Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"St'at potrebuje" 'unor RAS instituce kl'ast ot'azky st'ih'an'i

"St'at potrebuje" 'unor RAS instituce kl'ast ot'azky st'ih'an'i Zastupitelstv'i na Leninsky okresu Vladivostoku odhalil cetn'e porusov'an'i cinnost'i podr'izen'ych D'aln'eho v'ychodu pobocky Rusk'e akademie ved instituc'i, kter'e pouz'ivaj'i financn'i prostredky pridelen'e z feder'aln'iho rozpoctu a zad'av'an'i zak'azek na zboz'i a sluzby pro potreby st'atu. Zejm'ena na D'aln'em v'ychode pobocka podr'izen'ych instituc'i systematicky porusuje podm'inky um'isten'i na ofici'aln'ich internetov'ych str'ank'ach informace o st'atn'ich zak'azek a jejich prov'aden'i, zad'avac'i dokumentace tvrdil, bez potvrzen'i o poc'atecn'i(maxim'aln'i)cenou drazby zverejnen'ych protokolu vysetren'i a hodnocen'i nab'idek, z'adn'e informace Pod'an'im objedn'avky na 'ucastn'iky, kter'i nejsou uznan'ymi jako v'itezov'e. Krome toho zalobci odhalil prijet'i objedn'avky a st'atn'i smlouva o poskytov'an'i sluzeb k ochrane budovy jednoho z institutu s jedn'im dodavatelem, bez z'adosti o cenovou cenu nebo drazby. Na auditu okresn'iho st'atn'iho z'astupce v pr'ipade 'uredn'iku 'ustavu 'unora RAS v souvislosti s porusov'an'im prinesl tri pr'ipadu spr'avn'ich deliktu stanoven'ych v c'asti 1 cl'anku. 729 vest. 1974 spr'avn'i r'ad, kter'e jsou zamereny k prosetren'i 'Uradu Feder'aln'i antimonopoln'i sluzby v Primorye 'uzem'i. Krome toho, aby reditel'e 'ustavu celkem tri n'amitky k odstranen'i porusen'i z'akona, jeden z nich je zkontrolov'ana a schv'alena, vinn'y dustojn'ik Institute of Technology ozn'amila Marine pozn'amku.

Tiskov'a sluzba st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje

Опубликовано:   17-08-2013, 19:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Psi z D'aln'eho v'ychodu v celn'im k ochrane hranic a jejich p'anum
10-07-2013, 01:17, Cesky
Pri t'eto pr'ilezitosti na m'iste u DVTU bylo demonstrace s sluzebn'ich psu. K prok'az'an'i schopnosti jejich psu byly vyzv'any, osm celn'ich 'uredn'iku z ruzn'ych okresu rusk'em. Jedn'im z 'ukolu -...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Festival venkovsk'e kultury
8-07-2013, 21:03, Cesky
V obci K'amen-Ryb'are Khankaisky Mestsk'a c'ast XIII skoncilo region'aln'i festival venkovsk'e kultury "Khankaysky sv'it'a." Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, se festival kon'a...
Optimalizace optimismu neprid'a
25-06-2013, 09:46, Cesky
Syn m'e zn'am'e, kter'i v Уссурийске, v letosn'im roce pujde do prvn'i tr'idy. Pred skolou je treba proj'it медкомиссию. 'Uzk'ymi specialisty poliklinika s volne: je tam jeden ORL, jeden...
V Arsenyev policie odhalila vloup'an'i
26-07-2013, 16:00, Cesky
B'yval'y hl'asil, ze v soukrom'em dome, kter'y se nach'az'i v bocn'i ulici Kursk, v noci, rozbit'i okenn'iho skla, proniknout do nezn'am'eho, ukradl pen'ize a cennosti. Jako v'ysledek,...
V nemocnici Khanka zat'imco sest zamestnanci byli napomenuti
8-08-2013, 21:01, Cesky
Khankaisky Okresn'i st'atn'i zastupitelstv'i audit shody KGBUZ "Khankaysky CRH" pr'avn'i predpisy t'ykaj'ic'i se zdravotn'i p'ece a zdravotnick'e epidemiologick'e blahobytu obyvatel, coz melo za...
Od 4. cervence jsou zavedeny nov'e formy dokumentu pro registraci pr'avnick'ych osob a podnikatelu
1-07-2013, 18:47, Cesky
Aktualizace se dotkla vetsiny dokumentu. Konkr'etne zmeneny formul'are z'adost'i o st'atn'i registraci pr'avnick'e osoby pri jeho vytv'aren'i, reorganizace a likvidace, pri z'apisu zmen, vkl'ad'an'i...
V p'atek ve Vladivostoku bude vrele
23-08-2013, 11:15, Cesky
V provincii kr'atk'ych destu v nekter'ych c'astech bourky. Smer z'apad, severo-z'apadn'i m'irn'y. Teplota vzduchu 18 28 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek. Smer z'apad, severo-z'apadn'i...
Policist'e vr'atili chlapci похищенный веловипед
25-06-2013, 14:32, Cesky
Zena vysvetlil, s лестничной hriste unesen kolo jeho nezletil'eho syna. D'iky vcasn'emu telefonn'ich hovoru matky, 'unosce «pron'asledov'an'i», byl zadrzen pod'ilej'i non ochrany. Je podezrel'y z...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!