Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva

Pokus o vrazdu a loupez "n'aklady" dva z'avisl'ych 275 rokum ve vezen'i pro dva Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje, na z'aklade verdiktu poroty, k dlouh'ym trestum odnet'i svobody odsouzen'ych dva muze obvinen'e z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok. 21.srpna 2013. Pr'imorsk'y Krajsk'y soud na z'aklade verdiktu poroty ze sv'e rozhodnut'i Vladivostok obyvatel'e, kter'i jsou shled'ani vinn'ymi z pokusu o vrazdu a n'asiln'y 'utok na sv'eho pr'itele. Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, v prosinci 2011 na ulici. V rusk'em Vladivostoku, dva obzalovan'i, vyzbrojeni nozi, nocn'i 'utok na jiz obezn'ameni muz, kter'y byl ve sv'em aute primel jej k vrazde bodl do krku a bricha. Pres zpusoben'e zranen'i, obet se podarilo osvobodit a ut'ect, ale do t'e doby se obvinen'y ukradl auto patr'ic'i obeti majetku, a pak polil sv'e auto benz'inem, coz zpusobuje, ze vyhorel. Tret'i osoba pod'ilej'ic'i se na pr'ipadu a jeho partner ukryl stopy sp'achan'ych trestn'ych cinu. Po diskusi o dusledc'ich rozsudku ze dvou 'utocn'iku byli odsouzeni k dlouh'ym trestum odnet'i svobody - 13 let, 6 mes'icu a 14 let odnet'i svobody v trestaneck'e kolonii. Tret'i postavy a jeho partnerka byl odsouzen k pokute 50000 a 30000 resp. N'aroky poskozen'eho na n'ahradu mor'aln'i skody poskytnuta. Nicm'ene, redakcn'i RIA "VladNews» R'ad bych, aby v m'ych "dva centy" v n'i, zd'a se zrejm'e vec. 21.cervna 2013 v cl'anku "ve Vladivostoku z'avisl'ych soudce, kter'y chtel zab'it a sp'alit jeho" zdroj agenta, "bylo n'am receno, ze obet - nepr'ilis neskodn'y clovek. V trestn'i veci, kter'a byla vysetruj'ic'i vysetrovac'i v'ybor, v'yslovne uv'ad'i, ze tri drogove z'avisl'ych, kter'i zij'i v Vladivostoku v prosinci 2011 a uvedomil si, jen nepr'ijemn'y fakt: neust'ale dost'av'a l'eky od sv'eho dodavatele o 'uveru, kter'e se nahromadily velk'e zadluzen'i a 'upadku. Pak se vytvoril jednoduch'y pl'an: cesta nekam obchodn'ici l'akat, por'azka, vz'it pen'ize a cennosti, a auto se sp'alil. Nicm'ene, zab'it "dodavatelsk'y agent" se nezdarilo: jak dva hity, z nichz kazd'a by mohla b'yt fat'aln'i - v krku a zaludku, clovek byl schopen nejen vyskocit z auta, ale tak'e bezet do obchodu, kde poz'adala o pomoc. Nyn'i je ot'azkou - proc se okolnosti trestn'eho cinu, nen'i zaskocen pobrezn'i spr'avy UFSKN a st'atn'ich z'astupcu - mozn'a obet mus'i odpov'idat z'akonu o prodeji drog?

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   25-08-2013, 18:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V VANINO celn'i zmenit c'islo
13-07-2013, 00:01, Cesky
V VANINO celn'i zmenit c'islo "hotline". Nyn'i, m'isto 8(42137)7-32-24 by meli vyt'acet 8(42137)050303. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba celn'i 'urad, pr'ijem z 'ucastn'iku prich'az'i na "hork'e...
Vladivostok zverejneny spatn'eho
29-07-2013, 15:00, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky nevyresen'e vrazdy 30 roku star'a zena a jej'i 11-let'y syn. Jak bylo ozn'ameno dr'ive vysetruj'ic'i org'any...
Policie Sovetsk'eho jm'eno Vladivostoku hovor'i o «pl'azov'em» nejak'em krimin'aln'im pr'ipadu
18-06-2013, 12:01, Cesky
Z'itra, 19. cervna, se bude konat hr'ach zased'an'i Verejn'e rady pri УМВД v roce Владивостоку v budove policejn'i oddelen'i c. 5 (Sovetsk'y oblast). V setk'an'i, kter'e se krome clenu rady Verejn'e,...
Festival V-ROX zverejnil podrobn'y program
3-08-2013, 22:33, Cesky
Organiz'atori festivalu zahrnovaly V-ROX odpoc'it'av'an'i na hlavn'i str'ance M'isto . Nyn'i na festivalov'em webu mohou vyzkouset, co, kde a kdy se bude konat na festivalu v Rocks Vladivostok behem...
V 33. kolonii pod Spasskij sedm
16-09-2013, 15:50, Cesky
St'atn'i zastupitelstv'i Audit informac'i Territory Primorsky publikoval v nekolika m'edi'ich okrajem, kter'y se v osade c'islo 33 v okrese Spassky v z'ar'i tohoto roku konala se bran'i rukojm'i a...
V rusk'em, rozv'ijet
24-08-2013, 02:00, Cesky
Asistent prezidenta Rusk'e federace Igor Levitin, spolu s hejtmanem 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky dnes, 23. srpna se konalo setk'an'i na rozvoj odvetv'i dopravy a logistiky rusk'em. V...
V rusk'em, zn'asilnil 11-rok-star'a d'ivka
30-07-2013, 16:01, Cesky
V povinnost oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra obr'atil 30-let'y obyvatelem Ussuriisk. Zalobkyne uvedla, ze posledn'i den asi v devet hodin r'ano na brehu reky Rakovka nezn'am'y muz sp'achal...
Sex s 15-rok-star'a d'ivka byla zlocin
8-08-2013, 15:50, Cesky
Mezi "trestn'i zvrhl'iku" dostal 18-let'y obyvatel Vladivostok, kter'e clenov'e vysetrovac'i v'ybor podezrel'eho(mluven'i procedur'aln'i jazyk)na "zlociny proti sexu'aln'i integrity nezletil'e...
24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye
29-08-2013, 12:00, Cesky
Pri prijet'i na 'uzem'i Primorsk'y kraj velk'e z'asilky drubez'iho masa ze Spojen'ych st'atu zjistila, ze vsechny dov'azen'e kurec'i maso infikovan'e puvodce takov'eho nebezpecn'ych infekcn'ich...
Him'alajsk'e medvedi z Ussuriysk v nejblizs'ich dnech uvoln'i do pr'irodn'iho prostred'i
16-08-2013, 20:04, Cesky
Osm Himal'ajsk'y Himalayan cern'i medvedi ze skolky, kter'a se nach'az'i v obci Oak Key regionu Ussuri, bude brzy propusten do pr'irodn'iho prostred'i - tajgy Ussuri. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!