Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Air Charter nebo dals'i krok smerem

Air Charter nebo dals'i krok smerem Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych letu mezi Primorye a Japonsku. 26.z'ar'i piloti budou m'it kurz na Vladivostok. Jak bylo ozn'ameno z Tottori City Hall, na palube letadla, kter'e polet'i odtud do Vladivostoku budou predstavitel'e Tottori prefektury, stejne jako zamestnanci nekolika oddelen'i na starosti ekonomiku, podnik'an'i, cestovn'iho ruchu, podnikatel'e, manazeri cestovn'ich kancel'ar'i, bezn'i obcan'e. Jejich c'il - v'est obchodn'i jedn'an'i, prezentace a jedn'an'i s kolegy z Vladivostoku a podrobn'e sezn'amen'i se s hlavn'im rusk'em. Ve stejn'y den, bude z Vladivostoku v Tottori za stejn'ym 'ucelem l'etat delegaci Vladivostok, kter'y se pak vr'at'i domu, za ctyri dny. V soucasn'e dobe, je tvoren jeho struktura. Provozovatel'e tohoto v'yletu ve Vladivostoku jsou turistick'a spolecnost "Intourist-Nakhodka" v Tottori - "Nokio Kanko." Strucn'a kronika vztahu mezi Vladivostoku a Tottori, kter'e je hlavn'im mestem stejnojmenn'e prefektury Japonska. V'ice nez ctyri roky 'uspesn'e mezin'arodn'i n'akladn'i a osobn'i trajektu spojuj'ic'i hlavn'i mesto s pr'istavem Primorye Donghae(Korejsk'a republika)a Sakaiminato(Tottori prefektura). Tato n'amorn'i trasy je siroce pouz'iv'an pro dod'avky Tottori Vladivostoku setrn'e k zivotn'imu prostred'i produkce ovoce a zeleniny. V z'ar'i 2009 byl kapit'al Primorye 'uspesne probehla festival Tottori, kdo predstavil kulturu obcanu t'eto japonsk'e prefektury. Behem t'eto doby, nekolik skupin turistu z Tottori byl do Vladivostoku s obyvateli zij'ic'imi v rodin'ach v r'amci programu humanit'arn'ich v'ymen. Tottori delegace byl cestn'ym hostem Vladivostoku behem 150. v'yroc'i mesta. V roce 2010 centrum se otevrelo v Vladivostok obchodu Tottori prefektura, jej'iz person'al v'am poskytne pomoc podnikatelum v rusk'em D'aln'em v'ychode sadu praktick'ych kontaktu s hlavn'imi japonsk'ymi spolecnostmi. Pracuje v budove morsk'eho stanice Vladivostok. Cinnost tohoto centra je r'izena Radou pro rozvoj hospod'arsk'e cinnosti v oblasti Japonsk'eho more, kter'a zahrnuje asi dve ste firem. V cervenci tohoto roku se konala v Vladivostok konference XIX starostu a prim'atoru Japonsk'eho more. Byla aktivn'i clenkou delegace Tottori.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Chci Magnitsk'eho seznamu!
16-07-2013, 12:50, Cesky
Ned'avno zpr'ava prisla z druh'e strany oce'anu, ze nechvalne proslul'y seznam bude rozs'iren - bude nov'a c'isla o poctu rusk'ych 'uredn'iku, kter'ym nebude dovoleno navst'ivit Spojen'e st'aty. Proc...
Mince - d'arek pro 1.z'ar'i
27-08-2013, 14:47, Cesky
Str'ibrn'a mince "skola", v'az'i 20 gramu vyroben'e nemeckou firmou "Reischauer GmbH» Silver.999. S obehu pouze pet tis'ic kusu. Par - 50 Kwacha Malawi. Na rubov'e strane mince je chodit do skoly...
20-09-2013, 10:58, Cesky
23. z'ar'i prvn'i napl'anovan'y den pr'ace na aktualizovan'e hymny na "Mosfilm" Nahran'e modern'i verze hymny Rusk'e federace se bude pod'ilet Oleg Gazmanov, Valeria, Alsou, Stas Michajlov a...
Z'itra pujde na ostrov Popov dals'ich letu lod'i
19-07-2013, 13:40, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno s c'ilem zlepsit sluzby pro cestuj'ic'i v dusledku zvysuj'ic'iho se poctu cestuj'ic'ich o v'ikendu v t'eto oblasti. Dals'i let do dovolenou ostrov Popov 20. cervence v...
16-07-2013, 18:30, Cesky
Rozhodc'i soud Primorye se n'aroku na vym'ah'an'i "Stavba lod'i r'izen'i Pacifick'e flotily" emitovan'e dluhov'e subdod'avky ot'azku: "Preprava a stavebn'i spolecnost." Jak RIA «VladNews» Tiskov'e...
Konferencn'i m'istnost pro kazdou prezentaci!
30-07-2013, 21:31, Cesky
Jste-li z'ajem o pron'ajem konferencn'i m'istnosti s velk'ym m'istem pro por'ad'an'i mal'ych konferenc'i, briefingy, setk'an'i, semin'aru, prezentac'i?V tomto pr'ipade, konferencn'i m'istnost JSC...
24-08-2013, 13:30, Cesky
Mistri mesta dvore hokejov'eho turnaje v roce 2013 odesel do Tver, kde se bude pod'ilet na dobrocinn'em z'apase "Prehr'av'an'i ze srdce." Hry se konala v nedeli, 25 srpna u zimn'iho stadionu...
Vladivostok stal centrem mezin'arodn'i spolupr'ace
20-09-2013, 16:06, Cesky
Ve Vladivostoku byl otevren mezin'arodn'i semin'ar na t'ema "Svet m'edi'i." Je z'ucastnilo asi 50 z'astupcu m'edi'i, zamestnance spolecnost'i pro pr'atelstv'i se zahranic'im, zahranicn'ich vec'i...
Ussurijsk pripravuje na oslavy City Den
11-07-2013, 14:20, Cesky
Symbol oslav zust'av'a stejn'y - duha spektrum. Kdo r'idil obecn'i turnaje zlepsen'i "Favorite City" soutez dreven'a plastika "Ussuri krajka" FOTOSOUTEZ "Mesto, kde jsme" a dals'i. Identifikov'any...
Od z'itrka, pl'anovat zmeny osobn'ich lod'i na ostrove Popova a Reynard
18-07-2013, 20:19, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo prijato kvuli velk'emu poctu obyvatel a zlepsen'i kvality sluzeb cestuj'ic'im po mori pobrezn'i dopravy. Od z'itrka, bylo schv'aleno n'asleduj'ic'i harmonogram osobn'ich lod'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!