Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nejv'ice frekventovan'ych m'ist. Rusk'e kontejnery na odpadky

V nejv'ice frekventovan'ych m'ist. Rusk'e kontejnery na odpadky Nav'ic dobrovoln'ici rozd'avat voln'y cas pytle na odpadky. Predstavitel'e mesta vyzvat obyvatele, aby h'azet odpadky speci'alne pro tento 'ucel zr'izena kontejneru. Kontejnery jsou um'isteny v nejrusnejs'ich a nejnavstevovanejs'ich letovisek: pod'el silnic, jakoz i na pl'az'ich. Hned nekolik kontejneru se objevil v bl'izkosti vesnic a Shigina z'akladny, na ot'ack'ach na z'aliv a mys Zhitkova Vyatlina v z'atoce Ahlestysheva, stejne jako "slep'e ulicky"(v'yjezd z zpevnen'e silnice na poln'i). V bl'izkosti n'adob s informacn'i soci'aln'ich reklamn'ich poutacu vol'an'i pro turisty dodrzovat cistotu a por'adek. V techto dnech, je ostrov tak'e pracuj'i dobrovoln'ici, kter'i distribuuj'i mestan'e zastavil tesne pytle na odpadky. LIKVIDACE komun'aln'iho podniku "Spetszavod c'islo 1".Опубликовано:   21-08-2013, 20:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
13-09-2013, 17:10, Cesky
V soucasn'e dobe jsou sluzby spolecnost "Vladivostok Avia" pro cestuj'ic'i business tr'idy vyvinut'y podle jejich potreb, a to nejen ve vzduchu, ale i na zemi - na letisti. Pri pod'an'i nab'idky ke...
V rusk'em, vr'atil do C'iny velkou z'asilku nebezpecn'ych ovoce a zeleniny
23-08-2013, 11:15, Cesky
Napr'iklad 23 tun zeleniny a ovoce z C'insk'e lidov'e republiky C'iny, jsou jablka, hroznov'e v'ino, mrkev a brambory, urcen'e k dod'an'i Primorsk'eho kraje, nesm'i b'yt importov'any a dals'i...
Primorje prijme Stafetu olympijsk'e a паралимпийского ohne
12-06-2013, 14:46, Cesky
Pracovn'i schuzka venovan'a nadch'azej'ic'i Rel'e olympijsk'eho ohne a Stafetov'y паралимпийского ohne se konala ve Vladivostoku na остове Rustiny. 'Ucast na setk'an'i prijali z'astupci...
Dobrovoln'ici se z'ucastnila slavnostn'iho zakoncen'i l'eta XXVII svetov'e univerzi'ady v Kazani
20-07-2013, 15:17, Cesky
Podle ministerstva ml'adez rusk'em, jako podnet k organizacn'iho v'yboru pozvala dva a pul tis'ice z nejleps'ich dobrovoln'iku k 'ucasti v prehl'idce. "Gratuluji k nejleps'imu dobrovoln'iku...
FAF pr'imorsk'e obvinen z porusov'an'i hospod'arsk'e souteze
3-08-2013, 17:33, Cesky
Rusk'em 'Uzemn'i samospr'ava Rosrybolovstva porusil z'akon pri rozdelov'an'i kv'ot pro kraba. To je z'aver Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba. Je to porusen'i odstavce 1 cl'anku 15 z'akona o ochrane...
Duchodce dostal pri nehode v Primorye
30-08-2013, 14:18, Cesky
Jeden z nahl'asen'ych v oblasti Chuguyivske. V 09:00 na 916 km na silnici "Osinovka - Ore Dock - Sokolivka" ridic Toyota a vnitrnosti na v'yjezdu ze silnice, neposkytl v'yhodu v pohybu mikrogruzoviku...
Michail Veselov,
10-07-2013, 01:16, Cesky
Jedn'im z tech, kdo jako prvn'i podporila iniciativu mestsk'ych org'anu o instalaci pam'atn'iku, byl Michail Veselov, Vladivostok dumy, predseda V'yboru pro m'istn'i samospr'avu, pr'ava a por'adku a...
Rodiny s n'izk'ymi pr'ijmy obdrz'i zdarma byt
6-08-2013, 18:17, Cesky
Budou obdrz'i zdarma byt v oblasti ekologicky setrn'e zelen'e Sedanka ve Vladivostoku. Kr'asn'y modern'i dum na ulici Glinka v bl'izk'e budoucnosti stavitel'e budou uvedena do provozu jiz. Osadn'ici...
V'azn'e rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum se bude konat v cervenci ve Vladivostoku
21-06-2013, 15:17, Cesky
3-4 cervence 2013 ve Vladivostoku se bude konat rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum, na kter'em budou pr'itomni stovky manazeru jihokorejsk'ych i rusk'ych firem, stejne jako z'astupci полпредства...
Z'achran'ari prij'it na pomoc Chabarovsku Krai pobrezn'i
29-07-2013, 15:06, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby na 'uzem'i Primorsky, rusk'em pokracuje napravit 'ucinky cyklonu a zaplaven'i oblast'i. Usnesen'im cele krajsk'eho mesta, v oblasti hav'arie poslal z'achrann'y t'ym z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!