Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

50 litru krve - za jeden den

50 litru krve - za jeden den Poslanci AP PC se domn'ivaj'i, ze pocet d'arcu v Primorje je treba zv'ysit az 30 tis'ic lid'i obyvatelstva. Tento ukazatel mus'i pribl'izit n'as region k norm'am civilizovan'eho sveta. Dnes v kraji na tis'ic obyvatel pripad'a 11 d'arcu. To je m'ene nez v Хабаровском kraji a v Moskve, je tam na tis'ic obyvatel pripad'a 14 d'arcu. Spolecn'e akce, legislativn'i podpora regulaci pohybu, popularizace tohoto vznesen'eho, 'ucast M'EDI'I - tyto kroky komplexne mus'i d'at pozitivn'i v'ysledek. Tak 8. cervna poslanci Z'akonod'arn'eho Sboru Приморья zah'ajeno prov'aden'i «D'arce soboty» ve Vladivostoku. Okrajov'a stanice transfuzi krve vzal den volna kazd'eho, kdo byl ochoten se podelit o svou krv'i. Jedny z prvn'ich nereaguje ml'adez, курсанты Morsk'eho St'atn'i univerzity, studenti ДВФУ, pravideln'i d'arci. «Lid'e reagovali, a to je skvel'e. V n'as zije a milosrdenstv'i a soucit, jsme lhostejn'i, " r'ik'a Anatolij Vakulenko, hlavn'i l'ekar krajsk'y stanice transfuzi krve. - Kazd'y, kdo prijde na n'adraz'i, jsme se snazili vysvetlit, proc je to nezbytn'e. Aby clovek pochopil, ze udelal dobr'y skutek, nat'ahl nec'i zivot. Kazd'y z n'as se muze ocitnout v kritick'e situaci» Potenci'aln'ich d'arcu na krajsk'y stanice transfuzi krve pozdravil fotografie d'arcu a tech, kter'i se obetovali svou krev, онкобольных deti. «Kazd'y d'arce je hrdina» se jmenuje unik'atn'i v'ystava, k n'iz nen'i potreba extra slova. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, pouh'ych 8 cervna, «Донорскую sobotu» na краевую stanici transfuzi krve urceno 125 osob. Po zdravotn'i vysetren'i 100 z nich se stali d'arci. Jen shrom'azdil 50 litru krve. Anatolij Vakulenko konstatuje, ze pro stabiln'i provoz, je treba, aby na stanici transfuzi krve kazd'y den, prisla 80 objedn'avky d'arce: «Krev je potreba kazd'y den, proto je nutn'e b'yt doplnov'any jej'i z'asoby pravidelne. Proto takov'e akce jako «Darovan'ych sobota» - dulezit'e, результативная iniciativa. D'iky podpore депутатского skr'ine, M'EDIA pozn'amka : je proste nev'idan'e aktivity!»Опубликовано:   10-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Indick'y trh, kter'y se otevrel ve Vladivostoku pritahuje orient'aln'i pr'ichut
3-08-2013, 17:32, Cesky
Veletrh indick'ych zboz'i otevrel v p'atek v sportovn'im are'alu "Dynamo". V'ystavn'i s'in nen'i preplnen'a, mnoho obyvatelu a n'avstevn'iku se prislo pod'ivat na produkty v hork'em slunci v Indii,...
VSUES zac'in'a druh'a f'aze v'ycviku dobrovoln'iku Soci 2014
9-09-2013, 10:10, Cesky
Na Pondel'i 9.z'ar'i VSUES zac'in'a dals'i f'aze v'ycviku dobrovoln'iku pro hry Soci 2014 - druh'a na pln'y 'uvazek vzdel'an'i. V centru dobrovoln'iku poveren'ych r'izen'im olympijsk'e vesnice, a...
Za posledn'ich dni na 'uzem'i poz'aru Pr'imorsk'y doslo dne 6.
12-07-2013, 18:02, Cesky
Gener'aln'i reditelstv'i Ministerstva mimor'adn'ych situac'i v Rusku Primorsk'eho kraje durazne doporucuje, abyste vzdy dodrzovat pravidla poz'arn'i bezpecnosti a nezneuz'ivaj'i alkohol. Pamatujte...
Vladim'ir Miklushevsky blahopr'al t'ymu
9-09-2013, 15:41, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky v jeho "Twitter" gratuloval more hokejov'y klub "Admir'al" od prvn'iho zv'itezila nad Chabarovsku "Amur": "Uraaaaaaa!N'as t'ym "Admir'al", vsichni...
V'ikend v okrajov'e centru Приморья prosli «Pod kopul'i Vladivostoku»
17-06-2013, 17:01, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья pryc tvurc'i cinnosti v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pohostinn'e». V sobotu, 15. cervna, na n'abrez'i Sportovn'i Pr'istav prosel tanecn'i...
Autobus c. 1 od pondel'i bude prich'azet na mys Anna
21-06-2013, 15:15, Cesky
Nyn'i preprava osob bude provedeno na mys Anna n'asleduj'ic'iho sch'ematu: «Akademick'a - Avenue 100 v'yroc'i Vladivostoku - Divadlo opery a baletu - Окатовая - Воронежская - m. Anna», ale v opacn'em...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnosti smrteln'ych nehod
28-08-2013, 18:19, Cesky
29-let'y ridic mikrogruzovika Nissan Atlas zlomil vzd'alenost k preprave, kupredu, a narazil do n'akladn'iho auta FAW CA. V dusledku dopravn'i nehody na m'iste zemrel ridic Nissan a jeho dva...
D'ivka покончила sebevrazdu, сбросившись z v'ysky des'at'eho patra
13-06-2013, 19:16, Cesky
Ve Vladivostoku na ulici Невельского 25-let'a d'ivka покончила sebevrazdu, сбросившись z v'ysky 10 podlaz'i. Trag'edie doslo asi dve hodiny v noci v okol'i domu c. 27 na Невельского. Zensk'e v'ykriky...
Potvrzen'i o 'uhrade bez c'arov'e k'ody snadno
6-08-2013, 12:03, Cesky
"Tato sluzba je uzitecn'e zejm'ena v pr'ipadech, kdy nen'i pr'ijem pro c'arov'y k'od a 'udaje je nutno zadat rucne, - r'ik'a Natalia Panteleeva, reditel" banka XXI »Far Eastern Bank OJSC" Sberbank...
Budouc'i matky uk'azat jejich kr'asu
6-09-2013, 15:15, Cesky
Slavnostn'i akce se bude konat na predporodn'i kliniky zar'izen'i V pondel'i 9. z'ar'i a 'ucastn'ici budou moci dostat vsem pr'ichoz'im. Jak zduraznil prim'ar KGBUZ "Vladivostok klinick'e porodnici №...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!