Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"St'at potrebuje" 'unor RAS instituce kl'ast ot'azky st'ih'an'i

"St'at potrebuje" 'unor RAS instituce kl'ast ot'azky st'ih'an'i Zastupitelstv'i na Leninsky okresu Vladivostoku odhalil cetn'e porusov'an'i cinnost'i podr'izen'ych D'aln'eho v'ychodu pobocky Rusk'e akademie ved instituc'i, kter'e pouz'ivaj'i financn'i prostredky pridelen'e z feder'aln'iho rozpoctu a zad'av'an'i zak'azek na zboz'i a sluzby pro potreby st'atu. Zejm'ena na D'aln'em v'ychode pobocka podr'izen'ych instituc'i systematicky porusuje podm'inky um'isten'i na ofici'aln'ich internetov'ych str'ank'ach informace o st'atn'ich zak'azek a jejich prov'aden'i, zad'avac'i dokumentace tvrdil, bez potvrzen'i o poc'atecn'i(maxim'aln'i)cenou drazby zverejnen'ych protokolu vysetren'i a hodnocen'i nab'idek, z'adn'e informace Pod'an'im objedn'avky na 'ucastn'iky, kter'i nejsou uznan'ymi jako v'itezov'e. Krome toho zalobci odhalil prijet'i objedn'avky a st'atn'i smlouva o poskytov'an'i sluzeb k ochrane budovy jednoho z institutu s jedn'im dodavatelem, bez z'adosti o cenovou cenu nebo drazby. Na auditu okresn'iho st'atn'iho z'astupce v pr'ipade 'uredn'iku 'ustavu 'unora RAS v souvislosti s porusov'an'im prinesl tri pr'ipadu spr'avn'ich deliktu stanoven'ych v c'asti 1 cl'anku. 729 vest. 1974 spr'avn'i r'ad, kter'e jsou zamereny k prosetren'i 'Uradu Feder'aln'i antimonopoln'i sluzby v Primorye 'uzem'i. Krome toho, aby reditel'e 'ustavu celkem tri n'amitky k odstranen'i porusen'i z'akona, jeden z nich je zkontrolov'ana a schv'alena, vinn'y dustojn'ik Institute of Technology ozn'amila Marine pozn'amku.

Tiskov'a sluzba st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje

Опубликовано:   17-08-2013, 19:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prvn'i rok spolupredseda sporitelny a Palo podporilo festival
20-08-2013, 11:17, Cesky
V techto dnech are'alu Palo festivalu "L'eto v rustine 2013". Behem festivalu ml'adeze Office Savings Bank v pr'ipade, ze c'islo 24 splnuje tis'ice hostu, vcetne obcanu Vladivostoku, n'avstevn'iku z...
Odesel ze zivota veter'an Velk'e Vlasteneck'e v'alky Alexander Бородин
17-06-2013, 17:02, Cesky
Бородин Alexandr Vladimirovic - party Velk'e Vlasteneck'e v'alky, novin'ar, plukovn'ik ve v'ysluzbe. Behem a po v'alce jeste 5 let, slouzil jako mechanik na авиавооружению v 781-m истребительном...
Skand'aln'i
29-07-2013, 15:06, Cesky
"Krab'i pr'ipad" mel cas od konce minul'eho roku, aby se stal kontroverzn'i, v r'amci obcansk'eho sporu prisel k p'at'emu odvolac'iho soudu. Tentokr'at duvodem pro klinick'e studii byla st'iznost...
Obyvatel Спасска za teplo расплатился plazmovou tv
11-06-2013, 15:02, Cesky
Neochota platit 'ucty vede nekter'e lidi k tomu, ze se ztrat'i tech predmetu, obvykl'e vybaven'i dom'acnosti, bez kter'ych se z'it se st'av'a trochu nepr'ijemn'e. O jeste jednom показательном...
Z'astupci pobrezn'iho cestovn'iho ruchu zac'inaj'i bojovat o veden'i
18-08-2013, 14:46, Cesky
Jen dve souteze o z'astupci odvetv'i cestovn'iho ruchu v Primorye zacnou prich'azet sobota 17.srpen. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky v Primorye zacne prij'imat z'adosti...
Vojensk'y v Primorye vyrovnat s dusledky podnikov'e PE
16-07-2013, 12:47, Cesky
Velk'em mer'itku test bojeschopnost z v'ychodn'i a stredn'i vojensk'ych 'ujezdu zacala 13. cervence. Podle rusk'eho ministerstva obrany pri zkousce zahrnuj'ic'i v'ice nez 80000 lid'i. Objasnuje...
Prechod pro chodce «Погребняк-style»
10-06-2013, 19:01, Cesky
Dnes ve Vladivostoku skoncila pr'ace, malby pes'i prechod na zast'avce Ml'adeze, vyroben'y z d'ila владивостокского avant-garde umelce Vladim'ira Погребняка. Na sten'ach prechodu ted chlubit...
Harmonogram pod'av'an'i tepl'e vody
25-06-2013, 19:16, Cesky
26. cervence voda tepl'a voda se objev'i v domech na adres'ach: Абрекская, 4 Akademick'y pruhu, 2 Володарского, 3a, 8 8a, 22 Дальзаводская, 21232731 Karl Liebknecht, 10 Муравьева-Amur,...
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
V pr'imorsk'ych susenky a ryb zij'ic'ich E. coli
9-07-2013, 15:02, Cesky
V'azn'e nesoulad s pr'avn'imi predpisy o kvalite a bezpecnosti se nach'azej'i v susenek a ryby. Pri v'yrobe nekter'ych podnikatelu nalezeno koliformn'i bakterie a vysokou bakteri'aln'i kontaminace...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!