Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Latinsk'a Amerika inspiruje

Latinsk'a Amerika inspiruje Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli snadno prekonat velk'y intrik'an. Ano Ano Rio Janeiro, na jedn'e strane, jsou st'ale jeste daleko - mnohem bl'iz. A od lonsk'eho roku - spr'ava Vladivostoku vyzvala vsechny obyvatele a n'avstevn'iky hlavn'iho mesta Primorye ve dnech Latinsk'e Ameriky podruh'e. V desti trochu pod hork'ym sluncem - ach, jak nestabiln'i letosn'i l'eto - host'e Days Latinsk'a Amerika ve Vladivostoku presunut z Ekv'adoru v rytmu nikaragujsk'ymi suven'yru, z papousku brazilsk'e kaktusu Mexika. Latinsk'a Amerika mohl dotknout, chut, vuni, videt a slyset. Pro "slyset" nejprve vysl'an hvezd'am "Yarik", kter'a se nach'az'i u bran do Latinsk'e Ameriky vesnice, kter'a vede na n'abrez'i. Od r'ana do vecera s nekolika prerusen'i s'olisty zp'ival pro lid'i, kter'i jdou na indi'any Ekv'adoru. - Je to velk'a cest a odpovednost mluvit tady, u vchodu - rekl Jovan s'olista(umeleck'e jm'eno atypie). - Po tom vsem muzeme zachytit publikum, pozvat, aby se do nas'i vesnice. Konkr'etne obhajovat v n'arodn'ich kroj'ich - to je moje, napr'iklad, je stejn'a, ve kter'em Indi'ani, Inkov'e uct'ivali Slunce. Zp'ivejte pr'ilis skutecn'e, a ne remeslne p'isne ekv'adorsk'ych Inku. Hork'e, vlhk'e klima nesla ve prospech hudebn'iku(ackoli s'olistu Yarik "a slouz'i k prov'aden'i na ulici - to je jejich kr'edo): y Giovanna, napr'iklad rychle se posadil hlas. Ale trochu odpocinku(vetsinou v tichosti chuzi v nadch'azej'ic'ich ctvrtlet'ich obce n'arodn'i), kapela opet zacala seznamovat verejnost s jedinecnou hudbou Ekv'adoru. - Vid'im, jak se zaj'imaj'i n'as poslouchaj'i - usm'ivaj'ic'i se Giovanna - a to upr'imn'a odpoved d'av'a s'ilu a inspiraci. Unik'atn'i veci byl naplnen cel'y program festivalu. Jak'e d'ilny brazilsk'eho umelce Maria Estrella, kter'y ucil deti i dospel'e k tomu papousky. To jemnosti k'avy, kter'y byl speci'alne prinesl z Jizn'i Ameriky. Jak'e tajemstv'i varen'i z Alejandro Esquivelem, kuchar gastronomick'e hlavn'iho mesta Mexiko Guadalajara(mimochodem, je mexick'a kuchyne byl zarazen do seznamu svetov'eho dedictv'i UNESCO). Vsechno bylo nov'e a velmi zaj'imav'e!- To je muj druh'y cas zde - stastn'y jako mal'e d'ite, 58-rok-star'y Iraida Jakusheva, rezident Vladivostoku. - Rekl jsem, jak r'ikaj'i, v tomto pocas'i, kde se tlak, a to A j'a jsem se snazil mojito, a spousta zaj'imav'ych vec'i o k'ave naucil. A ted, kdyz cek'a na hlavn'i tr'ide, kter'a bude Venezuelan'e maskami n'arodn'ich d'avat najednou poslouchal zkusebne koncert «Ketchup Las» - koncert byl pro me neco zac'in'a pr'ilis pozde, a pak prekvapen'i!Dokonce se snazil tanecek. Verte tomu nebo ne, jako nadsen'i a radost z proz'iv'an'i - pripraven k letu!Podobn'e pocity Zd'a se, ze zazili vsichni host'e - Dny Latinsk'e Americe, kter'a vyvrcholila slavnostn'im koncertu a ohnostroje, navst'ivil nejm'ene 70000 lid'i.

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   21-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na poloostrove Egersheld vypnout teplou vodu
19-08-2013, 21:02, Cesky
Od 20 do 23 srpna, specialist'e pobocky "tepeln'ych s'it'i Primorsku" z "GRC" opakoval prov'adet hydraulick'e zkousky v okrese Frunze, c'asti poloostrova Egersheld. V tomto ohledu bude k dispozici...
Vyloupil vlastn'i babicku
22-09-2013, 16:29, Cesky
26-let'y obyvatel Vladivostoku vzal ze sv'e vlastn'i babicky zlat'y ret'izek. S ohledem na podezrel'eho uvalena ve forme omezen'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Rosii v...
L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге
22-06-2013, 15:00, Cesky
Call of duty je padelek, podle verze vysetrov'an'i, nedopustil, l'ekar, terapeut prij'imaj'ic'im-выписного pobocka КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Od cervence 2012 . po...
V rusk'em hlavn'im meste zacne All-ruskou konkurenci sachy
15-07-2013, 20:31, Cesky
V t'eto nadch'azej'ic'i ctvrtek v hledisti Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rusk'ych bojov'ych fanousku povede kr'alovskou hru od mnoha mestech v Rusku. Mezi nimi - nositeli vyss'i...
Pravideln'a 'udrzba silnic pokracuje ve Vladivostoku
26-08-2013, 20:02, Cesky
Minul'y t'yden, opravit asfaltov'em chodn'iku na ulici Svetlanskaya, Irtysh, Gamarnik Nekrasovskoe mostem na krizovatce Luck, Sukhanov, partyz'anu Avenue, jemn'y, Vsevolod Sibirtsev Pushkin,...
«Автоплатеж» za 'uvery jin'ych bank
10-06-2013, 14:15, Cesky
V'ychodn'i banka Sberbank Rusko nab'iz'i sluzbu «Автоплатеж» pro jednotlivce, погашающих 'uvery od jin'ych bank. Poplatek za operace v r'amci sluzby «Автоплатеж» sn'izena ve srovn'an'i s platbou v...
D'aln'y v'ychod m'a dost surovin vytvorit petrochemick'y prumysl
13-08-2013, 20:03, Cesky
V n'asleduj'ic'ich letech se na D'aln'em v'ychode, pl'anuje realizovat radu velk'ych ropn'ych a plynov'ych projektu investic. " Podle nasich odhadu, pouze Gazprom projekty podle 3300000000000 rublu...
V'ice nez 540000 z'akazn'iku LW sporitelna se stala aktivn'i uzivatel'e sluzeb
16-09-2013, 15:50, Cesky
V'ice nez 540000 z'akazn'iku na Far Eastern sporitelny se stala aktivn'i uzivatel'e sluzeb "Mobiln'i bankovnictv'i" v roce 2013 - 63% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. "S pomoc'i...
Pr'imorsk'e divadlo opery a baletu z'isk'av'a umelcu sboru
26-06-2013, 19:01, Cesky
Zapojit se do poslechu se muze kazd'y, желающий.Заявки se pod'avaj'i v moment'aln'i dostupnosti v den poslech. Na vyz'ad'an'i 'ucastn'iku organizacn'i v'ybor poskytuje koncertn'i. Predsedou komise...
Gregory Ведерников si stezuje na necinnost vysetrovatele
24-06-2013, 14:46, Cesky
Zaj'imav'a vec (za c'islem 3/10-23/2013) je povazov'an dnes v Надеждинском okresn'i soud. Podezrel'y na kalend'ar. 286 ч.2 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace Ведерников GI, b'yval'y s'ef...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!