Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti

V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti 27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i." Prezentace budou zamestnancum ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany, z'astupci v'yrobcu, odborn'ici v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Pr'ace na konferenci bude prob'ihat ve dvou paraleln'ich sekc'ich. Prvn'i c'ast - "Standardizace v oblasti poz'arn'i bezpecnosti" - pro profesion'aln'i projekcn'ich organizac'i(PIP a GAP), stejne jako profesion'aln'i technick'y dozor stavebn'ich firem. Druh'a c'ast - "Hardware automatick'e protipoz'arn'i syst'emy" - pro inzen'yry, n'avrh'are a instalat'eru automatick'ych syst'emu poz'arn'i ochrany. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» Olga Ivanova, z'astupce "Audit a zkusebn'iho", organizace, kter'a je jedn'im z organiz'atoru akce, pr'ace por'ad'an'i techto akc'i je od roku 2006. "Od roku 2006 n'as t'ym se pravidelne, nejm'ene jednou rocne, kter'a se konala semin'are pro projektanty a stavebn'iky k poz'arn'i bezpecnosti. Reproduktory a reproduktory byli z'astupci ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i a odborn'iku v oblasti poz'arn'i bezpecnosti. Tentokr'at se akce nebude semin'ar a plne vybaven'e konferencn'i!Pozitivn'i Rozd'ily jsou n'asleduj'ic'i:. 'Uroven reproduktoru. Nen'i to jen odborn'ici a nouzov'e situace ministerstva, ale tak'e z'astupci v'yrobcu poz'arn'i techniky a materi'alu, jakoz i z'astupce st'atn'i organizace poz'arn'i ochrany. Rozsah akce - my obvykle 30-40 lid'i se seslo v mal'ych tr'id'ach. Ted to bude akce pro 140 az 150 osob. 'Ucinnost akce - pr'ace budou prov'adeny paralelne ve dvou sekc'ich: jeden pro GIPov, Gapova a specialistu technick'eho dozoru stavebn'ich firem a jeden pro projektanty automatick'ymi poz'arn'imi techniky ochrany syst'emu a mont'azn'ich firem. A samozrejme, m'isto!Katedra poz'arn'i ochrany Far Eastern Feder'aln'i univerzity o tom. Rusk'a, v novostavbe!Z m'inusy jen to, ze jsme tentokr'at byli nuceni prov'est platbu clenstv'i - 2500 rublu. s 'ucastn'ikem. Ale jsme velmi nadejne. ze se nestal prek'azkou pro z'isk'an'i nov'e znalosti a uzitecn'ym!"Vsechny ot'azky t'ykaj'ic'i se 'ucasti v oooaie@bk.ru!Organizacn'i v'ybor "Audit a zkusebn'iho» E-mail: oooaie@bk.ru Kontakt:(423)295-44-88

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews"

Опубликовано:   20-08-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Jm'ena baletu herci Seaside opery a baletu
25-07-2013, 12:50, Cesky
Seaside divadlo opery a baletu s n'azvem baletu hercu. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby divadla, vsechny z nich se pod'il'i na pervoypostanovke se bude konat do konce tohoto roku. Predpokl'ad'a se,...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 13. srpna
13-08-2013, 20:02, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...
Igor Pushkarev se dnes setkal s delegac'i Niigata
11-07-2013, 14:19, Cesky
Delegace - z'astupci obce, clenov'e zastupitelstva Niigata, vedeck'ych pracovn'iku 'Ustavu pro hospod'arsk'y v'yzkum v severov'ychodn'i Asii, stejne jako skupina vedouc'ich ruzn'ych obchodn'ich firem...
Steal D'aln'em v'ychode: na Kamcatce zatcen reditel Gupalo
16-09-2013, 23:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'iho ministerstva vnitra Far Eastern District Federal, jde o kr'adez v'ice nez 95 milionu rublu na uzavren'i pomysln'e transakce na dod'avky uhl'i. Skutecnost,...
Hrozba povodn'i v okrese Khasan prosel
21-07-2013, 19:48, Cesky
Podle 'udaju z mer'ic'ich stanic, je nyn'i trend k poklesu hladiny vody. Flood vrchol prosel. Z'aplavy a z'adn'a zranen'i nebyly hl'aseny......
Приморцы z'iskaly ocenen'i od полпреда Viktora Ишаева
10-06-2013, 19:02, Cesky
Dnes vedouc'i Минвостокразвития Rusko - spolecne zrekapitulujeme Prezidenta v ДВФО Viktor Ишаев dnes udelil st'atn'i vyznamen'an'i дальневосточникам. Slavnostn'i ceremoni'al pred'av'an'i st'atn'ich...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
Пресечен kan'al z'asilky heroinu z Иркутска do Vladivostoku
5-06-2013, 12:16, Cesky
Nejvets'i kan'al z'asilky heroinu z Иркутска do Vladivostoku пресечен zamestnanci R'izen'i ФСКН Ruska Приморскому okraji. Fin'aln'i tecka v provozu se uskutecn'i v jednom z hotelu v oblasti z'atoky v...
18. cervence - Den st'atn'iho poz'arn'iho dohledu
18-07-2013, 20:15, Cesky
Referencn'i bod v dejin'ach kontroly st'atn'iho poz'arn'iho byl podpis v tento den v roce 1927 All-rusk'e 'Ustredn'i v'ykonn'y v'ybor a Rada lidov'ych komisaru na "nar'izen'i o org'anech st'atn'iho...
Soukrom'e penzijn'i fondy
23-08-2013, 18:48, Cesky
Sn'izen'i poctu st'avaj'ic'ich penzijn'ich fondu rekl banky Ruska. Odborn'ici se domn'ivaj'i, ze za p'ar let se pocet nest'atn'ich penzijn'ich fondu(FNM)z 134 sn'izena na polovinu. Konsolidace trhu a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!