Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e

'Uspechy lhostejn'y rusk'em oslavu nov'eho pojistn'e Jako organiz'ator ocenen'i, vudce "Patriot Primorye" Alexander Scheryakov, nejnoveji v regionu je st'ale v'ice a v'ice lid'i, kter'i, kazd'y v sobe, men'i svet kolem k leps'imu. Jejich 'uspechy a chtej'i oznacit zad'an'i nov'eho ocenen'i. Mezi nimi - Oleg Petruk sama o sobe vytvorili obrovsk'y spolecensk'y komplex, kter'y l'ak'a lidi z cel'eho pr'imorsk'ych provinci'i. Natalia Polozova sv'e ruce k obnoven'i jednoho z nejunik'atnejs'ich muze'i - muzeum "Vladivostok pevnost," Anton Bedarev, kter'a zas'ahla zemi v obycejn'y clovek muze m'it a zase zivot do jeho okol'i vzhuru nohama. "V'ite o Marta a Marie kl'aster nedaleko Vladivostoku, d'iky st'avaj'ic'ich 24 sester, jejichz odvaha jim d'av'a s'ilu nejen na to, co udrzet zemedelstv'i, ale tak'e pro rehabilitaci drogove z'avisl'ych, tul'aci pomoc, n'avrat v'iry v nouzi z cel'eho Primorye?" - Z'ad'a Alexander Scheryakov. "V'ite o Artem Moyseenko, pro kter'e ztr'ata pr'ilezitosti j'it nejen nestala z'atez'i, ale tak'e slouzil jako pob'idka k otevren'i vlastn'i soci'aln'i organizaci, pom'ah'a des'itky lid'i se zdravotn'im postizen'im kazd'y den kolem Vladivostoku?V'ite o vsechny iniciativy neztratili nadsen'i pro chytr'e lidi rusk'em, poc'inaje nechvalne zn'am'eho Frantiska Landivar a konc'i v obci Vladimir Vasiljevic Yablunivka Jakovlev ctvrti Primorsk'eho kraje?"- Tyto a dals'i hodnotn'e lid'e budou udelena ocenen'i" pr'islusn'y obcan ". Pro pripom'inky, jsme se obr'atili na vudce hnut'i ml'adeze "Patriot rusk'em" Alexander Scheryakovu: - Zav'est cenu, abych byl upr'imn'y, jsem prisel s, i kdyz muzeme r'ici, ze to byla hlavn'i myslenka naseho hnut'i - vyj'adren'e v podobn'ych myslenek. Dobrotvorchestvo v Rusku a v n'amorn'i oblasti, zejm'ena nen'i v m'ode. Hrdina nas'i doby je velmi zivot playboy, ale v z'adn'em pr'ipade nen'i lhostejn'y clovek, kter'y upr'imne star'a o sv'eho mesta a okrajem a zavazuje se k tomu, aby se l'epe. Rozhodli jsme se nejak zlepsit situaci. Za nekolik mes'icu jsme objevili vsechny dobr'e, chytr'e lidi, kter'e men'i svet kolem sebe k leps'imu. Kdo je to?Babi, ze deset roku bylo sporen'i na duchod a postavil ho do vesnick'eho kostela. Muz, kter'y ozivuje svou vlastn'i vesnici a del'a to t'emer kulturn'im centrem sv'eho regionu. Mnoho z nich - a to je dulezit'e, aby lid'e vedeli, ze. - Vedeli, ze pr'ave tito lid'e, pro kter'e je sklo st'ale pln'y hodne, a to je cas ucit se z jejich pr'ikladu, a ne z'it to, prokl'inal vsechno. V Rusku, trend je nyn'i pro takov'e ocenen'i. Mnoho metropolitn'i casopis z'iskal ocenen'i pro lidi, kter'i delaj'i neco dobr'eho v jejich vlastn'ich mestech. Naleznete je po cel'em Rusku prinesli do Moskvy a d'a jim nejakou Bondarcuk Crystal Cup. Rozhodli jsme se vytvorit neco podobn'eho v rusk'em. Pr'ist'i rok m'ame v 'umyslu mer'itko na velikost zad'av'an'i na D'aln'em v'ychode. Dve hlavn'i 'ukoly cena: uk'azat lidem kolem sebe, ze v nas'i provincii obrovsk'e mnozstv'i lid'i, kter'i se staraj'i. A druh'y - uk'azat se temto lidem, kter'e znaj'i, pamatujte, ze respekt - a jejich podnik'an'i ve velk'e 'ucte.

IA-24 N'amorn'i

Опубликовано:   27-08-2013, 14:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volit predsedu are'alu
24-08-2013, 13:32, Cesky
Druh'a etapa z'avodu na predsednictv'i v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Sedm kandid'atu schv'alen'ych zacal bojovat - potrebuj'i vyhr'at 50 "l'ib'i se mi" na Yopolis.ru . Podle...
Komsomolsk-on-Amur: 'uroven z'aplav byl 803 cm
2-09-2013, 22:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, povodnov'a situace ve meste Komsomolsk-on-Amur, je st'ale obt'izn'e. Jak 08:002013 hladina vody ve meste...
Trutnev vyslanec chce rozv'ijet D'aln'y v'ychod nen'i
18-09-2013, 13:33, Cesky
Zd'a se, ze "historick'e dedictv'i", Jurij Trutnev zdedil od Victor Isajeva, ve forme "projekt" jako zeleznicn'i v'yvoji na D'aln'em v'ychode, se zac'inaj'i znovu. Reakce na vcerejs'i konferenci o...
Prodej pozemku 5941 m2. m - Egersheld, na brehu Amur Bay
13-08-2013, 15:06, Cesky
Dej se skl'ad'a ze dvou c'ast'i: 1. puda, celkov'a plocha 7530 ctvercov'y. m 2. puda, celkov'a plocha 1880 m2 4. m pr'avo k pozemkum - pron'ajem na 49 let od 21032013 na pozemku jsou 2-podlazn'i...
Knihovny jim. Hork'e soud uzavrel na t'yden za «гастарбайтера z USA»
6-06-2013, 20:15, Cesky
Necekan'e pokracov'an'i dostal pr'ipad s «americk'ym гастарбайтером» - гражданкой USA Анджелой Стод, kter'a se pred casem v «americk'em koute» knihovny jim. Hork'e ve Vladivostoku ucila anglick'y...
Primorje zat'im nepodarilo porazit korupci?
18-06-2013, 12:01, Cesky
Jak zn'amo, st'atn'i z'astupce regionu mus'i neust'ale db'at na to, aby hrany a oblastech Ruska pr'avn'i predpisy o boji proti korupci v oblasti st'atn'ich a obecn'ich sluzeb, bylo zajisteno v pln'em...
Vsechny prvn'acku ve Vladivostoku bude fotografoval 1. z'ar'i
22-08-2013, 21:46, Cesky
V z'ar'i 2013 ve Vladivostoku pop'at'e prijde unik'atn'i noviny, "I - Prvn'i srovn'avac!". Jej'i str'anky budou publikov'any fotografie vsech prvn'acku mesta, kter'e pujdou do skoly 1. z'ar'i. Dnes...
Mlad'i umelci a skutecn'y
22-07-2013, 16:07, Cesky
Hudebn'i festival V-Rox, kter'y se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, se sejdou mnoho clenu i rusk'e a zahranicn'i hudebn'i sc'eny. Hlavn'i hvezdou festivalu vystoup'i Mumiy Troll,...
Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace varov'an'i Primorsky: mozn'e zhorsen'i povodnov'e situace pro obdob'i cervenec 24 az 26
23-07-2013, 18:49, Cesky
Podle n'amorn'i AHEM, ze dne 23. cervence ve vetsine rek 'uzem'i Primorye nad'ale stoupat hladiny vody. Behem dne se hladina rek Ussuri(na m'iste Novomikhaylovka Lesozavodsk)Pavlovka, Arsenyevka,...
V rusk'em, schv'alilo odmenu za dobrovoln'e odevzd'an'i zbran'i a streliva
19-07-2013, 22:00, Cesky
Takze pro vojensk'e rucn'i streln'e zbrane, s v'yjimkou kr'atk'eho ruky zbrane bojov'ych mal'e, jsou povazov'any za 5000 rublu za jednotku pro kr'atkou hlavn'i hand boji rucn'i paln'e zbrane, pusky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!