Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, zavedla akcn'i pl'an pro prevenci drogov'e z'avislosti

V rusk'em, zavedla akcn'i pl'an pro prevenci drogov'e z'avislosti Jako souc'ast komplexn'iho akcn'iho pl'anu pro prevenci zneuz'iv'an'i drog v Primorye 'uzem'i, ve vzdel'avac'ich instituc'ich v regionu v prubehu preventivn'i operace "oblasti bezpecnosti" byl soubor aktivit zameren'ych na rozvoj hodnot zdrav'eho zivotn'iho stylu, prevence uz'iv'an'i drog mezi adolescenty a mlad'e lidi. Ve vsech skol'ach a dals'ich vzdel'avac'ich instituc'i m'a v drzen'i v'ice nez 4400 akc'i s celkov'ym pokryt'im asi 160000 studentu, coz predstavuje asi 90 procent z celkov'eho poctu studentu. Ve 25135 odborn'ych skol por'ad'a akce s protidrogovou pokryt'im v'ice nez pet tis'ic studentu. To je 715 procent z celkov'eho poctu studentu v NNO. Stejne tak, podle odborn'iku, v l'ete tohoto roku, 10-mesto t'aborech, ve kter'em zbytek deti v obt'izn'ych situac'ich, vcetne sirotku, deti ponechan'e bez rodicu, dosp'ivaj'ic'i "v nebezpec'i", systematick'e proskolov'an'i na podporu zdrav'eho zivotn'iho stylu, prevence zneuz'iv'an'i drog, zahrnuj'ic'i 800 lid'i. Akce jsou por'ad'any v r'amci st'atn'iho programu "Rozvoj vzdel'av'an'i v n'amorn'i 'uzem'i." V cervnu letosn'iho roku tr'eninku s rizikov'ym teenageru veden'ych sportovne zalozen'e deti cestovn'iho ruchu, "vlna" a centrum ml'adeze Primorsk'eho kraje v obdob'i vojensko-vlasteneck'e smeny. V tomto zar'izen'i jsou letn'i pr'azdniny siroce pouz'iv'an simul'ator syst'emy zakoupen'e v r'amci programu "Primorye bez drog", je toto zar'izen'i v orientacn'im behu, self-podobn'y set. Tak'e ve tret'im ctvrtlet'i roku 2013 bude mozn'e zakoupit a nainstalovat komplexn'i hriste otevren'e s pogumovan'ym povrchem. Z region'aln'iho rozpoctu pr'ipade za predpokladu, jeden milion rublu.Опубликовано:   8-07-2013, 21:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Amur usetrit nejen lidi, ale i medvedu hned'ych
20-08-2013, 16:16, Cesky
Amur region, kazd'y den zaz'iv'a z'achrann'e dustojn'iky na s'ile Ruska. Krome pomoci lidem postizen'ym povodnemi se evakuace z potopen'e oblastech regionu byl evakuov'an a dom'ac'i zv'irata....
9-07-2013, 15:00, Cesky
Jedin'a branka v 36. minute vstrelil s vysoce kontroverzn'i pokutov'eho Anton Kobyalko(podle Alexandra Grigoryan a Anatolije Beznyaka, kter'i se d'ivali po z'apase videopovtor sporn'a epizoda...
Nov'a trasa podlahov'a prkna jel картингистов bl'azen
26-06-2013, 19:01, Cesky
K technick'ym sportu v hlavn'im meste Приморья patr'i s velk'ym respektem. Vladivostok «V'ychode», se stal jedn'im z z'akonod'arci m'ody v спидвее. Popul'arn'i a souteze na дрифту a z'avody na...
Pocas'i v Primorje: 13. cervna
13-06-2013, 09:46, Cesky
Dnes, 13. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje urcuj'i celn'i odd'ily. V cele d'est, m'isty s v'yrazn'ym. Na pobrez'i mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1024°C. Ve Vladivostoku...
Elena Новицкая поздравила zdravotnick'ych pracovn'iku s odbornou dovolenou
14-06-2013, 09:30, Cesky
V predvecer Dne zdravotnick'y pracovn'ik predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Новицкая navst'ivila rada zdravotnick'ych zar'izen'i krajsk'ym centra. Person'al КГБУЗ «Vladivostok klinick'y...
Palo bude 200 milionu rublu chuds'i?
16-07-2013, 18:32, Cesky
Zd'a se, ze syst'em "elektronick'ych University" je velmi n'akladn'e D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity. Soudn'i rozhodnut'i, kter'e se vyskytuj'i v Primorsk'eho kraje, pr'im'ym dukazem. P'at'y...
Jmenoval nejleps'i produkty rusk'em 2013
20-08-2013, 16:18, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zemedelstv'i a v'yzivy 'uzem'i Primorsky, v'itez je 25 v'yrobci. Mezi nimi - LLC "Seaside cukr'ar", as "Vladkhleb", LLC "Ratimir", LLC "Vladivostok ryb'i tov'arny", LLC...
Ridic mopedu byl zabit pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel ve Vladivostoku
14-08-2013, 15:46, Cesky
Ridic mopedu «Honda Dio", kter'i se stehuj'i z ulice "Sachalin" ve smeru na ulici ", Basargina" ztratil kontrolu a narazil do zaparkovan'eho dz'ipu na chodn'iku «Toyota RAV-4." R'ana hodil ho na...
Soud zv'az'i trestn'i r'izen'i o neleg'aln'i conning lesy v'ysi v'ice nez 20 milionu rublu
1-07-2013, 23:31, Cesky
Jak uk'azal v'ysledek, podle pokynu podnikatel se zamestnanci brig'ady v prubehu ctyr mes'icu вырубали lesn'i v'ysadby v выделе c. 9 Дальнегорского obvodn'iho lesnictv'i Ольгинского pobocky КГКУ...
Igor Pushkarev,
10-07-2013, 18:03, Cesky
Odborn'ici hl'aseny mesta, kter'e bude v roce 2013 Pervorechenskij je oprava vozovky se bude konat na 35 m'istech, 24 z nich - jiz v prac'ich - je v'ymena obrubn'iku, v'ycvikovou z'akladnou a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!