Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

200 milionu rublu bude pridelena v n'amorn'i oblasti eliminovat cyklon

200 milionu rublu bude pridelena v n'amorn'i oblasti eliminovat cyklon Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby 'uzem'i Primorsky z'akonod'arn'eho shrom'azden'i, zemsk'em snemu udrz'i na sledov'an'i situace v okresech postizen'ych ned'avn'ym cyklonem a bourka. Behem setk'an'i, AP PC poslanci poz'ad'an, aby poskytl prehled o provozn'i situaci v regionech a opatren'i, kter'a jsou prijata na pomoc lidem. Region se nad'ale nouzov'e a rehabilitacn'i pr'aci v dusledku cyklonu cervenci 24-29. Stovky rodin utrpeli ztr'aty, zaplavila l'etoviska Northern Territory, odplaveny mosty a znicen'e silnice v nekter'ych 'usec'ich prerusen automobilov'e dopravy, pokracuj'ic'i v'ypadky proudu. V t'eto dobe, 'upravou rozpoctu kraje Konsolidovan'a aktiva celkem, kter'e budou zameren'e na odstranov'an'i n'asledku cykl'onu v rusk'em, dos'ahne 200 milionu eur. Poslanci Parlamentu more toto rozhodnut'i podporil na cervencov'em zased'an'i. Financn'i prostredky budou pouzity, vcetne plateb obet'i. Pripomenme hejtman rozhodla poskytnout financn'i pomoc z rezervn'iho fondu Spr'avy Territory Primorsky. 25000 rublu od obcanu, kter'i byli zatopen'ych domu a dvoru a 10000 obcanu, kter'i zaplaveny jen kl'aster. Podle pracovn'iku z nouze, 31. cervence v horn'ich toc'ich rek, pokles vody. Z'aroven zust'avaj'i zatopen'e 'udol'i rek, vcetne Chuguyivske, Kirov, Dalnerechensk, Nadezda Olginskiy, Yakovlevskiy oblast'i. Obt'izn'a situace pretrv'av'a u rady oblast'i. Takze Terneisky oblast zustala zaplaven'e 10 usedlost'i, odplaveny dva az tri zelezobetonov'ych mostu pozemn'ich komunikac'i. V oblasti Dalnerechensk zaplavila 67 domu a usedlost'i. V Kavalerovskii oblast zaplavena 50 usedlost'i v prac'ich zahrnuj'ic'ich pet diviz'i arm'ady, postaven'y pontonov'y most pres reku Mirror. Kolem okraje do m'ist z'aplav je lodn'i doprava produktu Provoz obchvatu, kter'e jdou 'udrzby a oprav na silnici. Jako jeden z okrajov'ych clenu muset odstranit vsechny n'asledky destu a z'aplav potrebuj'i pomoc feder'aln'i vl'adu.

Victoria Chan, RIA «VladNews»

Опубликовано:   1-08-2013, 16:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vodorovn'e dopravn'i znacen'i na silnic'ich Vladivostoku pouzita termoplast
11-07-2013, 14:16, Cesky
Brig'ada bezpecnosti silnicn'iho provozu oddelen'i obecn'iho podniku "Silnice Vladivostok" jiz zpusobil termoplastick'e pevn'e a prerusovan'e c'ary na ulici Karbysheva Volze a Shuya a "zebra" na...
V pr'istavu Vladivostok dn'i bezpecnosti n'amorn'i
27-08-2013, 14:46, Cesky
Od 23. do 25. srpna ve Vladivostoku byly "Dny n'amorn'i bezpecnosti", kter'y byl venov'an 200. v'yroc'i narozen'i GI Nevel. V schuze konan'e dne 23. srpna kapit'anu n'amorn'ich pr'istavu v Rusku, se...
Vladivostok vs porad'i mest «Rusk'y report'er»
22-06-2013, 10:15, Cesky
«Na celkov'em indexu rozvoje mest obsadil 5. m'isto z 21 zlepsit svuj v'ysledek na 8 m'ist ve srovn'an'i s lonsk'ym rokem. Podle samotn'ych obyvatel, kter'e se pruzkumu z'ucastnily, успешней jen v...
Darkin a cek'a a cek'a
4-09-2013, 20:32, Cesky
Brzy by mel b'yt prezident Rusk'e smerovat kandidaturu na predsednictv'i Minvostorazvitiya Rusku. Podle den'iku "Izvestija", mezi uchazeci - Sergej Darkin, kter'y slouzil jako n'amestek ministra pro...
Mezin'arodn'i setk'an'i region'aln'ich z'astupcu se bude konat od 8 do 10 z'ar'i v Vladivostoku
4-09-2013, 20:34, Cesky
Seaside parlament pripravuje hostit deleg'aty IV f'orum region'aln'iho z'akonod'arn'eho shrom'azden'i a shrom'azden'i lidov'ych z'astupcu v severov'ychodn'im Asii. Mezin'arodn'i setk'an'i...
Testy na rozvod otopn'e tepl'e vody zpusobit v'ylet do velk'e c'asti mesta,
9-08-2013, 20:03, Cesky
Mesto prov'ad'i beznou tlakovou zkousku na rozvod otopn'e "Seaside tepeln'ych s'it'i" z "GRC" a ETS MUPV Vyatskiye Polyany elektrick'ych s'it'i. V r'amci t'eto pr'ace 12-19 srpna 2013 se bude odpojen...
Knihovna pod sir'ym nebem parku bude vyv'ijet v divadle
20-08-2013, 16:15, Cesky
Mestsk'a knihovna v Vladivostoku nad'ale por'adat letn'i z'asoby, funkce, z nichz - stravov'an'i obyvatel v mestsk'ych oblastech, organizace aktivit mimo prostor knihovny pril'akat nov'e cten'are a...
Novosibirsk
11-09-2013, 01:21, Cesky
Zcela jin'y sc'en'ar vyv'ijel setk'an'i v Novosibirsku, kde m'istn'i "Siberia" vzal Vladivostok "Admir'al". Jestlize v prvn'im obdob'i, hra byla pomerne rovn'a, krome bezshaybovoy a pak po prest'avce...
22-07-2013, 16:00, Cesky
T'ym prisel na led ve tvaru modr'e, porazil t'ym "b'il'e" se sk'ore 2-1. Z c'ilu v v'iteze Sergej Gribanov a Cyril Polanski. On otevrel sk'ore 'utocn'ik t'ymu "b'il'e" opar Alex. Vetsina hr'acu,...
Cberbank udeluje Visa
9-07-2013, 15:00, Cesky
. Ceremonie se konala na summitu o bezpecnosti Visa v roce 2013 v regionu APCEMEA. Odmena Visa LEADER Award byla zalozena Visa s c'ilem podporit osvedcen'e postupy a normy pro r'izen'i rizik v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!