Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Sp'asn'y" obor pro nejmens'i

"Sp'asn'y" obor pro nejmens'i V predvecer Dne zdravotnick'y pracovn'ik poblahopr'at s profesion'aln'im dovolenou a otevren'im pobocky prijeli vice-guvern'er, predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Viktor Горчаков, predseda Dumy Vladivostoku, Elena Новицкая. Jak rekl hlavn'i l'ekar nemocnice Nadeje Горелик, ze je treba vytvorit takov'e pobocka existovala uz d'avno. Nyn'i se zde budou poskytov'any specializovan'e pomoci detem ve veku do 30 dnu. Jedn'im z prioritn'ich 'ukolu bude выхаживание tezk'ych deti od 22 t'ydnu a pro miminka s extr'emne n'izk'e hmotnosti. Zar'izen'y modern'im hardwarem, obor v'am zachr'anit zivot недоношенным nebo m'a nejak'e patologie deti. Odborn'ici pobocka pripraveni poskytnout zdravotn'i pomoc na 'urovni nov'ych standardu, d'iky закупленному na c'astku 30 milionu rublu v r'amci modernizace zdravotnick'ych zar'izen'i a kvalitn'im oprav'am na jip. Kazdorocne registruje v'ice vekov'ych matky, v'ice tehotenstv'i, deti narozen'e s n'izkou telesnou hmotnost'i. Okrajov'a medic'ina se snaz'i pomoci kazd'e zene pokracovat rod. Dnes maj'i ti, kter'i прооперировано srdce, cukrovka, odhalil dals'i tezk'e choroby. Nov'e technologie выхаживания a vseobecn'a n'alada na zachov'an'i zivota kazd'eho novorozence pom'ahaj'i sn'izit 'umrtnost. Tak, v roce 2012 se v Pr'imorsk'em kraji narodilo 987 deti s telesnou hmotnost'i do 25 kilo, 392 d'ite obdrzeli pomoc a dnes roste spolu s ostatn'imi detmi. "Nen'i zde zust'avaj'i pasivn'i k probl'emum nejtezs'ich novorozence, выхаживают kazd'eho mal'eho приморца, bojuj'i o zivot. V budoucnosti v Primorje zacne перинатальный centrum, kde bude v'ice pr'ilezitost'i. Je dulezit'e, aby ten z'azitek, ta praxe, kter'a se nyn'i buduje, efektivne pouz'iv'a d'ale," - rekl Viktor Горчаков. Poslanec podal kolektiv pobocka Cestn'e uzn'an'i Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i a pen'ize, kter'e nemocnice pl'anuje utratit na chladic'i vitr'iny pro l'eku. Predseda Dumy mesta Vladivostoku, Elena Новицкая ve sv'em projevu zduraznila v'yznam otevren'i kancel'are pro obyvatele Vladivostoku: «je Treba poznamenat, ze l'ekari Vladivostoku maj'i velk'e a 'uspesn'e zkusenosti выхаживания predcasne narozen'ych det'i, nyn'i u l'ekaru se objevily nov'e moznosti bojovat o zivot batole v nejtezs'ich pr'ipadech. Dnes v Primorje dusledne posiluje pak cl'anek zdravotn'i p'ece, kter'y je zodpovedn'y za zdrav'i novorozence, ze d'a sv'e pozitivn'i v'ysledky jiz brzy. Protoze jde v tomto pr'ipade, je to o tech zachr'anen'ych zivotu».

RIA "VladNews"

Опубликовано:   14-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге
22-06-2013, 15:00, Cesky
Call of duty je padelek, podle verze vysetrov'an'i, nedopustil, l'ekar, terapeut prij'imaj'ic'im-выписного pobocka КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Od cervence 2012 . po...
Ve vod'ach z'alivu Nakhodka hled'an'i pokracuje pro ryb'are
9-08-2013, 20:01, Cesky
9.srpna v 8 hodin byla 00 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i MOE Ruska pro Primorye 'uzem'i D'aln'eho v'ychodu vetve provozn'i zat'izen'i GOSAKVASPASS ozn'amila, ze...
Kapitola Partizansk Alexander Galushchenko do duchodu?
17-09-2013, 17:41, Cesky
Zaj'imav'a informacn'i zpr'avy "N'amorn'i noviny" - vedouc'i Alexander Partizansk Galushchenko se rozhodl odej'it. Podle zdroje v region'aln'i kancel'ari v novin'ach "Jednotn'e Rusko", dustojn'ik...
Air Charter nebo dals'i krok smerem
22-08-2013, 21:45, Cesky
Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych...
Otec, zranovat jeho vlastn'iho syna, bez'i 8 roku
10-07-2013, 18:05, Cesky
Jako v'ysledek h'adce uderil otce sv'eho syna nozem. Na skutecnosti, ze zpusob'i ubl'izen'i na zdrav'i st'ih'an. Clovek muze b'yt potrest'an odnet'im svobody na dobu az osmi let. Na d'alkov'em...
'Uroven bl'izkosti Amur Komsomolsk nad 9m
13-09-2013, 07:43, Cesky
Jak poledne na more casu 12092013 hladina vody v reky Amur pobl'iz Chabarovsku byl 716 cm(-4 cm na 4 hodiny), a na Komsomolsk-on-Amur, 911 cm(1 cm behem 4 hodin). V'ice nez 9 metru se z pobrez'i -...
Rusk'em vybrat jm'ena D'aln'eho v'ychodu leopardu
20-08-2013, 11:18, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave N'arodn'iho parku "zeme Leopard", mezi navrhovan'ymi jm'eny - Blonde, Centurion, Tishka White, Leopold. Pripomenme pod'il nese FGBU "Land of Leopard". Zamestnanci...
16-09-2013, 23:00, Cesky
Podle organiz'atoru souteze - p'ece o ml'adez s'idlo mestsk'e spr'avy, "Startineydzher" z'isk'av'a vysok'e skoly tanecn'i t'ymy Vladivostok a Primorsk'y kraj, kter'y je treba prij'it s jeho jm'enem,...
Video umen'i podle izraelsk'e umelkyne v'ystave ve Vladivostoku
1-08-2013, 21:46, Cesky
V centru soucasn'eho umen'i dnes "Dawn" zobrazit videoistallyatsiyu od izraelsk'e umelkyne Sigalit Landau. Fascinuj'ic'i 11 minut videa s n'azvem "Deadsee» doj'im'a se sv'ymi kontrasty a smyslnost....
Sberbank zah'ajila projekt o opravu zrakove postizen'e
26-07-2013, 16:04, Cesky
Nyn'i hotovosti kreditn'i a debetn'i transakce u vkladu nevidom'i lid'e mohou sami, bez proxy, m'isto toho, aby vlastnorucn'i podpis grafick'em protejsek na raz'itko - fax. "Snaz'ime se vytvorit...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!