Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policist'e ve Vladivostoku se tak'e pripravuj'i na volby

Policist'e ve Vladivostoku se tak'e pripravuj'i na volby Policie, Ministerstvo vnitra Ruska ve Vladivostoku u volebn'i m'istnosti v demonstrac'ich konala speci'aln'i taktick'e cvicen'i. C'ilem akce - zkontrolujte rychl'e um'isten'i mozn'eho sp'ach'an'i protipr'avn'ich cinu, jakoz i zkontrolovat pripravenost saty pro vcasn'e akce v 'utoku, tam je hrozba nebo nouzov'e o nejbezpecnejs'i zar'izen'i. Podle legendy cvicen'i na volebn'i m'istnosti, kter'a se nach'az'i v stredoskolsk'y c'islo 6 s'ef volebn'i dustojn'ik nasel podezrel'y predmet - bez dozoru, kufr, skryt'e pod stolem. Behem 2 minut policie evakuovala obcany obklopen oblast pril'ehaj'ic'i k budove, blokov'an pes'i a automobilovou dopravu. Prijel s ps'i dul-tracing pes zjistil, ze zjisten'y objekt nen'i v'ybusn'e zar'izen'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska ve Vladivostoku, na v'ysledc'ich v'ykonu vsech sluzeb byly uspokojiv'e. Policist'e prok'azali, soustreden'y a koordinovan'y pr'istup, ochotu k zajisten'i ochrany verejn'eho por'adku, n'ahl'e komplikace provozn'i situaci v prubehu volebn'iho obdob'i. V'yfukov'e posloupnost akc'i pomuze 'ucastn'ici akc'i v re'aln'e situaci spr'avne vyhodnotit situaci, prijmout vhodn'a resen'i a jasne jednaj'i v jejich prov'aden'i.Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Tvoril nov'y
6-08-2013, 18:19, Cesky
Minvostokrazvitiya Rusko, jako org'an odpovedn'y za rozvoj D'aln'eho v'ychodu, zd'a se, zac'in'a na "rust do masa." Na z'aklade pozadavku Ministerstva zalozena koordinacn'i rada pro vedeck'y a...
V nemocnic'ich Vladivostok necinnosti drah'e skenery
26-08-2013, 02:00, Cesky
Zkusebn'i zar'izen'i byla poskytnuta zdravotnick'ym zar'izen'im v r'amci region'aln'iho programu modernizace zdravotnictv'i na roky 2011-2012. Podle v'ysledku auditu se zjistilo, ze dva poc'itace...
Partyz'ansk'e Policie zadrzen'e sv'e pozemky, stroje a pr'ijmu manzelky
22-08-2013, 15:34, Cesky
Jak praxe ukazuje, muze b'yt z'akon o boji proti korupci obej'it. Zvl'ast pokud jste - policie. Prokuratura Partyzansky auditovan'y v'ykon MOMVD "partyz'an" Rust'i 'uredn'ici pr'avn'i predpisy...
V Arsenyev zacaly opravy metru
7-08-2013, 15:15, Cesky
Na poc'atku srpna, rekonstrukce zacala ve dvore domu cp. 63/1 na ulici. R'ijna. V letosn'im roce budou prob'ihat v porad'i dvore prostoru na ulici. 25 roku Arsenyev, Balabina, Sazykina, Zhukovsky,...
8.z'ar'i ve Vladivostoku u volebn'ich m'istnost'i se budou konat koncerty
5-09-2013, 15:15, Cesky
8.z'ar'i volby se budou konat ve Vladivostoku starosta. Na rade volebn'ich m'istnost'i bude kulturn'i akce. Na provizorn'im jevisti bude tvurc'i t'ymy - zpev a tanec -. Detsk'e umeleck'e skoly ve...
Helen Nowicka s n'azvem
17-07-2013, 22:32, Cesky
Predseda dumy Vladivostok Helen Nowicka z'iskal ocenen'i "mestsk'e Zena roku" v kategorii "Politik roku". Tradicn'i a provedla jiz osm'y rok po sobe ocenen'i urc'i v'iteze predstavuj'ic'ich ruzn'e...
Ve Vladivostoku pokracuj'i hydraulick'a zkouska tepeln'e s'ite
6-06-2013, 15:31, Cesky
Jednotn'a r'id'ic'i administrativa Vladivostoku informuje obyvatele mesta o pokracov'an'i zah'ajena v polovine kvetna hydraulick'ych zkousek kufr a разводящих (ctvrtletn'ich) tepeln'e s'ite. Tyto...
Poslanci St'atn'i dumy proti zrusen'i moratoria na trest smrti je
12-09-2013, 17:51, Cesky
Ve St'atn'i dume proti n'avrhum obyvatel'e Jakutsku, kde se v nedeli dopustil zn'asilnen'i ctyr d'ivek zpr'isnit tresty pro pedofily, vcetne trestu smrti. Ve stredu asi sto lid'i se seslo v...
D'aln'y v'ychod sporitelna pom'ah'a obetem z'aplav v regionu Amur
23-08-2013, 11:16, Cesky
"Ted, v oblasti Amur, mnoho z nich zaz'iv'a tezk'e casy, odesel, aniz by nejdulezitejs'ich vec'i - rekl manazer Zvestov'an'i D'aln'eho v'ychodu pobocce banky" Sberbank Ruska "Oleg Michajlov. - N'as...
Kvalita poskytov'an'i verejn'ych sluzeb, o kontrole st'atn'iho zastupitelstv'i
8-07-2013, 21:03, Cesky
3.cervence v dusledku pr'ivalov'ych destu doslo k nehode na s'it'ich s'ily, kter'e zpusobily z'anik nap'ajen'i obci Sokolchi Lazo ctvrti. Audit zjistil, ze dod'avka elektriny byla obnovena az po 26...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!