Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Air Charter nebo dals'i krok smerem

Air Charter nebo dals'i krok smerem Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych letu mezi Primorye a Japonsku. 26.z'ar'i piloti budou m'it kurz na Vladivostok. Jak bylo ozn'ameno z Tottori City Hall, na palube letadla, kter'e polet'i odtud do Vladivostoku budou predstavitel'e Tottori prefektury, stejne jako zamestnanci nekolika oddelen'i na starosti ekonomiku, podnik'an'i, cestovn'iho ruchu, podnikatel'e, manazeri cestovn'ich kancel'ar'i, bezn'i obcan'e. Jejich c'il - v'est obchodn'i jedn'an'i, prezentace a jedn'an'i s kolegy z Vladivostoku a podrobn'e sezn'amen'i se s hlavn'im rusk'em. Ve stejn'y den, bude z Vladivostoku v Tottori za stejn'ym 'ucelem l'etat delegaci Vladivostok, kter'y se pak vr'at'i domu, za ctyri dny. V soucasn'e dobe, je tvoren jeho struktura. Provozovatel'e tohoto v'yletu ve Vladivostoku jsou turistick'a spolecnost "Intourist-Nakhodka" v Tottori - "Nokio Kanko." Strucn'a kronika vztahu mezi Vladivostoku a Tottori, kter'e je hlavn'im mestem stejnojmenn'e prefektury Japonska. V'ice nez ctyri roky 'uspesn'e mezin'arodn'i n'akladn'i a osobn'i trajektu spojuj'ic'i hlavn'i mesto s pr'istavem Primorye Donghae(Korejsk'a republika)a Sakaiminato(Tottori prefektura). Tato n'amorn'i trasy je siroce pouz'iv'an pro dod'avky Tottori Vladivostoku setrn'e k zivotn'imu prostred'i produkce ovoce a zeleniny. V z'ar'i 2009 byl kapit'al Primorye 'uspesne probehla festival Tottori, kdo predstavil kulturu obcanu t'eto japonsk'e prefektury. Behem t'eto doby, nekolik skupin turistu z Tottori byl do Vladivostoku s obyvateli zij'ic'imi v rodin'ach v r'amci programu humanit'arn'ich v'ymen. Tottori delegace byl cestn'ym hostem Vladivostoku behem 150. v'yroc'i mesta. V roce 2010 centrum se otevrelo v Vladivostok obchodu Tottori prefektura, jej'iz person'al v'am poskytne pomoc podnikatelum v rusk'em D'aln'em v'ychode sadu praktick'ych kontaktu s hlavn'imi japonsk'ymi spolecnostmi. Pracuje v budove morsk'eho stanice Vladivostok. Cinnost tohoto centra je r'izena Radou pro rozvoj hospod'arsk'e cinnosti v oblasti Japonsk'eho more, kter'a zahrnuje asi dve ste firem. V cervenci tohoto roku se konala v Vladivostok konference XIX starostu a prim'atoru Japonsk'eho more. Byla aktivn'i clenkou delegace Tottori.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev podporil kandid'ata na starostu Vladivostoku ze strany
13-07-2013, 21:32, Cesky
Behem konference "Jednotn'e Rusko" . Kter'a se dnes konala 13. cervence v are'alu Palo na t'ema "Rusk'a" pro kandidaturu soucasn'eho starosty Pushkarev podala 179 hlasy na konferenci pro jeho souper...
V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat
20-08-2013, 11:15, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74%...
16-09-2013, 15:50, Cesky
Crossparty a Starcardigan, dva velmi odlisn'e, ale rozhodne talentovan'a skupina v r'amci jejich vlastn'i oznacen'im "smulu" Friday the 13th - dal spolecn'y koncert v BSB. Crossparty a Starcardigan -...
V Mihajlovka zatkla podezrel'eho avtougonnoy
9-07-2013, 15:00, Cesky
Policie dorazila na m'isto. V rozhovoru obet a delal orientaci na ukraden'y majetek. Zn'amky vozu byly zasl'any do nedalek'e prevleky hl'idku. Dva kilometry od m'ista 'unosu dopravn'i policie nasla...
Jako bratr se sestrou zemi sd'ileli, a exekutori spravedlnost navazovali
25-06-2013, 14:31, Cesky
Od roku 1988 se pri navrhov'an'i sv'ych pozemku, распложенных vedle, bratr a sestra postupne, z roku na rok, zv'ysily jejich velikosti na 'ukor «ничейной» zeme. Brzy bratr napadlo, ze sestra zachytil...
Igor Пушкарев bude realizovat ty projekty, kter'e si vyberou lid'e»
15-06-2013, 14:01, Cesky
Kapitola mesta Igor Пушкарев spolecne s verejnost'i tvoril balen'i nejv'ice zaj'imav'ych a potrebn'ych krajsk'e metropoli projektu. Dnes u kulat'eho stolu experti - clenov'e Strategick'e rady mesta...
Pro Gregory Vedernikova st'ih'an
12-09-2013, 09:30, Cesky
V lednu 2013 v soudu Nadezdy Okresn'iho soudu byla pod'ana tri z'adosti o uzn'an'i cinnosti mestsk'e spr'avy okresu Nadezdy na formov'an'i pozemky a prevod vlastnictv'i a n'ajem vedl rolnick'e...
Krasnojarsk deti byli otr'aveni dals'i jsou na ceste do
31-07-2013, 23:46, Cesky
Nekter'a m'edia uvedla, ze centrum All-rusk'e Detsk'y "Ocean" nasel dukaz otravy u det'i. Policist'e prov'adej'i kontroly na veci. Je prok'az'ano, ze 29. cervence v kempu, delegace z Krasnojarsk -...
V rusk'em, bude v'yroc'i festival p'isne bard
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle ofici'aln'ich str'ank'ach mestsk'e c'asti Khasan, bude jiz tradicne festival konat na pl'azi "Manchzhurka"(Kormor'an Bay), od 2-408 a bude u pr'ilezitosti 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan....
Dobrovoln'ici'' s odbornost
23-07-2013, 18:47, Cesky
Ve Vladivostoku, d'ale "Odborn'e poradenstv'i lidu." Projekt Pripomenme, ze tato komunita projekt zameren'y na vyjasnen'i n'azoru obcanu na nekolika navrhovan'ych projektu na zlepsen'i mesta a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!