Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye

Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat financn'i nez'avislost hrany, bude podporovat efektivn'i vyuz'iv'an'i rozpoctov'ych prostredku. Podle dokumentu, kter'y je souc'ast'i jednoho dotaci financov'an'i cinnost'i v oblasti lesn'ich vztahu, loveck'e zdroje, ochrana verejn'eho zdrav'i, zachov'an'i kulturn'iho dedictv'i. Tak'e, aby pro organizaci cinnost'i v oblasti vzdel'av'an'i, evidence obyvatel a dopravy mezi jednotliv'ymi oblastmi, jakoz i v r'amci SNS nezletil'ych bez souhlasu zemrel'eho rodin, detsk'ych domovu, intern'atn'ich skol'ach, speci'aln'ich skolsk'ych zar'izen'ich. V tomto roce celkem z feder'aln'iho rozpoctu Primorye obdrz'i dotace v hodnote v'ice nez 3 miliardy rublu.Опубликовано:   23-08-2013, 18:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
2-09-2013, 22:16, Cesky
Po tme, ve 2200 na sc'ene nen'i ve skupine, pozvala herce. Hlavn'im vrcholem byla prezentace interaktivn'i obrazovky, kter'a bl'yskl na cihlov'e zdi budovy animovan'ych videoprojekc'i. 20 minut podle...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Sporitelna slavnostne tret'i Business Development Center ve Vladivostoku
17-09-2013, 23:15, Cesky
Tret'i Business Development Center v poctu Vladivostok 8635/0300 "Nekrasov" Sberbank otevrela v Ocean Ave ty 110a. Inovativn'i form'at pro mal'e podniky sluzeb znamen'a ne pouze na poskytov'an'i...
Dejte jakoukoliv pr'aci: 'uredn'ik, pojistovac'i agent, vezensk'a str'az
5-08-2013, 20:02, Cesky
Zamestnanost centra Primorye pripraveni nab'idnout pracovn'i m'ista pro nezamestnan'e obcany se zvl'astn'im rezimu provozu. Zvl'astn'i rezim zamestn'an'i - je na c'astecn'y 'uvazek, na c'astecn'y...
Vladivostok starosta kontrolov'any ter'enn'i metru nahoru po ulici Karl Zigure
30-08-2013, 14:17, Cesky
Jiz v 'unoru tohoto roku, starosta dal odborn'iky sjednat i Vladivostok kurty komplex. To je duvod, proc m'istn'i na ulici. Karl Zigure, 121416 vedle nov'eho chodn'iku je nainstalov'an detsk'e hriste...
V oblasti Khorolsky utopil 10-rok-star'a d'ivka
14-08-2013, 15:46, Cesky
13.srpna 2013 v kan'alu v cerpac'i stanici v obci Sivakovka regionu Khorolsky pro cerp'an'i vody nasli telo 10-rok-star'a d'ivka, kter'a nem'a z'adn'e vnejs'i znaky n'asiln'e smrti. Vzhledem k tomu...
V'ice nez 3 milionu rub dostanou rodiny obet'i pri крушении vrtuln'iku v Якутии
6-07-2013, 08:00, Cesky
Tak'e zdarma navst'iv'i pr'ibuzn'e na опознание teles a dals'ich potreb. Neco m'alo pres dva miliony rublu uhrad'i rodin'am mrtv'ych pri nehode vrtuln'iku Mi-8 v Якутии leteck'a spolecnost "Pol'arn'i...
V rusk'em, dvoulet'e d'ite oddelil prst pri nehode
11-07-2013, 14:15, Cesky
V "Artem" ridic automobilu "Toyota Corona» hit tr'ilet'eho chlapce, kter'y se n'ahle vybehl na silnici v predn'i c'asti stroje. D'ite stisknete prav'e kr'idlo. Obet byla prevezena do nemocnice s...
12. cervna na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku bude prob'ihat veletrh potravin
11-06-2013, 00:45, Cesky
12. cervna na hlavn'im n'amest'i mesta rozvinout potravin'arsk'y veletrh, na kter'em budou prezentov'any v'yrobky pr'imorsk'ych ovoce-zeleniny v'yrobcu prakticky ze vsech oblast'i Приморья. Jak...
«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i
11-06-2013, 10:15, Cesky
Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!