Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

50 litru krve - za jeden den

50 litru krve - za jeden den Poslanci AP PC se domn'ivaj'i, ze pocet d'arcu v Primorje je treba zv'ysit az 30 tis'ic lid'i obyvatelstva. Tento ukazatel mus'i pribl'izit n'as region k norm'am civilizovan'eho sveta. Dnes v kraji na tis'ic obyvatel pripad'a 11 d'arcu. To je m'ene nez v Хабаровском kraji a v Moskve, je tam na tis'ic obyvatel pripad'a 14 d'arcu. Spolecn'e akce, legislativn'i podpora regulaci pohybu, popularizace tohoto vznesen'eho, 'ucast M'EDI'I - tyto kroky komplexne mus'i d'at pozitivn'i v'ysledek. Tak 8. cervna poslanci Z'akonod'arn'eho Sboru Приморья zah'ajeno prov'aden'i «D'arce soboty» ve Vladivostoku. Okrajov'a stanice transfuzi krve vzal den volna kazd'eho, kdo byl ochoten se podelit o svou krv'i. Jedny z prvn'ich nereaguje ml'adez, курсанты Morsk'eho St'atn'i univerzity, studenti ДВФУ, pravideln'i d'arci. «Lid'e reagovali, a to je skvel'e. V n'as zije a milosrdenstv'i a soucit, jsme lhostejn'i, " r'ik'a Anatolij Vakulenko, hlavn'i l'ekar krajsk'y stanice transfuzi krve. - Kazd'y, kdo prijde na n'adraz'i, jsme se snazili vysvetlit, proc je to nezbytn'e. Aby clovek pochopil, ze udelal dobr'y skutek, nat'ahl nec'i zivot. Kazd'y z n'as se muze ocitnout v kritick'e situaci» Potenci'aln'ich d'arcu na krajsk'y stanice transfuzi krve pozdravil fotografie d'arcu a tech, kter'i se obetovali svou krev, онкобольных deti. «Kazd'y d'arce je hrdina» se jmenuje unik'atn'i v'ystava, k n'iz nen'i potreba extra slova. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, pouh'ych 8 cervna, «Донорскую sobotu» na краевую stanici transfuzi krve urceno 125 osob. Po zdravotn'i vysetren'i 100 z nich se stali d'arci. Jen shrom'azdil 50 litru krve. Anatolij Vakulenko konstatuje, ze pro stabiln'i provoz, je treba, aby na stanici transfuzi krve kazd'y den, prisla 80 objedn'avky d'arce: «Krev je potreba kazd'y den, proto je nutn'e b'yt doplnov'any jej'i z'asoby pravidelne. Proto takov'e akce jako «Darovan'ych sobota» - dulezit'e, результативная iniciativa. D'iky podpore депутатского skr'ine, M'EDIA pozn'amka : je proste nev'idan'e aktivity!»Опубликовано:   10-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pl'aze predmest'i Vladivostoku ochotni pracovat v nouzov'em rezimu
20-06-2013, 15:32, Cesky
19. cervence v budove policejn'i oddelen'i c. 5 na str Узбекской ve Vladivostoku (бывш. Sovetsk'y oddelen'i vnejs'ich vztahu) se konalo hr'ach zased'an'i Verejn'e rady pri УМВД v roce Владивостоку....
Veter'ani Vladivostoku pro opravy zdrav'i je nutn'e «okrajov'ych pomoc»
6-06-2013, 20:15, Cesky
K tomuto resen'i dnes prisli 'ucastn'ici setk'an'i pracovn'i skupiny pod veden'im vedouc'iho mesta Vladivostoku Igor Пушкарева prezkoum'an'i n'avrhu Владивостокской mestsk'e verejn'e organizace...
Elena Schegoleva, z'astupce vedouc'iho Vladivostoku
19-09-2013, 19:30, Cesky
'Uspesn'a zkusenost spolecn'e pr'ace odborov'e organizace a spolecnosti, r'izen'i z'iskal ve stanici mesta Vladivostok na tlumen'i chorob zv'irat, je nezbytn'e ke shromazdov'an'i a s'iren'i do...
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 15 poz'aru
5-06-2013, 12:16, Cesky
'Umrt'i ne, zranen'i jedna osoba. Na hasen'i bylo zapojeno: 91 lid'i person'aln'i a 28 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat...
Jilin Province - intimn'i, kr'asn'e a radostn'e
5-09-2013, 22:03, Cesky
Od 13. do 23.z'ar'i 2013 v Seaside Art Gallery(Guerrilla Ave, 12 zast'avka "Art Gallery")uskutecn'i v'ystava fotografi'i "Barevn'e sez'on, Jilin kr'asn'a." Pri otevren'i prezentace se bude konat v...
Starosta Vladivostoku projednat s tvurc'i inteligenc'i социокультурное rozvoj
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 11. cervna, kapitola mesta Igor Пушкарев se konalo setk'an'i s tvurc'i inteligenc'i mesta. Setk'an'i se z'ucastnili umelci, фотохудожники, искусствоведы, ucitel'e, novin'ari. Pr'itomn'i...
Vypnut'i vody ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
Tepl'e vody spotrebitele Vladivostoku bude az od 16 hodin 5. cervna do 12 hodin 6. cervna na n'asleduj'ic'ich adres'ach: • Алеутская, 3841 • Батарейная 4/6 8 • Z'apadn'i, 27 • Краснознаменный pruhu,...
Pokracuje rekonstrukce n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy
19-06-2013, 15:47, Cesky
Pokracuj'i pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'arsk'e sl'avy ve Vladivostoku v ulic'ich Kalinin, 217. V techto dnech technika a deln'ici tr'av'i uspor'ad'an'i 'uzem'i, разравнивают podlozka pod...
V Партизанске pripravuje na Den mesta
8-07-2013, 09:45, Cesky
24-25 srpna Партизанску pripad'a 117 let. Jak je uvedeno v tiskov'e sluzbe partyz'an mestsk'e jm'eno, poznamenat toto datum se pl'anuje velk'y pr'azdninov'y program s pozv'ankou na nejleps'ich...
Peter plivat na pametn'i deska na pocest 200. v'yroc'i Admiral Gennady Nevel
10-07-2013, 18:04, Cesky
Expedice se kon'a na pocest pam'atce legend'arn'i prukopn'ici pobrez'i Tich'eho oce'anu. Jej'i trasa bude proch'azet mesty z'aklade Amur expedici nebo jsou spojeny se jm'enem admir'ala Gennady Nevel....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!