Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Latinsk'a Amerika inspiruje

Latinsk'a Amerika inspiruje Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli snadno prekonat velk'y intrik'an. Ano Ano Rio Janeiro, na jedn'e strane, jsou st'ale jeste daleko - mnohem bl'iz. A od lonsk'eho roku - spr'ava Vladivostoku vyzvala vsechny obyvatele a n'avstevn'iky hlavn'iho mesta Primorye ve dnech Latinsk'e Ameriky podruh'e. V desti trochu pod hork'ym sluncem - ach, jak nestabiln'i letosn'i l'eto - host'e Days Latinsk'a Amerika ve Vladivostoku presunut z Ekv'adoru v rytmu nikaragujsk'ymi suven'yru, z papousku brazilsk'e kaktusu Mexika. Latinsk'a Amerika mohl dotknout, chut, vuni, videt a slyset. Pro "slyset" nejprve vysl'an hvezd'am "Yarik", kter'a se nach'az'i u bran do Latinsk'e Ameriky vesnice, kter'a vede na n'abrez'i. Od r'ana do vecera s nekolika prerusen'i s'olisty zp'ival pro lid'i, kter'i jdou na indi'any Ekv'adoru. - Je to velk'a cest a odpovednost mluvit tady, u vchodu - rekl Jovan s'olista(umeleck'e jm'eno atypie). - Po tom vsem muzeme zachytit publikum, pozvat, aby se do nas'i vesnice. Konkr'etne obhajovat v n'arodn'ich kroj'ich - to je moje, napr'iklad, je stejn'a, ve kter'em Indi'ani, Inkov'e uct'ivali Slunce. Zp'ivejte pr'ilis skutecn'e, a ne remeslne p'isne ekv'adorsk'ych Inku. Hork'e, vlhk'e klima nesla ve prospech hudebn'iku(ackoli s'olistu Yarik "a slouz'i k prov'aden'i na ulici - to je jejich kr'edo): y Giovanna, napr'iklad rychle se posadil hlas. Ale trochu odpocinku(vetsinou v tichosti chuzi v nadch'azej'ic'ich ctvrtlet'ich obce n'arodn'i), kapela opet zacala seznamovat verejnost s jedinecnou hudbou Ekv'adoru. - Vid'im, jak se zaj'imaj'i n'as poslouchaj'i - usm'ivaj'ic'i se Giovanna - a to upr'imn'a odpoved d'av'a s'ilu a inspiraci. Unik'atn'i veci byl naplnen cel'y program festivalu. Jak'e d'ilny brazilsk'eho umelce Maria Estrella, kter'y ucil deti i dospel'e k tomu papousky. To jemnosti k'avy, kter'y byl speci'alne prinesl z Jizn'i Ameriky. Jak'e tajemstv'i varen'i z Alejandro Esquivelem, kuchar gastronomick'e hlavn'iho mesta Mexiko Guadalajara(mimochodem, je mexick'a kuchyne byl zarazen do seznamu svetov'eho dedictv'i UNESCO). Vsechno bylo nov'e a velmi zaj'imav'e!- To je muj druh'y cas zde - stastn'y jako mal'e d'ite, 58-rok-star'y Iraida Jakusheva, rezident Vladivostoku. - Rekl jsem, jak r'ikaj'i, v tomto pocas'i, kde se tlak, a to A j'a jsem se snazil mojito, a spousta zaj'imav'ych vec'i o k'ave naucil. A ted, kdyz cek'a na hlavn'i tr'ide, kter'a bude Venezuelan'e maskami n'arodn'ich d'avat najednou poslouchal zkusebne koncert «Ketchup Las» - koncert byl pro me neco zac'in'a pr'ilis pozde, a pak prekvapen'i!Dokonce se snazil tanecek. Verte tomu nebo ne, jako nadsen'i a radost z proz'iv'an'i - pripraven k letu!Podobn'e pocity Zd'a se, ze zazili vsichni host'e - Dny Latinsk'e Americe, kter'a vyvrcholila slavnostn'im koncertu a ohnostroje, navst'ivil nejm'ene 70000 lid'i.

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   21-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i Policie zadrzela potenci'aln'i demolice Vladivostok
16-07-2013, 12:49, Cesky
V cla ve line'arn'iho r'izen'i byl Vladivostok Rusk'e ministerstvo vnitra o doprave hl'aseny z'amer vesnican Gorodechnoe rusk'em polozit v'ybusninu na zeleznicn'i trati u obce Terekhovka Primorsk'eho...
Jedn'im z hlavn'ich z'ajmu starosty Vladivostoku - rybaren'i
22-07-2013, 22:02, Cesky
V dnesn'i na Radio Head VBC Vladivostoku Igor Pushkarev hovoril nejen o se vztahuje na ruzn'e kon'icky Ale tak'e sd'il'i to, co d'av'a prednost odpocinku. Uk'azalo se, ze starosta mesta - v'asniv'y...
Nebezpecn'y плавдок «Pallas»
18-06-2013, 12:01, Cesky
Pred casem Centr'aln'i inspekce st'atn'i pr'istavn'i inspekci FSI «Spr'ava n'amorn'ich pr'istavu na Pobrez'i hrany» zak'azala provoz плавдока, a v souvislosti s nevhodn'ym technick'ym stavem...
Rival
12-08-2013, 13:53, Cesky
Z'apas byl napl'anov'an na kalend'ar na ctvrtek na stadionu "Vanguard". Navzdory nepr'izni pocas'i, tis'ice fanousku, pln'a stoj'i plochodr'azn'i. V centru den'i - souboj dvou spickov'ych rusk'ych...
Michael Berestenko:
9-09-2013, 06:14, Cesky
Vecer 8.z'ar'i hlavy mesta volebn'i komise Michael Berestenko informoval tisk v prvn'im patre mestsk'e spr'avy. Jak poznamenal Michael Berestenko, byly volby v klidu dost. "Ted je zeme jiz uzavrena,...
Stal se zn'am'y pro
20-09-2013, 16:07, Cesky
Udelen'i v'itezu "Sedmi divu Primorye" se konala ve Vladivostoku. 'Ucastn'ici, kter'i nab'idli nejleps'i pr'irodn'i a clovekem zpusoben'e pr'irodn'i objekty byly prezentov'any kamery Canon, iPad...
Sberbank pomohl Vladivostok se dostal do Guinessovy knihy
8-07-2013, 21:06, Cesky
V'ice nez 100 zamestnancu pobocky Primorsky OJSC "Sberbank Ruska" se z'ucastnil dav velk'em blesku "Miluji Pekingu" na Golden Bridge. Zamestnanci banky, stejne jako tis'ice vladivostoktsev prisel na...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
Pul miliardy - na zdrav'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
C zac'atku roku v'ice nez 500 milionu rublu bylo prideleno od feder'aln'ich a region'aln'ich rozpoctu na n'akup l'eku pro privilegovan'ych kategori'i obcanu rusk'em. Tato aktiva byla z'isk'ana...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!