Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z Pervomaisky ctvrti Vladivostoku jsou soudn'i pr'ikazy pro vym'ah'an'i v'yzivn'eho od obcana a obcana M. R V roce 2011 se p'ar byl zbaven rodicovsk'ych pr'av na jej'iho syna Michaela a dceru Nina se narodila v roce 2010 a 2011 pr'islusne porod. Ale v prubehu let nedbal'i rodice nikdy identifikov'an jako desetn'ik o obsahu sv'ych det'i. Nen'i to tak d'avno, byli Mike a Nina vzat do vazby, a prestehoval se do hlavn'iho mesta s bydlistem v Moskve, vyj'adrily pr'an'i, aby tyto deti jako jejich vlastn'i. Vzhledem k tomu, nedbal'e rodice dobrovolne na katedre exekutoru nebyly, exekutor rozhodl osobne j'it o tom. Popova v m'iste bydliste dluzn'ika s c'ilem z'iskat vysvetlen'i a ucinit dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti podle c'asti 1 cl'anku. 157 trestn'iho z'akona('umysln'e odm'itnut'i platit alimenty). Kdyz dustojn'ici z'akona dorazili na urcenou adresu, rodina nebyla doma. S pomoc'i m'istn'ich obyvatel, se obesel m'isto mozn'eho pobytu v'yzivn'e, ale n'ajezd neprinesl 'uspech. Kdyz se vr'atil na adresu uvedenou v nar'izen'i exekuce, policist'e dozvedeli od svedku, ze obcan a obcan M. R. schovala ve stodole pobl'iz. Ne'uspesne skr'yv'a dluzn'ici zjistili, co byl okamzite navrhl z'akon, byly prijata s vysvetlen'im neplacen'i v'yzivn'eho na deti a vydal dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Ale po t'ydnu nejedn'an'i o dluzn'ic'ich v'yzivn'eho na deti nejsou br'any a nyn'i exekutor pripravuje zpr'avu o objevu prestupku pro trestn'i veci proti obcana a obcana M. R Je treba poznamenat, ze po odchodu vykonavatelu o tom. Popov matka odvolala k ministerstvu Obcan R., prohl'asen'i, ze trestn'i r'izen'i proti sv'ym synem a dcerou. Stars'i zena ozn'amila, ze jej'i dve vnoucata zij'i sedm a devet let, pomoc v obsahu, ze rodice nemaj'i.Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ycvikov'y t'abor pro tr'idu «Optimista» dokoncil svou pr'aci
18-06-2013, 12:02, Cesky
V prubehu ctyr dnu italsk'y specialista Massimo Джорджанни podelit se zkusenost'i s mlad'i яхтсменами a jejich pruvodci. Denne pro ne byly provedeny jako teoretick'a v'yuka ve tr'ide, tak i...
Heroin
16-07-2013, 18:32, Cesky
'Urad Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje br'an'i meziregion'aln'i dod'avku heroinu, kter'e se na 'uzem'i Primorsky zeleznicn'i Perm kraj. V prubehu provozn'ich cinnost'i pri...
8. Mezin'arodn'i Bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat ve Vladivostoku
28-06-2013, 19:00, Cesky
Neziskov'y projekt byl созданн v roce 1998 s c'ilem rozvoje mesta a kraje, pos'ilen'i mezin'arodn'ich vztahu, podporu ruzn'ych smeru modern'iho umen'i a zapojen'i kreativita je co nejv'ice...
1-09-2013, 00:30, Cesky
Od 11:00 do 13:00 ve skol'ach prv'aci Palo ocek'avat organizacn'i schuzku, kde nove razen'e vysokoskolst'i studenti sezn'am'i s uciteli a jeho tradicemi skoly, stejne jako s uspor'ad'an'im zidl'i a...
Свистать vsech na palube
24-06-2013, 19:32, Cesky
Projekt Vjaceslav Фетисова «Kontinent'aln'i hokejov'a liga» (CHL) ve Vladivostoku lze bez nads'azky nazvat ambici'ozn'i. Zpoc'atku se mnoz'i pochybovali v realizaci n'apadu, ale pr'ibeh na pap'ire -...
Student Putinovi voj'aci jsou odes'il'any do zamestn'an'i
11-07-2013, 14:19, Cesky
Za to, ze voj'aci studotryadov j'it do m'ist jejich pr'ace. Celkove se akce z'ucastn'i asi 160 bojovn'iku studentsk'ych skupin Putinova "Modr'y Meridian", "Pearl", "Crystal" a dals'i. S delic'i slova...
Do nov'eho roku dom'ac'i s'yr bude st'at v'ice nez 300 rublu za kilo
22-09-2013, 14:45, Cesky
Tak, podle reditele marketingu a prodeje Belebeevskiy Dairy Anna Vedernikova, ceny techto odrud roste kazd'y mes'ic. Po p'adu popt'avky v letech 2008-2010. V posledn'ich dvou letech se opet prevysuje...
V 'uzem'i Primorye budou nov'e
17-08-2013, 15:03, Cesky
16.srpna guvern'er Primorsk'eho kraje projednali rozvoj m'istn'i dopravy v Primorye na schuzce s gener'aln'im reditelem spolecnosti JSC "Sachalin aerolini'i Constantine Suhorebrikom. Podle oblasti...
Policejn'i vysetrovatel z Bolsoj Kamen osmkr'at kovan'e podpis z'astupce mesta
5-09-2013, 15:17, Cesky
V rusk'em, se objev'i pred soudem v cele vysetrovac'i komise nez'akonn'eho jedn'an'i, vcetne - za falsov'an'i podpisu prokur'atori uzavren'eho Bolsoj Kamen Primorsk'eho kraje, obvinen'i proti...
Odplata za dluhy
6-08-2013, 18:18, Cesky
byla sladk'a. Velmi origin'aln'i pr'ibeh, kter'y vypr'av'i RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba pobrezn'ich exekutoru. Tato historie muze b'yt velmi poucn'y pro ty, kter'i maj'i zv'ysen'e dluhy v z'adn'em...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!