Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti 27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i." Prezentace budou zamestnancum ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany, z'astupci v'yrobcu, odborn'ici v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Pr'ace na konferenci bude prob'ihat ve dvou paraleln'ich sekc'ich. Prvn'i c'ast - "Standardizace v oblasti poz'arn'i bezpecnosti" - pro profesion'aln'i projekcn'ich organizac'i(PIP a GAP), stejne jako profesion'aln'i technick'y dozor stavebn'ich firem. Druh'a c'ast - "Hardware automatick'e protipoz'arn'i syst'emy" - pro inzen'yry, n'avrh'are a instalat'eru automatick'ych syst'emu poz'arn'i ochrany. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Olga Ivanova, z'astupce "Audit a zkusebn'iho", organizace, kter'a je jedn'im z organiz'atoru akce, pr'ace por'ad'an'i techto akc'i je od roku 2006. "Od roku 2006 n'as t'ym se pravidelne, nejm'ene jednou rocne, kter'a se konala semin'are pro projektanty a stavebn'iky k poz'arn'i bezpecnosti. Reproduktory a reproduktory byli z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a odborn'iku v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Tentokr'at se akce nebude semin'ar a plne vybaven'e konferencn'i!Pozitivn'i Rozd'ily jsou n'asleduj'ic'i:. 'Uroven reproduktoru. Nen'i to jen odborn'ici a nouzov'e situace ministerstva, ale tak'e z'astupci v'yrobcu poz'arn'i techniky a materi'alu, jakoz i z'astupce st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany. Rozsah akce - my obvykle 30-40 lid'i se seslo v mal'ych tr'id'ach. Ted to bude akce pro 140 az 150 osob. 'Ucinnost akce - pr'ace budou prov'adeny paralelne ve dvou sekc'ich: jeden pro GIPov, Gapova a specialistu technick'eho dozoru stavebn'ich firem a jeden pro projektanty automatick'ymi poz'arn'imi techniky ochrany syst'emu a mont'azn'ich firem. A samozrejme, m'isto!Katedra poz'arn'i ochrany Far Eastern Feder'aln'i univerzity o tom. Rusk'a, v novostavbe!Z m'inusy jen to, ze jsme tentokr'at byli nuceni prov'est platbu clenstv'i - 2500 rublu. s 'ucastn'ikem. Ale jsme velmi nadejne. ze se nestal prek'azkou pro z'isk'an'i nov'e znalosti a uzitecn'ym!"Vsechny ot'azky t'ykaj'ic'i se 'ucasti v oooaie@bk.ru!Organizacn'i v'ybor "Audit a zkusebn'iho» E-mail: oooaie@bk.ru Kontakt:(423)295-44-88

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Primorje farm'ar prednost zastaral'e ядохимикаты
1-07-2013, 14:00, Cesky
V anal'yz'ach vzorku pud vybran'ych тепличном zemedelstv'i Спасского jm'eno zjisteno prekrocen'i obsahu nebezpecn'ych pro zdrav'i ядохимиката, zak'azan'eho k pouzit'i na 'uzem'i Rusk'e Federace. O...
C drevo v'yvozcu
27-08-2013, 21:45, Cesky
Na hranicn'im celn'im Pr'ispevek Ussuri celn'i odhalila dals'i skutecnost, ze soucasn'a non-prohl'asen'i o v'ice nez deset metru krychlov'ych drevarsk'ych v'yrobku vyvezen'ych do C'iny. V prubehu...
Bahama Nikabagamaev uveznen ve vezen'i
23-07-2013, 12:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern feder'aln'iho okresu, ve Vladivostoku, v kav'arne "Bavlna" zadrzeni podezrel'i vyd'ir'an'i. Person'al prov'ad'i spolecn'a...
Oprava Nekrasovsky nadjezd ve Vladivostoku odlozeno na pr'ist'i t'yden
9-08-2013, 20:04, Cesky
Star'e opotrebovan'e konstrukce bude nahrazena novou, silnejs'i a odolnejs'i. Bude to podobn'e v'yrobky vyroben'e v It'alii, ale s pr'isnejs'imi kompenz'atoru. Tyto n'avrhy odolat zat'izen'i je...
Obnova pam'atn'iku
30-08-2013, 14:19, Cesky
Hrobka legend'arn'i krizn'ik n'amorn'iku v'ice nez sto let. V roce 1934 pam'atn'ik utrpel ruce vandalu, prestaven'y v roce 1945 - 1946. Od t'e doby, byl pam'atn'ik obnoven pouze jednou - v roce 1989....
WI-FI ve Vladivostoku: kde se ve meste muzete naj'it voln'y poulicn'i internetov'e
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pak je bezplatn'e Wi-Fi se objevil v oblasti dopravn'iho uzlu na Семеновской a na vlakov'em n'adraz'i. Pak se Internet stal dals'i pr'ijemnou sluzbou v autobusech MAN. Od t'e doby se pocet m'ist, kde...
V rusk'em, zacal pracovat
2-08-2013, 18:00, Cesky
Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsk'eho kraje, zacal pracovat "hork'e linky" na telefonn'im c'isle, na kter'e muzete z'iskat odbornou radu. Kazd'y den od...
Ridic moped zahynul v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
46-let'y muz, управлявший mopedu, se pohyboval stranou obce «Чернышевка», na 108 km d'alnice «Хороль - Арсеньев» absolvoval v'yjezd na protijedouc'ich hnut'i, kde se dopustil stretu s autem «Toyota...
Div'aci hudebn'iho festivalu Red Rocks Vladivostoku hr'ali v «Business-to-Start»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Na festivalu Red Rocks, kter'y se konal minulou nedeli se v r'amci Kulturn'i Olympi'ady, Sporitelna - gener'aln'i partner festivalu a XXII Zimn'ich Olympijsk'ych her v Soci 2014 - v hern'i podobe...
V Arsenyev policie zadrzela mladistv'eho podezrel'eho z loupeze
13-07-2013, 16:15, Cesky
V Mestsk'e policie poz'adala m'istn'i obyvatele. Zena uvedla, ze asi v sedm hodin vecer se svou malou dcerou prisel nezn'amou d'ivku a vybran'ych vysoce cenen'y mobiln'i telefon. Podle prohl'asen'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!