Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku" z'iskal ekonomickou slozku

"Dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku" z'iskal ekonomickou slozku Ve Vladivostoku, pokracov'an'i festivalu "Dny Latinsk'e Americe." Vcera vecer v preplnen'em promen'adn'ich Sportovn'i pr'istav konalo barevn'e otevren'i, kter'y byl doprov'azen strhuj'ic'i rytmy jednoho z headlineru na festivalu - legend'arn'i kapela "Kaoma" s jej'im hitu "Lambada" a dals'ich p'isn'i. A dnes, 16. srpna na brehu Amur Bay od poledne do 22 hodin a potrv'a cel'e Latinsk'e Ameriky vesnici, kde se za zvuku latinsk'e hudby, v'ystava uzit'eho umen'i, jsou tanecn'i lekce, mistrovsk'e kurzy na varen'i pokrmu n'arodn'i kuchyne. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Spr'avy Vladivostoku, pevn'a doplnit tyto aktivity se stal obchodn'i konference "Rozvoj hospod'arsk'ych vztahu mezi zememi Latinsk'e Ameriky a D'aln'eho v'ychodu Ruska", kter'y prob'ih'a dnes v "Versailles". Jednalo se o diplomaty a obchodn'iky z Ekv'adoru, Mexika, Braz'ilie, Nikaragua, Dominik'ansk'a republika, Paraguaye a dals'ich zem'ich, stejne jako jejich kolegy a partnery z kapit'alu rusk'em. L'idri Vladivostoku na konferenci je n'amestek reditele mestsk'e spr'avy Elena Schegoleva. Hlavn'im recn'ikem na konferenci, velvyslanec Dominik'ansk'e republiky v Rusk'e federaci, Jorge Luis Perez Alvarado - dekan diplomatick'eho sboru Latinsk'e Ameriky a Karibsk'e oblasti v Rusku. 'Ucastn'ici konference diskutovali nejslibnejs'i, z jejich pohledu, oblasti spolupr'ace s Vladivostoku - turistika, leteck'e a n'amorn'i spojen'i, zemedelstv'i, prumysl, rybolov a zpracov'an'i ryb. V prubehu schuzek a jedn'an'i je dosazeno predbezn'e dohody o uzavren'i oboustranne v'yhodn'ych smluv. 'Ucastn'ici konference poznamenal, ze je to jedna z nejdulezitejs'ich dukazu o nov'y statut Vladivostoku jako centra pro mezin'arodn'i spolupr'aci v asijsko-tichomorsk'em regionu. Doslova v posledn'ich ctyrech letech v Vladivostoku byla obrovsk'a zmena, kter'a nebyla pro vsechny predchoz'i historii mesta. Mnoz'i z nich se konala v pred zraky nasich hostu dnes z Latinsk'e Ameriky, a oni byli schopni posoudit rozsah a perspektivu rozvojov'ych projektu z'akladn'iho kapit'alu rusk'em. Logick'e a prirozen'e, ze festival Latinsk'e Ameriky byl, a ted m'ame velk'y hospod'arsk'y aspekt. Vladivostok a Latinsk'a Amerika jsou na ruzn'ych stran'ach Tich'eho oce'anu. Ale setkal v hlavn'im rusk'em politiku a podnikatelu videl obrovsk'e rezervy spolupr'ace muze d'ale spojit Vladivostok s jejich zem'i. Dnesn'i obchodn'i konference napomuze tomu, aby tuto spolupr'aci verneji, otevren'e a produktivn'i.Опубликовано:   16-08-2013, 20:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Putin pl'anuje rozs'ahl'e modernizace Trassiba a BAM
28-07-2013, 13:49, Cesky
V p'atek prezident Vladimir Putin se konalo setk'an'i na rozvoj transsibirsk'e a Bajkal-Amur Mainline. Stav silnic nevzbuzuje optimismus: zv'ysen'i obratu vedlo ke vzniku "'uzk'ych m'ist", kter'e...
V'ysivka v'ystava
23-08-2013, 18:46, Cesky
V'ystava predstav'i d'ila umelce v'ysivkou, cestn'y profesor univerzity Showa zen v Tokiu, Hiroko Amano, kter'y odr'az'i strasti obet'i japonsk'e katastrofy. V'ysivka je provedena na z'aklade...
9-09-2013, 10:10, Cesky
Khasan, Terneisky, Kavalerovsky plochy a partyz'ansk'a obec - to nen'i kompletn'i seznam oblast'i, kde vyhr'al kandid'at "Jednotn'e Rusko". Tyto 'udaje za predpokladu, ze mezn'i volebn'i komise po...
V Komsomolsk-na-Amur povodn'i odplaveny prehradu
5-09-2013, 15:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych situac'i Ruska v Chabarovsku regionu, ve meste Komsomolsk-on-Amur na ulici mezi mesty Perm parku a plachty bylo oslaben'i docasn'e...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku je transformov'an do Ben'atek?
28-08-2013, 18:19, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, stav dnes v poledne, hladina vody byla bl'izko Chabarovsk byl 743 cm(2-4 hodin). Aktualizovan'e informace...
Vladivostok pridal svou pudu a obrana
17-09-2013, 12:21, Cesky
- Vladivostok Duma je napl'anov'ana pr'ace na prevodu objektu, kter'e nejsou vyuz'iv'any Ministerstvem obrany, obecn'i vlastnictv'i - vysvetlil novin'arum pred zased'an'im predseda Dumy Helen...
Hlas rusk'eho MMA turnaju Alexander Zag'orski do Vladivostoku doraz'i
9-08-2013, 20:02, Cesky
Je tezk'e si predstavit v'yznamn'e akci v bojov'ych umen'ich bez pevn'ym hlasem MMA rusk'y Alexander Zag'orski. Standardn'i styl, pohledn'y muz ve smokingu - to Zagorski v kruhu, ale v zivote je to...
Za neleg'aln'i d'amsk'e kabelky, spodn'i pr'adlo - pokuta do 3 milionu
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na rusk'e hranici inspektory Уссурийской celnice byly objeveny ctyri tuny, spodn'iho pr'adla a kabelek, neleg'alne prepravovan'ych pres hranice. V prohl'asen'i spolecnost-v'yvozce nebylo ani slovo o...
B'yval'y zamestnanec госнарконоктроля dostal 3 roky za podpl'acen'i
14-06-2013, 14:15, Cesky
Z'iskan'e org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dukaz uzn'any soudem dostatecn'e pro dorucen'i obzaloby Dusledkem vety a soudem zjisteno, ze od kvetna do srpna 2012...
Autobus c. 1 od pondel'i bude prich'azet na mys Anna
21-06-2013, 15:15, Cesky
Nyn'i preprava osob bude provedeno na mys Anna n'asleduj'ic'iho sch'ematu: «Akademick'a - Avenue 100 v'yroc'i Vladivostoku - Divadlo opery a baletu - Окатовая - Воронежская - m. Anna», ale v opacn'em...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!