Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti o rocn'ich region'aln'ich "Leaders turistick'eho prumyslu Primorye 2013", souteze, jakoz i rozvoj nov'ych nebo inovovan'ych rekonstrukce st'avaj'ic'ich turistick'ych destinac'i v Primorye 'uzem'i. V letosn'im roce se souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye 2013", zvl'astn'i ocenen'i "Nejleps'i reklamn'i a informacn'i projekt." To bude pred'an ve ctyrech nominac'ich na nejleps'i brozuru nebo turistick'e informacn'i casopis, film, webov'e str'anky a nejleps'i publikaci nebo zpr'avu venovanou turistice. Z'adosti o souteze mus'i b'yt zasl'any do 0192013 na odboru rozvoje cestovn'iho ruchu odboru: 690091 Vladivostok, ul Aleuty, 45 kancel'ar. 609 tel(423)240-09-01 fax(423)240-03-45 E-mail: guseva_sy@primorsky.ru, obratte se na oddelen'i: oddelen'i cestovn'iho ruchu konzultant pro rozvoj Svetlana GusevaОпубликовано:   18-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Khanka nemocnici zacal cvicit audioterapiyu
28-08-2013, 18:16, Cesky
Druh audioterapiyu zacal cvicit ve sten'ach KGBUZ "Khankaysky centr'aln'i okresn'i nemocnice." Pracoviste je vybaveno dvema reproduktory, z nichz pr'ijemn'a hudba pomoci pacientovi uvolnit a j'it k...
Fond bydlen'i Vladivostok pripravit na novou topnou sez'onu
19-08-2013, 16:17, Cesky
Hydraulick'e zkousky jsou prov'adeny, zarudnut'i a syst'emy tlakov'e zkousky, rekonstrukce s'it'i, opravy kotlu. Zejm'ena, zarudnut'i a tlakov'a zkouska provedena v roce 2020 v dom'acnostech. Ve 265...
Vladim'ir Radman bude obhajovat
21-09-2013, 15:29, Cesky
Jm'eno Vladim'ira Radmaeva dobre zn'am'y v Primorye 'uzem'i. Pot'e, co prisel do sluzby v prokuratury v roce 1982 se v roce 1993 stal vedouc'im zverejnen'i kritick'ych zlocinu. S 'ucast'i Radmaeva v...
Vladivostok se
12-09-2013, 03:10, Cesky
18.z'ar'i v Palo are'alu bude prezentace kurzu " Gap mozek.", Organizovan'a Klubem Palo parlamentn'i debaty. Ve stejn'y den bude exponenci'aln'i hra do diskuse. T'ymy budou soutezit o tom, zda bude...
Kvalita poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, o kontrole st'atn'iho zastupitelstv'i
8-07-2013, 21:03, Cesky
3.cervence v dusledku pr'ivalov'ych destu doslo k nehode na s'it'ich s'ily, kter'e zpusobily z'anik nap'ajen'i obci Sokolchi Lazo ctvrti. Audit zjistil, ze dod'avka elektriny byla obnovena az po 26...
Vladimir Putin prij'izd'i prezkoumat dusledky povodn'i na D'aln'em v'ychode
23-08-2013, 18:46, Cesky
Na setk'an'i v Rostove na Donu, Rusk'a hlava st'atu uvedla, ze m'a v 'umyslu uspor'adat setk'an'i k posouzen'i poskozen'i a pl'anu hospod'arsk'e obnovy. S nejvets'i pravdepodobnost'i tato n'avsteva...
Tul'ak z centra Ruska «sb'ir'a hold» v autobusech Vladivostoku
19-06-2013, 15:46, Cesky
V autobusech mesta Vladivostoku «гастролирует» podvodn'ik, kter'y neust'ale hled'a pen'ize na 'udajne nemocnou dceru. Владивостокские uzivatel'e s'ite FACEBOOK («ziv'e»casopis") изобличили to presne...
V Анучинском oblasti porazil kandid'at «Jednotn'e Rusko»
10-06-2013, 19:00, Cesky
Za Sergej Прокопьева hlasovalo 49 procent volicu. Krome z'astupce «Jednotn'e Rusko» za депутатское kreslo bojoval dva самовыдвиженца - Sergej Глушак a Stanislav Минчик. Celkem se hlasov'an'i...
V Primorje vynesen rozsudek «cern'e» лесорубам
12-06-2013, 19:30, Cesky
Лесозаводский okresn'i soud vydal verdikt dvema 'ucastn'ikum organizovan'e skupiny, uzn'av'a je vinn'ymi z neleg'aln'i conning lesn'ich porostu, perfektn'i v extra velk'e velikosti (cl'anky 260 h. 3...
V Ussurijsk sb'irat hvezdy svetov'eho sportu
8-08-2013, 10:46, Cesky
9-1008 se bude konat v Ussuriysk sportovn'im festivalu, venovan'y oslave 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky. Ocek'av'a, ze doraz'i v Ussurijsk slavn'eho hokejisty, z'astupce z'akonod'arn'eho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!