Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге

L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге

Call of duty je padelek, podle verze vysetrov'an'i, nedopustil, l'ekar, terapeut prij'imaj'ic'im-выписного pobocka КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Od cervence 2012 . po t'emer pul roce vepsal vedome falesn'e recepty. Tak, s c'ilem z'iskat pro osobn'i spotrebu pr'ipravky, kter'e obsahuj'i omamn'e prostredky, m'a оформлял predepsan'e formul'are na osoby, kter'e nejsou povazov'any za медпомощью a vlastne nepotrebovali pouzit'i takov'ych pr'ipravku. D'ale tyto recepty byly realizov'any jim v l'ek'arny body a na jejich z'aklade vydan'e l'eky. Do akce l'ekare nainstalov'an 31 skutecnost, servisn'i pozmenov'an'i 'uredn'ich dokumentu, d'av'a pr'avo na z'isk'an'i takov'ych l'eciv'ych pr'ipravku, u jmen "nemocn'e" byli pr'ibuzn'i a zn'am'i obzalovan'ych. Jak to stalo se zn'am'e, s'am l'ekar na 'uctech u нарколога nen'i uvedena. Uveden'e poruchy v cinnosti 'uredn'ika zdravotnick'ych zar'izen'i byly zjisteny st'atn'im z'astupcem mesta Дальнегорска pri kontrole plnen'i pr'avn'ich predpisu v oblasti obratu narkotik v КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Materi'aly zastupitelstv'i kontroly a slouzil jako duvod k zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i proti l'ekare. Jak ozn'amila RIA “VladNews” Helena Телегина, senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho kraje, 20. cervna 2013 st'atn'im z'astupcem g. Дальнегорска dan'e trestn'i pr'ipad je pred'an k soudu pro posouzen'i veci. Jak rekl neofici'aln'i zdroj, кадеиносодержащие l'eky se pouz'ivaj'i pro v'yrobu tohoto психоактивного l'atky, jako дезоморфин, kter'y v urcit'e kruz'ich naz'yv'an "krokod'yl". Dels'i uz'iv'an'i дезоморфина vede k z'avazn'e nevratn'e a tezk'e n'asledky.

Опубликовано:   22-06-2013, 15:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Schv'alen dals'i 'uprava rozpoctu Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Celkov'y objem pr'ijmu rozpoctu schv'alen ve v'ysi 1148 miliardy kc, celkov'e v'ydaje - 1269 miliardy, schodek - 12 miliardy rublu. Jak vysvetlil predseda v'yboru pro rozpocet, dane a finance Dumy...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod,
10-07-2013, 12:02, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....
Aktivist'e «Lidov'e vysetren'i» dostali rozloucenou slova od starosty Vladivostoku
19-06-2013, 11:00, Cesky
cerven 18 kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se setkal s 'ucastn'iky projektu «Lidov'a vysetren'i». Na letn'i terase kina «Oce'an» v tento slunecn'y den panoval jedinecn'e vzrusen'i. Mlad'i kluci,...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi natocila klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Fukushima z'aren'i pridal Vladivostok
2-08-2013, 13:19, Cesky
Hav'arie v elektr'arne Fukusima-1 "" v Japonsku st'ale duvodem k obav'am v rusk'em. Vladivostok Celn'i spolecne s veden'im epidemiologie na 'uzem'i Primorsky nad'ale identifikovat dovezen'e z...
Komsomolsk: zeny se zdravotn'im postizen'im zachr'anen'e ze z'ony z'aplav
9-09-2013, 06:14, Cesky
07092013 den pretecen'i vody pres hr'az v obci Mendeleev, Komsomolsk-on-Amur Siberian region'aln'i z'achrann'e p'atrac'i a z'achrann'y t'ym provedli unik'atn'i operaci k evakuaci stars'i zenu, kter'i...
Z'itra Nejvyss'i soud bude pr'ipad projedn'avat znovu ponorka
18-09-2013, 18:16, Cesky
Nehoda na "Nerpa" doslo v Japonsk'em mori v listopadu 2008 behem n'amorn'ich zkousek. Tret'i stranou pracoval na ponorku syst'emu poz'arn'i potlacen'i, a v'ysledek byl 'unik plynu. Ze 208 lid'i na...
Popadni ryb'arsk'y prut, vyuz'it zkusenosti
17-07-2013, 22:31, Cesky
Uplynul mes'ic ode dne, kdy verejn'y subjekt "Brownie kontrola" predstavil se novin'arskou bratrstv'i. Term'in, samozrejme, pro velk'e veci trochu, ale st'ale prem'yslel, co meli cas na to v t'e dobe...
asi 80 kilometru za hodinu omezen'i rychlosti se zvysuje na m'iste M-60
19-07-2013, 22:08, Cesky
Pr'islusn'a rozhodnut'i na 'uzem'i znamen'i Pr'imorsk'y spr'avy nainstalov'an komun'aln'iho podniku "Cesty k Vladivostoku." Rozlisen'i je nastaveno na maxim'aln'ich ot'ack'ach na techto 'usec'ich: na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!