Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Air Charter nebo dals'i krok smerem

Air Charter nebo dals'i krok smerem Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych letu mezi Primorye a Japonsku. 26.z'ar'i piloti budou m'it kurz na Vladivostok. Jak bylo ozn'ameno z Tottori City Hall, na palube letadla, kter'e polet'i odtud do Vladivostoku budou predstavitel'e Tottori prefektury, stejne jako zamestnanci nekolika oddelen'i na starosti ekonomiku, podnik'an'i, cestovn'iho ruchu, podnikatel'e, manazeri cestovn'ich kancel'ar'i, bezn'i obcan'e. Jejich c'il - v'est obchodn'i jedn'an'i, prezentace a jedn'an'i s kolegy z Vladivostoku a podrobn'e sezn'amen'i se s hlavn'im rusk'em. Ve stejn'y den, bude z Vladivostoku v Tottori za stejn'ym 'ucelem l'etat delegaci Vladivostok, kter'y se pak vr'at'i domu, za ctyri dny. V soucasn'e dobe, je tvoren jeho struktura. Provozovatel'e tohoto v'yletu ve Vladivostoku jsou turistick'a spolecnost "Intourist-Nakhodka" v Tottori - "Nokio Kanko." Strucn'a kronika vztahu mezi Vladivostoku a Tottori, kter'e je hlavn'im mestem stejnojmenn'e prefektury Japonska. V'ice nez ctyri roky 'uspesn'e mezin'arodn'i n'akladn'i a osobn'i trajektu spojuj'ic'i hlavn'i mesto s pr'istavem Primorye Donghae(Korejsk'a republika)a Sakaiminato(Tottori prefektura). Tato n'amorn'i trasy je siroce pouz'iv'an pro dod'avky Tottori Vladivostoku setrn'e k zivotn'imu prostred'i produkce ovoce a zeleniny. V z'ar'i 2009 byl kapit'al Primorye 'uspesne probehla festival Tottori, kdo predstavil kulturu obcanu t'eto japonsk'e prefektury. Behem t'eto doby, nekolik skupin turistu z Tottori byl do Vladivostoku s obyvateli zij'ic'imi v rodin'ach v r'amci programu humanit'arn'ich v'ymen. Tottori delegace byl cestn'ym hostem Vladivostoku behem 150. v'yroc'i mesta. V roce 2010 centrum se otevrelo v Vladivostok obchodu Tottori prefektura, jej'iz person'al v'am poskytne pomoc podnikatelum v rusk'em D'aln'em v'ychode sadu praktick'ych kontaktu s hlavn'imi japonsk'ymi spolecnostmi. Pracuje v budove morsk'eho stanice Vladivostok. Cinnost tohoto centra je r'izena Radou pro rozvoj hospod'arsk'e cinnosti v oblasti Japonsk'eho more, kter'a zahrnuje asi dve ste firem. V cervenci tohoto roku se konala v Vladivostok konference XIX starostu a prim'atoru Japonsk'eho more. Byla aktivn'i clenkou delegace Tottori.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   22-08-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i
16-08-2013, 20:03, Cesky
Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu...
Nov'a plastov'a okna se objevily ve 27-mi matersk'ych
5-06-2013, 18:03, Cesky
Rozs'ahl'a v'ymena star'ych oken za nov'e plastov'e se kon'a v matersk'ych skol'ach Vladivostoku. Jiz vymenili okna v matersk'ych skol'ach№№, 893025 314880 16919227 151123 1361745 814019 1688680...
Za posledn'i den na silnic'ich Pr'imorsk'eho hrany utrpel dve deti - holcicky 2 a 9 let
19-06-2013, 11:00, Cesky
V Первомайском oblasti Vladivostoku na ulici. "Pol'arn'i" 6 mlad'y ridic vozu «Toyota Progres» nen'i pot'e s ovl'ad'an'im a dopustil kolize na zenu s d'itetem, stoj'ic'ich na tr'avn'iku, rekli RIA...
Hokejov'y «Admir'al» рекрутирует pr'ikaz
18-06-2013, 12:02, Cesky
Hockey club «Admir'al» z Vladivostoku nyn'i m'a nejen kl'icov'e vudce. V kancel'ari Kontinent'aln'i hokejov'e ligy v predvecer prosel postup draftu expanzi, behem n'iz nov'acek Ligy mohl vybrat...
Z Иркутска do Vladivostoku a hned v ruce приставов
6-06-2013, 20:16, Cesky
Dnes r'ano exekutori Pr'imorsk'eho hrany na 'ucet sv'ych иркутских kolegy zalozili totoznost obcana K., kter'a vlak do mesta Haiphong. Jak rekl report'erovi RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe...
Obyvatel'e mesta se setk'a s jedn'im z nejslavnejs'ich rusk'eho dokument'arn'iho
7-09-2013, 14:51, Cesky
V kine klubu festivalu PortCafe v obci "Pacific Meridian" bude kreativn'i setk'an'i s jedn'im z nejslavnejs'ich dokument'arn'i Rusku - Vitaly Mansk'y. Nejleps'i rezie "Kinotavr" -2013 pro "Tube",...
Posta a zvyky v Primorye se jiz pripravuj'i na Nov'y rok
20-08-2013, 11:17, Cesky
Vyhl'idky na rozsirov'an'i dostupnosti mezin'arodn'ich postovn'ich v'ymeny(MMPO)v Primorsk'eho kraje povazov'an na zased'an'i Feder'aln'i st'atn'i unit'arn'i podnik "rusk'e" Post a Spolkov'e celn'i...
V rusk'em, trestn'i vysetrov'an'i na pouzit'i n'asil'i proti policejn'i dustojn'ik
15-07-2013, 20:31, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky zah'ajila trestn'i vysetrov'an'i za pouzit'i n'asil'i nebezpecn'e pro zivot a zdrav'i pred policisty(c'ast 2 of Art. 318...
V obci policie pokrovka zadrzela podezrel'eho z loupeze
11-07-2013, 20:31, Cesky
Rekl muz, kter'y m'a prodejnu v centr'aln'i trhu. Chcete-li ulozit osloven nezn'am'eho, vzal kozen'e boty, stoj'ic'i na pult a bez placen'i, vybehl z obchodu. Obet dohnal pachatele a snazil se...
T'ata muze cokoliv. I prohr'at d'ite
18-06-2013, 12:01, Cesky
V спорткомплексе «Ml'adez» hlucn'e a z'abava prosel tret'i etapa mestsk'eho festivalu «Rodinn'e zac'in'a». Jeden z organiz'atoru akce - magistr'at mesta Vladivostoku. Nejv'ice vzrusuj'ic'i okamziky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!