Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Alexander Передня jmenov'an reditelem odboru pro rybolov Приморья

Alexander Передня jmenov'an reditelem odboru pro rybolov Приморья Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar spr'avy Pr'imorsk'eho kraje, guvern'er Pr'imorsk'eho vcera, 10. cervna, podepsal usnesen'i o jmenov'an'i Alexandra Передни reditelem odboru pro rybolov Pr'imorsk'eho хозяйства.С dnesn'iho dne Alexander Передня ofici'alne se ujal 'uradu. Pripomenme, ze predchoz'i reditel odboru ryb'i farmy Pr'imorsk'eho hrany Alexej Цымбал byl vyhozen hlavou regionu v 'unoru 2013. Celou dobu povinnosti reditele odboru zp'ival Sergej Насташев. Je treba pripomenout, ze od konce roku 2012 po zah'ajen'i trestn'ich vec'i ve skutecnosti prestupky pri prov'aden'i крабовых aukce, ot'azka o nov'em руководителе ryb'i farmy Приморья st'al velmi pikantn'i. Kandidaturu Alexandra Передни jako mozn'eho vedouc'iho «ryb'i» oddelen'i озвучивалась jeste na zac'atku roku. Alexandr Alexandrovic Передня se narodil v roce 1966 ve Vladivostoku. V roce 1988 vystudoval fakultu strojn'iho inzen'yrstv'i ДВПИ jim. Куйбышева (ДВГТУ). Nekolik let pracoval na katedre металловедения. V roce 2001 'uspesne obh'ajil diplomovou pr'aci na z'isk'an'i titul kandid'ata biologick'ych ved. 1990-1992 letech pracoval v danov'e kontroly Ленинского jm'eno Vladivostoku ve funkci hlavn'iho inspektora, a pak n'aceln'ik oddelen'i zdanen'i zisku st'atn'ich a druzstevn'ich podniku. V roce 1992 Alexander Передня byl jmenov'an financn'im reditelem spolecnosti jsc «Ryb'arsk'y zemedelsk'eho druzstva «V'ychod-1». Pres ctyri roky zvolen predsedou predstavenstva ZAO «Ryb'arsk'y zemedelsk'eho druzstva «V'ychod-1». Od roku 2006 do 2011 letech Alexander A., poslanec Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Pr'imorsk'eho kraje. 2011-2013 - gener'aln'i reditel (predseda predstavenstva), ZAO KR «V'ychod-1».Опубликовано:   11-06-2013, 15:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na pushkinskaya zah'ajeny pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы
13-06-2013, 19:16, Cesky
V souvislosti s realizac'i OAO «DHA» pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы na pushkinskaya od 19. cervna 2013 bude k dispozici omezen'y pohyb vozidel na krizovatce ulic Пушкинской a Всеволода...
Koncert venovan'y 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan konan'ych ve Vladivostoku
12-08-2013, 13:52, Cesky
Vcera, 11. srpna Vladivostok byl slavnostn'i koncert na pocest 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan. Koncert byl posledn'i akce festivalu: "Jsme tady navzdy", kter'a se konala od 5.srpna. V r'amci...
5. etapa souteze Time Attack Zmeinka Challenge se konala ve Vladivostoku
19-08-2013, 21:00, Cesky
Vcera na motok'ary obvodu Zmeinka byl 5. etapa souteze v rade Time Attack Zmeinka Challenge 2013 kter'y se konal sportovn'i a technick'e klub posledn'im stupni a spolecnost vstoup'i v platnost...
C'insk'y obcan neleg'alne jel v rublech rusk'em 4500000
10-09-2013, 17:21, Cesky
v hotovosti. Ussuriyskaya Celn'i pripom'in'a neleg'aln'im prekrocen'im hranic hotovosti ve velk'ych nebo ve velk'em mer'itku, stanov'i trestn'i odpovednost. Napr'iklad na zac'atku z'ar'i na celn'i...
Shamora zkontrolov'an a shled'an: cizinci, kter'i tam pracuj'i neleg'alne
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Feder'aln'i migracn'i sluzby na 'uzem'i Primorsky, 117 cizincu kontrolov'any v prubehu v'ikendu v z'atoce Azure(Shamora)pri bezpecnostn'i kontrole. Ve spolecn'em...
Jako bratr se sestrou zemi sd'ileli, a exekutori spravedlnost navazovali
25-06-2013, 14:31, Cesky
Od roku 1988 se pri navrhov'an'i sv'ych pozemku, распложенных vedle, bratr a sestra postupne, z roku na rok, zv'ysily jejich velikosti na 'ukor «ничейной» zeme. Brzy bratr napadlo, ze sestra zachytil...
V z'akona
16-09-2013, 19:30, Cesky
Na webov'ych str'ank'ach vl'ady skoncila projedn'av'an'i n'avrhu zmen Ministerstva komunikac'i z'akona "o sdelovac'ich prostredc'ich". Mohou sn'izit 'uroven pr'islusnosti pr'ipadech skoncen'i m'edi'i...
Vyloupil vlastn'i babicku
22-09-2013, 16:29, Cesky
26-let'y obyvatel Vladivostoku vzal ze sv'e vlastn'i babicky zlat'y ret'izek. S ohledem na podezrel'eho uvalena ve forme omezen'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Rosii v...
Policie opet stane «polici'i» ?
25-06-2013, 19:17, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti muze b'yt spusten mechanismus «контрреформирования» oddelen'i, p'ise «Nez'avisl'e noviny». Podle publikace v cervenci by se melo konat prvn'i zased'an'i pracovn'i skupiny pro...
Sest vyderaci z severn'iho Kavkazu budou posuzov'any v Primorye
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern policejn'i Glauka, kter'a je souc'ast'i vysetrovac'ich org'anu dokoncili vysetrov'an'i trestn'i veci proti pr'islusn'ikum etnick'ych gangu. Jsou obvineni...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!