Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye

24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye Pri prijet'i na 'uzem'i Primorsk'y kraj velk'e z'asilky drubez'iho masa ze Spojen'ych st'atu zjistila, ze vsechny dov'azen'e kurec'i maso infikovan'e puvodce takov'eho nebezpecn'ych infekcn'ich chorob, jako je napr'iklad salmonely. Dals'i pohyb znecisten'y produkt se zastav'i. V r'amci st'atn'iho veterin'arn'iho kontrole na st'atn'i hranici pro vstup na 'uzem'i Rusk'e produktu federace dovezen'e zivocisn'eho puvodu, z 243 tun prijat'ych v pr'istavu Vladivostok, byly Primorsk'y kraj sarze kurec'ich steh'ynek z vzorku americk'ych shrom'azdeny a zasl'any na laboratorn'ich studi'ich. Studie byly provedeny ke spokojenosti celn'i unie, pozadavky na dov'azen'ych potravin'arsk'ych v'yrobku dov'azen'ych na parametry kvality a bezpecnosti. Prov'aden'e FGBU "N'amorn'i Meziregion'aln'i Veterin'arn'i laborator" Rosselkhoznadzor testy uk'azaly, ze cel'a strana US drubez infikovan'ych patogeny jako nebezpecn'ych infekcn'ich chorob, jako je napr'iklad salmonely. Pouzit'i techto produktu ve strave muze v'est k masivn'imu tezkou otravu j'idlem. Celkem v srpnu tohoto roku, veterin'arn'i specialist'e Rosselkhoznadzor pro Primorsk'eho kraje a Sachalinu Oblast bakterie jsou skodliv'e pro cloveka byly nalezeny v nekolika d'avk'ach dov'azen'ych potravin'arsk'ych v'yrobku: 24 tun krab'ich tycinek sada c'insk'e lidov'e republiky, 225 tun pstruhu z republiky Chile, na 113 tun hovez'iho masa z Austr'alie, stejne jako 75 tuny susen'ych ryb na pivo poch'azej'ic'i z C'iny. Ve vsech ctyrech pr'ipadech jsou v'yrobky dod'av'any do Ruska byl napaden koliformn'ich bakteri'i.Опубликовано:   29-08-2013, 12:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Lekce elektrick'e
27-06-2013, 14:02, Cesky
Prohl'idka program zahrnoval n'avstevu klukama электроинспекции, projektov'e skupiny PTS, v'yrobn'i haly a stanoviste obsluhy r'izen'i. Energie sezn'amil studenty se strukturou palivo-energetick'eho...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 20 poz'aru
20-06-2013, 10:46, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 68 lid'i person'aln'i a 20 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s...
B'yval'y s'ef Big Stone Vladimir halyavki odsouzen k re'aln'emu term'inu
2-08-2013, 13:19, Cesky
67-let'y Vladim'ir halyavki, kter'y vedl uzavren'y Bolshoi Kamen, byl odsouzen 35 roku odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii - soud shledal vinn'ym ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30...
Ilja Лагутенко:
13-06-2013, 19:16, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno IA Приморье24 v srpnu se bude konat ve Vladivostoku bezprecedentn'i ud'alost: festival V-Rox, kter'y na jedn'e strane v oblasti predn'ich nez'avisl'ych umelcu ATP, ale na...
V'ikend v okrajov'e centru Приморья prosli «Pod kopul'i Vladivostoku»
17-06-2013, 17:01, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья pryc tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». V sobotu, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'i Pr'istav prosel tanecn'i...
Nouzov'y rezim je zaps'ana v oblasti Magadan kvuli siln'ym destum
20-08-2013, 16:19, Cesky
Rozhodnut'i bylo ucineno jedn'an'i Hejtman cookie Magadan VP na schuzi Komise pro mimor'adn'e situace. Deste zpusobily ve 3 oblastech regionu a z'aplavy smyje v ruzn'ych c'astech feder'aln'i silnice...
Ghetto kos'ik: boj o jackpot zac'in'a
18-07-2013, 20:15, Cesky
Zac'atek ve 17:00. Lokalita - CSF "Sparta"(ulice Ovchinnikov, 34). Cena DER-shot(b'it s velmi dlouhou vzd'alenost)- 2000 rublu, a tak kazd'y t'yden. Pokud mad-shot nebudou vypracov'any, cena bude...
8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i: umen'i, jak se dostat bl'iz
21-08-2013, 20:45, Cesky
Zah'ajen v Vladivostok 8. Bien'ale v'ytvarn'ych umen'i, jehoz heslem - "Umen'i je bl'iz." Po dva t'ydny, od 21. do 1. z'ar'i obyvatel'e a n'avstevn'ici hlavn'iho mesta, nab'iz'i celou radu v'ystav,...
Vladivostok vstoupil do historie Olympijsk'eho hnut'i
26-06-2013, 14:15, Cesky
Prvn'i skupina, jej'iz hudbu na show slysel div'ak, se stal vladivostok indie-t'ym Mari!Mari!, zn'am'y mnoha hosty festivalu. Frontman skupiny Ilja Канухин aktivne komunikoval s publikem, kter'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!