn'im klubu "San Remo". Ve vstupn'i haleinstituce byla prekvapive pln'a - krome novin'aru se tam sesli a muzu, kter'i z'itra budou lezou do ar'eny. Samozrejme, ze si nenechal uj'it pr'ilezitost nejen fotit s American Idol, ale tak'e se ho zeptat jeho, o odborn'ych t'ematech. Nicm'ene, prvn'i jeste novin'ari. - Mozn'a, ze zac'it s t'im, ze c'im v'ice se n'am povedel, co se stane z'itra div'akum "avantgardy"?V prvn'im patre byla por'izena Sergeje Hamazyuk, prezident Federace pobrezn'i DRAKA - z'itra budeme vsichniosm bojuje: sportovci prisel z Polska, Chorvatska, Belorusko, Uzbekist'an. Velmi vysok'a nadeje na nasem boji s Rusy chorvatsky tezk'e kategorie, kter'a je tak miloval publikum. Krome toho bude Roy Jones predstav'i v'ystavn'i program nejen prvky jeho v'ycviku, i on bude zp'ivat, tancit - multi-talentovan'y clovek!Dmitri pokracoval Tyukalov, vice-prezident Svetov'e federace DRAKA: - N'as t'ym je velmi r'ad, ze poprv'e se konala v takov'em pr'ipade. Bohuzel, boj o mistrovsk'y titul mezi Belorusy a Artem Damkovsky Holandan Victora Cooka neuskutecn'i. Nizozemci nebyli schopni l'etat, protoze v'iza nevyresen'ych probl'emu. Ale to tr'ap'i jen n'am - organiz'atorum i profesion'aly, pro nez byl tento boj m'a b'yt jen sportovn'i ud'alost. Publikum, jsem si jist, ze nebudete zklam'ani a nebude vsimnete jak'ychkoli chyb v programu. Vypracovali jsme program tak, ze div'ak neztr'ac'i nic. - Proc dejistem turnaje byl vybr'an stadion "Avangard"?Sergej Hamazyuk: - Z'itra uvid'ite, co jsme byli schopni shrom'azdit m'a neobvykl'y design na stadionu. Je velk'e stest'i, ze jsme byli nejen na sten'ach - to m'a co do cinen'i, co jsme chteli. Ve Vladivostoku, kdyz proste nen'i kryt'y kurt, kter'y by odpov'idat 'urovni turnaje. V tomto smyslu, Chabarovsk daleko dopredu, oni sami i "Platinum Arena", a dals'i zar'izen'i Nyn'i cek'ame na otevren'i zimn'iho stadionu - kde si muzete delat skvelou show. - Jak'e jsou vyhl'idky DRAKA v Primorye?Sergej Hamazyuk: - perspektivy v nasich nejoptimistictejs'i. Z'itra Roy Jones predstav'i nase modern'i vybaven'i, speci'alne vyskoleni k boji a skolen'i podle DRAKA. Po turnaji, pujdeme na zkusenosti v Evrope, Americe a chytit Moskva a Petra - mus'ite z'iskat certifik'at, zarostl'e nov'e zn'amosti a pripojen'i. Pak, mozn'a, a tret'i pokoj se otevre. Dmitry Tyukalov: - Nyn'i budeme na Sibir, n'as druh'y c'il - rozvoj detsk'e sportovn'i, zv'ysit nase budouc'i sampiony. Zab'yv'ame se dobr'e skutky, a ne drby nebo politika. Na kazd'em zased'an'i, novin'ari ptaj'i: "Co strasn'e slovo - boj, odkud to prislo?" Ujistuji v'as, ze: nen'i ceho se b'at. Paradoxem je, ze v roce 1992 kdy vytvoril celosvetovou federac'i, prvn'i mezin'arodn'i turnaj v San Diegu porazila lidi z D'aln'eho v'ychodu. A uz z Ameriky DRAKA vr'atil do Ruska. Nyn'i je siln'y znackou v MMA, je rychle z'isk'avaj'i na popularite v Rusku iv zahranic'i. - Co DRAKA muze d'at mlad'e sportovce?MMA ziskov'e nez ve stejn'em okne nebo Combat Sambo?Tato ot'azka byla zodpovezena Andrey Molchanov, devet mistr sveta v kickboxu a Muay Thai, mluvc'i DRAKA v Evrope: - Je velmi dulezit'e, aby tato organizace DRAKA d'at mlad'ym bojovn'ikum z rusk'eho vnitrozem'i, jak se r'ik'a, k relaxaci. Je dulezit'e si uvedomit, ze ve vsech MMA muze zmenit v jednom boji: jste vcera nikdo nevedel, a z'itra, ze ved'i vsechno. Mus'im r'ict, ze tady jste ve Vladivostoku navst'ivili predstavitel'e v'yznamn'ych mezin'arodn'ich organizac'i, kter'e jsou s pohledem upren'ym mlad'y. Z m'e strany mohu potvrdit, ze podal k turnaji z'itra Pole Tony Chmielewski. On nen'i treba predstavovat, a jeden Rus, kter'y prijde k nemu, muze velmi hlasite prosadit. - Ve Vladivostoku, velmi velk'e popul'arn'i Pankration. Vid'ite je jako jejich konkurenti?Dmitry Tyukalov: - P'an Pankration str'avit velmi dobrou akci. Casto dokonce skvele. Neco, co se z nich poucit, co maj'i. Z m'e strany pro kazdou zdravou konkurenci. Je to jen ve prospech!- V rusk'ych bojovn'iku MMA poch'azej'i z bojov'ych Sambo, boxu, kickboxu. A rusk'em, tradicne siln'a v bojov'ych umen'ich, je specificnost?Jin'ymi slovy, kolik z dnesn'ich "smeshannikov" tekvondistov, karate?Sergej Hamazyuk: - nejsou k dispozici z'adn'e ofici'aln'i statistiky, je to jen kop boxeri a z'apasn'ici v nas'i DRAKA. Jsem jinak mohu r'ici, ze existuj'i lid'e s tlumicem technologi'i a se pot'yk'a s. To je 'ukolem tren'era - naucit zkombinovat v'yhody a jeden a dals'i, protoze prisli do MMA. Pokud je clovek "V'ychodu", ze v tr'eninku je, samozrejme, se zvysuje jeho v'yhody: ostrost, rychlost, c'imz se zvysuje silovou slozku. Historicky, wrestling techniky, kter'e m'ame dals'i bojovn'iky. Dmitry Tyukalov: - dodat, ze DRAKA m'a v'azn'y v'yhody: omezen'i na st'anc'ich. To znamen'a, ze nemuzeme lezet na zemi po dobu dels'i nez 30 sekund. V porovn'an'i s ostatn'imi verzemi, kde si muzete lehnout a na podzim po dobu peti minut, jsme v'ice efektn'i, a to je velmi popul'arn'i div'ack'y. Krome toho poskytuje prostor pro hasice s tlumicem technologi'i. Rad'im kazd'emu, kdo pochybuje o budoucnosti MMA a jejich z'avaznosti, prijdte z'itra "predvoj" - z techto pochybnost'i zmiz'i.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   30-08-2013, 01:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Ussurijsk zadrzen
3-09-2013, 21:30, Cesky
Tzv. "fake" - levn'e imitace puvodn'i m'isto drazs'i opet nemohl dostat pres D'aln'eho v'ychodu zvyky. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby DVTU, behem celn'i kontroly zboz'i dov'azen'eho z C'insk'e...
Rusk'em m'edia udelali st'atn'iho z'astupce vysetrov'an'i rekonstruovan'eho
2-09-2013, 22:19, Cesky
To je skand'aln'i 'usek silnice o d'elce pouze 15 km, poprv'e rekl den'iku "Vladivostok". RIA VladNews pokracovala na t'ema "peklo" zpusobem. Dals'i, o ceste rekl den'iku "Argumenty a fakta", IA...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Zmeny statutu mesta vyneseno na verejn'e slysen'i
20-06-2013, 15:31, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Michael Веселов vysvetlil, ze n'avrh stanov'i navr'acen'i Statutu mesta Vladivostoku v souladu s Feder'aln'imi z'akony c....
Mince - d'arek pro 1.z'ar'i
27-08-2013, 14:47, Cesky
Str'ibrn'a mince "skola", v'az'i 20 gramu vyroben'e nemeckou firmou "Reischauer GmbH» Silver.999. S obehu pouze pet tis'ic kusu. Par - 50 Kwacha Malawi. Na rubov'e strane mince je chodit do skoly...
Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin
8-08-2013, 15:50, Cesky
Mezi "trestn'i zvrhl'iku" dostal 18-let'y obyvatel Vladivostok, kter'e clenov'e vysetrovac'i v'ybor podezrel'eho(mluven'i procedur'aln'i jazyk)na "zlociny proti sexu'aln'i integrity nezletil'e...
Z'akazn'ici sporitelna venovala obetem povodn'i 4000000
13-09-2013, 01:22, Cesky
rublu. Dary prevedeny na pomoc obetem povodn'i obyvatel'e D'aln'eho v'ychodu, prostrednictv'im sluzeb sporitelny, prekrocila 4000000 rublu. Po zaveden'i nouze v regionu, Far Eastern sporitelna...
Пятикилограмовый chlapec-hrdina se narodil ve Vladivostoku
6-07-2013, 08:02, Cesky
Dnes, 5. cervence ve Vladivostoku na svetlo se objevil chlapec-hrdina hmotnosti 5 kg. Matku a d'ite поздравила z'astupce vedouc'iho spr'avy mesta Elena Щеголева. To pr'ala mamince a jej'iho syna...
Obvinen'y z vrazdy pr'imo z SEDO hrozil терактом
11-06-2013, 19:47, Cesky
Dnes v Уссурийске probehlo dals'i soudn'i jedn'an'i, ve kter'em na lavici obzalovan'ych na cl'anky 207 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpr'ava o notoricky spatn'ym aktu terorismu) stanul...
Na n'amest'i Суханова dnes bude zn'it ziv'a hudba
30-06-2013, 14:15, Cesky
Ctverce Vladivostoku opet rozd'any obl'iben'e nekolika generacemi obcanu vyzv'anen'i - zde hraj'i dechov'e orchestry. Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!