Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl

Policist'e a clenov'e verejn'eho Artem vpadl V policistu Artem, clenov'e dobrovoln'ych n'arodn'ich t'ymu a z'astupci mestsk'e spr'avy razii. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» Artem mluvc'i OMVD Ruska Oksana Daryavina mesta, policie navst'ivil dysfunkcn'i rodina skl'adaj'ic'i se z preventivn'ich registru. Na prvn'im m'iste je test byl rodina zij'ic'i na ulic'ich ve svete. V 44-rok-star'a zena v dom'acnosti v oblasti v'ychovy nezletil'eho syna. Nicm'ene, zena systematicky opom'ij'i rodicovsk'e zodpovednosti. Pro to na policejn'i stanici byla kladen na registru. V posledn'i dobe, za pouzit'i toxick'ych a omamn'ych l'atek, o kontrole byla uvedena jej'i 12-rok-star'y syn. V dobe inspekce v dome vedle rodicu byli hosty. Dospel'i sedel u stolu a pili alkohol. Mens'i nebyl doma. Podle slov jeho rodicu, on sel na ulici. Pr'ichod necekan'e hosty nejsou stastn'e dospel'e. Hosteska dokonce pokusil vyprovokovat policii do konfliktu. Inspektor mladistv'eho rekl, ze pokazd'e, kdyz prijde na n'avstevu tohoto dysfunkcn'i rodina, d'ite se snaz'i dostat pryc od dghtoma. R'ik'a, ze miluje sv'e rodice, a nechtel, aby se s nimi od sebe. Policie pod'ana proti rodici administrativn'i z'aznam pro nespr'avn'e plnen'i povinnost'i na v'ychove nezletil'eho d'itete a mela preventivn'i rozhovor. V soucasn'e dobe, inspektor mladistv'ych shrom'azdeny a pred'any do org'anu soci'aln'i ochrany materi'alu pripravit je o jejich rodicovsk'ych pr'av. Chlapec poslal na letn'i detsk'y t'abor. V kontrole mladistv'eho rekl, ze v r'amci preventivn'i dohled policistu z 69 slab'ych rodin. Pro rok k dnesn'imu dni 176 u 'uredn'ich zpr'av vypracovan'ych pro pr'ipadn'e nespr'avn'e plnen'i rodicovsk'ych povinnost'i. Shrom'azdeny a pred'any pr'islusn'ym org'anum 7 materi'alu ukoncen'i rodicovsk'ych pr'av. Policie ver'i, ze tyto 'utoky prinesly pozitivn'i v'ysledky. "V dusledku preventivn'i pr'aci proti nedbalosti rodicu, nekter'i z nich se snaz'i situaci napravit. Letos str'ilel 9 rodin, kter'y se skl'ad'a pod preventivn'i dohled v policii, "- rekl 'uraduj'ic'i s'ef ministerstva vnitra Ruska pro Artem Alex Shulzhenko.Опубликовано:   18-08-2013, 19:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Muz zustal bez dovolen'e z duvodu dluhu
18-06-2013, 21:01, Cesky
Pred tremi lety bylo zah'ajeno v'ykonn'a produkce o navr'acen'i se obcan Pan. penezn'i prostredky ve prospech МУП МРЭУ c. 2 s'idliste jim. S. Лазо. I pres opakovan'e v'yzvy dluzn'ika v oddelen'i, na...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 20 poz'aru
20-06-2013, 10:46, Cesky
Na hasen'i bylo zapojeno 68 lid'i person'aln'i a 20 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a...
Plyn neznamen'a nebezpecn'e?
10-07-2013, 18:02, Cesky
Konkr'etne jsme hovorili o projektu "Sachalin-2" provozuje spolecnost "Sachalin Energy Investment Company Ltd", 50 procent plus jedna akcie, kter'e OJSC "Gazprom". Novin'ari byli prevezeni do...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
Na n'amest'i Суханова dnes bude zn'it ziv'a hudba
30-06-2013, 14:15, Cesky
Ctverce Vladivostoku opet rozd'any obl'iben'e nekolika generacemi obcanu vyzv'anen'i - zde hraj'i dechov'e orchestry. Vystoupen'i dechov'ych orchestru - jeden z c'ilu projektu je magistr'at...
V'ice nez tis'ic obcanu, z'ucastnili zkousky флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok» na n'abrez'i Цесаревича
30-06-2013, 14:15, Cesky
Vcera, 29. cervna, na n'abrez'i Цесаревича konala prvn'i zkouska флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok», kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby...
V'ice nez 100 obyvatel zaplaven'ych obc'i v regionu Amur byla por'izena vrtuln'iku na region'aln'i centra
21-07-2013, 19:45, Cesky
"Dnes je evakuov'an z vesnice 109 lid'i, 56 z nich -. Deti Mezi evakuovan'ych osob se zdravotn'im postizen'im jsou tri a jeden pacient," - p'ise se v prohl'asen'i na internetov'ych str'ank'ach...
Obce se vzdal penez na opravy silnic
18-06-2013, 21:01, Cesky
Dotace z hranice rozpoctu obecn'i образованиям na opravy silnic v letosn'im roce cinil zhruba jedn'e miliardy kc. Pen'ize st'aly na predpokladu софинансирования pro mestsk'ych obvodu - 30 % a 10% pro...
Prisel pro firmu - odesel bez majetku
30-07-2013, 16:03, Cesky
V oddelen'i exekutoru Mikhailovsky okres jiz dlouho exekucn'i pr'ikaz k navr'acen'i prostredku obcana N. ve prospech "Dal'energo." Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Feder'aln'iho soudn'iho...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnostech nehod dosp'ivaj'ic'i ridici motocyklu
22-07-2013, 22:03, Cesky
Na sedadle spolujezdce mopedu byly dva pr'atel'e - 16 a 17 let. V dusledku b'it d'ivku jezdit mopedy a jeden z jej'ich cestuj'ic'ich dostal zranen'i hlavy a byl prevezen do nemocnice, 16-rok-star'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!