Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nechte autobus by byl dobr'y

Nechte autobus by byl dobr\ 13.cervence z Vladivostoku zase "Ahoj Bus". Bere deti se zdravotn'im postizen'im a jejich rodicu v margin'aln'ich spolecensk'ych rehabilitacn'i centrum "Sail of Hope". Jako dopisovatel RIA "VladNews» na Ministerstvo pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky, organizace z dospel'ych a det'i ve stredu konala ve spolupr'aci s charitativn'i neziskov'e partnerstv'i "pomocnou ruku". Hlavn'im c'ilem t'eto akce - na podporu rodin a det'i se zdravotn'im postizen'im, deti a rozhodnut'i rodicu probl'emy a pos'ilit vztahy v rodine. - Podle m'eho n'azoru bychom meli delat dobro pro lidi, - r'ik'a kur'ator "Hello Bus" Elena Myronyuk. - To je dulezit'e zejm'ena pro takov'e zraniteln'e skupiny, jako jsou deti se zdravotn'im postizen'im a jejich rodice. Ne kazd'a rodina si muze dovolit cestovat do rehabilitacn'iho centra, a my jim tuto moznost. Elena Myronyuk rekl, ze akce "Dobr'y Bus" se kon'a jiz tret'im rokem. Od poc'atku byli tri break-out. Pres l'eto, v "Sail nadeje" navst'ivil 48 demonstrantu: 18 dospel'ych a 30 det'i. Program ruznorod'ych rodin ve stredu. Rodice a deti konzultovat psychologov'e, logopedi, patologov'e, soci'aln'i pracovn'ici, uc'i, jak d'ychat, st'ykat a delat j'ogu V z'abavn'i program - hry a souteze, skolen'i a semin'are, kter'e spojuje jedno t'ema. Deti si hraj'i predstaven'i, zpev hudebn'i hodinu, mistr remesla. 13. cervence host'e dotknout rusk'ych lidov'ych tradic. Dospel'i a deti obl'ekaj'i do rusk'ych lidov'ych kroj'ich a nechat tanec. M'a proch'azku v z'one zdravotn'i stredisko. Na konci setk'an'i - tradicn'i cajov'y d'ych'anek. Ti, kter'i chtej'i navst'ivit "plachtu" 13. cervence bude cekat na autobusov'e zast'avce v 10:00. "Avenue 100. v'yroc'i Vladivostoku." To tak'e prinese 'ucastn'ikum po setk'an'i. 'Ucast na podpore je zdarma. Zaregistrujte se na schuzku, volejte: 238-80-35238-79-91. Kur'ator - Helena V. Myronyuk.

Anastasia Yaroshenko, RIA "VladNews"

Опубликовано:   10-07-2013, 18:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Rusk'em varuj'i v'azn'eho cyklonu
16-08-2013, 20:06, Cesky
Siln'e a velmi tezk'e deste se ocek'avaj'i ve vsech oblastech provincie noci a r'ano 17. srpna v z'avislosti na mimor'adn'ych ud'alost'i na 'uzem'i Primorsky. Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y...
Prvn'i na 'uzem'i Primorsky smeniteln'e Office Savings Bank otevrela ve Vladivostoku
8-08-2013, 15:48, Cesky
Neobvykl'e kancel'ar Sberbank se objevil ve Vladivostoku na ulici. Tukhachevskogo 53. Divize prevodovka typ umoznuje nejleps'i vyuzit'i kancel'arsk'ych prostor ke zlepsen'i kvality bankovn'ich...
Definice kategorie platnosti k vojensk'e sluzbe - jedn'im z hlavn'ich 'ukolu vojensko-l'ekarsk'e vysetren'i
24-06-2013, 14:47, Cesky
Hlavn'im c'ilem pri vytv'aren'i vezen'i ВВК je definice funkce pokracov'an'i sluzby zamestnance, aby dals'i cinnost mohla zpusobit skody na jeho zdrav'i. Servis do vnitrn'ich z'alezitost'i...
Nejleps'i dvur, dum a ulice vybere Artem
22-07-2013, 16:04, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Artyom mestsk'e k poradateli souteze uznaly nejleps'i ulicn'i prostor pro individu'aln'i bytov'e v'ystavby, mus'i splnovat urcit'a krit'eria. Oblast by mela b'yt ulice Okoshi...
Vyj'adren veta posledn'i vrah Dmitrije Фотьянова
25-06-2013, 14:32, Cesky
Posledn'i bod je stanovena soudem ve skutecnosti o zabit'i kandid'ata na starostov'e Дальнегорска Dmitrije Фотьянова. Po t'emer sedmi letech odsouzen posledn'i 'ucastn'ik t'eto uzn'avan'e po cel'e...
Nedele - den tezk'e: v Rusku, tzv. den
20-09-2013, 10:09, Cesky
Prekvapive se snizuje pocet opil'ych nehod na rusk'ych silnic'ich. Nicm'ene, zat'imco mikroskopick'e sazby - dvou procent rocne (v pr'ipade potreby, a to v 'uvahu statistick'e chyby). Ale at skepsi:...
Cestuj'ic'i vypadl z autobusu na cest'ach
6-08-2013, 18:17, Cesky
Skutecnost, ze verejn'a doprava na D'aln'em v'ychode je zvl'astn'i sluzba, je jiz dlouho zn'am. Ale to, co se stalo v Blagovescensk doslova pred dvema dny, je st'ale 'uzasn'e. Ridic autobus c'islo...
Volebn'i m'istnosti ve Vladivostoku - veletrhy a koncertn'i s'aly
9-09-2013, 06:13, Cesky
Jak bylo uvedeno na c'isle volebn'i m'istnosti 736 kter'y se nach'az'i ve skoln'im c'islo 67 na 52a Zigure, volby nejsou z'adn'e nehody a mimor'adn'e ud'alosti - "Vid'ite, ze my vsichni tise, z'adn'e...
Mlad'i z'achran'ari Rusku se setkal v ВДЦ
14-06-2013, 19:03, Cesky
Na utk'an'i съехались t'ymu z 22 subjektu Rusk'e Federace, kter'e se staly v'itezi region'aln'ich первенств. V prubehu dne t'ym prok'azal dovednosti chov'an'i v ruzn'ych extr'emn'ich situac'ich a...
Katamar'an
9-07-2013, 15:03, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo prumyslu a dopravy na 'uzem'i Primorsky, n'adoby na saldo st'atn'iho unit'arn'i podnik "Gosnedvizhimost" pren'est firmy zab'yvaj'ic'i se inter-MHD. Pripomenme si,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!