Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti 27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i." Prezentace budou zamestnancum ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany, z'astupci v'yrobcu, odborn'ici v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Pr'ace na konferenci bude prob'ihat ve dvou paraleln'ich sekc'ich. Prvn'i c'ast - "Standardizace v oblasti poz'arn'i bezpecnosti" - pro profesion'aln'i projekcn'ich organizac'i(PIP a GAP), stejne jako profesion'aln'i technick'y dozor stavebn'ich firem. Druh'a c'ast - "Hardware automatick'e protipoz'arn'i syst'emy" - pro inzen'yry, n'avrh'are a instalat'eru automatick'ych syst'emu poz'arn'i ochrany. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Olga Ivanova, z'astupce "Audit a zkusebn'iho", organizace, kter'a je jedn'im z organiz'atoru akce, pr'ace por'ad'an'i techto akc'i je od roku 2006. "Od roku 2006 n'as t'ym se pravidelne, nejm'ene jednou rocne, kter'a se konala semin'are pro projektanty a stavebn'iky k poz'arn'i bezpecnosti. Reproduktory a reproduktory byli z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a odborn'iku v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Tentokr'at se akce nebude semin'ar a plne vybaven'e konferencn'i!Pozitivn'i Rozd'ily jsou n'asleduj'ic'i:. 'Uroven reproduktoru. Nen'i to jen odborn'ici a nouzov'e situace ministerstva, ale tak'e z'astupci v'yrobcu poz'arn'i techniky a materi'alu, jakoz i z'astupce st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany. Rozsah akce - my obvykle 30-40 lid'i se seslo v mal'ych tr'id'ach. Ted to bude akce pro 140 az 150 osob. 'Ucinnost akce - pr'ace budou prov'adeny paralelne ve dvou sekc'ich: jeden pro GIPov, Gapova a specialistu technick'eho dozoru stavebn'ich firem a jeden pro projektanty automatick'ymi poz'arn'imi techniky ochrany syst'emu a mont'azn'ich firem. A samozrejme, m'isto!Katedra poz'arn'i ochrany Far Eastern Feder'aln'i univerzity o tom. Rusk'a, v novostavbe!Z m'inusy jen to, ze jsme tentokr'at byli nuceni prov'est platbu clenstv'i - 2500 rublu. s 'ucastn'ikem. Ale jsme velmi nadejne. ze se nestal prek'azkou pro z'isk'an'i nov'e znalosti a uzitecn'ym!"Vsechny ot'azky t'ykaj'ic'i se 'ucasti v oooaie@bk.ru!Organizacn'i v'ybor "Audit a zkusebn'iho» E-mail: oooaie@bk.ru Kontakt:(423)295-44-88

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Poslanci diskutovali o v'ykonu krajsk'eho rozpoctu za sest mes'icu 2013
18-09-2013, 16:54, Cesky
Sn'izen'a pr'ijmovou stranu, sn'izen'i danov'ych pr'ijmu, neschopnost pl'anovat ruzn'ych vl'adn'ich programu - Hlavn'im v'ysledkem jeho hlavn'imi spr'avci rozpoctov'ych prostredku za prvn'ich sest...
Pokracuje rekonstrukce n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy
19-06-2013, 15:47, Cesky
Pokracuj'i pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy ve Vladivostoku v ulic'ich Kalinin, 217. V techto dnech technika a deln'ici tr'av'i uspor'ad'an'i 'uzem'i, разравнивают podlozka pod...
Igor Pushkarev, vyzval 'ucastn'iky, aby Flash Mob na Golden Bridge pos'ilat fotografie
29-08-2013, 18:47, Cesky
S'ef Vladivostok Igor Pushkarev vyzval vsechny 'ucastn'iky, aby flash mob, kter'e se konalo 0772013 v Golden Bridge, pos'ilat fotografie na Vasi 'ucast na t'eto akci. Muzete pos'ilat fotky na adresu:...
55 roku od narozen'i kr'ale popu
1-09-2013, 19:00, Cesky
29 srpna si pripom'in'ame 55. v'yroc'i legend'arn'iho americk'eho zpev'aka Michaela Jacksona. Legend'arn'i americk'y zpev'ak Michael Joseph Jackson(Michael Joseph Jackson)se narodil 29. srpna 1958 ve...
Sharks se stali cast'ymi n'avstevn'iky pobrezn'ich pl'az'i a ostrovu (VIDEO)
7-08-2013, 15:15, Cesky
5.srpna v bl'izkosti ostrova ryb'ari Popov vsiml dvoumetrov'ym zraloc'i man'evry, kter'e byly schopny vz'it fotoapar'at v mobiln'im telefonu. T'ema "zraloc'i nebezpec'i" se stala dulezitou v l'ete...
Rezident Primorye pravidelne porazit holcicku
25-08-2013, 18:16, Cesky
Jak bylo uvedeno v region'aln'i ministerstva vnitra, povinnost'i policie obdrzela st'iznost, 59-rok-star'y obyvatelem Dal'negorsk. Duchodce rekl, ze 31-rok-star'a dcera byl porazen dcerku - jej'i...
Mapa
5-09-2013, 15:18, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
V nejv'ice frekventovan'ych m'ist. Rusk'e kontejnery na odpadky
21-08-2013, 20:45, Cesky
Nav'ic dobrovoln'ici rozd'avat voln'y cas pytle na odpadky. Predstavitel'e mesta vyzvat obyvatele, aby h'azet odpadky speci'alne pro tento 'ucel zr'izena kontejneru. Kontejnery jsou um'isteny v...
V studentu Palo zahranic'i se rozhodl studovat
20-08-2013, 11:15, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity bylo 1100 zahranicn'ich studentu v roce 2013 v Far Eastern Feder'aln'i univerzity. To znamen'a, ze pocet cizincu v Palo dos'ahl 74%...
Nov'y program kinematick'e Shorts - cern'eho humoru na komedi'aln'i thriller
3-08-2013, 22:32, Cesky
Od 27. do 29. srpna se ve Vladivostoku bude hostit dals'i program kr'atk'ych filmu kinematick'e sortky. Mezi sesti vybran'ych filmu jen nov'y, oznacil festivalu ocenen'e pr'ace mlad'ych tvurcu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!