Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje, na z'aklade verdiktu poroty, k dlouh'ym trestum odnet'i svobody odsouzen'ych dva muze obvinen'e z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok. 21.srpna 2013. Pr'imorsk'y Krajsk'y soud na z'aklade verdiktu poroty ze sv'e rozhodnut'i Vladivostok obyvatel'e, kter'i jsou shled'ani vinn'ymi z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok na sv'eho pr'itele. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v prosinci 2011 na ulici. V rusk'em Vladivostoku, dva obzalovan'i, vyzbrojeni nozi, nocn'i 'utok na jiz obezn'ameni muz, kter'y byl ve sv'em aute primel jej k vrazde bodl do krku a bricha. Pres zpusoben'e zranen'i, obet se podarilo osvobodit a ut'ect, ale do t'e doby se obvinen'y ukradl auto patr'ic'i obeti majetku, a pak polil sv'e auto benz'inem, coz zpusobuje, ze vyhorel. Tret'i osoba pod'ilej'ic'i se na pr'ipadu a jeho partner ukryl stopy sp'achan'ych trestn'ych cinu. Po diskusi o dusledc'ich rozsudku ze dvou 'utocn'iku byli odsouzeni k dlouh'ym trestum odnet'i svobody - 13 let, 6 mes'icu a 14 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Tret'i postavy a jeho partnerka byl odsouzen k pokute 50000 a 30000 resp. N'aroky poskozen'eho na n'ahradu mor'aln'i skody poskytnuta. Nicm'ene, redakcn'i RIA "VladNews» R'ad bych, aby v m'ych "dva centy" v n'i, zd'a se zrejm'e vec. 21.cervna 2013 v cl'anku "ve Vladivostoku z'avisl'ych soudce, kter'y chtel zab'it a sp'alit jeho" zdroj agenta, "bylo n'am receno, ze obet - nepr'ilis neskodn'y clovek. V trestn'i veci, kter'a byla vysetruj'ic'i vysetrovac'i v'ybor, v'yslovne uv'ad'i, ze tri drogove z'avisl'ych, kter'i zij'i v Vladivostoku v prosinci 2011 a uvedomil si, jen nepr'ijemn'y fakt: neust'ale dost'av'a l'eky od sv'eho dodavatele o 'uveru, kter'e se nahromadily velk'e zadluzen'i a 'upadku. Pak se vytvoril jednoduch'y pl'an: cesta nekam obchodn'ici l'akat, por'azka, vz'it pen'ize a cennosti, a auto se sp'alil. Nicm'ene, zab'it "dodavatelsk'y agent" se nezdarilo: jak dva hity, z nichz kazd'a by mohla b'yt fat'aln'i - v krku a zaludku, clovek byl schopen nejen vyskocit z auta, ale tak'e bezet do obchodu, kde poz'adala o pomoc. Nyn'i je ot'azkou - proc se okolnosti trestn'eho cinu, nen'i zaskocen pobrezn'i spr'avy UFSKN a st'atn'ich z'astupcu - mozn'a obet mus'i odpov'idat z'akonu o prodeji drog?

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pervorechenskij dvur odsoudil 'ucetn'i instituc'im zdravotn'i p'eci st'atu
26-07-2013, 16:03, Cesky
Pervorechenskij okresn'i soud verdikt Vladivostok v trestn'im r'izen'i proti b'yval'ym 'ucetn'im Spolkov'e st'atn'i soci'aln'i a zdravotn'i p'ece "Centrum hygieny a epidemiologie feder'aln'i...
Rusk'em slav'i n'amornictvo
28-07-2013, 13:48, Cesky
Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje z'ucastnili oslav Dne n'amornictva Ruska. Slavnosti zacala slavnostn'im venec, kter'ym se obradu v pam'atn'iku Eternal Flame "Bitva Sl'ava...
Tvoril nov'y
6-08-2013, 18:19, Cesky
Minvostokrazvitiya Rusko, jako org'an odpovedn'y za rozvoj D'aln'eho v'ychodu, zd'a se, zac'in'a na "rust do masa." Na z'aklade pozadavku Ministerstva zalozena koordinacn'i rada pro vedeck'y a...
Casting vok'aln'i souteze «Ocean avenue» se bude konat jiz dnes
14-06-2013, 14:16, Cesky
Dnes, 14. cervna v 15 hodin na voln'e plose kina «Oce'an» se bude konat fin'alov'y casting souteze autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech...
Soutez
18-07-2013, 20:20, Cesky
Podle oddelen'i mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje, hospod'arsk'e souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye" se kon'a 19. rok po sobe. Soutez je rozvoj...
23-rok-star'y muz Ussuriisk srazil 20-rok-star'y soupere nozem
29-08-2013, 18:45, Cesky
Vcera v 11:30 v mestsk'e nemocnice Ussuriysk poz'adal o pomoc 20-rok-star'y mlad'y muz. L'ekari mu diagnostikovali bodn'ych ran hrudn'iku a bricha. Zpr'ava o pacientovi byla prevedena na povinnost...
Zamestnanec americk'eho konzul'atu ve Vladivostoku za r'izen'i pod vlivem off lehce?
20-09-2013, 03:48, Cesky
Dnes v prvn'i c'asti sveta Leninsky rozhodnut'i okresn'iho soudu by mel b'yt s ohledem na Sestaro Michael Keith, clen americk'eho gener'aln'iho konzul'atu, kter'y byl zatcen dne 26. srpna 2013 v...
Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам
11-06-2013, 00:46, Cesky
Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i,...
Vladivostok zacal rozs'iren'e radu 'Uradu pro vnitrn'i z'alezitosti Ruska Primorsk'eho kraje
19-07-2013, 22:02, Cesky
Budou oceneni na zamestnance, kter'i vyznamenali pri zajistov'an'i verejn'eho por'adku a verejn'e bezpecnosti. V pr'aci spr'avn'i rady z'ucastnili guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky,...
Podezren'i na 'unosu a vyd'ir'an'i zadrzen ve Primorye
30-07-2013, 10:33, Cesky
Behem dne, 'utocn'ici unesli konala v soukrom'em dome, dom'ac'i, zat'imco jeho bratr volal a pozadoval hotovost ve v'ysi 5000 dolaru, hroz'i v pr'ipade neplnen'i podm'inek v'est ke zranen'i rukojm'i....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!