Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e Jako organiz'ator ocenen'i, vudce "Patriot Primorye" Alexander Scheryakov, nejnoveji v regionu je st'ale v'ice a v'ice lid'i, kter'i, kazd'y v sobe, men'i svet kolem k leps'imu. Jejich 'uspechy a chtej'i oznacit zad'an'i nov'eho ocenen'i. Mezi nimi - Oleg Petruk sama o sobe vytvorili obrovsk'y spolecensk'y komplex, kter'y l'ak'a lidi z cel'eho pr'imorsk'ych provinci'i. Natalia Polozova sv'e ruce k obnoven'i jednoho z nejunik'atnejs'ich muze'i - muzeum "Vladivostok pevnost," Anton Bedarev, kter'a zas'ahla zemi v obycejn'y clovek muze m'it a zase zivot do jeho okol'i vzhuru nohama. "V'ite o Marta a Marie kl'aster nedaleko Vladivostoku, d'iky st'avaj'ic'ich 24 sester, jejichz odvaha jim d'av'a s'ilu nejen na to, co udrzet zemedelstv'i, ale tak'e pro rehabilitaci drogove z'avisl'ych, tul'aci pomoc, n'avrat v'iry v nouzi z cel'eho Primorye?" - Z'ad'a Alexander Scheryakov. "V'ite o Artem Moyseenko, pro kter'e ztr'ata pr'ilezitosti j'it nejen nestala z'atez'i, ale tak'e slouzil jako pob'idka k otevren'i vlastn'i soci'aln'i organizaci, pom'ah'a des'itky lid'i se zdravotn'im postizen'im kazd'y den kolem Vladivostoku?V'ite o vsechny iniciativy neztratili nadsen'i pro chytr'e lidi rusk'em, poc'inaje nechvalne zn'am'eho Frantiska Landivar a konc'i v obci Vladimir Vasiljevic Yablunivka Jakovlev ctvrti Primorsk'eho kraje?"- Tyto a dals'i hodnotn'e lid'e budou udelena ocenen'i" pr'islusn'y obcan ". Pro pripom'inky, jsme se obr'atili na vudce hnut'i ml'adeze "Patriot rusk'em" Alexander Scheryakovu: - Zav'est cenu, abych byl upr'imn'y, jsem prisel s, i kdyz muzeme r'ici, ze to byla hlavn'i myslenka naseho hnut'i - vyj'adren'e v podobn'ych myslenek. Dobrotvorchestvo v Rusku a v n'amorn'i oblasti, zejm'ena nen'i v m'ode. Hrdina nas'i doby je velmi zivot playboy, ale v z'adn'em pr'ipade nen'i lhostejn'y clovek, kter'y upr'imne star'a o sv'eho mesta a okrajem a zavazuje se k tomu, aby se l'epe. Rozhodli jsme se nejak zlepsit situaci. Za nekolik mes'icu jsme objevili vsechny dobr'e, chytr'e lidi, kter'e men'i svet kolem sebe k leps'imu. Kdo je to?Babi, ze deset roku bylo sporen'i na duchod a postavil ho do vesnick'eho kostela. Muz, kter'y ozivuje svou vlastn'i vesnici a del'a to t'emer kulturn'im centrem sv'eho regionu. Mnoho z nich - a to je dulezit'e, aby lid'e vedeli, ze. - Vedeli, ze pr'ave tito lid'e, pro kter'e je sklo st'ale pln'y hodne, a to je cas ucit se z jejich pr'ikladu, a ne z'it to, prokl'inal vsechno. V Rusku, trend je nyn'i pro takov'e ocenen'i. Mnoho metropolitn'i casopis z'iskal ocenen'i pro lidi, kter'i delaj'i neco dobr'eho v jejich vlastn'ich mestech. Naleznete je po cel'em Rusku prinesli do Moskvy a d'a jim nejakou Bondarcuk Crystal Cup. Rozhodli jsme se vytvorit neco podobn'eho v rusk'em. Pr'ist'i rok m'ame v 'umyslu mer'itko na velikost zad'av'an'i na D'aln'em v'ychode. Dve hlavn'i 'ukoly cena: uk'azat lidem kolem sebe, ze v nas'i provincii obrovsk'e mnozstv'i lid'i, kter'i se staraj'i. A druh'y - uk'azat se temto lidem, kter'e znaj'i, pamatujte, ze respekt - a jejich podnik'an'i ve velk'e 'ucte.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
D'aln'y V'ychod - kontaktn'i z'ona mezi Ruskem a RPSN
18-06-2013, 16:16, Cesky
V jedn'an'i z'ucastnil Mimor'adn'y a Полномочный velvyslanec Rusk'e Federace v Socialistick'e Republice Vietnam Andrew Ковтун. V prubehu setk'an'i Viktor Ишаев informoval Truong Tan Шанга o tom, ze...
V souvislosti se zmenou tarifu na elektrinu «Дальэнергосбыт» pt'a spotrebitelu do 1. cervence predat svedectv'i pr'istroju 'ucetnictv'i a platbu
21-06-2013, 15:15, Cesky
Pripomenme, ze od 1. cervence tohoto roku n'aklady na 1 Kw bude 2224 rublu pro verejnost. Velikost tarifu je stanoven vyhl'askou c. 82/6 od 18. prosince 2012. Oddelen'i pro tarify spr'avy...
V parku na ulici Борисенко zacali na sebe тротуарную брусчатку
21-06-2013, 15:15, Cesky
Dodavatel'e prov'adej'i uspor'ad'an'i 'uzem'i. Pozemky, zbytecne переувлажненные antukov'ymi vody, отсыпаны skaln'im pudou. C'astecne polozen pod'el okraje budouc'i dr'ahy, jde отсыпка suti, zacala...
Kde studovat ve Francii?
31-07-2013, 11:03, Cesky
V letosn'im roce, jej'i nejobl'ibenejs'i d'ite vystudoval vysokou skolu. Slozila zkousku - a mimochodem, ulozeny 80 az 85 bodu za zkousku. A d'ite, sla s matkou se m'a pouz'it. Ve dvou univerzit. V...
Vladivostok: Muzete se dozvedet o svatbe v muzeu
4-09-2013, 20:31, Cesky
V'ystava "Svatebn'i valc'ik" r'ik'a vsechny n'avstevn'iky o tradic'ich manzelstv'i - jak star'e, predrevolucn'i a doslo po vzniku sovetsk'e moci, jak'e trendy dnes. Jeho stredobodem je kolekce...
Pobrezn'i policie postaraj'i o bezpecn'e letn'i dovolen'e hosty a obyvatele hrany
23-06-2013, 14:46, Cesky
V souvislosti s charakteristikami klimatu zac'atek pr'azdnin v Primorje a masivn'i pr'ijezd rekreantu tradicne predstavuj'i druhou dek'adu cervence. Obl'iben'e m'isto rekreace - mesta Vladivostok,...
Pomsta 'unosu promenil vrazdy
2-09-2013, 13:47, Cesky
Na konci srpna 2013 v Nadezdy okrese policie obdrzel zpr'avu, ze dum byl pryc a uz se nikdy nevr'atil 35-let'y m'istn'i obyvatel rekl korespondent RIA jako "VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho...
V nove postaven'em detsk'em skolce na Баляева buduj'i tret'i patro
21-06-2013, 15:15, Cesky
V'ystavba matersk'e skolky v ulici Баляева, 48 jde podle pozadovan'ych term'inu. Deln'ici jiz zacali stavet tret'i patro budovy. Soucasne s t'im, v prvn'im a druh'em patre prob'ihaj'i pr'ace na...
Кастинги souteze «Ocean avenue - 2013» poprv'e se bude konat v nov'em form'atu
6-06-2013, 15:32, Cesky
Ve Vladivostoku odstartuje soutez autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech ml'adeze spr'avy Vladivostoku. Od 10. do 14. cervna pl'anovan'e...
Verejn'a tip УМВД Ruska v oddelen'i policie Sovetsk'eho jm'eno
27-06-2013, 14:01, Cesky
Hlavn'im jeho t'ematem se stala zpr'ava veden'i dvou diviz'ich policie - c. 5 (Sovetsk'y) a c. 6 (Ocean), o pripravenosti k zajisten'i bezpecnosti a ochrany porad'i na mestsk'ych pl'az'ich a v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!