Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole

Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z Pervomaisky ctvrti Vladivostoku jsou soudn'i pr'ikazy pro vym'ah'an'i v'yzivn'eho od obcana a obcana M. R V roce 2011 se p'ar byl zbaven rodicovsk'ych pr'av na jej'iho syna Michaela a dceru Nina se narodila v roce 2010 a 2011 pr'islusne porod. Ale v prubehu let nedbal'i rodice nikdy identifikov'an jako desetn'ik o obsahu sv'ych det'i. Nen'i to tak d'avno, byli Mike a Nina vzat do vazby, a prestehoval se do hlavn'iho mesta s bydlistem v Moskve, vyj'adrily pr'an'i, aby tyto deti jako jejich vlastn'i. Vzhledem k tomu, nedbal'e rodice dobrovolne na katedre exekutoru nebyly, exekutor rozhodl osobne j'it o tom. Popova v m'iste bydliste dluzn'ika s c'ilem z'iskat vysvetlen'i a ucinit dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti podle c'asti 1 cl'anku. 157 trestn'iho z'akona('umysln'e odm'itnut'i platit alimenty). Kdyz dustojn'ici z'akona dorazili na urcenou adresu, rodina nebyla doma. S pomoc'i m'istn'ich obyvatel, se obesel m'isto mozn'eho pobytu v'yzivn'e, ale n'ajezd neprinesl 'uspech. Kdyz se vr'atil na adresu uvedenou v nar'izen'i exekuce, policist'e dozvedeli od svedku, ze obcan a obcan M. R. schovala ve stodole pobl'iz. Ne'uspesne skr'yv'a dluzn'ici zjistili, co byl okamzite navrhl z'akon, byly prijata s vysvetlen'im neplacen'i v'yzivn'eho na deti a vydal dals'i varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Ale po t'ydnu nejedn'an'i o dluzn'ic'ich v'yzivn'eho na deti nejsou br'any a nyn'i exekutor pripravuje zpr'avu o objevu prestupku pro trestn'i veci proti obcana a obcana M. R Je treba poznamenat, ze po odchodu vykonavatelu o tom. Popov matka odvolala k ministerstvu Obcan R., prohl'asen'i, ze trestn'i r'izen'i proti sv'ym synem a dcerou. Stars'i zena ozn'amila, ze jej'i dve vnoucata zij'i sedm a devet let, pomoc v obsahu, ze rodice nemaj'i.Опубликовано:   29-08-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
V'ychodn'i Sporitelna nab'iz'i pomoc pr'irode
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na Svetov'y den ochrany zivotn'iho prostred'i d'aln'eho v'ychodu Sporitelna nab'iz'i klientum zav'azat k darov'an'i v WWF (Svetov'y fond na ochranu pr'irody). Platbu je mozn'e realizovat...
Architektonick'e osvetlen'i zdob'i dum ve stredu a Churkin
8-08-2013, 15:45, Cesky
Pr'ace je Vladivostok podnik elektrick'ych s'it'i v souvislosti s r'izen'im bytov'e zar'izen'i ve spr'ave mesta. Golden Bridge, spolu s domy v noci, je ve forme jedin'eho souboru. S hladk'ymi...
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
Provozn'i informace Maritimes topn'ych syst'emu
12-09-2013, 06:22, Cesky
Peking, 11. z'ar'i - Primorsk s'ite centr'aln'iho vyt'apen'i hl'aseny pl'an teplovodn'i obyvatele Vladivostoku. Podm'inky jsou stanoveny s ohledem na opravy, aby se pripravit na topnou sez'onu. 15....
T'im Ussuri studenti prisel a vypr'avel o zurnalistice
19-09-2013, 13:23, Cesky
Den predt'im, nez vcera, 17. z'ar'i, Ussuri studenti dozvedeli neco nov'eho o umen'i novinky, tr'enoval ps'at pozn'amky, a jeho v'ymluvnost. Tak za sebou prvn'i lekci v "skole zurnalistiky" v...
Maritimes cestovn'i kancel'are predstav'i v'yhodu v Japonsku
26-08-2013, 13:02, Cesky
Deset cestovn'iho ruchu v pobrezn'ich firem se z'ucastn'i F'ora v'ystavn'i Jata cestovn'i ruch a cestovn'i Showcase. Bude se konat v Tokiu od 12 do 15 z'ar'i. Jak bylo uvedeno v odboru mezin'arodn'i...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
5-09-2013, 15:15, Cesky
"Ve skutecnosti existuje jen velmi m'alo stavitel'e, tam byly nekter'e dny," - rekl novin'arum behem sv'e pracovn'i n'avstevy n'amest'i Anna Ivanovna Schetinina, starosta Vladivostoku Igor Pushkarev....
Air Charter nebo dals'i krok smerem
22-08-2013, 21:45, Cesky
Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!