Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek

Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Vcera v hlavn'i budove muzea se jim. В.К.Арсеньева se konala tvurc'i setk'an'i s umelcem-граффитчиком z USA Габриэлем Sk'alou, kter'y prijel do Vladivostoku, aby se prin'est do mestsk'e poulicn'i umen'i sv'e n'apady. Umelec jiz поучаствовал spolu s m'istn'imi граффитчиками v obraze prvn'i «leg'aln'i zdi» na Окатовой, a nyn'i dokoncuje svou pr'aci na n'amest'i partnersk'ych mest. Na tvurc'i setk'an'i umelec uk'azal div'akum fotografie sv'ych dr'ivejs'ich prac'i a rekl, jak'ymi principy se r'id'i pri vytv'aren'i of-the-art zar'izen'i. - Pro me dulezit'a nen'i jen samotn'a pr'ace, ale tak'e m'isto, kde se bude nach'azet. Tak'e jsem vzdy d'avat pozor na detaily: koneckoncu, men'i se jeden zd'anlive nev'yznamn'y, detail, muzete zapusobit na div'aky velk'y dojem. Tyto z'asady umelec se r'id'i ve sv'ych soci'aln'ich projektech, подрисовывая drobn'e predmety na velk'e reklamn'i bannery. Gabriel tak'e r'ad, ze se adaptovat pr'aci jin'ych poulicn'ich umelcu, takze d'avat jim nov'y v'yznam. Podle Gabriel, on se neptal povolen'i od autoru prac'i, ale i pres to, ze se odr'azela kvicen'i o jeho «переделках» v podstate pozitivne. Ve sv'ych d'ilech poulicn'i umelec pouz'iv'a ruzn'e materi'aly, vcetne takov'ych, zd'alo by se, непрочные, jako obycejn'y karton. Z nej autor udelal br'any v 'uzk'ych ulick'ach new yorku, ulic, tak ukazuje krehkost cel'eho sveta kolem n'as vec'i. Mnoh'e postavy v zamestn'an'i Gabriel - obycejn'i lid'e, d'iky kter'ym mesto «zije». To ukl'izecky, mrchozrouti. « techto d'ilech jsem chtel uk'azat, ze ne vsichni mus'i b'yt bank'eri a pr'avn'ici, " r'ik'a umelec. - Mus'ime se zamerit a na lidi z jin'ych profes'i, a to i ty, kter'e muzeme m'it, nechceme vs'imat». Po predn'asce se umelec odpovedel na ot'azky div'aku. Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Gabriel Rozsah: prst v картошке hranolky jako umeleck'y prostredek Zdroj: Maria Писарева, RIA «VladNews»Опубликовано:   5-06-2013, 18:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
D'ite-hrdina se narodil ve Vladivostoku
11-08-2013, 00:04, Cesky
Dnes, m'ama a d'ite jsou v por'adku. Jako odborn'ici porodu m'amu slo podle pl'anu c'isarsk'ym rezem. P'ani, ted, ze rodice vybrat jm'eno - prvn'i d'ite v rodine. "Ovoce obra" - tzv. l'ekari deti,...
Dva 15-rok-star'y hrdinka programu
11-09-2013, 17:00, Cesky
Senzacn'i pr'ipad vyd'ir'an'i, kdyz tri skolacky vymohli pen'ize a porazit obet, nahr'av'an'i vse na mobiln'i telefon, je dokoncen. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost...
Moc Khabarovsk dokud se dohodli na instalaci pomn'iku «Упоротому Lisku»
13-06-2013, 19:15, Cesky
Jak uv'ad'i webov'e str'anky DVHab.ru pr'ibeh s instalac'i pam'atn'iku «Упоротому Lisku» dost'av'a st'ale nov'a a nov'a pokracov'an'i. Ocek'avalo se, ze pam'atka se chyst'a jiz bude dohodnuta pros'im...
15 tuny kovov'eho odpadu zachycen'eho v ileg'aln'i m'iste pr'ijmu
11-08-2013, 16:00, Cesky
V r'amci pracovn'i skupiny pusob'i v oblasti auditu - zamestnanci odboru pro realizaci spr'avn'iho pr'ava MOI Ruska pro Primorye 'uzem'i, odborn'ici z oddelen'i licenc'i a obchodov'an'i Primorsk'eho...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
Kdo je tady p'anem penez na mape?
25-06-2013, 14:31, Cesky
Fronty dvakr'at za mes'ic v 'ucetnictv'i podniku t'emer vsude minulost'i - dnes drtiv'a vetsina pracuj'ic'ich se angazuj'i v bankovn'ich mzdov'e projekty a dost'avaj'i nabyt'emu tezce na plastov'e...
Bezohledn'i rodice potrestaj'i
5-06-2013, 18:02, Cesky
Jak ozn'amila RIA “VladNews” Oksana Дарявина, mluvc'i ОМВД Ruska ve meste Arta, na профилактическом 'ucetnictv'i skl'adaj'i 70 mladistv'ych delikventu. Z nich 24 chytli za распитием alkoholu, 11...
Stezka Detroit
20-08-2013, 11:19, Cesky
Zaj'imav'e je, ze v seznamu pr'icin, kter'e vedly k 'upadku mesta, kter'e kdysi vlajkovou lod'i americk'eho automobilov'eho odvetv'i, je v neposledn'i rade s ohledem na pr'iliv africk'ych Americanu z...
Lety z Moskvy na D'aln'y v'ychod ocen'i
4-09-2013, 20:30, Cesky
V Rusku existuje cel'a rada c'ilen'ych programu, kter'e slouz'i jako pr'ispevek na dopravu, zejm'ena, program pro obyvatele D'aln'eho v'ychodu, kter'a pusob'i od roku 2009. Odborn'ici se domn'ivaj'i,...
Popadni ryb'arsk'y prut, vyuz'it zkusenosti
17-07-2013, 22:31, Cesky
Uplynul mes'ic ode dne, kdy verejn'y subjekt "Brownie kontrola" predstavil se novin'arskou bratrstv'i. Term'in, samozrejme, pro velk'e veci trochu, ale st'ale prem'yslel, co meli cas na to v t'e dobe...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!