Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Latinsk'a Amerika inspiruje

Latinsk'a Amerika inspiruje Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli snadno prekonat velk'y intrik'an. Ano Ano Rio Janeiro, na jedn'e strane, jsou st'ale jeste daleko - mnohem bl'iz. A od lonsk'eho roku - spr'ava Vladivostoku vyzvala vsechny obyvatele a n'avstevn'iky hlavn'iho mesta Primorye ve dnech Latinsk'e Ameriky podruh'e. V desti trochu pod hork'ym sluncem - ach, jak nestabiln'i letosn'i l'eto - host'e Days Latinsk'a Amerika ve Vladivostoku presunut z Ekv'adoru v rytmu nikaragujsk'ymi suven'yru, z papousku brazilsk'e kaktusu Mexika. Latinsk'a Amerika mohl dotknout, chut, vuni, videt a slyset. Pro "slyset" nejprve vysl'an hvezd'am "Yarik", kter'a se nach'az'i u bran do Latinsk'e Ameriky vesnice, kter'a vede na n'abrez'i. Od r'ana do vecera s nekolika prerusen'i s'olisty zp'ival pro lid'i, kter'i jdou na indi'any Ekv'adoru. - Je to velk'a cest a odpovednost mluvit tady, u vchodu - rekl Jovan s'olista(umeleck'e jm'eno atypie). - Po tom vsem muzeme zachytit publikum, pozvat, aby se do nas'i vesnice. Konkr'etne obhajovat v n'arodn'ich kroj'ich - to je moje, napr'iklad, je stejn'a, ve kter'em Indi'ani, Inkov'e uct'ivali Slunce. Zp'ivejte pr'ilis skutecn'e, a ne remeslne p'isne ekv'adorsk'ych Inku. Hork'e, vlhk'e klima nesla ve prospech hudebn'iku(ackoli s'olistu Yarik "a slouz'i k prov'aden'i na ulici - to je jejich kr'edo): y Giovanna, napr'iklad rychle se posadil hlas. Ale trochu odpocinku(vetsinou v tichosti chuzi v nadch'azej'ic'ich ctvrtlet'ich obce n'arodn'i), kapela opet zacala seznamovat verejnost s jedinecnou hudbou Ekv'adoru. - Vid'im, jak se zaj'imaj'i n'as poslouchaj'i - usm'ivaj'ic'i se Giovanna - a to upr'imn'a odpoved d'av'a s'ilu a inspiraci. Unik'atn'i veci byl naplnen cel'y program festivalu. Jak'e d'ilny brazilsk'eho umelce Maria Estrella, kter'y ucil deti i dospel'e k tomu papousky. To jemnosti k'avy, kter'y byl speci'alne prinesl z Jizn'i Ameriky. Jak'e tajemstv'i varen'i z Alejandro Esquivelem, kuchar gastronomick'e hlavn'iho mesta Mexiko Guadalajara(mimochodem, je mexick'a kuchyne byl zarazen do seznamu svetov'eho dedictv'i UNESCO). Vsechno bylo nov'e a velmi zaj'imav'e!- To je muj druh'y cas zde - stastn'y jako mal'e d'ite, 58-rok-star'y Iraida Jakusheva, rezident Vladivostoku. - Rekl jsem, jak r'ikaj'i, v tomto pocas'i, kde se tlak, a to A j'a jsem se snazil mojito, a spousta zaj'imav'ych vec'i o k'ave naucil. A ted, kdyz cek'a na hlavn'i tr'ide, kter'a bude Venezuelan'e maskami n'arodn'ich d'avat najednou poslouchal zkusebne koncert «Ketchup Las» - koncert byl pro me neco zac'in'a pr'ilis pozde, a pak prekvapen'i!Dokonce se snazil tanecek. Verte tomu nebo ne, jako nadsen'i a radost z proz'iv'an'i - pripraven k letu!Podobn'e pocity Zd'a se, ze zazili vsichni host'e - Dny Latinsk'e Americe, kter'a vyvrcholila slavnostn'im koncertu a ohnostroje, navst'ivil nejm'ene 70000 lid'i.

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   21-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dva
21-08-2013, 16:01, Cesky
V noci 21.srpna v okrese Primorye Kavalerovskii na d'alnici "Osinovka - Krusn'e Dock" ridic auta Toyota Carina «», r'izen'i vozidla pod vlivem alkoholu, ztratil kontrolu a odletel ze silnice do...
7-08-2013, 15:15, Cesky
"Luc-Energia" sejdou na vec'irku s jedn'im z turnajov'ych obl'iben'ych - Vladikavkaz "Alanie", kter'y zauj'im'a p'at'e m'isto v porad'i. Kick-off v 18:00 m'istn'iho casu(01-00 v Primorye). Pod'av'ame...
7-08-2013, 15:15, Cesky
Dnes, 6. srpna na odvol'an'i Primorsk'y kraj Soud se bude zab'yvat pouze dve st'iznosti pracovn'iku PKU "Far Eastern reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska." Podstatou st'iznosti je n'asleduj'ic'i:...
Sharks se stali cast'ymi n'avstevn'iky pobrezn'ich pl'az'i a ostrovu (VIDEO)
7-08-2013, 15:15, Cesky
5.srpna v bl'izkosti ostrova ryb'ari Popov vsiml dvoumetrov'ym zraloc'i man'evry, kter'e byly schopny vz'it fotoapar'at v mobiln'im telefonu. T'ema "zraloc'i nebezpec'i" se stala dulezitou v l'ete...
Podle zapalov'an'i jadern'e ponorky
18-09-2013, 14:17, Cesky
Vojensk'e vysetrov'an'i oddelen'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace pro strelce pos'adky Bay trestn'i r'izen'i proti 'uredn'ikum jadern'e ponorky "Tomsk" Pacifick'e flotily podezrel'e ze...
11.srpna ve Vladivostoku bude hostit koncert venovan'y ud'alostem Khasan
7-08-2013, 15:15, Cesky
Konecn'y akord D'aln'eho v'ychodu s n'azvem festivalu "Jsme tady navzdy," venovan'a 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan se bude konat ve Vladivostoku. Akce se bude konat 11. srpna na admir'ala parku(ulice...
HC
7-08-2013, 10:34, Cesky
Hockey club "Admir'al" pokracuje do historie. V predvecer Cesk'e republiky, kde se pr'ist'i v'ycvikov'y t'abor t'ym Vladivostoktsy hr'al svuj prvn'i pr'atelsk'y z'apas. Rival naseho t'ymu byl "Plzen"...
Maritimes exekutori kontrolovat 'ucty podniku
29-08-2013, 18:49, Cesky
V soucasn'e dobe, v r'amci akce provedla raid soudn'imi vykonavateli sovetsk'e okres Vladivostoku za 'ucelem overen'i 'ucetn'i oddelen'i mes'icne sr'azkami z mezd na dluzn'iky v placen'i alimentu....
Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu
21-08-2013, 11:17, Cesky
Krome toho, ve spolecn'em 'utoku, policist'e navst'ivili pobyt ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku a osob bez st'atn'i pr'islusnosti, jakoz i testuje na neopr'avnen'e podnik'an'i, vcetne rizik...
Jejich vlastn'i a jin'i
7-08-2013, 10:33, Cesky
Okamzik porusen'i pravidel silnicn'iho provozu byl zaznamen'an na video, pak chlapec z'avodn'ik obdrzel postou ozn'amen'i zaplatit pokutu. "Zla" od dustojn'ik dopravn'i policie ignoruje. Po...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!