Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Druh'e narozen'i» Невельского

«Druh'e narozen'i» Невельского Uk'azkov'ym kulturn'i akce za rok 200 v'yroc'i admir'ala GI Невельского se stala expozice obrovsk'eho pl'atna se zn'am'ym мореплавателем, organizovan'y N'amorn'i state university of jim. adm. GI Невельского. Autor obrazu - И.В. Рыбачук (1921 - 2008 nebylo), n'arodn'i umelec Ruska, cestn'y akademik Rusk'e akademie v'ytvarn'ych umen'i, jehoz samostatn'a v'ystava byla otevrena v N'amorn'im univerzite. Expozice, kter'a byla by cest kazd'emu muzea, je venov'ana 10 v'yroc'i prirazen'i И.В. Рыбачуку titul «umelec lid'i z Rusk'e Federace» a je prezentov'ana v r'amci oslav 200 let od narozen'i GI Невельского. Vrcholem veletrhu se stalo «druh'e narozen'i» pl'atna, изображающего expedici kapit'ana GI Невельского v 'ust'i reky Amur. Pl'atno v'yskou 35 m ps'ano И.В. Рыбачуком spoluautorem VS Чеботаревым na objedn'avku univerzity v roce 1988. Obraz je venov'ana Amursk'e expedice kapit'ana GI Невельского a l'ic'i sc'enu na brehu 'ust'i reky. Budouc'i admir'ala jej obklopuj'i ambici'ozn'i сподвижники. Na pozad'i - doprava «Bajkal». Dlouhou dobu pr'ace bylo nedostupn'e pro div'aky. Ted je to otevren'e pro vsechny videt v s'ale knihovny, se stal ozdobou Morsk'eho univerzity za rok 200 v'yroc'i velik'eho badatele. Kur'ator v'ystavy Jakub Voronin vysvetlila, proc И.В. Рыбачук je povazov'an za jednu z nejdulezitejs'ich osob v d'alnov'ychodn'i malby. Nadan'y mal'ir, je schopen s velkou zrucnost'i, l'ic'i povahu, prin'aset obrazy pocit svezesti a hloubky. V 35 letech se stal prvn'im umelcem Приморья a D'aln'eho V'ychodu, kter'a z'iskala uzn'an'i v hlavn'im meste. V roce 1956 se s 'uspechem konala jeho samostatn'a v'ystava v Moskve, ud'alost bezprecedentn'i a vynikaj'ic'i - stejne jako v dob'ach, tak i dnes. D'iky Рыбачуку v dom'ac'im umen'i se objevily nov'e motivy, v prvn'i rade - na Sever a na D'aln'y V'ychod s jeho lidmi, zvl'astn'i skladu a kultury, a s jeho непохожими na zbytek pr'irody Rusku krajiny. Od t'eto chv'ile se o D'aln'em V'ychode stal tvorit n'azor jako o vlastn'i estetick'e 'uzem'i. Pul stolet'i pozdeji, Рыбачук se stal prvn'im mal'ir D'aln'eho V'ychodu, kter'a z'iskala cestn'y titul «N'arodn'i umelec». Chloubou sb'irky Morsk'eho univerzity tvor'i jeho krajiny, napsan'e v rozkvetu kreativity, stejne jako s'erie je speci'alne objednan'ych portr'etu historick'ych osobnost'i - n'amorn'ici a objevitel'e D'aln'eho V'ychodu. Rozmlouvaje o v'ystave, rektor choutky. adm. GI Невельского S.A. Огай rekl o tom, ze sb'irka umen'i univerzity vznikal v prubehu nekolika desetilet'i a dnes predstavuje solidn'i sb'irku obrazu renomovan'ych umelcu D'aln'eho V'ychodu. Pr'ace Ivan Vasiljevic Рыбачука zauj'imaj'i v n'i dustojn'e m'isto. Sb'irka m'a nejen velk'y kulturn'i hodnotou, hraje hmatateln'y воспитательную roli a vytv'ar'i pozitivn'i image univerzity. «M'alo skol se mohou pochlubit t'im, ze maj'i vlastn'i sb'irky a galerie. Pro N'amorn'i univerzity, posl'an'i, jehoz je definov'ano b'yt nejen vzdel'avac'i, ale i kulturn'i centrum - je to velk'a hrdost». «Druh'e narozen'i» Невельского «Druh'e narozen'i» Невельского

Informacn'i centrum choutky. adm. GI Невельского

Опубликовано:   10-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladimir Putin prij'izd'i prezkoumat dusledky povodn'i na D'aln'em v'ychode
23-08-2013, 18:46, Cesky
Na setk'an'i v Rostove na Donu, Rusk'a hlava st'atu uvedla, ze m'a v 'umyslu uspor'adat setk'an'i k posouzen'i poskozen'i a pl'anu hospod'arsk'e obnovy. S nejvets'i pravdepodobnost'i tato n'avsteva...
Zemrel vedouc'i person'aln'iho oddelen'i 'uradu prezidenta Vladimir Kykot
13-08-2013, 15:06, Cesky
Vladimir Y. Kykot narodil 01011952 v obci Belokurakino regionu Voroshilovgrad v Ukrajinsk'e SSR. V pozdejs'ich letech byl vedouc'im Kancel'are prezidenta Rusk'e federace pro civiln'i sluzbu a...
Pro prepravu det'i bez autosedacek neopatrn'i ridici budou nyn'i platit 3000 rublu
26-07-2013, 16:02, Cesky
Dne 1. z'ar'i 2013 se vstoup'i v platnost zmen nov'ych cl'anku 28 spolkov'eho z'akona "na bezpecnost silnicn'iho provozu", zpr'isnen'i trestu pro ridice, kter'i se nestaraj'i o bezpecnost sv'ych...
Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na
3-09-2013, 21:34, Cesky
Z'itra, 4. z'ar'i v 1100 hod. v objektu knihovny na ne. Pushkin na adrese. Svetlanskaya 55 prezentace Fotoalbum "Vladivostok - jak ud'alost." Projekt zahrnoval 20 Vladivostok fotografy, vcetne obou...
Vladivostoktsev jsou zv'ani k 'ucasti na predn'asce o nadch'azej'ic'im
9-08-2013, 20:02, Cesky
Pripomenme, ze v restauraci "dne", nekdo muze 24 hodin otevr'it restauraci na ulici, v parku, ve dvore. "T'im, ze podporuje tuto ud'alost, jsem konfrontov'an s t'im, ze mnoz'i mlad'i lid'e nech'apou,...
Letectv'i L'ekarsk'e pobrezn'i z'achrann'a jednotka obdrzela
13-07-2013, 16:15, Cesky
Modul je urcen pro prepravu ranen'ych a zranen'ych v dusledku mimor'adn'ych situac'i. V bl'izk'e budoucnosti bude nainstalov'ana na vrtuln'iku Mi-8 rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace, se...
Ghetto kos'ik: boj o jackpot zac'in'a
18-07-2013, 20:15, Cesky
Zac'atek ve 17:00. Lokalita - CSF "Sparta"(ulice Ovchinnikov, 34). Cena DER-shot(b'it s velmi dlouhou vzd'alenost)- 2000 rublu, a tak kazd'y t'yden. Pokud mad-shot nebudou vypracov'any, cena bude...
Ivan Shtyl vyhr'al druh'y
16-07-2013, 12:48, Cesky
Uk'azali nejleps'i v'ysledek v soutezi v k'anoistika Po dvou 500 muzu metru. Dr'ive, sportovci tak'e uk'azal nejleps'i v'ysledek v kanoe-dvojky na 200 metru. Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir...
Финансисты дальневосточного главка отмечают профессиональный праздник
6-07-2013, 13:31, Cesky
До 2011 года отдел работал в составе Центра тылового обеспечения ГУ МВД России по ДФО. Сейчас он является самостоятельным подразделением, подчинённым начальнику Главного управления МВД России по ДФО....
200 tis'ic duchodcu dostanou pr'ispevek na penzijn'i
28-06-2013, 23:45, Cesky
Pr'irustek bude vypoctena s ohledem na poplatky, kter'e platili za ne zamestnavatel'e v roce 2012 a kter'e nejsou zahrnuty v hotovosti pri nov'em obsazen'i duchod nebo jeho перерасчете. Bude tak'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!