Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje, na z'aklade verdiktu poroty, k dlouh'ym trestum odnet'i svobody odsouzen'ych dva muze obvinen'e z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok. 21.srpna 2013. Pr'imorsk'y Krajsk'y soud na z'aklade verdiktu poroty ze sv'e rozhodnut'i Vladivostok obyvatel'e, kter'i jsou shled'ani vinn'ymi z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok na sv'eho pr'itele. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v prosinci 2011 na ulici. V rusk'em Vladivostoku, dva obzalovan'i, vyzbrojeni nozi, nocn'i 'utok na jiz obezn'ameni muz, kter'y byl ve sv'em aute primel jej k vrazde bodl do krku a bricha. Pres zpusoben'e zranen'i, obet se podarilo osvobodit a ut'ect, ale do t'e doby se obvinen'y ukradl auto patr'ic'i obeti majetku, a pak polil sv'e auto benz'inem, coz zpusobuje, ze vyhorel. Tret'i osoba pod'ilej'ic'i se na pr'ipadu a jeho partner ukryl stopy sp'achan'ych trestn'ych cinu. Po diskusi o dusledc'ich rozsudku ze dvou 'utocn'iku byli odsouzeni k dlouh'ym trestum odnet'i svobody - 13 let, 6 mes'icu a 14 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Tret'i postavy a jeho partnerka byl odsouzen k pokute 50000 a 30000 resp. N'aroky poskozen'eho na n'ahradu mor'aln'i skody poskytnuta. Nicm'ene, redakcn'i RIA "VladNews» R'ad bych, aby v m'ych "dva centy" v n'i, zd'a se zrejm'e vec. 21.cervna 2013 v cl'anku "ve Vladivostoku z'avisl'ych soudce, kter'y chtel zab'it a sp'alit jeho" zdroj agenta, "bylo n'am receno, ze obet - nepr'ilis neskodn'y clovek. V trestn'i veci, kter'a byla vysetruj'ic'i vysetrovac'i v'ybor, v'yslovne uv'ad'i, ze tri drogove z'avisl'ych, kter'i zij'i v Vladivostoku v prosinci 2011 a uvedomil si, jen nepr'ijemn'y fakt: neust'ale dost'av'a l'eky od sv'eho dodavatele o 'uveru, kter'e se nahromadily velk'e zadluzen'i a 'upadku. Pak se vytvoril jednoduch'y pl'an: cesta nekam obchodn'ici l'akat, por'azka, vz'it pen'ize a cennosti, a auto se sp'alil. Nicm'ene, zab'it "dodavatelsk'y agent" se nezdarilo: jak dva hity, z nichz kazd'a by mohla b'yt fat'aln'i - v krku a zaludku, clovek byl schopen nejen vyskocit z auta, ale tak'e bezet do obchodu, kde poz'adala o pomoc. Nyn'i je ot'azkou - proc se okolnosti trestn'eho cinu, nen'i zaskocen pobrezn'i spr'avy UFSKN a st'atn'ich z'astupcu - mozn'a obet mus'i odpov'idat z'akonu o prodeji drog?

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
10-07-2013, 01:15, Cesky
Jak poznamenal vedouc'i ml'adeze 'uradu Vladivostok Oksana Solovjov byl ISU "Ml'adez Resource Center", vytvoren'y 11012013 za 'ucelem preventivn'ich aktivit mezi mlad'ymi lidmi, vcetne individu'aln'i...
Lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence
28-06-2013, 19:02, Cesky
Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite hl'as'i, ze v souvislosti s n'arustem objemu oprav na pozemku теплотрасс lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence na n'asleduj'ic'ich adres'ach:...
Prezident Ruska podporil Ivan Shtyl
22-07-2013, 16:05, Cesky
Schuzka se konala na z'aklade skolen'i Moskevsk'e oblasti centra "Navagorsk." Z'ucastnili jedn'an'i s prezidentem a n'as krajan, dvojn'asobn'y v'itez z univerzi'ady soutez'i ve veslov'an'i Ivan...
Vladivostok
5-09-2013, 22:01, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku Detsk'eho "slunce" se konalo slavnostn'i koncert, kter'y byl venovan'y 70. v'yroc'i bitvy u Kurska. Akce se z'ucastnilo RIA «VladNews». Vsichni host'e jsou splneny a dal...
Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y d'est z'itra
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vsechny z techto z'akladn'ich sluzeb pokyn, aby byly pripraveny k odstranen'i 'ucinku vyvolan'ych temito nepr'izniv'ymi povetrnostn'imi podm'inkami. Hlavy podniky ruzn'ych typu nemovitost'i...
Sberbank Rusko klubu podepsal dohodu pril'akat financov'an'i obchodu od nejvets'ich bank na Stredn'im V'ychode
18-06-2013, 12:02, Cesky
Sberbank Rusko dokoncil klubovou dohodu na zapojen'i financn'ich prostredku pro 'ucely obchodn'i financov'an'i od bank Bl'izkov'ychodn'i region na c'astku 300 milionu dolaru po dobu jednoho roku....
Policie uv'ad'i smrt obyvatel Ussuriysk
16-07-2013, 12:49, Cesky
Zena uvedla, ze vedle d'alnice objevili muzovu telo se zn'amkami n'asiln'e smrti. Na sc'enu okamzite byl posl'an vysetrovac'i t'ym. Zjistil, ze smrt cloveka neprisel v'ice nez 24 hodinami. Na tele...
V detsk'e klinice c'islo 3 bylo
8-07-2013, 21:01, Cesky
Na konci minul'eho t'ydne, tam zalozili "krabicku duvery", kde muzete zanechat tip, st'iznost nebo dekuj'i t'ykaj'ic'i se pr'ace org'anu. Tato neobvykl'a forma komunikace zaveden za 'ucelem vcasn'e...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
V sovetsk'ych syst'emech d'alkov'eho vyt'apen'i pokracuje pr'iprava na topnou sez'onu
18-07-2013, 20:16, Cesky
Arsenalna Bagrationa 1546 6a, 837/3 Borodinskaya, 232525 str. 22729313341434547 Davydov, 346 6a, 81010a, 121414a, 162020a, 2222a, 242828a, 28b, 28c, 3030a, 3234 Kutuzova, 3 3a, 5 5a 5b, 5c, 718...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!