Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Deti v povodnemi postizen'ych oblastech cekaj'i v "oce'anu"

Deti v povodnemi postizen'ych oblastech cekaj'i v "oce'anu" Pripomenme, jm'enem predsedy vl'ady Rusk'e federace Dmitrij Medvedev det'i z oblast'i postizen'ych z'aplavami spoc'ivala v all-rusk'em t'abore "Orl'ik", "Change" a "The Ocean". Pro deti budou organizov'any voln'e lety. Jak je pops'ano v obrazovkov'ymi termin'aly "oce'anu", prvn'i skupina kluku vej'it do t'abora dne 29. a 30. srpna. Na prvn'iho z'ar'i ve skole zacne osnovy. V prvn'i polovine dne, kdy se sezn'am'i se z'akladn'i vseobecn'e vzdel'an'i, a ve druh'e budou zapojeny do skoly dals'iho vzdel'av'an'i. Vsimnete si, ze rusk'em jiz pom'ah'a sousedum. Z iniciativy hejtmana 'uzem'i Primorsky det'i postizen'ych povodnemi regionu na D'aln'em v'ychode - Amur, Chabarovsk Krai a Zidovsk'a autonomn'i oblast jsou zv'ani k odpocinku v rusk'em. Vedouc'i Primorye v osobn'im telefonick'em rozhovoru s hejtmanem kraje Amur, Chabarovsku kraj a Zidovsk'e autonomn'i oblasti nab'idla hostit deti z postizen'ych oblast'i vodn'iho prvku v detsk'e t'abory a sanatori'i Primorsk'eho kraje. Jiz identifikovat top 10 zdravotnick'ych stredisek, kde deti nejen k odpocinku, ale tak'e start do skoln'iho roku.Опубликовано:   22-08-2013, 15:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prezident Ruska podporil Ivan Shtyl
22-07-2013, 16:05, Cesky
Schuzka se konala na z'aklade skolen'i Moskevsk'e oblasti centra "Navagorsk." Z'ucastnili jedn'an'i s prezidentem a n'as krajan, dvojn'asobn'y v'itez z univerzi'ady soutez'i ve veslov'an'i Ivan...
24 tuny c'insk'ych infikovan'ych zeleniny vr'atil do vlasti
4-06-2013, 17:15, Cesky
Tradicn'i a povinn'e rostlinol'ekarsk'e kontroly, kter'y proch'az'i vsechny v'yrobky rostlinn'eho puvodu na St'atn'i hranici, zjistila porusen'i d'avky zeleniny, dovezen'e pro prodej v Primorje....
Vladivostok kvete
10-06-2013, 19:00, Cesky
S kazd'ym dnem Vladivostok v'ice kvete. Odborn'ici МБУ «Горзеленстрой» denne vysazeny na mestsk'e z'ahony a tr'avn'iky ruzn'e kvetiny. Beg'onie, pelargonium, тагетисы, ruze a mnoho dals'ich kvetiny...
Bahama Nikabagamaev vyd'irat 6000000 rublu (video)
24-07-2013, 19:16, Cesky
Dnes Pervorechenskij okresn'i soud Vladivostoku bylo rozhodnuto o volbe s ohledem na D'aln'em v'ychode sampion v z'apase Bahamy Nikabagamaeva v'ykonu vazby - to je RIA «VladNews» Podle tiskov'e...
Francouzsk'e mistri parkouru uc'i vladivostoktsev skok na strech'ach a nejen
3-08-2013, 22:33, Cesky
Francouzsk'a legenda parkour zobrazit Vladivostok class sportovci. Tr'idy se bude konat Tom Le Gruane, Aur'elien Bonhomme, Charlotte Dekvoviye a Melvin Wren. Program akce je jiz zn'amo. V p'atek 6....
Vladivostok stal centrem mezin'arodn'i spolupr'ace
20-09-2013, 16:06, Cesky
Ve Vladivostoku byl otevren mezin'arodn'i semin'ar na t'ema "Svet m'edi'i." Je z'ucastnilo asi 50 z'astupcu m'edi'i, zamestnance spolecnost'i pro pr'atelstv'i se zahranic'im, zahranicn'ich vec'i...
Fotbalov'y turnaj se konal v Primorye
9-07-2013, 20:03, Cesky
Zahrnuje t'ymy mlad'ych muzu z D'aln'eho v'ychodu okres Federal. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu Primorsk'eho kraje, turnaje zahrnuj'ic'i ctyri pr'ikazy: "Start"(Vladivostok, Primorsk'y...
V Artem minibus ovladac k smrti dolu pes'i
16-08-2013, 20:03, Cesky
Minulou noc Artem nehoda s fat'aln'imi n'asledky. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby rusk'eho ministerstva vnitra dopravn'i policie na 'uzem'i Primorsky, Vladivostok na silnici - Hledat - East Port...
22-07-2013, 16:00, Cesky
T'ym prisel na led ve tvaru modr'e, porazil t'ym "b'il'e" se sk'ore 2-1. Z c'ilu v v'iteze Sergej Gribanov a Cyril Polanski. On otevrel sk'ore 'utocn'ik t'ymu "b'il'e" opar Alex. Vetsina hr'acu,...
Dopravn'i policie mesta Vladivostoku chtel ocit'ych svedku dopravn'i nehody
21-06-2013, 10:30, Cesky
19062013г. asi 0930 hodin, v okol'i domu c. 12 v ulici Sportovn'i v z'one светофорного regulace ridic, pohybuj'ic'i se na nevyj'adren'e nebo pronajat'e auto, se dopustil kolize na chodce, zeny 76...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!