Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti 27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i." Prezentace budou zamestnancum ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany, z'astupci v'yrobcu, odborn'ici v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Pr'ace na konferenci bude prob'ihat ve dvou paraleln'ich sekc'ich. Prvn'i c'ast - "Standardizace v oblasti poz'arn'i bezpecnosti" - pro profesion'aln'i projekcn'ich organizac'i(PIP a GAP), stejne jako profesion'aln'i technick'y dozor stavebn'ich firem. Druh'a c'ast - "Hardware automatick'e protipoz'arn'i syst'emy" - pro inzen'yry, n'avrh'are a instalat'eru automatick'ych syst'emu poz'arn'i ochrany. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Olga Ivanova, z'astupce "Audit a zkusebn'iho", organizace, kter'a je jedn'im z organiz'atoru akce, pr'ace por'ad'an'i techto akc'i je od roku 2006. "Od roku 2006 n'as t'ym se pravidelne, nejm'ene jednou rocne, kter'a se konala semin'are pro projektanty a stavebn'iky k poz'arn'i bezpecnosti. Reproduktory a reproduktory byli z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a odborn'iku v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Tentokr'at se akce nebude semin'ar a plne vybaven'e konferencn'i!Pozitivn'i Rozd'ily jsou n'asleduj'ic'i:. 'Uroven reproduktoru. Nen'i to jen odborn'ici a nouzov'e situace ministerstva, ale tak'e z'astupci v'yrobcu poz'arn'i techniky a materi'alu, jakoz i z'astupce st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany. Rozsah akce - my obvykle 30-40 lid'i se seslo v mal'ych tr'id'ach. Ted to bude akce pro 140 az 150 osob. 'Ucinnost akce - pr'ace budou prov'adeny paralelne ve dvou sekc'ich: jeden pro GIPov, Gapova a specialistu technick'eho dozoru stavebn'ich firem a jeden pro projektanty automatick'ymi poz'arn'imi techniky ochrany syst'emu a mont'azn'ich firem. A samozrejme, m'isto!Katedra poz'arn'i ochrany Far Eastern Feder'aln'i univerzity o tom. Rusk'a, v novostavbe!Z m'inusy jen to, ze jsme tentokr'at byli nuceni prov'est platbu clenstv'i - 2500 rublu. s 'ucastn'ikem. Ale jsme velmi nadejne. ze se nestal prek'azkou pro z'isk'an'i nov'e znalosti a uzitecn'ym!"Vsechny ot'azky t'ykaj'ic'i se 'ucasti v oooaie@bk.ru!Organizacn'i v'ybor "Audit a zkusebn'iho» E-mail: oooaie@bk.ru Kontakt:(423)295-44-88

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Palo are'alu bude m'it sv'eho vlastn'iho predsedu
16-08-2013, 20:07, Cesky
10.r'ijna volit prezidenta D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzitn'iho kampusu o tom. Rusky. To bude nejrozs'ahlejs'i v'yber studentsk'ych vudcu, kter'a se konala v zemi - tiskov'e sluzby na...
Prvn'i f'orum se konalo v Vladivostok manazeru bydlen'i
5-09-2013, 22:03, Cesky
Prvn'i f'orum na bydlen'i Vladivostoku bydlen'i manazeru manazery vsech domu, spojte se!"Probehla vcera vecer v divadle" Underground ". "Dnes, bydlen'i reforma nen'i mozn'e bez aktivn'i 'ucasti...
Predchoz'i deste v Primorye aktualizovan'y z'aznam 10 let promlcec'i lhuta na intenzite sr'azek
25-07-2013, 18:35, Cesky
Jak rekl v tiskov'e sluzby region'aln'iho meteorolog, "mnozstv'i sr'azek v rozmez'i 59 - 222 mm, v oblasti Terneisky po dobu 24 hodin klesly 15-20 mes'icn'i sr'azky." Prestoze mes'ic jeste nen'i u...
V'ice nez 18300 z'akazn'iku D'aln'eho v'ychodu vkladu sporitelen objevil pres internet
17-09-2013, 10:40, Cesky
Celkov'y zustatek hotovosti ulozeny na on-line nyn'i presahuje 91 miliardy rublu. Mezi hlavn'i v'yhody on-line vkladu spoc'iv'a v tom, ze klient muze spravovat sv'e 'uspory v kazd'em vhodn'em...
Mlad'y motocyklista zahynul pri dopravn'i nehode v Primorye
15-07-2013, 20:36, Cesky
V 23 hodin a 40 minut od dispecera ambulance na povinnost dopravn'i policie OMVD rusk'a Ussuriysk byla hl'asena dopravn'i nehode s autem a mopedy. 34-let'y ridic mopedu "Reyser", ignoruje 'ucinek...
Sberbank zah'ajila projekt o opravu zrakove postizen'e
26-07-2013, 16:04, Cesky
Nyn'i hotovosti kreditn'i a debetn'i transakce u vkladu nevidom'i lid'e mohou sami, bez proxy, m'isto toho, aby vlastnorucn'i podpis grafick'em protejsek na raz'itko - fax. "Snaz'ime se vytvorit...
Stavby na D'aln'em v'ychode,
21-08-2013, 16:04, Cesky
Viktor Isajeva dnes navst'ivil Khabarovsk lodenice a zkoumal civiln'i lode buduj'i v r'amci programu rozvoje dopravn'i infrastruktury. Tak'e velvyslanec navst'ivil azimutu tah, kter'y je nyn'i...
Z'astupci Primorye pochopit, ze hrana Verejn'a komora o potrebe
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby PC AP, prvn'i cten'i pobrezn'ich poslancu jednomyslne podporen dals'i dulezit'y z'akon: ". Na verejn'e komory 'uzem'i Primorsky" Hlavn'i funkc'i, kter'a - interakce s...
Stovky tis'ic obyvatel Vladivostoku bude moci vybrat vektor rozvoje mesta
12-06-2013, 19:31, Cesky
Zased'an'i organizacn'iho v'yboru projektu "Lidov'a vysetren'i" probehlo dnes ve Vladivostoku. Pod veden'im vedouc'iho Vladivostoku Igor Пушкарева organizacn'i v'ybor pl'anuje zmapovat radu projektu,...
Nalezen'e trosky vrtuln'iku chyb'i u Tver
17-09-2013, 15:13, Cesky
Trosky vrtuln'iku Agusta A119 zmizel 14. z'ar'i v regionu Tver, nach'az'i v tesn'e bl'izkosti obce Selco Staritskogo okresu. V pondel'i vecer zpravodajsk'e agentury "Interfax". Na m'iste nehody nasli...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!