Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hypotecn'i 'Uspory z velk'e rodiny Chabarovsku, na 'ukor rozpoctu kraje

Hypotecn'i 'Uspory z velk'e rodiny Chabarovsku, na 'ukor rozpoctu kraje V cervenci lonsk'eho roku objevil v rodinn'em Chabarovsku v'itan'ym pr'irustkem - narozen'e dvojcata d'ivky. P'ar - dom'ac'i Guzey Chabarovsk Olga a Sergej Sidorov dostal 'uver na n'akup bytu v novostavbe na ulici Gamarnika D'aln'em v'ychode Bank OJSC "Sberbank Ruska" v prosinci 2011. P'ar uz vychovaly jedno d'ite. Region'aln'i Ministerstvo v'ystavby pomohl zv'ysit potrebn'e doklady a byli zarucene Sberbank. Po z'akroku, rodina predstavila zaskrtnut'i platby certifik'at. Soci'aln'i d'avky urcena z'akazn'ikum v souladu s usnesen'im vl'ady z 'uzem'i Chabarovsku z 29052013 "Na poskytov'an'i soci'aln'ich d'avek pro obcany spl'atky na bydlen'i(hypot'eky)pujcky vydan'e na por'izen'i prostor pri narozen'i(nebo prijet'i), tret'i d'ite." Podle Vyacheslav Shport se dr'ive predpokl'adalo, ze pr'avo na pln'e splacen'i hypot'eky budou m'it prospech pouze clenum programu hran bydlen'i. "Tyto soci'aln'i d'avky pri narozen'i nebo osvojen'i tret'i a dals'i deti v nasem regionu jiz obdrzeli 24 rodin. Mysleli jsme, ze to bylo spatn'e, aby 'ucastn'ici sd'ilet velk'e programy hran hypotecn'ich z'astavn'ich listu a radov'i obcan'e, a rozhodla se udelit pr'avo na vsechny soci'aln'i d'avky velk'ych rodin Chabarovsku kraj. Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla podeps'ana v kvetnu tohoto roku. Pro tyto 'ucely rozpoctu kraje pro rok 2013 prvn'i za predpokladu 150 milionu rublu, "- rekl 'uraduj'ic'i vedouc'i regionu. Od vstupu v platnost tohoto vl'adnouc'iho rodu kvetna Sidorovs prvn'i obdrzen'e platby certifik'at. Poradn'ik 49 rodin, kter'e kontaktovaly region'aln'i ministerstvo. V n'asleduj'ic'ich dnech, mohou b'yt platby vyuz'it tr'i rodin. Tato zkusenost podporovat velk'e rodiny v Rusku prvn'i. Hlavn'i podm'inkou je narozen'i nebo osvojen'i tret'i a dals'i deti od prvn'iho ledna 2012 a hypotecn'iho 'uveru s c'ilem zlepsit jejich zivotn'i podm'inky. Existuje cel'a rada financn'ich omezen'i. Takze, pro rodinu peti lid'i maxim'aln'i v'yse soci'aln'ich d'avek je 35 milionu, pro sesticlennou rodinu - 4300000 rodina z osmi lid'i, kter'i budou m'it moznost z'iskat maxim'aln'i 5900000 kompenzovat jistiny hypot'eky. Soci'aln'i d'avky poskytovan'e jednou. Okresn'i rozpocet nebude moci z'iskat obcan'e zbaveni sv'ych rodicovsk'ych pr'av nebo prijet'i zrusena. Pozadovan'e dokumenty poskytnout ministerstvu stavebnictv'i hrany.Опубликовано:   20-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje farm'ar prednost zastaral'e ядохимикаты
1-07-2013, 14:00, Cesky
V anal'yz'ach vzorku pud vybran'ych тепличном zemedelstv'i Спасского jm'eno zjisteno prekrocen'i obsahu nebezpecn'ych pro zdrav'i ядохимиката, zak'azan'eho k pouzit'i na 'uzem'i Rusk'e Federace. O...
C drevo v'yvozcu
27-08-2013, 21:45, Cesky
Na hranicn'im celn'im Pr'ispevek Ussuri celn'i odhalila dals'i skutecnost, ze soucasn'a non-prohl'asen'i o v'ice nez deset metru krychlov'ych drevarsk'ych v'yrobku vyvezen'ych do C'iny. V prubehu...
Bahama Nikabagamaev uveznen ve vezen'i
23-07-2013, 12:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern feder'aln'iho okresu, ve Vladivostoku, v kav'arne "Bavlna" zadrzeni podezrel'i vyd'ir'an'i. Person'al prov'ad'i spolecn'a...
Oprava Nekrasovsky nadjezd ve Vladivostoku odlozeno na pr'ist'i t'yden
9-08-2013, 20:04, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i. Bude to podobn'e v'yrobky vyroben'e v It'alii, ale s pr'isnejs'imi kompenz'atoru. Tyto n'avrhy odolat zat'izen'i je...
Obnova pam'atn'iku
30-08-2013, 14:19, Cesky
Hrobka legend'arn'i krizn'ik n'amorn'iku v'ice nez sto let. V roce 1934 pam'atn'ik utrpel ruce vandalu, prestaven'y v roce 1945 - 1946. Od t'e doby, byl pam'atn'ik obnoven pouze jednou - v roce 1989....
WI-FI ve Vladivostoku: kde se ve meste muzete naj'it voln'y poulicn'i internetov'e
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pak je bezplatn'e Wi-Fi se objevil v oblasti dopravn'iho uzlu na Семеновской a na vlakov'em n'adraz'i. Pak se Internet stal dals'i pr'ijemnou sluzbou v autobusech MAN. Od t'e doby se pocet m'ist, kde...
V rusk'em, zacal pracovat
2-08-2013, 18:00, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsk'eho kraje, zacal pracovat "hork'e linky" na telefonn'im c'isle, na kter'e muzete z'iskat odbornou radu. Kazd'y den od...
Ridic moped zahynul v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
46-let'y muz, управлявший mopedu, se pohyboval stranou obce «Чернышевка», na 108 km d'alnice «Хороль - Арсеньев» absolvoval v'yjezd na protijedouc'ich hnut'i, kde se dopustil stretu s autem «Toyota...
Div'aci hudebn'iho festivalu Red Rocks Vladivostoku hr'ali v «Business-to-Start»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Na festivalu Red Rocks, kter'y se konal minulou nedeli se v r'amci Kulturn'i Olympi'ady, Sporitelna - gener'aln'i partner festivalu a XXII Zimn'ich Olympijsk'ych her v Soci 2014 - v hern'i podobe...
V Arsenyev policie zadrzela mladistv'eho podezrel'eho z loupeze
13-07-2013, 16:15, Cesky
V Mestsk'e policie poz'adala m'istn'i obyvatele. Zena uvedla, ze asi v sedm hodin vecer se svou malou dcerou prisel nezn'amou d'ivku a vybran'ych vysoce cenen'y mobiln'i telefon. Podle prohl'asen'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!