Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti o rocn'ich region'aln'ich "Leaders turistick'eho prumyslu Primorye 2013", souteze, jakoz i rozvoj nov'ych nebo inovovan'ych rekonstrukce st'avaj'ic'ich turistick'ych destinac'i v Primorye 'uzem'i. V letosn'im roce se souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye 2013", zvl'astn'i ocenen'i "Nejleps'i reklamn'i a informacn'i projekt." To bude pred'an ve ctyrech nominac'ich na nejleps'i brozuru nebo turistick'e informacn'i casopis, film, webov'e str'anky a nejleps'i publikaci nebo zpr'avu venovanou turistice. Z'adosti o souteze mus'i b'yt zasl'any do 0192013 na odboru rozvoje cestovn'iho ruchu odboru: 690091 Vladivostok, ul Aleuty, 45 kancel'ar. 609 tel(423)240-09-01 fax(423)240-03-45 E-mail: guseva_sy@primorsky.ru, obratte se na oddelen'i: oddelen'i cestovn'iho ruchu konzultant pro rozvoj Svetlana GusevaОпубликовано:   18-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Putin pl'anuje rozs'ahl'e modernizace Trassiba a BAM
28-07-2013, 13:49, Cesky
V p'atek prezident Vladimir Putin se konalo setk'an'i na rozvoj transsibirsk'e a Bajkal-Amur Mainline. Stav silnic nevzbuzuje optimismus: zv'ysen'i obratu vedlo ke vzniku "'uzk'ych m'ist", kter'e...
V'ysivka v'ystava
23-08-2013, 18:46, Cesky
V'ystava predstav'i d'ila umelce v'ysivkou, cestn'y profesor univerzity Showa zen v Tokiu, Hiroko Amano, kter'y odr'az'i strasti obet'i japonsk'e katastrofy. V'ysivka je provedena na z'aklade...
9-09-2013, 10:10, Cesky
Khasan, Terneisky, Kavalerovsky plochy a partyz'ansk'a obec - to nen'i kompletn'i seznam oblast'i, kde vyhr'al kandid'at "Jednotn'e Rusko". Tyto 'udaje za predpokladu, ze mezn'i volebn'i komise po...
V Komsomolsk-na-Amur povodn'i odplaveny prehradu
5-09-2013, 15:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych situac'i Ruska v Chabarovsku regionu, ve meste Komsomolsk-on-Amur na ulici mezi mesty Perm parku a plachty bylo oslaben'i docasn'e...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku je transformov'an do Ben'atek?
28-08-2013, 18:19, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, stav dnes v poledne, hladina vody byla bl'izko Chabarovsk byl 743 cm(2-4 hodin). Aktualizovan'e informace...
Vladivostok pridal svou pudu a obrana
17-09-2013, 12:21, Cesky
- Vladivostok Duma je napl'anov'ana pr'ace na prevodu objektu, kter'e nejsou vyuz'iv'any Ministerstvem obrany, obecn'i vlastnictv'i - vysvetlil novin'arum pred zased'an'im predseda Dumy Helen...
Hlas rusk'eho MMA turnaju Alexander Zag'orski do Vladivostoku doraz'i
9-08-2013, 20:02, Cesky
Je tezk'e si predstavit v'yznamn'e akci v bojov'ych umen'ich bez pevn'ym hlasem MMA rusk'y Alexander Zag'orski. Standardn'i styl, pohledn'y muz ve smokingu - to Zagorski v kruhu, ale v zivote je to...
Za neleg'aln'i d'amsk'e kabelky, spodn'i pr'adlo - pokuta do 3 milionu
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na rusk'e hranici inspektory Уссурийской celnice byly objeveny ctyri tuny, spodn'iho pr'adla a kabelek, neleg'alne prepravovan'ych pres hranice. V prohl'asen'i spolecnost-v'yvozce nebylo ani slovo o...
B'yval'y zamestnanec госнарконоктроля dostal 3 roky za podpl'acen'i
14-06-2013, 14:15, Cesky
Z'iskan'e org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dukaz uzn'any soudem dostatecn'e pro dorucen'i obzaloby Dusledkem vety a soudem zjisteno, ze od kvetna do srpna 2012...
Autobus c. 1 od pondel'i bude prich'azet na mys Anna
21-06-2013, 15:15, Cesky
Nyn'i preprava osob bude provedeno na mys Anna n'asleduj'ic'iho sch'ematu: «Akademick'a - Avenue 100 v'yroc'i Vladivostoku - Divadlo opery a baletu - Окатовая - Воронежская - m. Anna», ale v opacn'em...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!