Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich

Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur Chabarovsku Krai za den vzrostl o 15 centimetru a dos'ahla756 palcu. Podle posledn'i progn'ozy hydrologov'e vody se zv'ys'i az na 770-780 cm v'ysky na poc'atku z'ar'i(cca 4 z'ar'i), a zacne klesat ke konci mes'ice a klesne na 'uroven 460 cm v bl'izk'e budoucnosti, bude hladina vody st'ale rostou tempem 10-15 cm za den. Podle D'aln'em v'ychode Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v rece Amur se ocek'av'a, ze dos'ahne maxim'aln'i hladiny vody v Komsomolsk-na-Amur, Chabarovsku, Nikolaevsk-na-Amur, v oblastech: Ulchsky, Nicholas, Nanai, Chabarovsk, Amur, Komsomol. Mozn'a zaplaven'i domu, budov, staveb, jednotliv'e 'useky silnic, vys'ilac'ich, louky, pole, zeme, puda se nach'az'i v bl'izkosti rek a pod'el brehu more. Rusk'e ministerstvo obrany vyr'ab'i hodiny dane mobiln'i jednotky v obc'ich, kde je n'arust povodnov'ych vod. Veden'a povedom'i verejnosti. Neklidn'y povodnov'a situace, kter'a vznikla v oblasti Chabarovsku, a to nejen del'a zivot obt'izn'y pro lidi zij'ic'i v n'izko polozen'ych oblastech provincie, ale tak'e zv'irata. Casto se st'av'a, z'achran'ari vedomi skutecnosti, ze lid'e opoustej'i sv'e domovy a stehuj'i do docasn'eho ubytov'an'i pro verejnost nebo k pr'ibuzn'ym, zapomenout nebo nejsou schopni prin'est sv'e dom'ac'i mazl'icky. Napr'iklad v oblasti Red River psy a kocky z'it na ulici, naj'it m'isto nad vodou. Vzhledem k povodni, mnoz'i majitel'e proste nemuze se k nim dostat a nakrmit zv'irata. Rusk'a nouzov'e situace Ministerstvo nezustal lhostejn'y osud techto zv'irat. Prin'asej'i jim j'idlo, pitnou vodu, a kdyby to bylo v obt'izn'e situaci,, zatoulan'y pot'e prevezena do 'utulc'ich. Tatiana Yassin - zamestnanec st'atn'iho poz'arn'iho dozoru - d'ite miluje zv'irata. Kdyz se na 'uzem'i Chabarovsku z'aplavy zacaly, a lid'e zacali b'yt evakuov'ano ze sv'ych domovu, prvn'i vec, co si myslela o osudu nestastn'e dom'ac'i zv'irata. Dnes, ona a mnoho z jej'ich kolegu v pr'aci leg'alne v oblasti Red River. Jejich hlavn'im 'ukolem - po cel'y den sledovat stav prehrad, na pomoc lidem, kter'i odm'itli opustit sv'e domovy a dodat jim j'idlo a pitnou vodu. "A samozrejme nezapom'in'ame ani na zv'irata. Koup'im j'idlo, obcas var'im kasi, a j'a podvorovye kol. Domu, kde byly psi a kocky jiz v'ite, bez v'yjimky - r'ik'a Tatiana. - Jsou zv'irata, jejichz majitel'e se odstehovali z domu, ale z nejak'eho duvodu nemohli vz'it sv'e dom'ac'i mazl'icky. Takov'a zv'irata, pr'ilis, je treba pomoc, i kdyz nejsou bezdomovci, nebot d'iky lidem od vody nelze vzdy se k nim dostat dom'ac'i zv'irata. A v techto dnech ctyrnoh'ymi kamar'ady je zvl'aste chyb'i n'aklonnost. " Dum ziv'ych Tat'any dve kocky. Kote ji dostal z ulice - nemohl proj'it bezdomovce zv'ire. Docasn'e 'utociste nasla des'itky dals'ich zivocichu - O nekolik dn'i pozdeji se d'ivka nutne stav'i svou v dobr'ych rukou, a pak sleduje osud sv'ych sverencu. Dnes Tatiana nevylucuje moznost, ze pokud nekter'y ze zv'irat postizen'ych povodnemi, bude potrebovat zvl'astn'i pomoc, ona mu 'ukryt. Povodnov'a situace v regionu Chabarovsku st'ale obt'izn'e Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich

Tiskov'y servis rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v oblasti Chabarovsku

Опубликовано:   29-08-2013, 12:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
V'ychodn'i Sporitelna nab'iz'i pomoc pr'irode
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na Svetov'y den ochrany zivotn'iho prostred'i d'aln'eho v'ychodu Sporitelna nab'iz'i klientum zav'azat k darov'an'i v WWF (Svetov'y fond na ochranu pr'irody). Platbu je mozn'e realizovat...
Architektonick'e osvetlen'i zdob'i dum ve stredu a Churkin
8-08-2013, 15:45, Cesky
Pr'ace je Vladivostok podnik elektrick'ych s'it'i v souvislosti s r'izen'im bytov'e zar'izen'i ve spr'ave mesta. Golden Bridge, spolu s domy v noci, je ve forme jedin'eho souboru. S hladk'ymi...
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
Provozn'i informace Maritimes topn'ych syst'emu
12-09-2013, 06:22, Cesky
Peking, 11. z'ar'i - Primorsk s'ite centr'aln'iho vyt'apen'i hl'aseny pl'an teplovodn'i obyvatele Vladivostoku. Podm'inky jsou stanoveny s ohledem na opravy, aby se pripravit na topnou sez'onu. 15....
T'im Ussuri studenti prisel a vypr'avel o zurnalistice
19-09-2013, 13:23, Cesky
Den predt'im, nez vcera, 17. z'ar'i, Ussuri studenti dozvedeli neco nov'eho o umen'i novinky, tr'enoval ps'at pozn'amky, a jeho v'ymluvnost. Tak za sebou prvn'i lekci v "skole zurnalistiky" v...
Maritimes cestovn'i kancel'are predstav'i v'yhodu v Japonsku
26-08-2013, 13:02, Cesky
Deset cestovn'iho ruchu v pobrezn'ich firem se z'ucastn'i F'ora v'ystavn'i Jata cestovn'i ruch a cestovn'i Showcase. Bude se konat v Tokiu od 12 do 15 z'ar'i. Jak bylo uvedeno v odboru mezin'arodn'i...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
5-09-2013, 15:15, Cesky
"Ve skutecnosti existuje jen velmi m'alo stavitel'e, tam byly nekter'e dny," - rekl novin'arum behem sv'e pracovn'i n'avstevy n'amest'i Anna Ivanovna Schetinina, starosta Vladivostoku Igor Pushkarev....
Air Charter nebo dals'i krok smerem
22-08-2013, 21:45, Cesky
Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!