Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i

Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti o rocn'ich region'aln'ich "Leaders turistick'eho prumyslu Primorye 2013", souteze, jakoz i rozvoj nov'ych nebo inovovan'ych rekonstrukce st'avaj'ic'ich turistick'ych destinac'i v Primorye 'uzem'i. V letosn'im roce se souteze "L'idri turistick'eho prumyslu Primorye 2013", zvl'astn'i ocenen'i "Nejleps'i reklamn'i a informacn'i projekt." To bude pred'an ve ctyrech nominac'ich na nejleps'i brozuru nebo turistick'e informacn'i casopis, film, webov'e str'anky a nejleps'i publikaci nebo zpr'avu venovanou turistice. Z'adosti o souteze mus'i b'yt zasl'any do 0192013 na odboru rozvoje cestovn'iho ruchu odboru: 690091 Vladivostok, ul Aleuty, 45 kancel'ar. 609 tel(423)240-09-01 fax(423)240-03-45 E-mail: guseva_sy@primorsky.ru, obratte se na oddelen'i: oddelen'i cestovn'iho ruchu konzultant pro rozvoj Svetlana GusevaОпубликовано:   18-08-2013, 14:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Asi 400 sv'itidla sada MUP
24-07-2013, 19:19, Cesky
Celkem za mes'ic cervenec na ruzn'ych ulic'ich mesta bude instalov'ana asi 400 nov'ych sv'itidel. Vsimnete si, ze pocet poulicn'ich lamp v posledn'ich peti letech rozrostla 3000 - 34000. Tato...
V'ykon kaligrafi Ryoji Yamamoto 'uspesne probehla ve Vladivostoku
30-08-2013, 22:33, Cesky
D'iky 14 hodin Primorsk'eho kraje v hale divadla ml'adeze Ryoji Yamamoto improvizovan'e vytvorit mal'e obrazy, pouzije se inkoust a barevn'e kr'idy. Mistr napsal znaky, kter'e odr'azej'i dusi...
Ex-policisty v Primorje budou soudit za 5 faktu pracovn'ich trestn'ych cinu
5-06-2013, 22:32, Cesky
4. cervna 2013 Дальнереченским межрайонным prokur'ator schv'alena obzaloby v trestn'ich vecech, pokud jde b'yval'eho obvodn'iho opr'avnen'eho policie, podala na materi'alum zastupitelstv'i kontroly....
Seaside HIF a jej'i pobocky se a komunikovat on-line
30-07-2013, 10:33, Cesky
Region'aln'i zdravotn'i pojistovna Primorsk'eho kraje se pribl'izil k jejich pridruzen'ych spolecnost'i. D'iky nov'emu softwaru TrueConf, kter'y je od cervna tohoto roku je nastavena na TFOMS m'it...
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov navst'ivil Igor Пушкарев
14-06-2013, 19:00, Cesky
V'ystava obrazu zn'am'eho soucasn'eho v'ytvarn'ika Никаса Safronov se kon'a ve Vladivostoku v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Na n'i zastoupeny v'ice nez 90 obrazu. Mezi nimi jsou klasick'e a...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
Уссурийский таможенник-zkorumpovan'y v ocek'av'an'i soudu
6-07-2013, 08:02, Cesky
Vysetrovatelu D'aln'eho vysetrovac'iho r'izen'i dopravy SU TFR dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti b'yval'eho hlavn'iho st'atn'i celn'i inspektor oddelen'i celn'i odbaven'i Лесозаводского...
Pam'atn'ik hrdinsk'eho submariner byl ofici'alne otevren ve Vladivostoku
30-07-2013, 21:32, Cesky
Toto rozhodnut'i bylo ucineno v dubnu. Poslanci meli rekonstrutsiyu pam'atku na vlastn'i n'aklady. Po otevren'i pam'atn'iku zustanou pod veden'im mestsk'e rady. Na zac'atku dubna 2013 Krajsk'eho...
Vicepremi'er Dmitrij Rogozin byl ohromen velikost'i povodne Amur
22-08-2013, 21:46, Cesky
Vcera, m'istopredseda vl'ady Dmitrij Rogozin a hejtman kraje Amur Oleg Kozhemyako navst'ivil rozestaven'ych Bajkonur "v'ychod". Leteli nad a sezn'amen'i se s v'ystavbou startu a technick'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!