Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e Jako organiz'ator ocenen'i, vudce "Patriot Primorye" Alexander Scheryakov, nejnoveji v regionu je st'ale v'ice a v'ice lid'i, kter'i, kazd'y v sobe, men'i svet kolem k leps'imu. Jejich 'uspechy a chtej'i oznacit zad'an'i nov'eho ocenen'i. Mezi nimi - Oleg Petruk sama o sobe vytvorili obrovsk'y spolecensk'y komplex, kter'y l'ak'a lidi z cel'eho pr'imorsk'ych provinci'i. Natalia Polozova sv'e ruce k obnoven'i jednoho z nejunik'atnejs'ich muze'i - muzeum "Vladivostok pevnost," Anton Bedarev, kter'a zas'ahla zemi v obycejn'y clovek muze m'it a zase zivot do jeho okol'i vzhuru nohama. "V'ite o Marta a Marie kl'aster nedaleko Vladivostoku, d'iky st'avaj'ic'ich 24 sester, jejichz odvaha jim d'av'a s'ilu nejen na to, co udrzet zemedelstv'i, ale tak'e pro rehabilitaci drogove z'avisl'ych, tul'aci pomoc, n'avrat v'iry v nouzi z cel'eho Primorye?" - Z'ad'a Alexander Scheryakov. "V'ite o Artem Moyseenko, pro kter'e ztr'ata pr'ilezitosti j'it nejen nestala z'atez'i, ale tak'e slouzil jako pob'idka k otevren'i vlastn'i soci'aln'i organizaci, pom'ah'a des'itky lid'i se zdravotn'im postizen'im kazd'y den kolem Vladivostoku?V'ite o vsechny iniciativy neztratili nadsen'i pro chytr'e lidi rusk'em, poc'inaje nechvalne zn'am'eho Frantiska Landivar a konc'i v obci Vladimir Vasiljevic Yablunivka Jakovlev ctvrti Primorsk'eho kraje?"- Tyto a dals'i hodnotn'e lid'e budou udelena ocenen'i" pr'islusn'y obcan ". Pro pripom'inky, jsme se obr'atili na vudce hnut'i ml'adeze "Patriot rusk'em" Alexander Scheryakovu: - Zav'est cenu, abych byl upr'imn'y, jsem prisel s, i kdyz muzeme r'ici, ze to byla hlavn'i myslenka naseho hnut'i - vyj'adren'e v podobn'ych myslenek. Dobrotvorchestvo v Rusku a v n'amorn'i oblasti, zejm'ena nen'i v m'ode. Hrdina nas'i doby je velmi zivot playboy, ale v z'adn'em pr'ipade nen'i lhostejn'y clovek, kter'y upr'imne star'a o sv'eho mesta a okrajem a zavazuje se k tomu, aby se l'epe. Rozhodli jsme se nejak zlepsit situaci. Za nekolik mes'icu jsme objevili vsechny dobr'e, chytr'e lidi, kter'e men'i svet kolem sebe k leps'imu. Kdo je to?Babi, ze deset roku bylo sporen'i na duchod a postavil ho do vesnick'eho kostela. Muz, kter'y ozivuje svou vlastn'i vesnici a del'a to t'emer kulturn'im centrem sv'eho regionu. Mnoho z nich - a to je dulezit'e, aby lid'e vedeli, ze. - Vedeli, ze pr'ave tito lid'e, pro kter'e je sklo st'ale pln'y hodne, a to je cas ucit se z jejich pr'ikladu, a ne z'it to, prokl'inal vsechno. V Rusku, trend je nyn'i pro takov'e ocenen'i. Mnoho metropolitn'i casopis z'iskal ocenen'i pro lidi, kter'i delaj'i neco dobr'eho v jejich vlastn'ich mestech. Naleznete je po cel'em Rusku prinesli do Moskvy a d'a jim nejakou Bondarcuk Crystal Cup. Rozhodli jsme se vytvorit neco podobn'eho v rusk'em. Pr'ist'i rok m'ame v 'umyslu mer'itko na velikost zad'av'an'i na D'aln'em v'ychode. Dve hlavn'i 'ukoly cena: uk'azat lidem kolem sebe, ze v nas'i provincii obrovsk'e mnozstv'i lid'i, kter'i se staraj'i. A druh'y - uk'azat se temto lidem, kter'e znaj'i, pamatujte, ze respekt - a jejich podnik'an'i ve velk'e 'ucte.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
14-08-2013, 15:45, Cesky
Z'ahreb hokejov'y klub "Medvescak" nemel hr'at pr'atelsk'y z'apas s Vladivostok "Admir'ale," rekl viceprezident KHL Vladimir Shalaev. V pondel'i ofici'aln'i str'anky CHL objevil znen'i vys'il'an'i...
Povodnov'e skody na D'aln'em v'ychode, by podle predbezn'ych odhadu prekrocit 30 miliard rublu
30-08-2013, 14:20, Cesky
'Ucast na setk'an'i se z'ucastnil tak'e asistenty prezidenta Andrej Belousov, Jurij Trutnev, prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov ministru hospod'arsk'ych, soci'aln'ich a v'ykon bloku, hlav...
Hriste pro extr'emn'i sporty na Ocean Avenue 43 ve Vladivostoku pracuje pro voln'y
29-07-2013, 15:05, Cesky
Zde se kazd'y den, po cel'y den jezdit na skateboardy a koleckov'e brusle deti vsech vekov'ych kategori'i, prin'as'i sv'e dovednosti k dokonalosti. Tak'e otevr'it prostor pro biketrialu. Tato...
Volcano Burachek Vladivostok dostane druh'y zivot
13-07-2013, 00:04, Cesky
Dnes, 12. cervence ve Vladivostoku na kopci studentu a ucitelu v Burachek verejn'ych skol c'islem 59 spolu se soci'aln'imi aktivisty obsadili mesto oblasti: ter'enn'i plet'i plevelu a mulcov'an'i...
Prvn'i den z'avodu vozov'eho parku,
22-07-2013, 16:04, Cesky
Pres varov'an'i pred bour'i, na zac'atku souteze prislo 52 jachty v 7 testovac'ich skupin. Hon'i vsechny tr'idy jachty, od nejmens'ich 25 stop do 43 stop nad obry. Z'avody se konaly na dvou...
'Ucastn'ici se rozhodli hudebn'i festival
30-07-2013, 16:02, Cesky
Hudebn'i festival "Vesm'ir", kter'a se bude konat 17. srpna Shamora Bay - jedna z nejv'ice ocek'avan'ych hudebn'ich ud'alost'i tohoto l'eta. Za pr'avo se objevit na festivalu behem mes'ice bojuje...
Pocas'i v Primorje: 1. cervence
1-07-2013, 09:16, Cesky
Dnes, 1. cervence, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuj'i celn'i odd'ily. V kraji m'isty slab'y d'est, mlha, v jednotliv'ych oblastech bourky. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1732°C....
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
VIP-c'insk'e Cui ocek'av'a rusk'em hodnocen'i a odsouzen'i
25-07-2013, 12:45, Cesky
Jak uv'ad'i "Primore24" prokur'ator Primorsk'y kraj, obvinen'i proti obcanu C'iny, kter'y je obvinen z upl'acen'i 'uredn'ika ve velk'em mer'itku na akce Komise zjevne nez'akonn'e(c'ast 5 Cl. 291...
Konec kampane vykazov'an'i financn'i zpravodajsk'e
13-08-2013, 15:03, Cesky
15. srpna se od zamestnavatelu pozaduje predlozit 'uzemn'ich org'anu FIU m'iste registrace, spolu s v'ypoctem v'yplaty pojistn'eho v r'amci povinn'eho duchodov'eho syst'emu a povinn'eho zdravotn'iho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!