Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z Pervomaisky ctvrti Vladivostoku jsou soudn'i pr'ikazy pro vym'ah'an'i v'yzivn'eho od obcana a obcana M. R V roce 2011 se p'ar byl zbaven rodicovsk'ych pr'av na jej'iho syna Michaela a dceru Nina se narodila v roce 2010 a 2011 pr'islusne porod. Ale v prubehu let nedbal'i rodice nikdy identifikov'an jako desetn'ik o obsahu sv'ych det'i. Nen'i to tak d'avno, byli Mike a Nina vzat do vazby, a prestehoval se do hlavn'iho mesta s bydlistem v Moskve, vyj'adrily pr'an'i, aby tyto deti jako jejich vlastn'i. Vzhledem k tomu, nedbal'e rodice dobrovolne na katedre exekutoru nebyly, exekutor rozhodl osobne j'it o tom. Popova v m'iste bydliste dluzn'ika s c'ilem z'iskat vysvetlen'i a ucinit dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti podle c'asti 1 cl'anku. 157 trestn'iho z'akona('umysln'e odm'itnut'i platit alimenty). Kdyz dustojn'ici z'akona dorazili na urcenou adresu, rodina nebyla doma. S pomoc'i m'istn'ich obyvatel, se obesel m'isto mozn'eho pobytu v'yzivn'e, ale n'ajezd neprinesl 'uspech. Kdyz se vr'atil na adresu uvedenou v nar'izen'i exekuce, policist'e dozvedeli od svedku, ze obcan a obcan M. R. schovala ve stodole pobl'iz. Ne'uspesne skr'yv'a dluzn'ici zjistili, co byl okamzite navrhl z'akon, byly prijata s vysvetlen'im neplacen'i v'yzivn'eho na deti a vydal dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Ale po t'ydnu nejedn'an'i o dluzn'ic'ich v'yzivn'eho na deti nejsou br'any a nyn'i exekutor pripravuje zpr'avu o objevu prestupku pro trestn'i veci proti obcana a obcana M. R Je treba poznamenat, ze po odchodu vykonavatelu o tom. Popov matka odvolala k ministerstvu Obcan R., prohl'asen'i, ze trestn'i r'izen'i proti sv'ym synem a dcerou. Stars'i zena ozn'amila, ze jej'i dve vnoucata zij'i sedm a devet let, pomoc v obsahu, ze rodice nemaj'i.Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dechovky opet zv'itezil na n'amest'ich Vladivostoku
11-07-2013, 14:16, Cesky
Dechovka - jedna z projektu jeho "Vladivostok pohostinn'a", kter'y mel na mysli obcanu. Takze tento rok kapely mosaz hr'at, a to nejen v admir'al n'amest'i. Muzete tak'e poslouchat hudbu v parku a...
Ve Vladivostoku v pat'ach policist'e chytili zlodeje
15-06-2013, 18:45, Cesky
35-let'y muz rekl, ze nekolik minut dva z jeho zn'am'ych vstoupil do jeho bytu. Muzi n'asilne odebr'an u obeti zlat'y retez, n'aramek, prsten s diamantem a dva mobiln'i telefon. Pot'e, co 'utocn'ici...
Jak поработаешь - tak a obdrz'is
25-06-2013, 19:16, Cesky
Mzdy konkr'etn'iho zamestnance st'atn'i instituce Приморья pr'imo, bude z'aviset na tom, jak kvalitne pln'i sv'e povinnosti. Podrobn'e informace o нововведениях v t'eto veci udelala 'ucastn'ikum...
Obyvatel'e horsk'ych pramenu poskytnuta financn'i pomoc na obnovu Homes
12-08-2013, 13:48, Cesky
Pripomenme, na sobotu 10 srpna siln'e kr'atkodob'e poryvy vetru, kter'e prekrocily 18 metru za sekundu c'astecne strhl strechu z t'emer deset bytov'ych domu v horsk'e vesnici Kirov Keys okresn'ich....
Dopravn'i policie pripom'in'a ridicum nutnosti pouzit'i detsk'ych z'adrzn'ych syst'emu ve vozidlech
26-07-2013, 11:02, Cesky
Krome ridice v kabine byli dva pasaz'eri - zena a ctyrmes'icn'i holcicka. Behem pohybu d'itete byl v matcine n'aruc'i. Pri dopadu by zena neudrz'i svou dceru a vyrazit na predn'i sedadlo, d'ivka...
V rusk'em, bude hostit festival amat'ersk'ych kreativity osob se zdravotn'im postizen'im
18-07-2013, 20:16, Cesky
'Ucastn'ici festivalu - v'itezov'e region'aln'i iniciativy prehl'idky mezi lidmi se zdravotn'im postizen'im, "HOPE, inspirace, TALENT", kter'a se konala v mestsk'ych c'astech provincie v dubnu az...
Pracovn'ici velvyslanectv'i DVFO darovala c'ast v'ydelku obetem povodn'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
Zamestnanci Rusk'e federace a Office Minvostokrazvitiya prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal prevede svuj den mzdu na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode. Toto rozhodnut'i bylo...
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
300 rublu jadern'ych zbran'i
19-07-2013, 13:16, Cesky
Tato str'anka RIA "News" je "Rozpocet Kalkulacka" - program, kter'y res'i tento probl'em. Do jist'e m'iry - protoze vsechno je neosobn'i - jmenoval pouze st'atn'i struktury a v'yse financn'ich...
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!