Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

U Tunguska v ohni zachr'anili 10 lid'i, mezi nimi - d'ite 4

U Tunguska v ohni zachr'anili 10 lid'i, mezi nimi - d'ite 4

17 srpen v 05:30 na ulici Tunguska Vladivostok ohen byl uhasen.

Poz'arn'i plocha 60 m^2 Podle nekter'ych 'udaju zachr'anili 10 lid'i, vcetne ctyr det'i. V hasen'i se z'ucastnilo 50 zamestnancu a 14 vozidel. Mrtv'ych a zranen'ych nen'i. Chcete-li zajistit bezpecnost n'ajemn'iku byla organizov'ana policejn'i kord'on.

August 16-20 hodin 00 minut na d'alkov'em mesta Vladivostok poz'aru byla hl'asena o poz'aru v byte v des'at'em patre cinzovn'iho domu v ulici Tunguska, 46. Po 10 minut'ach, m'isto poz'aru prisla prvn'i hasici. Zelezn'e dvere bytu nedovolil hasicum dostat dovnitr, doslo k poz'aru na vnejs'i pres okna. Z horn'ich pater obyvatele domu evakuovali.

17 srpen v 01:0053 minut v bytov'em poz'aru byla obsazena, odstranit otevren'e horen'i.

Tiskov'e sluzby rusk'eho ministerstva mimor'adn'e situace Primorsky

Опубликовано:   17-08-2013, 15:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nouzov'e situace ministerstvo na zac'atku roku 2014 bude nov'a rozdelen'i na D'aln'em v'ychode
1-09-2013, 19:02, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusk'e federaci, na zac'atku roku 2014 bude MZP poskytovat nov'e poz'arn'i z'achrann'e jednotky na D'aln'em v'ychode, rekl cinitel rusk'e...
Evropsk'a unie podala zalobu proti Rusku: zahranicn'i automobilov'y prumysl vrac'i 'uder
10-07-2013, 12:02, Cesky
Zdroj rekl RIA "VladNews", tvrd'i, ze EU dotyku vyuzit'i za poplatek na dov'azen'e automobily na 'uzem'i Rusk'e federace. Podle z'astupce reditele odboru obchodn'ich jedn'an'i Catherine Maiorova...
Casopis «Hlavn'i cas» - cerstv'a z'alezitost
15-07-2013, 20:35, Cesky
Cervnov'em c'isle casopisu "CHIEF CAS» spatril svetlo, a svetlo ji videl. - Hotelov'e pokoje Alexej Leonov, 'uzasn'y clovek, kter'y je stejne snadn'e vyresit h'adanku poz'arn'i bezpecnosti a...
Vladivostok detsk'a poliklinika № 3 - 30 rok na
13-07-2013, 16:16, Cesky
Gratulujeme zamestnance zdravotnick'ych zar'izen'i s v'yroc'im 'uredn'iku prisel okraj mesta, stejne jako clenov'e z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Primorsk'eho kraje. Resen'i schuzku, reditel odboru...
Umeleck'y reditel Pr'imorsk'eho divadla opery a baletu vystoup'i ve Francii
27-06-2013, 14:03, Cesky
Pod jeho veden'im symfonick'y orchestr Lorraine vystoup'i виолончельный koncert D. Sostakovice, Tret'i symfonie S. Прокофьева a увертюру P. Cajkovsk'eho «1812». - Pro me to nen'i na prvn'i pozv'an'i...
XI Festival asijsk'ych zem'i Pacific
13-08-2013, 20:00, Cesky
7.z'ar'i ve Vladivostoku Mezin'arodn'iho filmov'eho festivalu odstartuje XI zem'ich asijsko-tichomorsk'e "Pacific Meridian". Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba "Pacific Meridian" filmov'y festival...
Pred rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity v pondel'i to bude mozn'e cestovat autobusem od
9-09-2013, 02:41, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku signalizuje zmenu od pr'ist'i pondel'i 9. z'ar'i autobusov'a linka c'islo 75 se cestuj'ic'i na ostrov rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Jeho...
Dobre vybaven'e hriste pro Vilkovo, 15 a radosti - pro deti
12-07-2013, 12:18, Cesky
Na poctu objektu prepracovat nyn'i v pln'em proudu, a tam jsou nekter'e oblasti, ve kter'ych je pr'ace byly dokonceny. Mezi posledne jmenovan'e patr'i - na hristi Vilkovo, 15. Kluci a holky z...
Bydlen'i self-flagellation
18-06-2013, 12:00, Cesky
Zhorsuje situaci skutecnost, ze n'ajemn'ici by meli sami hlasovat pro jeho zv'ysen'i. J'adro probl'emu je v tom, ze tento tarif nezmenil od roku 2005 - v dobe, kdy rozsah ubytovac'ich sluzeb predali...
Lid'e bez urcit'eho m'ista bydliste najdou komplexn'i podporu ve speci'aln'im zar'izen'i obce Романовка
21-06-2013, 20:01, Cesky
Za tuto dobu se zde nasel 'utociste asi 60 osob. 25 z nich z'iskaly trval'e bydliste v dom'acnostech - stravov'an'i Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, od...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!