Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z Pervomaisky ctvrti Vladivostoku jsou soudn'i pr'ikazy pro vym'ah'an'i v'yzivn'eho od obcana a obcana M. R V roce 2011 se p'ar byl zbaven rodicovsk'ych pr'av na jej'iho syna Michaela a dceru Nina se narodila v roce 2010 a 2011 pr'islusne porod. Ale v prubehu let nedbal'i rodice nikdy identifikov'an jako desetn'ik o obsahu sv'ych det'i. Nen'i to tak d'avno, byli Mike a Nina vzat do vazby, a prestehoval se do hlavn'iho mesta s bydlistem v Moskve, vyj'adrily pr'an'i, aby tyto deti jako jejich vlastn'i. Vzhledem k tomu, nedbal'e rodice dobrovolne na katedre exekutoru nebyly, exekutor rozhodl osobne j'it o tom. Popova v m'iste bydliste dluzn'ika s c'ilem z'iskat vysvetlen'i a ucinit dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti podle c'asti 1 cl'anku. 157 trestn'iho z'akona('umysln'e odm'itnut'i platit alimenty). Kdyz dustojn'ici z'akona dorazili na urcenou adresu, rodina nebyla doma. S pomoc'i m'istn'ich obyvatel, se obesel m'isto mozn'eho pobytu v'yzivn'e, ale n'ajezd neprinesl 'uspech. Kdyz se vr'atil na adresu uvedenou v nar'izen'i exekuce, policist'e dozvedeli od svedku, ze obcan a obcan M. R. schovala ve stodole pobl'iz. Ne'uspesne skr'yv'a dluzn'ici zjistili, co byl okamzite navrhl z'akon, byly prijata s vysvetlen'im neplacen'i v'yzivn'eho na deti a vydal dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Ale po t'ydnu nejedn'an'i o dluzn'ic'ich v'yzivn'eho na deti nejsou br'any a nyn'i exekutor pripravuje zpr'avu o objevu prestupku pro trestn'i veci proti obcana a obcana M. R Je treba poznamenat, ze po odchodu vykonavatelu o tom. Popov matka odvolala k ministerstvu Obcan R., prohl'asen'i, ze trestn'i r'izen'i proti sv'ym synem a dcerou. Stars'i zena ozn'amila, ze jej'i dve vnoucata zij'i sedm a devet let, pomoc v obsahu, ze rodice nemaj'i.Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku byl na 60 japonsk'ych Sackur v'ic
16-07-2013, 18:31, Cesky
oday Botanick'a zahrada, 'unor RAS obrad prist'an'i sedes'at cherry sazenice dovezen'e z Japonska jako d'arek k Vladivostoku. Obrad zacal v 1030 minut. V nem se krome delegace mesta Gifu, se...
Se bude konat ve Vladivostoku region'aln'iho festivalu amat'ersk'eho kreativity osob se zdravotn'im postizen'im
9-07-2013, 15:02, Cesky
Region'aln'i festival lidov'eho umen'i "Jsem talent!" Se kon'a v r'amci st'atn'iho programu "Kulturn'i v'yvoj Primorsk'eho kraje na 2013-2017." Poradatelem akce je pr'imorsk'y region'aln'im centrem...
Bahama Nikabagamaev vyd'irat 6000000 rublu (video)
24-07-2013, 19:16, Cesky
Dnes Pervorechenskij okresn'i soud Vladivostoku bylo rozhodnuto o volbe s ohledem na D'aln'em v'ychode sampion v z'apase Bahamy Nikabagamaeva v'ykonu vazby - to je RIA «VladNews» Podle tiskov'e...
Pacifik lodstvo oddelen'i st'ale slouz'i ve Stredozemn'im mori pobl'iz S'yrie
11-09-2013, 01:22, Cesky
V'ice nez dvacet lod'i a podpurn'a plavidla jsou Pacifick'e flotily vojensk'e sluzby a plnit zadan'e 'ukoly ve vzd'alen'e z'one oce'anu. Seskupen'i flotily sil Pacifiku obojziveln'ych o plnen'i...
Na podzim Rusov'e nuceni platit za sluzby tahacu
28-07-2013, 13:48, Cesky
C 15 z'ar'i odtahov'e sluzby budou zaplaceny. N'aklady na evakuaci automobilu bude rozdelen do tr'i tr'id: pro mal'e vozy, stredn'i tr'idy vozu a velk'ych pr'emiov'ych vozu. "Pro osobn'i automobily...
Detsk'y fotbalov'y turnaj «M'ic pr'atelstv'i» se bude konat ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:02, Cesky
Z'itra, 6. cervna, ve Vladivostoku se bude konat fotbalov'y turnaj s 'ucast'i chovanci detsk'ych domovu. Organiz'ator sportovn'i souteze prohl'asila, ml'adeze sdruzen'i «Ротаракт klub» s podporou...
Obec se nach'az'i v JAR Pashkovo promenil v ponoren'e ostrove
24-08-2013, 02:02, Cesky
Kazd'y den, hladina reky Amur v obci Pashkovo EAO roste. Obec byla na podm'acen'ych ostrove. Jak 23. srpna Amur pridal dals'i 8 cm nebezpecn'y jev byl jiz prekrocen o 198 centimetru zaplavila t'emer...
«Den Neptuna» bude bohat'y na prekvapen'i
27-06-2013, 23:30, Cesky
Kluci zvou na vesel'y sv'atek «Deda Neptun prich'az'i na pomoc!» V letosn'im roce tradicn'i «Den Neptuna» zamestnanci centra se rozhodli promenit v soucasn'e improvizovan'e se zvl'astn'imi 'ukoly,...
V Dalnegorsk DPS inspektori zatcen za pachatelu
22-08-2013, 21:46, Cesky
Muz dostal modriny rameno a tv'ar. Odm'itl hospitalizaci. Podle predbezn'ych 'udaju, pr'icinou nehody bylo prekrocen'i stanoven'e rychlosti. V t'eto c'asti oznacen'i "maxim'aln'i povolen'a rychlost...
Ve Vladivostoku byl japonsk'y novin'ar pokutu
7-08-2013, 10:30, Cesky
Behem setk'an'i v Frunze soud shledal jako hlavn'i korespondent Japonsk'a tiskov'a agentura "Kyodo Tsushin" Osamu Hirabayasi 5.cervence byla hlavn'i z'akladnou Pacifik lodstva v dobe, kdy byl odepren...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!