Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e Jako organiz'ator ocenen'i, vudce "Patriot Primorye" Alexander Scheryakov, nejnoveji v regionu je st'ale v'ice a v'ice lid'i, kter'i, kazd'y v sobe, men'i svet kolem k leps'imu. Jejich 'uspechy a chtej'i oznacit zad'an'i nov'eho ocenen'i. Mezi nimi - Oleg Petruk sama o sobe vytvorili obrovsk'y spolecensk'y komplex, kter'y l'ak'a lidi z cel'eho pr'imorsk'ych provinci'i. Natalia Polozova sv'e ruce k obnoven'i jednoho z nejunik'atnejs'ich muze'i - muzeum "Vladivostok pevnost," Anton Bedarev, kter'a zas'ahla zemi v obycejn'y clovek muze m'it a zase zivot do jeho okol'i vzhuru nohama. "V'ite o Marta a Marie kl'aster nedaleko Vladivostoku, d'iky st'avaj'ic'ich 24 sester, jejichz odvaha jim d'av'a s'ilu nejen na to, co udrzet zemedelstv'i, ale tak'e pro rehabilitaci drogove z'avisl'ych, tul'aci pomoc, n'avrat v'iry v nouzi z cel'eho Primorye?" - Z'ad'a Alexander Scheryakov. "V'ite o Artem Moyseenko, pro kter'e ztr'ata pr'ilezitosti j'it nejen nestala z'atez'i, ale tak'e slouzil jako pob'idka k otevren'i vlastn'i soci'aln'i organizaci, pom'ah'a des'itky lid'i se zdravotn'im postizen'im kazd'y den kolem Vladivostoku?V'ite o vsechny iniciativy neztratili nadsen'i pro chytr'e lidi rusk'em, poc'inaje nechvalne zn'am'eho Frantiska Landivar a konc'i v obci Vladimir Vasiljevic Yablunivka Jakovlev ctvrti Primorsk'eho kraje?"- Tyto a dals'i hodnotn'e lid'e budou udelena ocenen'i" pr'islusn'y obcan ". Pro pripom'inky, jsme se obr'atili na vudce hnut'i ml'adeze "Patriot rusk'em" Alexander Scheryakovu: - Zav'est cenu, abych byl upr'imn'y, jsem prisel s, i kdyz muzeme r'ici, ze to byla hlavn'i myslenka naseho hnut'i - vyj'adren'e v podobn'ych myslenek. Dobrotvorchestvo v Rusku a v n'amorn'i oblasti, zejm'ena nen'i v m'ode. Hrdina nas'i doby je velmi zivot playboy, ale v z'adn'em pr'ipade nen'i lhostejn'y clovek, kter'y upr'imne star'a o sv'eho mesta a okrajem a zavazuje se k tomu, aby se l'epe. Rozhodli jsme se nejak zlepsit situaci. Za nekolik mes'icu jsme objevili vsechny dobr'e, chytr'e lidi, kter'e men'i svet kolem sebe k leps'imu. Kdo je to?Babi, ze deset roku bylo sporen'i na duchod a postavil ho do vesnick'eho kostela. Muz, kter'y ozivuje svou vlastn'i vesnici a del'a to t'emer kulturn'im centrem sv'eho regionu. Mnoho z nich - a to je dulezit'e, aby lid'e vedeli, ze. - Vedeli, ze pr'ave tito lid'e, pro kter'e je sklo st'ale pln'y hodne, a to je cas ucit se z jejich pr'ikladu, a ne z'it to, prokl'inal vsechno. V Rusku, trend je nyn'i pro takov'e ocenen'i. Mnoho metropolitn'i casopis z'iskal ocenen'i pro lidi, kter'i delaj'i neco dobr'eho v jejich vlastn'ich mestech. Naleznete je po cel'em Rusku prinesli do Moskvy a d'a jim nejakou Bondarcuk Crystal Cup. Rozhodli jsme se vytvorit neco podobn'eho v rusk'em. Pr'ist'i rok m'ame v 'umyslu mer'itko na velikost zad'av'an'i na D'aln'em v'ychode. Dve hlavn'i 'ukoly cena: uk'azat lidem kolem sebe, ze v nas'i provincii obrovsk'e mnozstv'i lid'i, kter'i se staraj'i. A druh'y - uk'azat se temto lidem, kter'e znaj'i, pamatujte, ze respekt - a jejich podnik'an'i ve velk'e 'ucte.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
'Umrt'i путейцев v Приамурье si vsiml strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku
29-06-2013, 14:01, Cesky
Pet mrtv'ych zamestnancu zeleznic na cest'ach nasel strojvedouc'i n'akladn'iho vlaku, kter'y se konal na tuto trasu za 20 minut po nehode, hl'as'i V'ychod-Sibirsk'y dopravn'i prokuratura. N'akladn'i...
Ctrn'actiletou d'ivku zn'asilnil a zabil sv'eho otc'ima
8-07-2013, 21:06, Cesky
V tomto incidentu byl trestne st'ih'an pro trestn'y cin podle odstavce "v" C'ast 2 of Art. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Jako v'ysledek vysetrov'an'i oznacila osoba pod'ilej'ic'i se na sp'ach'an'i...
Na 5% vzrostl objem osobn'i dopravy na s'iti OAO
4-06-2013, 22:02, Cesky
Nahr'av'a s'ite SPOLECNOSTI "Rusk'e zeleznice" v kvetnu 2013 cinil 1056 milionu tun, coz je nizs'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku o 34%. Odpov'idaj'ic'im zpusobem se sn'izil ve srovn'an'i se...
N'amorn'i nemocnice se ocitli kr'atk'y sester kvuli n'izk'ym mzd'am
9-09-2013, 15:40, Cesky
Zdravotnick'a zar'izen'i rusk'em celit nedostatku pracovn'iku ve zdravotnictv'i. Zvl'aste z'avazn'e nedostatku zamestnancu a junior sestry pocit, v nemocnic'ich, kter'e poskytuj'i neodkladnou p'eci....
V Chabarovsku, hladina vody klesne, Komsomolsk -
5-09-2013, 15:16, Cesky
roste. Na veceru 4. z'ar'i hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 806 cm(4 hodiny - 2 cm), v bl'izkosti mesta Komsomolsk-on-Amur, 841(4 hodiny 5). Tiskov'a sluzba ministerstva...
«Pr'im'a linka» s kapitolou Vladivostoku Igorem Пушкаревым se kon'a v pr'im'em prenosu
26-06-2013, 09:30, Cesky
Setk'an'i s prim'atorem se bude konat dnes, 26. cervna, od 8 do 10 hodin, v r'amci prehl'idky «Побудительный motiv». Kl'ast sv'e ot'azky, Hry Пушкареву budou moci nejen vedouc'i projektu, ale tak'e...
Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y d'est z'itra
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vsechny z techto z'akladn'ich sluzeb pokyn, aby byly pripraveny k odstranen'i 'ucinku vyvolan'ych temito nepr'izniv'ymi povetrnostn'imi podm'inkami. Hlavy podniky ruzn'ych typu nemovitost'i...
Machno se ned'ival?
25-07-2013, 18:34, Cesky
Za $ 100 a 9 dnu(v techto c'astk'ach a term'inech bude r'idit cel'y proces), budou Rusov'e schopni prej'it z jedn'e spolecnosti do druh'e. Tyto 'udaje jsou zverejneny hlavu Dumy V'yboru pro politiky...
Vedouc'i Vladivostoku navst'ivil detsk'e nemocnici c'islo 1 a setkal se sv'ym t'ymem
29-07-2013, 15:01, Cesky
Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev navst'ivil klinick'eho Regional Childrens Hospital № 1 na Ostryakov 27. Starosta navst'ivil kancel'are a mluvil s pracovn'iky detsk'e nemocnice. Igor Pushkarev,...
Na z'aklade iniciativy mesta Vladivostok Duma verejn'e slysen'i ke zmene Chartu Vladivostoku
20-07-2013, 21:33, Cesky
Otevren'i verejn'e slysen'i dne 18. cervence predseda Komisi, aby provedla verejn'a slysen'i, predseda v'yboru samospr'avy, verejn'eho por'adku a pr'avn'iho st'atu ve Vladivostoku dumy Michail...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!