Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Latinsk'a Amerika inspiruje

Latinsk'a Amerika inspiruje Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli snadno prekonat velk'y intrik'an. Ano Ano Rio Janeiro, na jedn'e strane, jsou st'ale jeste daleko - mnohem bl'iz. A od lonsk'eho roku - spr'ava Vladivostoku vyzvala vsechny obyvatele a n'avstevn'iky hlavn'iho mesta Primorye ve dnech Latinsk'e Ameriky podruh'e. V desti trochu pod hork'ym sluncem - ach, jak nestabiln'i letosn'i l'eto - host'e Days Latinsk'a Amerika ve Vladivostoku presunut z Ekv'adoru v rytmu nikaragujsk'ymi suven'yru, z papousku brazilsk'e kaktusu Mexika. Latinsk'a Amerika mohl dotknout, chut, vuni, videt a slyset. Pro "slyset" nejprve vysl'an hvezd'am "Yarik", kter'a se nach'az'i u bran do Latinsk'e Ameriky vesnice, kter'a vede na n'abrez'i. Od r'ana do vecera s nekolika prerusen'i s'olisty zp'ival pro lid'i, kter'i jdou na indi'any Ekv'adoru. - Je to velk'a cest a odpovednost mluvit tady, u vchodu - rekl Jovan s'olista(umeleck'e jm'eno atypie). - Po tom vsem muzeme zachytit publikum, pozvat, aby se do nas'i vesnice. Konkr'etne obhajovat v n'arodn'ich kroj'ich - to je moje, napr'iklad, je stejn'a, ve kter'em Indi'ani, Inkov'e uct'ivali Slunce. Zp'ivejte pr'ilis skutecn'e, a ne remeslne p'isne ekv'adorsk'ych Inku. Hork'e, vlhk'e klima nesla ve prospech hudebn'iku(ackoli s'olistu Yarik "a slouz'i k prov'aden'i na ulici - to je jejich kr'edo): y Giovanna, napr'iklad rychle se posadil hlas. Ale trochu odpocinku(vetsinou v tichosti chuzi v nadch'azej'ic'ich ctvrtlet'ich obce n'arodn'i), kapela opet zacala seznamovat verejnost s jedinecnou hudbou Ekv'adoru. - Vid'im, jak se zaj'imaj'i n'as poslouchaj'i - usm'ivaj'ic'i se Giovanna - a to upr'imn'a odpoved d'av'a s'ilu a inspiraci. Unik'atn'i veci byl naplnen cel'y program festivalu. Jak'e d'ilny brazilsk'eho umelce Maria Estrella, kter'y ucil deti i dospel'e k tomu papousky. To jemnosti k'avy, kter'y byl speci'alne prinesl z Jizn'i Ameriky. Jak'e tajemstv'i varen'i z Alejandro Esquivelem, kuchar gastronomick'e hlavn'iho mesta Mexiko Guadalajara(mimochodem, je mexick'a kuchyne byl zarazen do seznamu svetov'eho dedictv'i UNESCO). Vsechno bylo nov'e a velmi zaj'imav'e!- To je muj druh'y cas zde - stastn'y jako mal'e d'ite, 58-rok-star'y Iraida Jakusheva, rezident Vladivostoku. - Rekl jsem, jak r'ikaj'i, v tomto pocas'i, kde se tlak, a to A j'a jsem se snazil mojito, a spousta zaj'imav'ych vec'i o k'ave naucil. A ted, kdyz cek'a na hlavn'i tr'ide, kter'a bude Venezuelan'e maskami n'arodn'ich d'avat najednou poslouchal zkusebne koncert «Ketchup Las» - koncert byl pro me neco zac'in'a pr'ilis pozde, a pak prekvapen'i!Dokonce se snazil tanecek. Verte tomu nebo ne, jako nadsen'i a radost z proz'iv'an'i - pripraven k letu!Podobn'e pocity Zd'a se, ze zazili vsichni host'e - Dny Latinsk'e Americe, kter'a vyvrcholila slavnostn'im koncertu a ohnostroje, navst'ivil nejm'ene 70000 lid'i.

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   21-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
23-08-2013, 18:45, Cesky
V posledn'im z'apase jeho zlut'a-modr'a sejdou Nalcik Spartak hr'ace. Hra se bude konat dnes v N'arodn'im stadionu "Spartak" v 19:00 m'istn'iho casu(02:00 Vladivostok). Pod'av'ame setk'an'i bude...
Jak proti smrteln'e nebezpec'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Setk'an'i s pracovn'iky feder'aln'i sluzby наркоконтроля a l'ekari - наркологами, spory, n'azory, z'abavn'ich filmu s n'aslednou rozpravou, v'ystavy kreseb, sportovn'i akce a mnoho dals'iho se kon'a...
Uhl'i termin'al v Slavyanka nebude postavena
29-07-2013, 21:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 29. cervence se konalo prijet'i obcanu na osobn'ich vecech - RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba region'aln'i spr'avy. Prvn'i kapitola regionu...
Festival V-ROX hlasit'e zvuky ve Vladivostoku
24-07-2013, 19:22, Cesky
[img=left]http://.ru/thumb.php?file=/uploads/masha/2013/july/vrox1.jpg&x_width=240[/img]Od 22. do 25. srpna ve Vladivostoku bude hostit mezin'arodn'i festival hudby a kreativn'i konference "rock...
Operace «Mc-2013» zacala v Primorje
19-06-2013, 11:01, Cesky
V provozu spolu s R'izen'im ФСКН Rossi na Приморскому okraji 'ucastn'i УМВД Ruska Приморскому okraji, 5 arm'ada ДВО ministerstvo Obrany Ruska, Pacifick'e flotily Obrany Ruska, УФСБ Ruska Приморскому...
Matersk'a skola
3-09-2013, 21:31, Cesky
Dnes ve Vladivostoku na otevren'i ulice Gulbinovicha o nov'e matersk'e skoly "Ship". Dlouho ocek'avan'y matersk'a skola sdruzuje radu predskoln'ich zar'izen'i, nove objeven'e a postavil prvn'i...
Helen Nowicka konala dals'i pr'ijem obcanu ve verejn'em recepci Dmitrije Medvedeva
23-08-2013, 11:16, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka komentovala na ot'azky, kter'e lid'e zab'yvaj'i, Helen Nowicka uvedly, ze poch'azej'i z mnoha ruzn'ych profes'i: dodrzov'an'i pr'avn'iho st'atu a pr'avn'iho...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...
Rusk'a nouzov'e situace Ministerstvo bude prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skol'ach
29-08-2013, 18:49, Cesky
Na slavnostech dne 2. z'ar'i Den znalost'i, bude rusk'y nouzov'e situace ministerstvo prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skolsk'ych zar'izen'ich v okrese. Skoln'i deti se uc'i, jak se chovat nejen...
Potvrzen'i o 'uhrade bez c'arov'e k'ody snadno
6-08-2013, 12:03, Cesky
"Tato sluzba je uzitecn'e zejm'ena v pr'ipadech, kdy nen'i pr'ijem pro c'arov'y k'od a 'udaje je nutno zadat rucne, - r'ik'a Natalia Panteleeva, reditel" banka XXI »Far Eastern Bank OJSC" Sberbank...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!